Nagy küzdelem 1. fejezet

2014.01.02 14:13

Nagy küzdelem szemináriumhoz összeállított teszt-kérdések

 

Ellen G. White: A nagy küzdelem című könyve – (H.N. Adventista Egyház 1985. keménykötésű változat kiadása) – alapján készült feladatgyűjtemény.

Megjegyzés: A kérdések után segítség a lapszám és bekezdés megjelölés.

Pl. 35/2 = 35. oldal 2. bekezdés

 

 1. fejezet

Jeruzsálem pusztulása

 

 1. Honnan tekintett Jézus Jeruzsálemre és milyen kép tárult elé? (17/2.)

 

 

 

 1. Miért sírt Jézus? (18/1.)

„Jeruzsálem _____________ szánt ________________ sírt, azokért, akik vakságuk és megátalkodottságuk miatt nem részesülhetnek ___________________ és megmentő ____________________, amely jövetelének célja.”

 

 1. Mikor és miért telt be Isten haragjának pohara? (20/2)
 2. „Krisztus a megátalkodott, hitetlen, lázadó és Isten büntető ítélete elé siető világ ____________________ látta Jeruzsálemben.” (21/2)
 3. Mi volt a különbség Salamon temploma és a „második” templom között? (22-23. oldal)
 4. Mi jellemezte Jeruzsálemet az isz. 70-ben bekövetkezett pusztulása előtt? (26-27. oldal)
 5. Hány igaz keresztény veszítette életét Jeruzsálem pusztulásakor? (28/3.)
 6. Kivolt az a római hadvezér, aki először vette ostrom alá a várost? (28/4.)
 7. Ő visszavonult. A keresztények számára ez jel volt a menekülésre. Ekkor elhagyták Jeruzsálemet. Ki volt az, aki ismét ostrom alá vette a várost? (29/2.)
 8. Milyen próféciák teljesedtek be Titus által?
 9. Hogyan történt a harc kimenetele?
 10. Olvasd el figyelmesen az alábbi bekezdést!

„Nem is tudjuk, milyen sokkal tartozunk Krisztusnak azért a békéért és oltalomért, amit élvezünk. Isten fékező hatalma akadályozza meg, hogy Sátán teljesen hatalmába kerítse az emberiséget. Az engedetlen és hálátlan embernek számos oka lenne a köszönetre azért, hogy az irgalmas és türelmes Isten féken tartja Sátán kegyetlenségét és rosszindulatát. De amikor az ember átlépi Isten türelmének határát, a korlátok ledőlnek. Nem Isten hajtja végre a bűnösön a törvényszegése miatt kimondott ítéletet, hanem Isten magára hagyja irgalmának visszautasítóját, hogy azt arassa, amit vetett. Minden elutasított fénysugár, minden semmibe vett és figyelmen kívül hagyott intés, minden szabadjára engedett szenvedély, Isten törvényének minden megszegése egy-egy elvetett mag, amely biztosan meghozza a maga termését. Ha a bűnös konokul ellenáll Isten Lelkének, a Lélek végül visszavonul tőle, és többé nincs olyan hatalom, amely el tudná az ember gonosz indulatait fojtani, és a bűnöst Sátán gonoszságától és gyűlöletétől meg tudná védeni. Jeruzsálem pusztulása félelmes és komoly figyelmeztetés mindazoknak, akik játszanak Isten felkínált kegyelmével, és ellenállnak az irgalmas Isten kérlelő szavának. Soha semmilyen bizonyságtevés nem adott ennél erősebben hangot annak, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt, és hogy a bűnös nem kerülheti el Isten büntetését.” (33-34.old)

13.) Egészítsd ki a mondatot: „Bármikor köszönt az emberiségre az ________ ______, a gonoszokat váratlanul éri. Amikor az élet megy tovább a maga ____________________; amikor az embereket leköti a _______________, az _______________, a kufárkodás, a ______________________; amikor a vallásos vezetők ______________ a világ haladását és tudását, és az emberek __________________ érzik magukat, akkor, miként a tolvaj lopakodik az őrizetlen lakásba, olyan ______________________ pusztulnak el a könnyelműek és a gonoszok. "Semmiképpen meg nem menekednek”. (35/utolsó mondat)