Miért megyek istentiszteletre?

2014.09.02 10:58

Miért megyek el Isten szavát hallgatni?

1. Mert Isten minden szombaton megszentelt és nem tett kivételt az esős-havas napokkal sem.

2. Mert elvárom, hogy a szolgálattal megbízott testvér a helyén legyen, és csodálkoznék, ha a rossz idő miatt otthon maradt volna.

3. Mert jelenlétemre annál nagyobb szükség lesz, minél kevesebben jönnek el rossz időben.

4. Mert magatartásom mindenképpen hatással lelsz másokra, akkor is ha elmegyek, de akkor is, ha otthon maradok.

5. Mert a keresztyén életnek nem szabad barométertől függenie. Isten Igéjéhez fűződő viszonyulásom iránta érzett szeretetem mércéje.

6. Mert aki ilyen kis nehézségektől is visszariad, végül oda jut, hogy már azoktól is fél, amelyek csak a fantáziájában léteznek. Aki csak távolról követi az Urat, könnyen abba veszélybe kerül, hogy teljesen szem elől veszti.

7. Mert lehet, hogy Isten akarata szerint azon a napon rossz időjárás ellenére különös áldás vár rám.

8. Mert nem tudom, hogy még hány szombatom, alkalmam lelsz itt a földön.