Miért engedi Isten?

2015.03.15 13:53

Isten! Miért engeded?

 Egyik este, akár csak a többi napon, a kicsi árva lányka az utcasarkon állt, és ételt, pénzt koldult, vagy bármi más egyebet, amivel az emberek megszánják. A kislány ócska ruhát viselt, piszkos volt és kócos a haja.
     Egy gazdag ember sétált el a kislány mellett, anélkül, hogy egy pillantásra is méltatta volna.
De amikor hazatért a drága otthonába, boldog és jómódban élő családjához, a gazdagon terített asztalhoz, gondolatai vissza-visszatértek az árva kislányhoz.
    Nagyon megharagudott Istenre, amiért engedi, hogy ilyen körülmények között éljenek emberek.
    Szemrehányást tett Istennek, mondván,

- Hogy engedheted, hogy ez megtörténjen? Miért nem teszel valamit, hogy segíts ezen a kislányon?

Aztán lénye legmélyéről meghallotta Isten válaszát:

- Már tettem. Megteremtettelek Téged. "

forrás: ismeretlen