Mi történik a halál után?

2014.03.03 11:49

Az emberek között talán a legnagyobb zűrzavart az okozza, ahogyan a halál utáni állapotról gondolkodnak. Különféle felfogással találkozhatunk. Az igazi jó választ a Biblia tartalmazza, hiszen Isten tudja a legjobban, mi történik az emberrel, ha meghal.

            Jézus és az apostolok a halált alvásnak nevezik. Ez a kifejezés a halál utáni állapotnak két jellemzőjét is hordozza. Az első jellemző, hogy öntudatlan állapot. Ha alszunk, nem veszünk tudomást a körülöttünk folyó eseményekről. Az alvás szó azt is magában hordozza, hogy felébreszthető. A halott ugyan nem mindenki által, de Jézus szavának engedve feltámad.

            Több próféta, Jézus és az apostolok is támasztottak fel halottakat. Az emberek természetesen ezt Isten hatalmával tették. Így a sír nem a végállomás. A Biblia arról is beszámol, hogy az igazak és a gonoszok feltámadása nem egyszerre lesz. Az igazak Jézus második eljövetelekor fognak feltámadni, és Jézus magával viszi őket a mennybe, ahogy azt megígérte. A gonoszok ezer évvel később az ítélet kihirdetésre támadnak fel.

            Pál apostol azt mondja, hogyha csak ebben az életben bízunk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

            Arról is ír, hogy mi vigasztaljon minket, ha elveszítettünk valakit.

            Jézus eljövetelekor feltámadnak a Benne hívő emberek. Jézus az anya kezébe helyezi a csecsemőt, akit elragadott tőle a halál. Férj és feleség, barátok, testvérek, rokonok, ismerősök találkoznak majd. Őket már nem szakítja szét a halál. Soha többé nem fognak már a halál által elválni.

            Ezek a diadalteljes szavak hangzanak az üdvözültek szájából:

  • „Halál, hol a te fullánkod, sír, hol a te diadalmad?” 1Kor 15:55.