Miért élek ezen a bolygón?

2014.01.02 14:30

Jeremiás 17:7-8.

 

Ha a fenti kérdésre választ szeretnénk kapni – Istentől kell megkérdeznünk.

Isten hozott létre, Ő alkotott minket. Egyedül Istenben fedezhetjük fel eredetünket, életünk célját és értelmét. Ő tudja értékünket, ismeri küldetésünket.

 

Mi célból teremtett Isten?

 

a.) Találgathatunk:

Dr. Hugh Moorhead az Illinois Egyetem filozófia professzora megkérdezett 250 ismert filozófust, tudóst, írót, orvost: „Ön szerint mi az élet értelme?” A válaszokat megjelentette egy könyvben. Néhányan leírták legvalószínűbbnek tartott elképzelésüket, néhányan elismerték, hogy kitaláltak valamilyen értelmet életüknek, és nagyon sokan azt írták, hogy halvány fogalmuk sincs. Volt, aki kérte a professzort, hogy írja meg, ha ő már tudja, hogy mi az élet értelme.

 

b.) Kijelentés

Egy eszköz vagy egy találmány alkotójától kell megkérdeznünk, hogy miért alkotta meg így és mire való. Így Istentől, a mi alkotónktól kell megkérdeznünk, hogy mi az életünk értelme.

A Biblia egy használati útmutató, amiből megtudhatjuk, miért élünk, milyen célból teremtettünk, mit kell elkerülnünk, és mire számíthatunk a jövőben.

 

Efézus 1:11.

 

 • Jézussal való kapcsolatunkban fedezhetjük fel, kik vagyunk, és mi életünk értelme.
 • Isten már jóval azelőtt gondolt ránk, mielőtt nekünk Isten eszünkbe jutott volna. Már fogantatásunk előtt célja volt életünkkel. Még nem is léteztünk, Ő már eltervezte életünk értelmét. Mi megválaszthatjuk karrierünket, házastársunkat, hobbinkat, de életünk célját egyedül Isten tervezte meg.
 • Életünk célja egy nagy kozmikus tervbe illeszkedik, amelyet Isten az egész örökkévalóságra nézve hozott létre.

 

„Isten nélkül értelmetlen az élet!” Andrej Bitov orosz író

 

Kolossé 1:16/b

 

Az ember léte nem a véletlennek köszönhető

Ézsaiás 44:2/a

 

Nem valami tévedés folytán születtünk erre a világra. Nem a sorsnak, a véletlennek vagy a szerencsének köszönhető, hogy élünk lélegzünk ebben a pillanatban. Azért lehetséges, mert Isten meg AKART teremteni minket. Testünk minden apró részletét saját maga tervezte meg, és pontosan olyanná, ahogy Ő megálmodott minket.

Azt is eldöntötte, hogy mikor és hová szülessünk, milyen hosszú legyen életünk ideje – egyetlen részletet sem bízott a véletlenre.

 

Törvénytelen szülők vannak, de törvénytelen gyermekek nincsenek. Minden megszületett gyermekkel célja, terve van. Isten soha semmit nem tesz véletlenül, és sosem vét hibát. Minden alkotása mögött ott van egy szándék, minden teremtményével célja van

Mi állunk Isten szeretetének középpontjában. Nem azért teremtett minket, mert magányos volt és társra lett volna szüksége. Nem! Egyszerűen éreztetni akarta velünk szeretetét.

 

Ha nem lenne Isten, mindannyian a véletlen szüleményei lennénk. A világegyetem véletlenszerű, kiszámíthatatlan játékának következményei. Nem lenne jó és rossz, nem reménykedhetnénk a jövőben. De Isten mélységes értelmet adott életünknek.

 

Mi vezérli, mi mozgatja életedet?

 

 • A bűntudat?

Az emlékek fogsága. A múltunk. Zsoltár 32:1.

 

 • Sértődöttség, harag?

Vannak, akik ragaszkodnak hozzá. Nem képesek letenni, megbocsátani. Sem maguknak, sem másnak. Újra meg újra lejátsszák az eseményt – nehogy véletlenül elfelejtsék.

A harag mindig jobban fáj annak, aki haragszik, mint annak, akire haragszik. Ő már rég elfelejtette, mialatt még mindig rágódunk a dolgon. A múlt elmúlt. A keserűséggel csak önmagunknak ártunk.

 

 • Félelem?

Mint egy magunkra kényszerített zubbony. Félelem a jövőtől, a múlttól, a betegségtől. Ezernyi dologtól. 1János 4:18.

 

 • Anyagi szempontok?

Gyarapodik? Fogy? Meg tudok majd élni?

Ha gazdag vagyok – akkor boldogabb is (?)

Ha gazdag vagyok – akkor fontosabb is (?)

Ha gazdag vagyok – akkor nagyobb biztonságban élhetek (?)

 

 • Megfelelési kényszer?

Mindig van valaki, akinek az elvárásaihoz igazodik, meg akar neki felelni. (Tanár, főnök, gyereke…) Sokszor ezek az elvárások irányítják egész életüket – sosem lesznek önmaguk.

Ez a bukáshoz vezető legbiztosabb út.

 

Az életcél

 

 • Az életcél értelmet ad életünknek.

Isten nélkül nincs célja az életnek, cél nélkül – nincs értelme. Ha nincs értelme, akkor nem is fontos, és nincs semmi reménye. Pedig a remény olyan fontos, mint a víz – nem lehet nélküle élni.

 

 • Ha van célja az életemnek, sokkal egyszerűbb minden.

Istennel könnyebb meghatározni, mi a fontos és mi nem az – ebből adódóan kevesebb kimerültség, stressz, konfliktus támad – hisz épp annyit teszünk, amennyire szükség van – figyelve Istenre.

 • Az életcél hatékonyabbá tesz

Életcél nélkül az ember folyamatosan változtat: irányt, munkahelyet, kapcsolatokat, gyülekezetet – azt remélve, hogy a változás majd helyre tesz mindent.

Filippi 3:14 Pál apostol megtalálta élete fókuszát.

 

 • Az életcél lelkesedést ad.

Ha nincs életcél, nincs lelkesedés

 

 • Az életcél ismerete felkészít az örökkévalóságra

Nem azért születtünk a földre, hogy majd emlékezzenek ránk (nem fognak!!!), hanem azért, hogy felkészüljünk az örökkévalóságra.

 

Két kérdés Istentől a nagy vizsgán:

 • Mihez kezdtél a Fiammal, aki meghalt érted?
 • Mihez kezdtél azzal, amit rád bíztam?

 

Az életcél megtalálása a békességhez vezető út.

Ézsaiás 26:3.

 

A földi élet a főpróba, ami felkészít az örökkévalóságra. De van választási lehetőségünk: Menny – vagy – pokol!

Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál kisebbnek látszik minden más. Az örökkévalóság fényében átalakul az ember értékrendje. Bölcsebben bánunk a pénzzel, az idővel, nagyobb hangsúly kerül a kapcsolatokra, jellemünk formálására, az imára – beszélgetésre Istennel. Kevesebbet foglalkozunk a hírnévvel, anyagi gyarapodással, a sikerrel, a szórakozással, a divattal.

Gondolkodtunk-e azon, milyen lehet majd egy örökkévalóságot Istennel tölteni. (Magyarázd el egy hangyának az internet használatát!)

Gondolkodtál-e azon, milyen lesz majd találkozni a pátriárkákkal, királyokkal, rokonaiddal, akik ott lesznek? Milyen lesz Jézus mellett sétálva tanulni?

Balgaság lenne úgy leélni életünket, hogy nem készülünk föl arra, amiről biztosan tudjuk, hogy be fog következni.  Sokkal többet kellene gondolkodnunk az örökkévalóságon.

 

„Mihez hasonlít a te életed?”

Válaszok: az élet egy nagy cirkusz, az élet nem habostorta, az élet fagyi – tudni kell nyalogatni, az élet olyan, mint egy aknamező, egy harcmező, egy hullámvasút, egy szimfónia, egy puzzle, egy nagy utazás, egy vég nélküli tánc…

Mi a TE válaszod?

Vannak, akik öltözködésükkel, ékszereikkel, autójukkal, tetoválásaikkal fejezik ki, hogy számukra mi az élet értelme.

Te hogyan fogalmaznád meg az életedet? Hogyan mutatnád be?

 

Isten szerint:

 

 • A földi élet egy próbatétel

 

Isten gyakran próbára teszi az ember hitét, engedelmességét, szeretetét, hűségét, lásd Ábrahám, Jákób, Ádám és Éva

A jellem a próbatételek által fejlődik. Ezért érezzük, hogy szinte egész életünkben próbák alatt vagyunk. Isten közben figyel, hogy hogyan reagálunk a konfliktusokra, nehézségekre, különböző emberekre. Látja, ha udvariasak, vagy ha segítőkészek vagyunk.

Isten látja azt is, mit teszünk olyankor, amikor nem érezzük közvetlen jelenlétét. Még a legapróbb mozzanatnak is jelentősége van jellemünk fejlődése szempontjából. Isten azt szeretné, ha győznénk, és nem azt, hogy összeroskadjunk a próbák alatt

 

 • A földi élet egy ajándék

 

Istentől kaptuk életünket – sáfárai, gazdái vagyunk mindannak, amit kaptunk. Semmi nem a mi tulajdonunk itt a földön. Egy rövid időre kölcsönkaptuk, hogy sáfárkodjunk vele.

Mint egy bankbetét. Évezhetjük egy rövid ideig. Istentől az ember azt a feladatot kapta, hogy viselje gondját annak, ami Istené. Ez azt jelenti, hogy még a legapróbb cselekedeteknek is örökkévaló jelentőségük van.

Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg – mondja a Biblia

Tálentumok példázata

 

 • A földi élet egy ideiglenes állomáshely

 

Az örökkévalósághoz képest az élet hihetetlenül rövid.

A föld csak ideiglenes lakhelyünk. Nem leszünk itt túl sokáig. Nem érdemes nagyon kötődni hozzá. Átutazóban vagyunk itt.

Igazi otthonunk a mennyben van. – Ha ezt tényleg megértjük és elhisszük, már nem fogunk amiatt aggódni, ha nincs meg mindenünk itt a földön.

A nagykövet országát képviseli idegen országban. NEM ott van az otthona, csupán ideiglenesen. Mi is ilyen nagykövetek kell, hogy legyünk. Ha túlságosan beilleszkedünk erre a földre, nem fogunk vágyakozni igazi otthonunkba, mert megkötözi kezünket a pénz vagy a barátok vagy a szórakozás.

Bármilyen széles és kényelmesnek is tűnik egy folyón átívelő modern híd, nem építhetünk rá házat!

Isten szemében nem azok a legnagyobb hithősök, akik jólétre, sikerekre és hatalomra tesznek szert ebben az életben, hanem azok, akik ideiglenes állomáshelyüknek tekintik földi életüket, s közben hűségesen teljesítik szolgálatukat – az örökkévalóságban remélik megkapni megígért jutalmukat.

 

Isten mindent a saját dicsőségére teremtett. De -

 

Mit nevezünk Isten dicsőségének?

Isten dicsősége = az Ő szeretete és jósága.

 

Hol található meg Isten dicsősége?

Minden, amit Isten teremtett, az Ő dicsőségét fejezi ki, azt tükrözi. Látható volt Édenben, Mózes arcán, a szent sátorban, felhőben és tűzoszlopban. Legfőképpen Jézus Krisztusban. Ma pedig az Ő egyházában kellene látszódnia!

 

Hogyan dicsőíthetjük Istent?

Ha imádjuk őt.

Azt szeretné, ha öröm lenne számunkra a szeretet, hála és öröm kifejezése – nem kötelesség. Ő azt szeretné, ha örömünket lelnék benne, ha szeretnénk Őt, és tökéletesen odaszánnánk magunkat Neki

 

Istent dicsőítjük, ha szeretjük hittestvéreinket

1János 3:24, Róma 15:7. János 13: 34-35.

 

Ha igyekszünk Krisztushoz hasonlóvá válni

Gondolkodásmódunkban, tetteinkben, érzelemvilágunkban

2Korintus 3:18, Filippi 1:11, János 15:8.

 

Ha ajándékainkkal, tálentumunkkal szolgálunk másoknak

1Péter 4 10-11, 2Korintus 8:19/b

 

Ha bizonyságot teszünk róla embereknek

Milyen megtiszteltetés, hogy elvezethetünk embereket ebből a világból egy örökkévaló világba – Jézus Krisztushoz, és segíthetünk nekik abban, hogy felismerjék, mi is életük célja és értelme.

Át kell alakítanunk időbeosztásunkat, kapcsolatainkat, fontossági sorrendünket.

El kell döntenem: kiért vagy miért élek úgy igazán? Magamért, vagy Istenért? Nincs más!

Az igazi élet ott kezdődik, hogy teljesen odaszánjuk magunkat Jézus Krisztusnak!

 

Felhasznált irodalom: Rick Warren: Céltudatos Élet

Összeállította: Gyürüs Istvánné