Nagymamámtól emlék

2016.11.13 19:43

Nézd Jézusod példáját

Kínzóinak megbocsájt.

Hogy Isten gyermeke lehess,

Te is bocsáss meg, és szeress!

 

 

Fáj, ha bántnak bennünket,

De azért van az értelem,

Hogy meggyőzzük szívünket.

Rosszat rosszal ne viszonozz.

A keskeny útról le ne térj.

Tied lesz a Menny, ne félj!

 

 

Ellenséged meggyőzheted

Szelíd szóval szeretve.

Mily boldogság lesz majd részed,

Ha ráborul kebledre.

Isten is, mint égi Bírád

Kegyes szemmel tekint le rád.

 

 

Ha jó napom ma nem látom,

De holnap rám virradhat.

Ha késik is, meg lesz mégis,

Hisz Atyám Ő, el nem hagyhat.

 

 

Hitvest, szülőt, testvért szeress

A szép egyességet kövesd.

Kész légy jogodból engedni,

Mintsem mással perlekedni

 

 

Úgy teremtette Isten a világot,

Hogy csak a szeretet hozhat boldogságot.

 

 

Jézus élete

Betlehem kis városkánál,

Csillagos ég világánál

Fiú Isten ember lett,

Mint kisgyermek született.

 

Őt nevezték Jézusnak

Édesanyját Máriának

Ki pólyába takarta

Befektette jászolba.

 

Az angyalok fent az égben

Mennyei nagy fényességben

Dalolták az éneket

Dicsőség az Istennek.

 

Pásztorok a város mellett

Báránykákat legeltettek

Meghallván az éneket

Az Úr Jézushoz siettek.

 

Ájtatosan letérdeltek

Jézusnak jászolja mellett

Hogy Őt szépen imádják,

Mennynek, földnek Királyát.

 

Azután meg Napkeletről

Ragyogó szép csillag kelt föl,

És elindult nyugatra

Három király utána.

 

Imádták az Isten Fiát

Üdvözölték Szűz Máriát,

Ajándékot adtak át

Aranyat, tömjént és mirhát.

 

Jézus mindig növekedett.

Napról napra kedvesebb lett

(Tanított, hogy én is legyek

Szófogadó jó kisgyermek) /nagymamám betoldása/

Tanította ott folyvást

A keresztény hitvallást.

 

Sok jót tett az emberekkel

Akik Őt kérni jöttek

Betegeket gyógyított

Halottakat támasztott.

 

Mégis sokan nem szerették.

Gonosz emberek üldözték.

És egy éjjel elfogták

Iszonyúan kínozták.

 

Korbácsokkal ostorozták

Tövisekkel koronázták

Náddal verték szent fejét

Bús arcát leköpdösték.

 

Elítélték Őt halálra

Felszegezték keresztfára

Ott meghalt nagy kín után

Nagypénteken délután.

 

Levették a keresztfáról.

Sírt csináltak kősziklából

Testét oda temették,

Ott katonák őrizték.

 

De nem maradt sokáig ott,

Harmadnapon feltámadott

Végre negyven nap múlva

Mennyországba vonula.