Mózes "két szarva"

2019.01.07 18:41

Michelangelo 1515-ben készült el egyik nevezetes szobrával, Mózessel. Azonban a szobron van egy furcsaság, tudniillik Mózesnek két szarva van, és ez az ábrázolásmód nem csak a híres itáliai polihisztornál fordul elő. Az ábrázolás elég furcsa így, ezért felvetődik a kérdés, miért? A válasz pedig egy fordítási hibában található meg. A 2Móz 34:29-ben Mózes, miután jön le a hegyről az Istennel való találkozás után, az arca sugárzott - legalábbis a helyes fordítások és az eredeti szöveg szerint. Azonban nem kevesen az itt található KRN szót nem karan-nak, hanem keren-nek olvasták. Míg a karan azt jelenti, hogy sugároz, fénylik, addig a keren azt, hogy szarv. Ebből pedig keletkezett a félreértés, amit néhány ábrázolás meg is örökített.