Ne félj!

2014.03.04 08:11

 Szünidei bibliatábor forgatókönyve teljes anyag
 
   Vezetők Kézikönyve
   2
 
 
   3
Tartalomjegyzék
 
 
Bevezetés  .......................................................................................................................................................  4
Hogyan kezdjük a Vakációs Bibliahét szervezését?  .................................................................................  5
Javaslatok a csomag használatához  ...........................................................................................................  7
Történetek, a nap beosztása és kézimunkák .............................................................................................  9
Bibliatanulmány a vezetők számára ........................................................................................................  10
Közös program  ...........................................................................................................................................  16
Program a 4-7 éves gyerekeknek  ..............................................................................................................  24
Beszélgetés a fiatalabb korosztállyal  ........................................................................................................  34
Program a 8-14 éves gyerekeknek  ............................................................................................................  35
Énekeljünk együtt  ......................................................................................................................................  36
Bibliatanulmány az idősebb korosztálynak  .............................................................................................  55
Szülők estéje  ...............................................................................................................................................  56
Végezetül a rendrakás  ...............................................................................................................................  61
Kézimunkák leírása  ...................................................................................................................................  64
Énekek ........................................................................................................................................................  81
Hogyan szolgálhatok?  ................................................................................................................................  85
Hogyan olvassunk Bibliát a gyermekekkel?  ............................................................................................  88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt a kézikönyvet Anneke Breek, Alette Busse, Caroline van‟t Hoff, Marian van Houwelingen, Wim Luteijn, Sarie
Luteijn, Corina Oman–Bron, Marieke Vermeulen, Liesbeth Zoutewelle állította össze.
 
Fordította: Maatkamp Bacsadi Enikő
 
A magyar változat elkészítésében közreműködött: Bodnár Péterné Marika   4
Bevezetés
 
Minden évben újra és újra igyekszünk kiválasztani egy témát, amiről a gyerekekkel szeretnénk elbeszélgetni. Egy
témát, ami foglalkoztatja őket, amivel segíthetünk a mindennapi életben.
Így jutottunk el Dániel történetéhez. Dániel is egy olyan világban élt, ahol nem tisztelték az egyetlen Istent. Az ő
élete sem volt könnyű, deportálták, és fogolyként kellett élnie. Nem menekült, de mégis rabságban tartották. Az
országból, ahonnan származott, már nem sok maradt épen. Szíve mélyén tudta, hogy saját népe bűne ez.
 
Nabukodonozor király hatalma félelmet keltett az emberekben, hisz a király volt és  lehetett csak az egyetlen
hatalom!
Ki mer ebben a világban fellázadni s kimondani: „Csak egy Úr van...” Dániel és barátai ezt megtették újra és újra.
A gyerekek számára is ez egy nehéz világ. Nem könnyű nem együtt sodródni az árral, merni kimondani a saját
véleményünket, egyedül maradni a véleményünkkel, ha erre van szükség. Ezért választottuk ezt a témát: Ki az, aki
nem fél?
 
Engedjük, hogy a gyerekek ma is merjenek! Legyenek olyanok, mint Dániel volt. Dániel és barátai ugyan olyan
emberek voltak, mint amilyenek mi vagyunk! Istenbe vetett hitükkel nem vallottak szégyent. Ezekben a
történetekben Isten kinyilatkoztatja magát: ő a legnagyobb, leghatalmasabb, mindenkihez közelálló Isten.  Aki
Benne bízik, az nem csalatkozik!
 
Történetek
 
1. nap - Ki mer egyedül?
    Dániel és barátai a babiloni udvarban, Dániel 1
2. nap - Aki nem kockáztat, az nem is nyer!
     Nabukodonozor álma, Dániel 2
3. nap - Nem, én nem teszem!
  A három barát a tüzes kemencében, Dániel 3
4. nap - Hogy mered Belsazár?
  Írás a falon, Dániel 5
5. nap - Az oroszlánok vermében
  Dániel az oroszlánok vermében, Dániel 6  
Szülők estéje – Ismételjük el a hét történeteit: rövid elmesélés, villámjelenet, játék és pantomim, stb.
 
Aranymondás:
 „Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj,  
Szemeimmel tanácsollak téged!” Zsoltár 32, 8
 
Ezt a könyvet úgy írtuk le,  ahogy mi itt Culemborgban tartjuk a VBH-et. Nagyon sok a lehetőség.
Használja/használják belőle azt, ami az ön/önök helyzetének megfelelő, kivitelezhető.
Imádkozunk azért, hogy ez a csomag ismét segítségére legyen önnek/önöknek.
 
A Culemborg-i munkacsoport nevében, Isten áldását kívánom:
Sarie Luteijn
 
 
   5
Hogyan kezdjük a Vakációs Bibliahét szervezését?
 
Miért tartsunk Bibliahetet?
 
1.  Nagyon jó alkalom ez arra, hogy olyan gyerekekkel is megismertessük az Evangéliumot, akik még soha
nem hallottak róla. A vasárnapi iskolás gyerekek szívesen hozzák magukkal barátaikat, szomszédjaikat.
2.  Azoknak a gyerekeknek, akik már megismerkedtek az Evangéliummal, jó alkalom ez arra, hogy más hívő
gyerekkel találkozhassanak, így láthatják, hogy nincsenek egyedül.
3.  Ösztönző lehet a gyülekezet és annak tagjai számára. Sok emberre van szükség a szervezéshez és jó
együtt munkálkodni.
4.  Pozitív hatása lehet a falura vagy a városnegyed lakóira, főleg ha több egyház is részt vállal a
szervezésben.
 
Hogyan fogjunk hozzá?
 
Isten Királyságában semmi sem történik imádság nélkül. Ha szándékunkban van Vakációs Bibliahetet szervezni,
imádkozzunk érte. Osszuk meg másokkal is elképzeléseinket, hiszen ez olyan feladat, amit senki nem tud egyedül
teljesíteni. Az emberekből alakítsunk ki egy kicsi csoportot, akikkel mindent megbeszélünk, akikkel együtt
imádkozunk. Kezdjük időben, akár egy fél évvel korábban a szervezést.
 
Intézzük el és beszéljük meg a következő dolgokat:
  Szerezzük meg a helybeli egyház minél nagyobb mértékű támogatását.
  Foglaljuk le az épületet, ahol a Bibliahetet szeretnénk megtartani.
  Gondoskodjunk anyagi fedezetről.
  Válasszuk ki a témát.
  Készítsünk világos munkabeosztást a munkatársak számára.
 
Osszuk meg a feladatokat:
  Általános irányítás
  Történet elmondása
  Énekvezetés
  Zene
  Témalecke/villámjelenet
  Kreatív tevékenységek
  Utána személyesen (telefonon) kérjünk fel annyi embert segíteni, amennyit szükségesnek
gondolunk
  A munkatársaknak időben küldjük el az értesítést a két vagy három megbeszélés időpontjáról.
 
Hogyan hirdessük a Bibliahetet?
 
  Jelentessünk meg egy hirdetést a helyi újságban. Ez a legtöbb esetben kivitelezhető.
  Az egyházakat az egyházi lapba feladott hirdetéssel értesíthetjük.
  Ha van, akkor a helyi rádióadót és a kábeltévét is igénybe vehetjük.
  Plakátokat ragaszthatunk ki a munkatársak házaira, a boltokban, a könyvtárban, az iskolában.
  Meghívók kiosztása az iskolákban egy héttel a Vakációs Bibliahét előtt. Ehhez előre kérjünk
engedélyt  az iskola vezetőségétől és azt is kérdezzük meg, hány tanuló van az iskolában. (A
legjobb mindezt személyesen intézni.)
 
Kik tudnak segíteni?
Két csoportot különböztetünk meg:
 
          a. A kiscsoportok munkatársai. Figyeljünk arra, hogy ezek az emberek személyesen ismerjék az Urat, mint
Megváltójukat. Ők azok, akik elmondják a történeteket, és az egyéb vezető feladatokat magukra vállalják.
 
           b. A segítők. Ők azok, akik a gyerekek kisebb csoportjait felügyelik a kézimunkák elkészítése, a játék és a
megbeszélések során, ugyanakkor mindenféle egyéb feladatokat látnak el. Erre időseket, nagymamákat,
nagypapákat és fiatalokat egyaránt felkérhetünk. (Gondoljunk a folyamatosságra is: az a gyerek, aki jövőre
kiöregszik a gyermekprogramból, a következő  évben segíthet a lebonyolításban.) Ők sokat segíthetnek az
asztalok, székek cipelésében, színdarabnál, stb. Arra is gondoljunk, hogy a középiskolás gyerekek még túl fiatalok
ahhoz, hogy egy 8-10 főből álló gyerekcsoportot irányítsanak. Melléjük mindig osszunk be egy felnőttet. Kérjük
minél több férfi segítségét. Ez nagyon fontos az idősebb gyerekek számára.
   6
Megbeszélés a munkatársakkal és a segítőkkel
 
1. megbeszélés
(5-6 héttel a Vakációs Bibliahét előtt)
 
Ismerkedjünk meg egymással. Részletezzük világosan a hét programját, a napi beosztást, a történeteket. Hagyjuk,
hogy mindenki maga válassza ki azt a csoportot, ahol segíteni kíván. Mindenről készítsünk listát. Ha színdarab is
szerepel a programban, akkor már most ki kell választani a csoportot. Kezdjük el az énekek tanulását.
A segítőknek világosan magyarázzuk el a feladatukat. Bízzunk meg különböző embereket azzal, hogy engedélyt
kérjenek az iskoláktól a meghívók kiosztásához és a poszterek felragasztásához. Beszéljük meg minden
korcsoportban a további feladatokat.
 
2. megbeszélés
(2-3 héttel a Vakációs Bibliahét előtt)
 
Ismételjük át az énekeket. Adjuk oda a meghívókat, hogy a megbízottak a vakáció előtt egy héttel kioszthassák
azokat. Osszuk ki a plakátokat is, amiket az iskolákban, a könyvtárban, boltokban, otthon a munkatársaknál
ragasztunk ki. Az összes munkatárs és segítő beszélje meg a maga korcsoportjára vonatkozó dolgokat. Adjuk oda
a bibliai magyarázatot és a jegyzeteket a beszélgetésekhez/Bibliatanulmányhoz, hogy mindenki otthon
tanulmányozhassa azokat. Kérjük, hogy a Bibliahét ideje alatt minden nap hozzák magukkal a jegyzeteket, a
kézimunkát és játékot.
 
 
 
 
 
Ismerjük fel a munkatársak adottságait. Különböző emberekre van szükségünk : zenészekre, díszletkészítőkre,
elbeszélőkre, olyanokra, akik  cipelik a székeket. Mindenki nagyon értékes. A legkisebb feladat teljesítését az Úr
nevében, maga az Úr jutalmazza meg. Hangsúlyozzuk ezt a megbeszélések alkalmával. Próbáljuk meg
ökumenikussá tenni a hetet. Sokat tanulhatunk egymástól. Hiszen az a feladatunk, hogy az Evangéliumot együtt
juttassuk el a gyermekekhez.
 
Gondoskodjunk nyílt légkörről. Hallgassuk meg mások javaslatait. Ne ijedjünk meg akkor, ha valaki a megszokottól
eltérően cselekszik. Imádkozzunk a csoporton belüli egységért. Ha valami rosszul sikerül (ez mindig előfordul),
bátorítsuk egymást. Mutassuk ki  szeretetünket egymás iránt! Teremtsünk egy nyílt légkört, ahol a gyerekek
szabadnak érezhetik magukat. A gyerekek gyakran nem tudják magukat kifejezni, de nagyon hamar megérzik, ahol
szeretet van.
 
Mi egy mennyei Urat szolgálunk, aki kinyilatkoztatja magát, az egész történelemben.
 
 
 
 „Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét,  
meghiúsítja a népek szándékait.
   De az Úr terve örökké megmarad,
         Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.”
              Zsoltár 33: 10-11 (új fordítás)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7
Javaslatok a csomag használatához
 
A kidolgozott bibliai történetek mellett ez a csomag többféle játékot és jelenetet is tartalmaz.
Azért ajánlott a korcsoport szerinti felosztás, mert így a gyerekekhez a saját szintjükön szólhatunk.
 
Kifestő-verseny *
Ehhez a csomaghoz csatoltunk egy kifestőlapot is. Ezeket szétoszthatjuk egyszerre a meghívókkal. Készíthetünk két
„GUBERÁLÓ”-t, amibe kicsi ajándékokat, (meglepetéseket) helyezünk el. Egyet a kicsi korosztálynak, másikat a 8-14
éveseknek. Két tinédzsert felöltöztethetünk keleties ruhába, s a ‟guberáló‟ mellé állíthatjuk segítőnek. Ez jó hangulat
keltés! Minden gyerek, aki egy kifestőt bead, ‟kiguberálhat‟ egy ajándékot, csekélységet.
A kifestett lapokat kifüggeszthetjük sorban a templomban, hogy mindenki jól láthassa. Minden csoport kifestőjét
függesszük külön sorba, egymás alá és akasszunk minden csoport rajza mellé egy meglepetés borítékot, amibe előre
beleírjuk: pl. a 4-7 éves gyerekek rajza közül, a felsősor , bal oldali, harmadik kifesőslapot  jutalmazzuk!  
* Utolsó nap döntsük el, hogy melyik rajzot jutalmazzuk!
 
A csoportok elosztása a megérkezéskor
Állítsunk fel 2 asztalt, és jól látható táblát helyezzünk rájuk:
1.  4-7 éves gyerekek
2.  8-14 éves gyerekek
Mindkét csoport más színű jelenléti kártyát kap. Írjuk rá-  csoporton belül- erre a gyerekek nevét és ragasszuk rá a
jelenlétet igazoló matricát.
 
A csoportok elosztása  
Amennyiben lehetséges és elegendő hely áll a rendelkezésünkre, osszuk szét a gyerekeket a 4-7 és 8-14 évesek
csoportjára. A kicsik számára külön programot állítottunk össze. Jó az, ha közös énekléssel és imádsággal kezdjük
a napot. Amikor a nagyobb gyerekek a nap végén újra összegyűlnek az énekléshez, dönthetünk arról, hogy a
kicsiket is visszahívjuk-e, vagy a saját csoportjukban zárjuk velük a napot.
 
A beszélgetések/Bibliatanulmány
A beszélgetések/Bibliatanulmány az illető korcsoport programja után van kinyomtatva. Segítség lehet ez a
gyerekekkel való beszélgetéskor. Így fedezhetjük fel, mi játszódik le a gyerekekben, és ez által jobban
megismerhetjük őket. A kérdéseket a kicsi csoporton belül vezérfonalként használjuk. Ezért ezekről az oldalakról
minden segítőnek készítsünk fénymásolatot. Az a cél, hogy párbeszédet alakítsunk ki a gyerekekkel. Adjuk meg
nekik a lehetőséget, hogy beszéljenek a problémáikról, és ezekre Isten Szavának tanításával próbáljunk válaszolni.
Mit tenne Jézus, ha a gyermek helyében lenne?
 
Biblia
Nagyon fontos, hogy a csoportban legyen egy vagy több Biblia. A kicsi csoport esetében elég
egy-két darab. A nagy csoport esetében az lenne a jó, ha mindegyiküknél lenne egy-egy. Így ők
maguk kereshetik ki a bibliai részeket. Sokuk számára igazi felfedezőút lesz ez az alkalom.
Egyesek életükben először fognak Bibliát tartani a kezükben. Hagyjuk, hogy maguk olvassák el a
történetet, ők fedezzék fel, hogy amiről beszéltünk, tényleg úgy van megírva.
 
 
A kézimunka és a játék
A kézimunkának ebben a programban megvan a maga helye, de nem ez a legfontosabb. A játék is nagyszerű az
olyan gyermekek számára, akik nem nagyon szeretnek farigcsálni, festeni. Ilyen gyerekkel is fogunk találkozni.
Ezért is csatoltunk egy-egy játékot a kézimunkák leírása mellé. Mi magunk is lelkesen vegyünk részt a  játékban.
Igyekezzünk megismerni a gyerekeket, és próbáljuk úgy alakítani a dolgokat, hogy nap, mint nap ugyanahhoz az
asztalhoz ugyanazok a gyerekek kerüljenek, ahol ugyanaz a segítő áll. Ezt egyszerűen az asztalok számozásával
oldhatjuk meg.
 
Irányítás
A Vakációs Bibliahét során sok segítőre van szükségünk. A fiatalabbak vállára ne helyezzünk túl nagy felelősséget,
és gondoskodjunk arról, hogy mindig legyen egy idősebb személy is az asztalnál. Fontos, hogy elegendő felnőtt
vegyen részt a vezetésben. Világosan magyarázzuk meg, mit várunk a vezetőktől. Készítsünk listát a napi
teendőkről. Így mindenki tudni fogja, mit kell tennie.
 
A történet elmondása
Nagyon fontos, hogy jó történet elmondóink legyenek. A történet elmondása a nap legfontosabb pillanata, hiszen
az Evangélium üzenetét közvetítjük. E csomag történeteit mindenki maga is átírhatja. Az itt leírt történetek
útmutatók, példák, ötletet adnak.   8
Aranymondás:
 „Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj,  
Szemeimmel tanácsollak téged!” Zsoltár 32, 8
 
Az aranymondás megtanítása:
Az aranymondás szavait papírokra írjuk: az egyik felére ráírjuk a szöveget (szót), a másik felére pedig rajzolunk:
(lásd minta)
 
Énekek
Az évek során megtapasztalhattuk, mennyire fontosak az énekek, amiket egy ilyen héten tanulnak a gyerekek.
Mindabból, amit ezeken a napokon hallanak, a legtovább az énekek élnek az emlékezetükben. Ezért fontos, hogy
megfelelő énekeket válasszunk, frisset, modernet, és megfelelő mondanivalójút. Gondoskodjunk egy jól
összeszokott kicsi zenekarról. Ha dobos is van közöttük, annál jobb. A gyerekek nagyon szeretik az ütőhangszert,
ami a ritmus megtartásában is segít. Ne tanítsunk túl sok éneket. Az öt nap alatt nem többet, mint 15-20.
Gondoskodjunk a történethez kapcsolódó énekről, így a  történetet is jobban megjegyzik a gyerekek. Arról se
feledkezzünk meg, hogy legyenek mutogatós énekek is, pár hosszabb, pár rövidebb és pár nyugodtabb ének. Az
utóbbit például imádság előtt énekeljük el. Az énekek szövegét írjuk jó nagy betűkkel nagyobb lapokra, hogy a
hátsó sorokban is olvasható legyen. Akár ki is vetíthetjük a szöveget. A legfontosabb, hogy a szöveg jól látható
legyen, különben elveszíthetjük a gyerekek figyelmét. A gyerekek szívesen énekelnek. Ha lehetséges, az utolsó
napon adjunk a gyerekeknek egy-egy énekeskönyvet, melyet a tanult énekekből állítunk össze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   9
Történetek, a nap beosztása és kézimunkák
 
 
Történetek
 
1. nap  - Ki mer egyedül?
    Dániel és barátai a babiloni udvarban, Dániel 1
 
2. nap - Aki nem kockáztat, az nem is nyer!
     Nabukodonozor álma, Dániel 2
 
3. nap - Nem, én nem teszem!
  A három barát a tüzes kemencében, Dániel 3
 
4. nap - Hogy mered Belsazár?
  Írás a falon, Dániel 5
 
5. nap - Az oroszlánok vermében
   Dániel az oroszlánok vermében, Dániel 6  
 
Szülők estéje – Ismételjük el a héten történteket: rövid elmesélés, villámjelenet, játék és pantomim  
felhasználása
 
Aranymondás:
 „Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj,  
Szemeimmel tanácsollak téged!” Zsoltár 32, 8
 
 
 
A nap beosztása
09.00   A vezetők  rövid imára és utolsó eligazításra gyűlnek egybe. Gondoskodjunk egy-két  
            emberről, akik a vezetők gyerekeire vigyáznak
09.15  Saját csoporton belüli felkészülés a gyerekek fogadására
09.45  Az ajtók kitárulnak. Jelenléti kártya kitöltése és feltűzése
10.00  Ének, köszöntés, imádság
10.25  A gyerekek két csoportra való osztása: 4-7 évesek és 8-14 évesek csoportja
10.35  A bibliai történet elmondása a saját csoporton belül
10.50  Feldolgozás: beszélgetés/Bibliatanulmány, kézimunka, játék a saját csoporton belül
11.45  Gyülekező a nagyteremben. (A kicsi csoport maradhat a saját termébe)
  Ének
  Villámjelenet vagy témalecke
12.00  A gyerekek hazamennek. A vezetők rendet raknak. A nap eseményeinek kiértékelése
            és imádság.
 
 
Kézimunka – jaték
 
1. nap     Könyvtekercs
2. nap     Játék – Aki nem (kockáztat) mer, az nem nyer!
3. nap     A  Hajtogatós: A három barát a kemencében
B  Körjáték  
4. nap     Kifestős - Kirakós - titkos írás
5. nap     Oroszlánfej papírból
 
 
 
 
   10
Bibliatanulmány a vezetők számára
 
Bevezető  
 
Dániel  
Dániel nevét valamennyien ismerjük. Sok fiút hívnak ma Dánielnek vagy Daninak.  
De vajon ki után nevezték el őket? Hogy erre választ találjunk, nézzünk utána a
Bibliában.
 
 
Mikor élt?
Körülbelül Krisztus előtt (Kr.e.) 600  évvel élt Dániel Jeruzsálemben. Egy királyi sarj, egy herceg a Dávid háza
népéből. Dávid Kr.e. kb. 1050-ben lett király, de halála után nem volt jó sorsa a népnek. Fiai és unokái több  ízben
hajtották meg térdüket a bálványok előtt. Minden alkalommal küldött Isten egy prófétát, hogy figyelmeztesse őket.
„Ha nem szűntök meg bálványokat szolgálni, akkor nem fogtok egy országban lakni, az Úr fogságba küld titeket, és
az országotok elpusztul”. Ez volt a próféták által hordozott üzenet éveken keresztül.
 
Több király után, Jeremiás és más próféták rengeteg sok figyelmeztetés után eljön egy nap, amikor Babilónia
királya, Nabukonodozor Jeruzsálem kapui előtt áll (Kr.e. 597). Ebben az időben Jojakim a király. (2 Kir. 24:1-7, Jer.
22.13-19, Dán. 1.1-2). A hatalom előtt térdet kell hajtani és az ország adóköteles lesz Babilonnak. Három év után
Jojakim megunja ezt a helyzetet és fellázad. Nabukonodozor király ezt nem hagyja annyiban, visszajön, és
magával hozza a templom aranyát és ezüstjét, figyelmeztetésképpen: „Tartsátok be, amit kérek, mert ha nem,
akkor visszajövök!” Ebben az időben kerül Dániel barátaival száműzetésbe.  
 
Jojakim 11 évig uralkodott. Fia Jojachin követi a trónon. Az ő uralkodása 3 hónapig tartott. Ezekben a hónapokban
Nabukodonozor király ismét Jeruzsálem kapuihoz megy. Jojachin is fogságba kerül Nabukodonozor által.(2
Kir.24:8-15, Jer. 22:20-30). Minden valamire való embert fogságba vittek, csak a szegény nép maradt Izraelben. (2
Kir. 24:8-17).
 
A hátramaradottaknak Nabukodonozor király bemutatja Jojachin nagybátyját, Matanját.  Észrevehetjük, hogy
abban az időben gyakran változtatják a nevüket s neki is új neve lesz: Sedékiás.(Jer.27:1-22, 34:1-7, 37;
38).Sedékiás uralkodásának első kilenc évében az országban béke volt, majd Nabukodonozor ismét felkel  és
elfoglal sok tartományt, megszállja Jeruzsálem városát és teljesen felégeti. (Kr.e.587). (2. Kir.25:1-12,  Jer. 39).
Ismét sok embert elvisznek fogságba, mint ahogy azt az Úr megmondta. A fogság 70 évig tart.
 
A Babiloni birodalom
Abban az időben a nagyhatalmak cserélgetik egymást. Asziria, Egyiptom voltak az első erős birodalmak kb. Kr.e
600-ig, majd Babilon (Babili = isten kapuja) lett a világbirodalom. A babiloniak a termékenységről, öntözéses
megzőgazdaságról messze földön híres alföldet népesítettek be az Eufrátesz és a Tigris folyam között. Híres volt a
templomairól és isteneiről( Marduk, Ninmakh) valamint a függő kertekről. Nabukodonozor e kor legismertebb
királya, mert ő tette virágzóvá a birodalmat.  
 
   11
1. nap
Bibliai történet: Dániel 1
Téma: Ki mer egyedül?
 
Fogságban, 1- 5 vers
Hosszú gyaloglás után érkezik meg Dániel barátaival Babilonba. Nabukodonozor király a foglyok közül kiválasztja a
legokosabb embereket, hogy azok majd őt szolgálhassák. Így kerül Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás a babiloni
udvarba. Hercegek ők, nevük az élő Istenre mutat. Ezt azonnal észre is veszik, és új nevet kapnak: Dánielt (Isten a
bírám) Baltazárnak  (Bél óvja meg életét  /Dán. 4,5./), Anániást ( Jehova kegyelmes) Sidráknak (A Nap sugallata),
Misáelt (Aki az Istenhez tartozik) Misáknak (Shaka/Vénusz  által ihletett), Azáriást ( Jehova megsegít)
Abednégónak (Nébó isten szolgája) nevezik.
Úgy néz ki elfogadják új nevüket minden tiltakozás nélkül.
 
Külön a csoporttól, 6 -17 versek
Kinyilvánítják akaratukat amikor az eledelről van szó. Zsidók nem esznek tisztátalan állatból, pl. disznóhúst, de
Dánielék mindenféle húst visszautasítanak. Miért? Mert nem akarják, hogy az áldozati oltárra vitt hús kerüljön a
tányérúkra. Inkább ‟vegetáriánus menüt‟ kérnek. Bort sem fogyasztanak, mert azt is az isteneknek áldozták.
Egy nagyon merész lépés ez. Visszautasítani azt, amit a király parancsolatba adott ki abban az időben egyenlő volt
a halállal. A főudvarmesternek is egy merész vállalkozása volt, hogy a fiúknak 10 napig a saját ennivalójukat
szabad volt megegyék. Képzeljük el, hogy a fiúk soványabbak lesznek s a király rákérdez? A 9. versben benne
van, hogy Isten jóindulatra indította a főudvarmestert.
Tíz nap után, mivel még egészségesebbnek néznek ki mint a többiek, tovább is fogyaszthatják az eledelt. Isten
kinyilvánította hatalmát és azt, hogy célja van Dánielékkel. Sokat kell tanuljanak a három év alatt. Dánielék egy
mezőgazdasági országból jöttek, Jeruzsálem csak egy mezei kisvárosnak számított a nagy Babilon mellett.
Felhívták a figyelmet magukra, hogy elutasították a király eledelét, de nem tudunk róla, hogy ezért kiközösítették
őket a többi diákok.
 
Kiválasztva, 18 -21 versek
Keményen tanulnak. Sokat tanultak az új nyelvről és kultúráról ahova belecseppentek. Istenhez végig hűségesek
maradnak. Isten meg is jutalmazza őket. Tudásukkal kimagasodnak a többi diák közül. A négy zsidó fiú,
Nabukodonozor király szolgálatába áll. A ‟ranglétra‟ felfele vezető fokain nem tagadták sohasem meg Istenbe vetett
hitüket. Életútjukon, még sokszor kerülnek próbák elé!
 
2. nap
Bibliai történet: Dániel 2
Téma: Aki nem kockáztat, az nem is nyer!
 
Idő, 1 vers
Olyan mintha Nabukodonozor király uralkodásának második esztendejében álmodta volna ezt az álmot. De ez nem
így van. Az uralkodási évek másképp voltak számolva, vagyis akkortól számították az újévet, amikortól a király
trónra lépett. Ez azt jelenti, hogy a király akkor álmodhatott, amikor Dániel a királyi udvarba került.
 
A király, 2-13 versek
Ebben a történetben láthatjuk, hogy hogyan uralkodhattak  az öntelt uralkodók. Ha a királynak nem teljesítik a
kérését, akkor halál a büntetés. Amit a király kér, mármint az, amit az írástudók kigondoltak, ember számára
megfejteni egyszerűen lehetetlen lett (11 vers). A király észreveszi, hogy a jósai csak időt akarnak nyerni: (9 v.) ‟ti
megegyeztetek, hazug és haszontalan dolgokat beszéltek ellőttem, míg a körülmények meg nem változnak‟. Úgy
tűnik, hogy elégedetlen a bölcseivel és  jövendőmondóival. Keményen bánik velük, de ez jellemző az ilyen
uralkodókra, mert talán attól tartottak, hogy ha ‟finomabban‟ bánnak a körülöttük szolgálókkal, akkor elvesztik
felettük a hatalmukat. Vagy csak egyszerűen ki akarja próbálni a jövendőmondók tudását?
Kitűnik, hogy Dániel nincs e bölcsek között. Varázslás, asztrológia Isten szemében tiltott volt. (III.Mózes 19: 26 és
31 v.)
 
Aki nem kockáztat..., 14 -18 versek
Dánielnek nem volt más választása. Dánielre és három barátjára is érvényes volt a király parancsa, hogy minden
bölcset öljenek meg.  Dániel cselekszik. Azt olvassuk, hogy Dániel először odamegy Ariókhoz, a királyi testőrség
fejéhez, aki épp a bölcseket ment megölni és megkérdezi, hogy mi történt? Aztán elmegy a királyhoz, és időt kér.
Kéretlen a királyhoz bemenni az már magában életveszélyt jelentett, tudjuk ezt az Eszter könyvéből. De sikerrel jár,
a király időt ad és ekkor teszi meg Dániel a harmadik lépést: barátaival elkezd imádkozni.
   12
Az álom, 19 - 46 versek
Isten jó. Meghallgatja az imádságukat. Dániel magasztalja is érte az Istent. (20-23 v.)
Ez a történet Józsefre emlékeztet. Ő is először szemben áll egy királlyal és elmondja, hogy nem neki van hatalma
az álmot megfejteni. Nabukodonozor megismeri az ég és a föld Urát. A 30. versben Dániel kihangsúlyozza, hogy
az álom megfejtése nem azért van, hogy ő maga bölcsebbnek tűnjön, hanem azért, mert Isten olyan jó a királyhoz,
hogy meg akarta neki jelentetni a jövőt.
Tudja-e vajon a király, hogy Isten előtt már a halálának a pillanata is ismert?
Dániel elmondhatja az álmot és az álom jelentését:
 
A szobor                         Magyarázat
 
Arany fej                                                                                       Babiloni birodalom  Nabukodonozor  korában
                         ( Kr.e 625-539 )
               
 
 
Ezüst mell és kar                                                                            Perzsa birodalom Cirus és Dárius korában
                            (Kr.e 559-330)
                                  Megoszlott birodalom
 
 
 
Réz has és oldal                                                Nagy Sándor görög birodalma
                          (Kr.e.331-323)
                                                                                                               görög nyelv uralja a birodalmat
 
Vas lábszár              Római birodalom . Sok  nép együtt,  
                                                                                                            A vas erős és összetör, szétzúz minden     
              más birodalmat.   
           (Kr.e. 264– Kr.u. 476)
 
Vas és cserép lábak                                                                     Megoszlott birodalom. Vas és cserép nem vegyül egybe. Melyik
birodalom ez?
 
 
A kő, ami a nélkül zuhant le, hogy valaki hozzányúlt volna, Jézus idejét jelképezi, mégpedig úgy, ahogy ezt a
Lukács 10:17-18 –ban olvashatjuk.
A római birodalom idejében születik meg Ő (Jézus). Az Ő birodalma nem keveredik semmi birodalommal.
Birodalma legyőz minden birodalmat, mert Ő nem ebből a világból való.  
 
Isten imádása, 47- 49 versek
Amikor a király meghallja az álmot és ennek jelentését, akkor elismeri az Isten nagyságát és hatalmát. Nem ismeri
azonban még fel, hogy Isten az egyedüli Isten. Dánielt felmagasztalják, a bölcsek elöljárója lesz. A három barát is
bekerül a királyi udvarba. Dániel magas tisztségében sem feledkezik meg az Istenről, hanem továbbra is hűséges
marad Hozzá.
 
3. nap  
Bibliai történet: Dániel 3
Téma: Nem, én nem teszem
 
A nagy állókép, 1-7 versek
Hogy milyen szobor, állókép volt pontosan, azt nem tudjuk. Talán a babiloni főisten (Bel) képmása, vagy magáé a
királyé. Furcsa, hogy Dániel nincs jelen. A három barát nem hiányozhatott az udvarból, mert ők is a vezetőség köré
tartoznak. Nabukodonozor király tudja, hogy hogyan kell, ünnepelni és zsarnokoskodni. Zene, minden ember
meghajlik. Micsoda ‟tisztelet‟ a királynak és az istennek! De aki nem engedelmeskedik, az megfizet keményen!
Minden térd meghajol, és imádatát fejezi ki, kivéve...
 
Megtörténik ma még az, hogy emberek egy képet imádnak? Igen. Észak Koreában, az embereknek még mindig
térdet kell hajtaniuk a nagy Kim II Sung képe előtt.  
(Halála után  -1994  -  a fia követte az apja példáját, Kim II Jong). Nem hajtasz térdet, ellenkezel? Akkor
bebörtönöznek s nagy valószínűséggel nem is szabadulsz ki. Sőt, még családodat is veszélynek teszed ki. Észak
Koreában az emberek élete teljesen kiszolgáltatott, minden a vezetőségtől függ!
 
És a mi kultúránkban? Itt is megtörténik. Tömegesen meghajlunk a pénz előtt (Jézus Mammonnak nevezi a pénzt).
Ha körülötted mindenkinek mobilja van, akkor te sem maradhatsz le! Ha a barátaid márkás ruhákban járnak, akkor
te sem akarsz egy egyszerű farmer nadrágban az iskolába menni! Hogy reagálsz egy poszterre? Ha mindenki…
folytasd te magad a sort. Mi a te eszményképed?   13
Visszautasítás, 8-18 vers
A szobor körül nagy lehetett a tömeg, meglehet, hogy a király maga nem is vette észre, hogy három ember nem
borul térdre. De voltak ott irigy emberek is, akik szemet vetettek az idegen országból jött tanult fiúkra, s íme itt a jó
alkalom arra, hogy a három barátot ‟bemocskolják‟.  
A királyhoz menve, hosszú életet kívánva  neki, a megfelelő szavakat használják, hogy a királyból reakciót
váltsanak ki. ‟Nem tisztelik a te isteneidet‟. Ezt tudhatta a király, hisz ő már régebbről ismerte őket, sőt a király
maga mondta Dánielnek, hogy a Dániel Istene a leghatalmasabb Isten! Mégis a király dühös,  hogy a saját
Istenüket jobban tisztelik, mint őt magát! Miért nem tudnak  legalább egy kicsit meghajolni előtte vagy az állókép
előtt?
Ismerve a büntetést, mégsem teszik azt, amit a többiek. Isten megtiltotta nekik az idegen isten előtt való
meghajlást, s ők ezt nem akarják megszegni. Nem, ők nem teszik azt amit más!! A királytól nem várnak felmentést,
de Isten kegyelmére bízzák magukat! A 17 és 18 vers szépen fogalmazzák meg: ‟a mi Istenünk, akit mi szolgálunk,
ki tud minket menteni, de ha nem tenné is, akkor sem tiszteljük a te isteneidet‟. Ezt kimondani azt jelentette, hogy
aláírták a saját halálukat!
 
A kemencében, 19 - 30 versek
Valószínűleg a kemence kőből volt és arra használták, hogy az álló képek lábazatait ott égessék ki. A szobor maga
fából lehetett s arannyal leöntve. Ezeknek a kemencéknek volt egy lyuk a tetején és volt az oldalukon egy ajtó, ahol
be lehetett látni. Minden bizonnyal a tűz nagyon perzselő lehetett. A kemencét fűtő emberek meg is perzselődnek.
Nagy a király rémülete, amikor négy embert lát a tűzben sétálni. Amilyen babonás a király, egyből istenséget lát a
negyedik személyben. És ebben igaza is van! Isten is jelen van, egy angyal jelenlétében. A királyt nagy félelem
szállja meg. Ismét elismeri az Isten mindenhatóságát!  
Amikor a három barát kijön a kemencéből - a negyedik már nincs ott! – a király maga áldja Istent, a szabadításért.
A király első parancsa át lett hágva. A király most új parancsot ad ki: hogy a Sidrák, Misák és Abednégó szabadító
Istenét imádja mindenki! A három barátot nagy tisztségre emelik. Isten megjutalmazta hűségüket.
 
Jézus a történetben
Az angyal, akit Nabukodonozor király látott a kemencében, az Jézus volt. Ő megmentette a szolgáit, akik a
kemencébe voltak dobva. Csak a zsineg égett le a kezükről! A tűz szaga sem járta meg őket.
 
Mivel vagy  te megkötözve? Mi az, ami  téged  fogva tart? A bűn tart minket fogva s nem akar minket elengedni.
Jézus értünk jött, azért hogy kiszabadítson minket a bűn hatalmából. Meghalt értünk, hogy a mi ‟köteleink‟
leessenek, de fel is támadt. Mi is megszabadulunk, s Vele együtt megyünk az új életre, ha hűségesek maradunk,
mint Dániel három barátja.
 
4. nap  
Bibliai történet: Írás a falon, Dániel 5
Téma: Hogy mered Belsazár?
 
Bevezetés  
Nabukodonozor nagyravágyása megépítteti az állóképet, a bálványt. Isten figyelmezteti akkor, amikor a három
barátot kiszabadítja a lángok karmai közül. Mégis úgy tűnik, a király még most sem tudja, hogy kinek köszönheti
életét. A király álmodik egy levágott fáról, Dániel figyelmezteti, hogy tiszteletet adjon Istennek. De a 4. fejezet 27
versében így szól a király: ‟nem ez-é ama nagy Babilon, amit én építettem királyság házának, az én
hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére?‟. Ekkor beteljesedik az álma! Hét kemény, tébolyodott
esztendő jön, állathoz hasonló lesz az élete egészen addig amíg Isten rá tekint. A kemény szívű király szívéhez
hosszú az út!
Az 5 fejezetben egy egészen más király áll szemünk előtt.
 
Belsazár királysága
Dániel könyvében sokat olvashatunk istenekről, papokról, jövendőmondókról és bölcsekről. Az egész birodalom
tele volt bálványokkal és okkultizmussal. Ebben a kultúrában, világban szólal meg az Élő Isten! Nabukodonozor
királyra hatással volt Dániel Istene. De a következő királyok mintha nem is ismernék Dánielt. Dániel háttérbe
szorul.  
A babiloni istenek hatalma nő, az idegen országokból elrabolt templomi kincseket az idegen istenek templomába
viszik.  
Nabukodonozor király kirabolta az izraeli templomokat, de sehol sem olvasunk róla, hogy a zsákmányból gúnyt
űzött volna. De Belsazár ezt teszi. Miközben a perzsák és a médek körül veszik a várost, egy nagy ünnepet
rendez. Az ünnepet színesíteni akarja az elrabolt templomi ékszerekkel. Ilyet senki nem mert még előtt megtenni,
mert mindenki tiszteletet tanúsított mindenféle isten iránt. A 4 versben tisztán le van írva, hogy miből voltak
készítve isteneik: arany, ezüst, vas, vas és kő.
 
Belsazár túl lő a célon! Túl sokat enged meg magának! Még hallani fog Istenről, akiről most csúfot űz! Egy kéz ír a
falra. Egy iszonyatos látvány. Csupán egy kéz, de a király nagyon megrémül! Erősen kiáltozik (4. v.) de sem a
varázslók, sem a jövendőmondók nem tudnak magyarázatot adni. Mindenkit félelem fog el.   14
A királyasszony  - valószínű a király anyja  - bejött a lármára. Ő ismeri Dánielt, (a király tehát nem)! Valószínűleg
Dániel nem ugyanazt a funkciót tölti be e királyi udvarban, mint azelőtt. Bábel történetét jobban ismeri a királyné,
mint a király maga. Azt ajánlja, hogy hivassák elő Dánielt. 13 v.: ‟te vagy az a judabeli fogoly, akit atyám ide
hozatott? ‟. Hogy Dániel valamikor egy magas funkciót töltött be a palotában, úgy látszik nem ismert a király előtt! A
király mindent megígér, csak fejtse meg Dániel az írás jelentését. De Dánielt nem érdeklik az ajándékok. Ő már
egy idős ember, ő már elég ajándékot és magas funkciókat kapott. Még mindig judabeli fogoly maradt, de ezt a
királyt is kiszolgálja, mert ezzel is Istent dicsőíti.
 
Dániel feleleveníti Nabukodonozor király idejét, királyságát. Emlékezteti, hogy Nabukodonozor királynak volt
hatalma. Hatalom, amit Istentől kapott. Emlékezteti a király megaláztatására is, amikor engedetlen volt Istennek!
De Belsazár nem törődik a történelemmel (22 v.), mert akkor tudta volna, hogy nem jó gúnyt űzni a magasságos
Istenből!
Most túl messze ment a király! Az Isten templomából hozott edényeket használta fel az ünnepségre. „Ezért”  –
mondja Dániel –„ küldte Isten azt a kezet és azt az írást!” (24 v).
 
Írás a falon
Dániel elolvassa  az írást: „Mene, mene, tekel, ufarszin!”  
Magyarázat:  
Mene – számba vette Isten a te országodat és véget vet annak.
Tekel – megmérettettél a mérlegen és híjával találtattál.
Ufarszin vagy peresz – eloszlatott a te országod és adatott a médeknek és a perzsáknak.
 
Dániel mint harmadik uralkodik az országban. De meddig?
Még azon éjszakán a médek és perzsák beveszik Bábelt. Belsazár királyt megölik. Vége van a birodalmának, az
arany fejnek. Az ezüst birodalom veszi át a hatalmat, úgy ahogy azt Isten megmondta!
 
5. nap
Bibliai történet: Dániel az oroszlánok vermében, Dániel 6
Téma: Az oroszlánok között
 
Idő, 1- 4 versek
Ez a történet egy egészen más időben játszódik. Kr.e. 538-ban Círus perzsa király meghódítja Babilont, a mai
Iránt. A médek birodalma a Kaspi tenger partján feküdt, Irán dél-nyugati részén. Ez a birodalom jó kapcsolatban
volt Nabukodonozorral, de halála után a birodalom összeolvadt a perzsa birodalommal.
Nabukodonozor után fia, Belsazár foglalja el a trónt. Ő csak kevés ideig uralkodik, mert egyik éjszaka megtámadja
II Círus, a perzsa király. Ő az a király, aki engedélyt ad a zsidóknak a hazatérésre (Ezsdrás.1)  
Dániel tehát két királyt élt túl. Már túl lehetett a nyolcvan esztendőn, amikor megdőlt a babiloni birodalom.
Mindegyik király idejében Dániel fontos szerepet tölt be. Dárius, uralkodása alatt százhúsz tiszttartót rendelt a
birodalom felé és Dániel volt az egyik igazgató, aki ezek felett uralkodott.
 
Dániel, 5- 6 versek
Ismét kitűnik Dániel rendkívüli tehetségével. Ő a legjobb, olyannyira, hogy a király őt bízta meg a birodalom
vezetésével. E miatt sok irigy embere lett. A többi vezetők valamiféle okot kerestek ellene. Ezért kitaláltak valamit,
hogy Dánielt választás elé állítsák: választania kell Istenbe vetett hűsége és a királynak való engedelmesség
között. Tudják, hogy így tőrbe tudják csalni, hisz Dániel Istenhez mindig hűséges marad.
 
Dárius, 7- 10 versek
A király nagyon szereti, ha alattvalói hódolatukat mutatják ki iránta. Most előtte áll egy csapat ember, aki tiszteletet,
hódolatot tanúsít. Egy azonnali életbe lépő törvény kibocsátását kérik, melyben a következő hónapokban istent
megillető tiszteletet kell adjon mindenki a királynak. A javaslatuk: senki nem kérhet embertől és istenektől semmit
csak egyedül a királytól. A királyt elvakítja az önimádat, és nem látja a kérés esztelenségét. Képzeljük csak el,
hogy az új rendeletet mindenkinek teljesíteni kellett volna! Hát a királynak még lelegezni sem lett volna ideje olyan
zsúfoltak lettek volna a napjai. Ezenfelül... a saját istene nem lett volna irigy a királyra, hogy mostmár nem ő van a
középpontban?
A tiszttartók kihangsúlyozzák, hogy ez a médek és a perzsák törvénye, tehát: visszavonhatatlan! (8 vers).
 
Tettenérés,11- 12 versek
Ahogy törvénybe lépett a rendelet, a tiszttartók indulhattak is Dániel háza felé. Dániel szokásához híven most is
felment a szobájába (nyitott ablaknál)  naponta háromszor imádkozni. Jobban engedett Istennek, mint az
embereknek, még ha az az ember király is! Feldúlva jönnek a királyhoz: ‟Ó király, hát nem épp most adtál ki egy
rendeletet...‟. Természetesen emlékszik még a király, sőt maga emlegeti, hogy ez a médek és perzsák rendelete,
tehát visszavonhatatlan. Ekkor bújik ki a szeg a zsákból: ‟Dániel, a judabeli fogoly...‟. Dániel már fiatal kora óta
Bábelben él, most pedig a perzsa birodalomban, mégis ezeknek az embereknek a szemében judabeli fogoly
maradt.
   15
Sajnálkozás, 13 - 16 versek
Most látja már Dárius király, hogy milyen közönséges emberek veszik körül. Próbál a saját rendelete elől kiutat
találni, de a tiszttartók emlékeztetik rá, hogy köteles a rendeletet betartani. Olyanok a tiszttartók, mint a hiénák:
most rácsaptak a zsákmányra s nem eresztik el. A király enged. Dánielt előhozzák. A király Dániel elé merészkedik
s kívánja, hogy Isten szabadítsa meg!(16.v.)
 
Az oroszlánok vermében, 17 -19 versek
Sok palotának voltak oroszlán vermei.  Mélyre volt egy verem ásva, a tetején s az oldalán is egy nyílással, ahol a
gondozók etették az állatokat. Úgy néz ki, hogy Dánielt fentről eresztették le, majd rátették a követ a verem
szájára, s arra jött a király és a főemberek gyűrűjének a pecsétje.
A királynak nehezebben telik az éjszaka, mint Dánielnek. A király nem tud enni s le sem hunyja a szemét. Dániel
Isten oltalmában tölti az éjszakát. Az oroszlánok még csak felé sem közelítettek, valószínű Dánielnek sikerült még
aludnia is.
 
Feloldás, 20 -28 versek
Reggel Dárius király jelenik meg elsőként a veremnél. Élhetett benne egy csekély remény, hogy Dániel él, mert
másképp nem is ment volna oda! Dánielt az élő Isten szolgájának nevezi. Valószínűleg Dániel nagy hatást tehetett
rá Istenbe vetett hűségéről tanúskodva! Dániel szavát hallva, öröm tölti  el a király szívét. Dánielt kiveszik a
veremből s mindenki láthatja, hogy még csak egy hajszála sem esett le!
A tiszttartók maguk estek a csapdába, a közmondás szószorrossá lett az életükben: aki másnak vermet ás, maga
esik bele! Életük a veremben végződött!
 
   16
Közös program  
 
1. nap (közös program)
Bibliai történet: Dániel és barátai a babiloni udvarban, Dániel 1
Téma: Ki mer egyedül?
 
Függesszük ki a témát.
 
Ének, Köszöntés és Imádság
 
A témaleckével a téma igazi lényegét szeretnénk megértetni a gyerekekkel.
 
Témalecke: A gyufa és a szeg
(Open Air Campaigners Nederland “Hand in hand” című könyv alapján)
 
Szükséges: néhány hosszú gyufaszál, 1 nagy szeg, 1 darab fonal
 
Mesélő:
Nézzétek, csak itt van egy kép: Ki mer egyedül? Talán te is olyan vagy most, mint amilyen én voltam kicsi
koromban. Nekem  is sokszor nehéz volt gyerekként azt nem tenni, amit a többiek igenis megtettek vagy fordítva.
Én gyerekként nem mertem, pl. egy pódiumra állni, stb.
 
Most szükségem van egy erős fiúra.
Igen te, te biztos nagyon erős vagy! Meg tennél nekem valamit? Eltörnéd nekem a kezeddel ezt a gyufaszálat?
(biztos sikerül)
Igen, azt hiszem ez egy gyenge gyufaszál volt. Próbáld meg most ezt! (Adok egy másik gyufaszálat). Ó, ez is eltört!
 
Ezek a gyufaszálak könnyen eltörnek, ugye? Pedig fából vannak s a fa egy erős anyag. De ez a
gyufaszál kis vékony darab s így nem volt nehéz eltörni, ugye? Nem hát, ezt én is így gondolom‟ Tudod
az emberek is nagyon törékenyek. Ezt persze külsőleg nem nagyon lehet látni. De belsőleg törékenyek.
Miért törik össze az ember belsőleg? Mert fájdalmat okoznak neki, mert megbántják,
megsértik…(folytasd a sort). Ez leggyakrabban akkor történik, amikor az emberek egyedül vannak.
 
Most veszek 5 darab gyufát. Próbáld meg ezeket együtt eltörni. Lássuk milyen erős vagy? Ó igen, ez
már kicsit nehezebben ment, de végül is sikerült eltörnöd.
 
Ha vannak barátaid, akkor azok segítenek, de még így is elég törékeny vagy, főleg ha nehéz próbákat
kell kiállnod.
 
Most valami mást teszek. Ezt a gyufaszálat most hozzárögzítem egy szeghez. Most is arra kérlek, hogy  törd el a
gyufát. Mit gondolsz sikerülni fog? Na próbáld csak meg!
(nem sikerül)
 
Ha a gyufaszál egy ember, akkor ki lehet a szeg? A szeg az Úr Istent jelképei. Ő köt minket össze szeretetével, s
így már lehetünk akár egyedül is. Vele együtt erősek vagyunk, még akkor is, ha nehéz próbák előtt állunk. Jegyezd
meg jól: Isten engem nagyon szeret. Mindig a közelében lehetek, és vele együtt merek, pl. most egyedül előttetek
állni.
Vajon nem okozhatnak az emberek így többé fájdalmat nekem? De igen. Az emberek ezután is megsértenek,
megbántanak, félretolnak, de mégis tudom, hogy nem vagyok egyedül s Istennel együtt erős vagyok ellenállni!
 
Ének
 
A kicsi gyerekeket a majom (bábu) kihívja a teremből.
 
Majom:     Hűha, mennyi gyerek egy rakásra!
Játékos:   Az ám, itt aztán nagy a hangulat!
Majom:      Az már biztos! De milyen furcsa! Nem minden gyerek visel egy színű  
                 névkártyát. Látok én itt sárgát, zöldet, kéket! Miért van itt annyi szín?
Játékos:   Azért mert a zöld kártya, pl. a kicsi gyerekeké, a sárga pedig a legkisebbeké!
Majom:    Azt én is látom, nem vagyok vak! De akkor sem értem, hogy miért az a sok szín?!?!
Játékos:   Azért hogy te a kicsi gyerekeket kihívd…!
Majom:    Jól van! (ordít) Kicsi gyerekek…
Játékos:    Nem olyan nagy fennhangon!
Majom:    Hát akkor hogyan?   17
Játékos:   Látszik, hogy ez az első napod s még meg kell tanulnod, hogy szépen is lehet a gyerekeket hívni…
Majom:     Hova?
Játékos:    Milyen buta is vagyok! Még nem mondtam volna? A terembe, ahol…
Majom:      Ahol olyan szépen fel van díszítve?
Játékos:   Igen, de neked ma nagyon fecsegő kedved van, hallod-e?
Majom:      Hát nem lett volna szabad elmondanom?
Játékos:    Nem! Na, de most már tényleg hívjad a gyerekeket, mert biztos, hogy nagyon kíváncsiak lettek.
Majom:     Jól van, jól! Kedves sárga (vagy zöld) névkártyás gyerekek. Legyetek szívesek felállni, és velem
jönni a másik terembe. Mert az olyan szépen fel van díszítve! Jól mondtam?
Játékos:   Nagyon jól. Lassan csak megtanulod…
 
A témalecke után a 4-7 éves gyerekek a saját termükbe mennek, s a bábu hívja majd ismét össze őket.
 
Csoportok szétosztása
   18
2. nap (közös program)
Bibliai történet: A király álma, Dániel 2
Téma: Aki nem kockáztat, az nem is nyer!
 
Ének, Köszöntés és Imádság
 
Ismételjük el az elmúlt nap énekeit. Tanítsunk új éneket!
 
Színdarab: Vállalod, vagy nem vállalod?
Ez a színdarab kihangsúlyozza a témát: van kockázat és van nyeremény.
 
Van 4 feladat:  
Szükséges:  ajakrúzs, egy balett szoknya s egy fejdísz, egy üvegtál (vagy átlátszó tál) spagettivel és
tapétaragasztóval, 4 kicsi jutalom, vagy cukorka.
 
A gyerekeket egyenként hívjuk előre.
 
1. Ajakrúzs:
- Ki szeretne egy játékot játszani velem? (válasszunk egy fiút a teremből)
- A poszteren és a meghívón az áll: “KI MER?”.  – Te mersz ismeretlen dolgokat tenni? (válasz)
- Be mered kenni az ajkadat pirosra?
- Bekenhetem az ajkadat rúzzsal?
- Te aztán igazán bátor vagy!  Taps!
 
Adjunk a játékosnak egy jutalmat vagy cukorkát.
(Természetesen lesz nevetés, de ügyeljünk a légkörre, hogy ne tegyük a játékost „nevetségessé”‟  –  negatív
értelemben.)
 
2. Hátradőlni!
- Ki mer közületek kockázatot vállalni? Nézzétek csak a mai téma: Aki nem kockáztat az nem is, nyer! Ki mer?
(Válasszunk egy közepes nagyságú gyereket. Ne legyen túl nagy, mert el kell kapni dőlés közben.)
- Te nagyon bátor vállalkozó vagy. Arra szeretnélek most megkérni, hogy állj fel, gyere ide mellém. Légy szíves
csukd be a szemedet. A hátadhoz fogok majd állni, te elengeded magad és hátraesel, és én pedig el foglak kapni.
Meg mered ezt tenni?
 
Taps + jutalom
 
3. Táncolni, mint egy balerina
Válasszunk egy fiút.
- Szükségem van még egy merész legénykére!
- Igazán merész vagy te is, hogy fel mersz ide mellém állni a pódiumra. Először is válaszolj nekem egy kérdésre:
szereted a zenét?(…) Akkor jó, mert én felteszek neked most egy zenét, s arra kérlek, hogy táncolj nekünk egyet,
mint egy balerina. Nézd, itt van ez a szoknya és a fejdísz is, szeretném, ha ezeket felvennéd, s ezekben táncolnál
nekünk. (Válasszunk egy rövid zenedarabot!).
 
4. Ki mer egy üvegtálba belenyúlni?
-  Ismét egy jelentkezőre van szükségem. Eddig ugye nem volt nagyon nehéz a feladat, de most aztán!!! Most
igazán egy nagyon bátor jelentkezőre van szükségem.
- Te bátor vagy, hogy ide jöttél. Nézd itt e tál. Tele van mindenféle ízletes (nem ízletes) dolgokkal. Itt van most 100
forint, ezt bele teszem ebbe a tálba. A te feladatod az lesz, hogy ezt kézzel kihalászd. Hajtsd fel a ruhád ujját, hogy
nem legyen maszatos!
 
Taps, ha megvan a 100 forint.
Gondoskodjunk vízről is, hogy a játékos megmoshassa a kezét.
A játékos megtarthatja a pénzt vagy a jutalmat.
 
A 4 - 7 éves gyerekeket a bábu hívja ki a teremből.
 
Majom:   Én ma egy kicsit féltem ide jönni…
Játékos:  Miért? Te talán nem ismersz minket?
Majom:   De igen, de attól félek, hogy engem is odatesztek valami ismeretlen dolgot csinálni!  
Játékos:   Ismeretlen dolog? Hogyhogy?
Majom:   Hát pl. ajakrúzs kenegetés, hátraesés, brr! Igazán nagyon bátor gyerekek vannak itt, hogy ezt meg
merték tenni!
Játékos:  Mond csak majom, te talán nem vagy bátor?      19
Majom:     Nem, egyáltalán nem vagyok!
Játékos:   Ah, dehogy nem! Egyik fáról a másikra ugrálsz. Ahhoz aztán igazán nagy bátorság kell! Tapsoljuk
meg lányok és fiúk ezt a mi bátor kis majmunkat!
Majom:     Brr! Szégyellem magam ettől a tapstól! Ilyen sok gyerek s mind nekem tapsol!!!
Játékos:   Majom, arra szeretnélek kérni, hogy gyere ide hozzám a pódiumra.
Majom:     Nem, nem megyek! Mit akarsz tőlem?
Játékos:   Valami nagyon könnyű dolgot szeretnék kérni.
Majom:     Könnyűt? Akkor mondjad gyorsan…
Játékos:   Adnál nekem egy puszit?
Majom:     Ha-ha-ha! Ez igazán könnyű. Ide? (Puszit ad az arcra). Én nagyon szeretlek téged!
Játékos:   Én is nagyon kedvesnek tartalak téged!
Majom:     Elmehetünk most is abba a szép terembe?
Játékos:   Igen, természetesen! Hívhatod a gyerekeket!
Majom:     Igen, gyerekek, gyertek velem!
 
Csoportok szétosztása
 
   20
3.nap (közös program)
Bibliai történet: A három barát a tüzes kemencében, Dániel 3
Téma: Nem, én nem teszem
 
Függesszük ki a témát, készítsük elő a villámjelenetet .
 
Ének, köszöntés és imádság
Ismételjük át a tanult énekeket, tanuljunk új éneket.
 
Villámjelenet
Szükséges: egy labda
Játékosok: három fiú: egy kicsi „vézna” József, és két „vagány” srác Béla (nagydarab) és Zoltán
(Bélára adhatunk több ruhát, hogy nagyobbnak látszódjon)
 
Béla:     Jó reggelt mindenkinek! Mondom jó reggelt! (A gyerekek is visszaköszönnek).  
Ugye ti még nem ismertek engem! De hamarosan meg fogtok ismerni, mert én vagyok az utcánkban a
legerősebb fiú, és mindenkinek azt kell tennie, amit én mondok. Megértettétek? Azt kérdeztem,
megértettétek? (Igen Béla, jön a válasz)
OK. Ezt akartam hallani. Itt én vagyok a főnök és senki más!
József:  (Bejön egy labdával. Meglátja Bélát, megijed, el akar menni.)  
Béla:  Hé, te ott! Gyere csak ide!
József:  (Lesütött fejjel jön közelebb.)
Béla:  Mit bámulsz ott a földre, ide nézz rám!
József:  (felnéz)
Béla:     ...és most elmész a boltba és szerzel nekem egy kis cigit!
József:  (nem indul)
Béla:    Azonnal menj nekem és szerezz, lopj nekem cigarettát!
József:  (Bélára néz, s megrázza a fejét.) Nem!
Béla:   Mi az hogy nem? Én vagyok itt a főnök, és te nekem nemet mersz mondani?(egy lépést József felé
lép).Utoljára mondom, kotródj nekem cigit hozni, mert másképp agyonverlek!
József:  (hátra lép egyet és fejét rázza) Nem, én nem teszem!
Béla:    (piros a haragtól) Hogy merészelsz te nekem nemet mondani? Majd én megtanítalak téged!  (megragadja
Józsefet, és jól megrázza). Gatyába rázlak, hogy még a neved is elfelejted!
József:  (kiált) Tegyél amit akarsz, de akkor sem lopok neked cigarettát!
Zoltán:  (bejön a terembe) Mit hallok én, ütik a kisebbet? Hogy merészeled?
Béla:  (elengedi Józsefet és hátrább lép) Nem akarja tenni, amit én mondok!
Zoltán:  Na és akkor?! Mit kellene hogy tegyen?
Béla:  Csak egy cigarettát hozzon.
József:  (előre lép) Azt mondtad, hogy lopjak, és én azt nem teszem!
Zoltán:  Szóval így állunk, nagy legény! A kisebbet küldöd lopni? Jó hogy kiismertelek. Ezen túl szemmel foglak
tartani! Most pedig gyorsan menj a dolgodra!
Béla:  (elandalog)
József: Köszönöm Zoltán. Már egy kicsit meg voltam ijedve, de semmiképpen sem mentem volna el neki lopni,
még ha meg is ver!
Zoltán:  Jegyezd meg jól: akkor vagy erős, amikor nem teszed azt a rosszat,  amit a többiek tesznek! Megyünk
egyet futballozni?
József: Az jó lesz! (együtt elmennek)
 
Bábu
A bábu elbújik a mesélő hátához.
Mesélő: Mit csinálsz? Szégyenlős lettél hirtelen?
Majom: Nem, csak félek! Brr, nagyon félek!
Mesélő:  De miért, kitől?
Majom: Attól a fiútól!
Mesélő:  Kire gondolsz, Bélára, aki Józsefet akarta megverni? Az  csakmegjátszott jelentet volt! Itt nincsenek
verekedős gyerekek!
Majom: Tényleg nincsenek?
Mesélő:  Nincsenek, ha mondom!
Majom: Tudod mit, én gyorsan szólítom a kicsi gyerekeket és elmegyek velük...
Mesélő:  Te még mindig félsz!?
Majom: Tulajdonképpen igen. De én soha sem lopnék! Mert azt nem szabad!
Mesélő:  Igazad van! Lopni nem szabad! Na jól van, hívjad a gyerekeket!
Majom: Ki jön velem?
 
A villámjelenet után a 4-7 éves gyerekek a saját termükbe mennek, s a bábu hívja majd ismét össze őket.   21
4. nap (közös program)
Bibliai történet: Belsazár lakomája, Dániel 4
Téma: Hogy mered Belsazár?
 
Készítsünk egy rajzot a témáról s függesszük ki.
 
Ének, Köszöntés és Imádság
Ismételjük át a tanult énekeket, tanuljunk új éneket.
 
Csoportjáték: Add tovább a labdát!
Szükséges: két labda (vagy 2 darab fa), egy doboz lapocskákkal, egy hely ahova a lapokat kifüggesszük, ének,
zene
Előkészület: készítsük elő a lapocskákat, írjuk rá nagy betűkkel a következő szavakat:
király, bálvány, ünnep, kéz, szavak, pohár, magyarázat, katona.
 
Játékszabály:
1. Osszuk a gyerekeket két csoportba.
2. Indítsunk el egy ismert zenét, a gyerekek is énekelhetnek.
3. Ha a zene elhallgat, akinek a kezében van a labda, a pódiumra lép. (A labdát a szomszéd gyereknek adja oda.
    A labdát nem adják tovább, míg a zene ismét nem szól!).
4. A pódiumon a dobozból kivehetnek egy - egy lapocskát és kifüggeszthetik. Ott maradnak a  gyerekek a  
    pódiumon.
5. Amikor zene tovább szól, a labdát is tovább adják a gyerekek egymásnak, s addig    adják tovább,   amíg a zene  
    ismét el nem hallgat, stb. Addig folytatódik a játék, míg     minden lapocskát kivesznek a dobozból.
 
Mesélő:
Íme itt látjuk ezeket a szavakat. Vajon mit jelentenek? Én nem árulom el, a történet elmondása során figyeljetek jól!
A történet után majd lesznek kérdések, s ha jól oda figyeltetek, akkor fogtok rá tudni válaszolni.
 
Bábu
Majom:   Milyen jó kis játék volt!
Mesélő:   Tetszett?
Majom:   Igen, nagyon élveztem, ahogy a labdát dobálták!
Mesélő:   Igen, az nekem is nagyon tetszett. De én most nagyon oda szeretnék figyelni a történetre, mert
másképp nem fogom tudni a feleleteket.
Majom:   Gondolod, hogy nekem is oda kell figyelnem?
Mesélő:   Természetesen!
Majom:   OK. A legjobbat hozom ki magamból!
Mesélő:   Jó, akkor megbeszéltük!
Majom:   Na, akkor ki jön most velem, hogy meghallgassuk a történetet?
 
A villámjelenet után a 4-7 éves gyerekek a saját termükbe mennek, s a bábu hívja majd ismét össze őket.
 
Csoportok szétosztása
   22
5. nap (közös program)
Bibliai történet: Dániel az oroszlánok vermében, Dániel 6  
Téma: Az oroszlánok vermében
 
Készíts a mai napról is egy rajzot és függeszd ki!
 
Ének, Köszöntés és Imádság
 
Témalecke:  
Szükséges: egy erős mágnes, egy darab karton, egy nagy gémkapocs vagy szeg
 
Tartsuk a mágnest úgy a karton hátához, hogy a kapocs ne essen le.
- Nézzétek, ezen a papíron függ egy kapocs, és nem esik le. Nézzétek csak, még mozogni is tud! Pedig én aztán
egyáltalán nem nyúlok a kapocshoz még egy ujjal sem. A mágnes teszi azt, hogy e kapocs ne essen le, s azt hogy
mozogjon. Érdekes nem? A kapocs úgy mozog, ahogy azt a mágnes akarja. Nézzétek csak, ha a mágnest balra
mozgatom, akkor a kapocs is balra mozog, ha jobbra, akkor jobbra mozdul el. A mágnesnek nagy a vonzó ereje,
hisz láthatjátok a kapocs teljesen tőle függ.
 
Így van ez néha az emberekkel is. Néhány ember is azt akarja, hogy mindenki azt tegyen, amit ő akar. Megtörtént
ez talán már te veled is? Pl. a barátod nem akar veled sohasem futballozni, csak a saját számítógépén veled
játszani. S hogy ne veszítsd el a barátságát, ezért te mész el vele játszani. Nagy hatással van rád!
 
Vagy a barátnőd mindig csak otthon az ő játékaival akar játszani, nem megy soha veled el. S hogy ne veszítsd el a
barátságát, ezért te mész el vele játszani. Nagy hatással van rád!
 
Ma arról fogunk hallani, hogy mi történt a palotában. Egy másik király ül a trónon és az…  
Na de nem lövöm le a poént!
 
Énekeljünk együtt!
 
Színdarab: Állatok utánzása
 
Kettesével hívjuk ki a gyerekeket. Súgjuk a fülükbe, hogy melyik állatot  utánozzák. Együtt is utánozhatnak egy
állatot. Pl. egy cica odadörgölődik a gazdájához; egyik gyerek játssza a tehenet, a másik hogy megfeji, stb.
A teremben levő gyerekek megpróbálják kitalálni, hogy milyen állatról van szó!
 
Utánozni:
egy madár     egy csibe (tyúk)
egy béka    egy kígyó
egy cica    egy tehén
egy kutya    egy majom
 
A bábu
A 4-7 éves gyerekeket a majom hívja ki a teremből.
 
Majom: Hi-hi-hi, milyen vicces volt! Láttad, hogyan utánoztak engem?
Mesélő:  Hát persze, hogy láttam! Jó volt nem?!
Majom: Én majd kidőltem a nevetéstől. Tényleg olyan viccesen viselkednek a majmok?
Mesélő:  Néha igen, vagy legalább is az állatkertben azt láttam.
Majom: Milyen állatokat láttál még az állatkertben?
Mesélő:  Van ott rengeteg szép állat: papagáj és krokodil.
Majom: Komolyan mondod? Micsoda félelmetes állatok!
Mesélő:  Hogy-hogy?
Majom: Tudod, kitől félek én nagyon?
Mesélő:  Na kitől?
Majom: Az oroszlántól!
Mesélő: Miért?
Majom: Azért, mert egyszer majdnem elkapott!
Mesélő:  Komolyan?
Majom:Csak szerencsére volt ott egy fa s hamar felugrottam. Így aztán megmenekültem, mert az oroszlán nem tud
            fára mászni. (A témára néz). Jól látok? Ott egy oroszlánketrec van ?! Ugye mi most nem egy oroszlán  
            ketrecbe vagyunk bezárva? (úgy tesz, mintha el akarna menni.)
Mesélő:  Nem, nem, ne félj!
Majom: Szerencse (nagyot sóhajt)! Másképp már rég elmentem volna!
Mesélő:  Nahát milyen félős vagy! Ne félj nincsenek itt oroszlánok!   23
Majom: Még most is libabőrös vagyok, ha rágondolok!
Mesélő: Akarsz ma is a gyerekekkel menni, de ott a történet igen is, oroszlánokról  szól.
Majom: Hát persze, hogy megyek. Ha az oroszlánokról hallok, akkor befogom a fülemet. Hívhatom is a
gyerekeket?
Mesélő:  Igen, mert itt az ideje a történetnek!
Majom: Minden kicsi gyerek, akinek sárga (zöld stb.) névkártyája van, jöhet velem!
Azt hallottam, hogy nincs mitől félni, mert itt nincsenek igazi oroszlánok!
 
 
Csoportok szétosztása
 
 
 
   24
Program a 4-7 éves gyerekeknek
 
1. nap (4-7 évesek)
Bibliai történet: Dániel és barátai a babiloni udvarban
    Dániel 1
Téma: Ki mer egyedül?
 
A majmot (bábut) használhatjuk többször, pl. ha a gyerekeket kézimunkázni hívjuk, vagy csak úgy közbe.
 
Énekeljünk egy néhány ismert éneket. Ezzel csendet (is) teremthetünk a csoportok szétosztása után.
 
Bibliából – Dániel és barátai a Babiloni udvarban
 
Előkészület
Tegyünk különböző ételeket jól látható helyre: gyümölcs, kenyér, bor, chips, cukorka vagy használhatunk rajzokat is,
ahol különböző ételek vannak ábrázolva. Egy szépen megterített asztalt is készíthetünk: poharakat, kanalat, villát,
szalvétát, stb.
 
Bevezető
Bibliai bevezető
Ki látott már közületek ilyen könyvet? (mutassuk fel a Bibliát). Ez a könyv nekem nagyon fontos. Minden nap olvasok
belőle. Rengeteg történet van benne. Ezt a könyvet Bibliának hívják. Ez nem egy általános könyv, ebben a könyvben
Isten szól hozzánk. Egyszerű emberekről szólnak a történetek, s olyan gyerekekről is, mint amilyenek ti vagytok.
 
Itt látok egy nevet. Dániel! Van itt közöttetek olyan gyerek, akit Dánielnek hívnak? Vagy Dani? A Dani név a Dániel
névből származik. Ez egy becenév, tudtátok?
Vajon mi van ebben a könyvben megírva Dánielről? Hallgassátok csak!
 
Történet
Dániel óriási zajra riad fel. Mintha valaki be akarná törni az ajtót. Gyorsan kiugrik az ágyból, a szíve hevesen dobog.
Biztosan ezek azok a katonák, akik  Jeruzsálem városát akarják lerombolni  -  gondolja. Az ajtó nagy csattanássál
kitárul, és valóban egy katona jelenik meg a szobájában. A katona idegen nyelven mond valamit, de Dániel nem sokat
ért belőle, a kézmozdulataiból viszont kiolvassa, hogy vele kell mennie.
Dániel hamar felöltözik. Hol vannak vajon a szülei? Hol lehetnek a testvérei?  
– Ó, Uram, segíts meg! – imádkozik magában.  
Egy erős lökést érez a hátán. Ez azt jelenti, hogy sietnie kell.
 
A városon kívül már sok ember áll. Senkit sem lát köztük a családjából. Neki is be kell állnia a sorba. A parancsnok
valamit int, és mindenkinek indulnia kell…
 
Micsoda hosszú út! Dániel a tömegben rátalált három barátjára, így egymás mellett mennek napokon keresztül. Hova?
Babilonba, a nagy és erős városba, ahol Nabukodonozor a király. Vajon Isten megfeledkezett róluk? Vajon Babilon
királya erősebb, mint a Mennyek Ura?
 
Nézzétek csak ott a távolban, már látszik is a város. Csak talán nem oda mennek? Micsoda magas falak! Dániel és
barátai nagyon fáradtak a hosszú gyaloglástól, de azért nagy kíváncsisággal figyelik az új helyet.  Hova kerültek?
Az egyik katona megálljt kiállt. Mindenki megáll. Most mi lesz? Jön egy férfi feléjük. Milyen szép kabátot visel, még
eddig nem is láttak ilyet!
- Te ide jössz - mondja az egyik fiúnak – meg te is ! Ti menjetek tovább!
A tömeg ismét elindul.
Majd ismét álljt kiáltanak és a szép ruhás férfi ismét embereket választ ki a sokaságból. Dánielnek és barátainak is ki
kell állniuk a sorból. Miért?
 
A szép ruhás embert kell követniük. Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás alig hisznek a szemüknek. Micsoda épületek!
Micsoda egy város! Egy magas lépcsőn mennek be egy nagy terembe. A nevüket kell megmondaniuk, hogy hány
évesek, hogy milyen családból származnak. Aztán előkerül egy szolga.
- Készítsd elő őket a királynak – kapja a szolga a parancsot. - Megfürödhetnek. Ez bizony nagyon jól esik a hosszú,
poros út után. Tiszta ruhákat kapnak s ágyat, ahol aludhatnak.  
- Holnap reggel velem jöttök, s egy vizsgán kell átmennetek – mondja a szolga. Egy vizsga? Az meg miért?
 
Dániel és barátai úgy aludtak, mint a bunda. Reggel meg kellett jelenjenek Melzár előtt, ugyan az az ember előtt, aki a
tegnap kiválasztotta őket a tömegből. Sok kérdésre kell válaszolniuk. Dánielék mindent megtesznek, hogy jó választ
adjanak.  
-  Ti okos fiúk vagytok  – mondja Aspenáz  –  három évig iskolába fogtok járni, s ha mindent megtanultok, akkor a
Nabukodonozor király szolgálatába állhattok.   25
A négy fiú alig akar hinni a fülének. Iskolába járhatnak, nem kell szolga munkát  végezzenek!? De hiszen ők a
babiloni király foglyai! Dániel csendesen imát mond Istennek, tudja, hogy Isten itt, ebben az időben országban is
gondot visel róluk.
 
A következő nap már egy osztályban ülnek sok más fiúval együtt. Mindenki úgy jött ide, mint szolga. Egy gyönyörű
ebédlőbe viszik át őket, ha eljött az evés ideje. Az asztal meg van terítve mindenféle finomsággal. (Lépjünk a
megterített asztalhoz s játsszuk Aspenázt )
Aspenáz feláll, s ezt mondja hangos szóval:  
- A király maga választotta ki nektek ezeket az ételeket. Azt szeretné, hogy egészséges, erős, szellemileg pedig jól
képzett, bölcsek legyetek. Az ennivaló meg van áldva a papjaink által és Baál istenünktől. Jó étvágyat!
 
Dániel és barátai megriadtak. A király által ajánlott eledel az idegen istennek volt áldozva. Tisztátalan hús is van az
asztalon. Ők Jeruzsálemből jöttek, ők nem ehetnek disznóhúst és bálványoknak áldozott eledelt. Mit tegyenek
tehát?
Nagyon nehéz nemet mondani. Vajon ki fogják nevetni őket? Sokkal könnyebb lenne a többiekkel együtt enni.  
 
De Dániel nem tesz úgy, mint a többi fiú. Nem akar az Úr parancsa ellen tenni, még akkor sem, ha ez nagyon
nehéz. Dániel közel ül Aspenázhoz, és ezt súgja neki:  
- Beszélhetnék veled négyszemközt, lenne egy kérdésem!  
Kimennek ketten egy nyugodtabb helyre, ahol csak ők ketten vannak!  
- Uram, a mi Istenünk megtiltja törvényében egyes ételek és a bor fogyasztását. Szeretném kérni, hogy én és
barátaim csak zöldséget, gyümölcsöt, kenyeret ehessünk, és az italunk pedig a víz legyen.
- Nekem végül is mindegy, hogy mit esztek, s mit isztok – mondta Aspenáz – de attól félek, hogy így le fogtok
fogyni, szomorú lesz az ábrázatotok. Mit fog gondolni a király rólam, hogy én nem jól gondoskodom felőletek?
- Uram – szólal meg Dániel – tegyél próbát velünk, tíz napig esszük az általam kért ételt s italt, s ha soványabbak
leszünk, akkor megesszük a király által rendelt eledelt.
Ez egy jó ötletnek tűnt.
 
Tíz nap után ismét Aspenáz elé kellett állniuk. Egyáltalán nem voltak lefogyva, sőt az arcuk még jobban tündökölt.
A tanulásban is messze kimagasló eredményeket értek el.
Így ezután is csak kenyéren, zöldségen éltek és bor helyett vizet ittak. (tegyük ezeket az eledeleket az asztalra).
 
Három évtanulás után meg kellett jelenniük a király előtt. Nabukodonozor király nagyon sok kérdésére kellett
válaszoljanak. Tudjátok kik voltak a legbölcsebb tudású diákok? Hát persze, hogy Dániel, Ananiás, Misáel és
Azariás az! Tudásukkal a király szolgálatába állhatnak. Az Úr Isten csodálatosan gondoskodott róluk!
 
Imádság  
Köszönjük Istenünk, hogy te a mai napon is úgy akarsz rólunk gondoskodni, mint ahogy Dánielről és barátairól
gondoskodtál.
 
Énekeljünk
 
Aranymondás
A kisebb korosztálynak egyszerű szöveget tanítsunk.
A 4-7 éves gyerekeknek tanítsuk meg aranymondásként:
„Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged!” Zsoltár 32:8
 
1. és 2. nap  : Isten mondja: Bölccsé teszlek  
3. nap    : és megtanítlak téged az útra, amelyen járj,
4. és 5. nap  : szemeimmel tanácsollak téged!
 
Kézimunka - Könyvtekercs
 
A majom segítségével összehívhatjuk a gyerekeket a közös programra!
 
Zárjuk énekkel az együttlétet!
 
 
Vége az első napnak!
 
   26
2. nap (4-7 évesek)
Bibliai történet: A király álma  
Dániel 2
Téma: Aki nem kockáztat, az nem nyer!
 
A majmot (bábut) használhatjuk többször, pl. ha a gyerekeket kézimunkázni hívjuk, vagy csak úgy közben.
 
Énekeljünk egy néhány ismert éneket. Ezzel csendet (is) teremthetünk a csoportok szétosztása után.
 
A Bibliából  -  A király álma
Bevezető
A történetet elmondhatja egy személy úgy, hogy elmondás közben váltja a szerepeket. pl. a király: egy aranyszínű
anyagot vehet magára palástként; a varázsló: fekete palástot csillagokkal; Dániel: bármilyen más színű anyagot.
A történetet különböző személyek is elmesélhetik. A végén egy gyerek is játszhat, mint varázsló!
Nagyítsuk ki a kézimunkát, így szemléltethetjük a szobrot a mesélés közben.
 
Történet  
Nabukodonozor király (arany palást) nagyon ijedt arccal lép be.
-  Lányok és fiúk, képzeljétek milyen furcsát álmodtam. Szoktatok ti is álmodni? Az én álmom engem nagyon
megijesztett. Veletek is megtörtént már, hogy olyat álmodtatok, hogy többet nem is tudtatok visszaaludni?  
Én olyan dolgot álmodtam, hogy még most is nagyon izgatott vagyok tőle. Most mit tegyek? Azt gondolom, hogy
az álmomnak van valami jelentése, de mi?
Várjatok csak! Hát persze, hát ők azért vannak! Sok tanult emberem van nekem. Van köztük csillagjós is. Igen
nekik tudniuk kell! Csillagjós!!! De … én nem nagyon bízok ezekben  a csillagjósokban, mert azt gondolom ők
mindig azt próbálják mondani nekem, amit én hallani szeretnék. Nem, én nem bízom bennük. (gondolkodik)
Igen, most már tudom. Csak annyit fogok nekik mondani, hogy elfeledtem az álmomat, s azt szeretném, ha
megmondanák, mit álmodtam, s szeretném, ha meg is fejtenék majd az álmot. Nehogy eláruljátok az álmom! Csak
annyit fogok mondani nekik:
 - Mondjátok meg nekem mit álmodtam, s utána fejtsétek meg az álmomat - Én tényleg nem árulom el az álmom!
Hadd lássam milyen nagy a tudományuk!
 
Csillagjós
(csillagos palást)
Ó, szegény fejem! A királynál voltam s azt mondta nekem:
- Álmodtam egy csúnya álmot. Mondd meg nekem, mit álmodtam, s fejtsd is meg a jelentését.
- Felséges királyom, ez biztos csak egy vicc – mondtam neki – ez túl nehéz feladat, nincs olyan ember, aki ezt meg
tudná mondani!  
A király elküldött. Meg kell mondanom az álmát, mert másképp…!
Úgy félek, olyan nagyon félek. Előbb ki kell hogy találjam az álmot, majd meg is kell fejtenem. De én nem tudom.
Várjunk csak, igen, elmegyek a templomba s megkérdezem az istenünket, az biztos fog nekem segíteni.
(A csillagjós elmegy, és azonnal vissza is jön.)
Nem, az istenünk sem mondott semmit. Én tényleg nem tudom mi tévő legyek. Ha nem fejtem meg az álmot, akkor
végünk. Nem csak nekem, hanem a többi tanult embernek is! Elvesztünk!
 
Dániel
(Dániel palástját öltsük fel)
- Szervusztok, én Dániel vagyok! Tudjátok mit hallottam, a király valami furcsát álmodott. A király azt akarja a
bölcseitől s varázslóitól, hogy mondják meg mit álmodott, majd pedig fejtsék is meg az álmát. De ez nem fog nekik
sikerülni, mert ezt emberi ésszel és erővel nem lehet megfejteni. Én is voltam a királynál s ezt mondtam neki:
- Felséges uram, lehetetlent kér tőlünk. Ember ezt meg nem mondhatja, csak egyedül Isten. Adj nekem holnap
reggelig időt, s megmondom a te álmodat s a jelentését is. Tudjátok, hogy most mit fogok tenni? Elmegyek
barátaimhoz, s imádkozni fogunk. Istent kérjük, hogy jelentse meg nekem az álmot, mert csak Ő tudja azt
megtenni.
(Dániel elmegy s kis idő múlva ismét visszajön.)
 
-  Tudom a király álmának a jelentését! Igen az Isten nem hagyott cserben, megsegített most is! Az éjjel
megálmodtam a király álmát s a jelentését is! Az Isten tudtára akarja adni a királynak, hogy mi fog ezután történni.
Milyen hatalmas Istenünk van!
 
(Egy segítő öltse magára a király palástját, a király a széken ül. Válasszunk egy gyereket a csillagjós szerepét
eljátszani, hogy közösen mehessünk a királyhoz)
(Dániel hajbókolva megy a király elé)
- Királyom, az én Istenem megjelentette nekem álmomban a király álmát s annak jelentését.
- Uram király, egy nagy szobrot láttál  (szemléltessük). A feje aranyból volt, a karjai és melle ezüstből, a hasa
bronzból, lábszárai, lábai pedig részben vasból és részben cserépből. Ezt láttad uram király!   27
Te magad vagy az arany fej. Az Isten téged gazdaggá és hatalmassá tett. A többi szín azoknak a királyoknak a
színeit mutatja, akik utánad fognak uralkodni.
-  Ezután láttad, királyom, hogy egy nagy kő gurult el, hogy honnan azt nem lehet tudni. Ez a kő elborította a
szobrot és szétzúzta. A szoborból semmi sem maradt!
A kő óriási nagy volt, betöltötte az egész földet. Tudod melyik királyság hasonlatos ahhoz a kőhöz? Az Isten
országa és királysága. Még sok ideig fogsz uralkodni, hatalmas királyként, De Isten sokkal nagyobb király, Ő a
világ királya és ura. Ez a te álmodnak a jelentése.
 
(A király feláll a székről s meghajol Dániel előtt, a varázsló is meghajol)
A király
- Dániel, most már tudom, hogy a te Istened egy élő Isten. Még azt is tudja, amit én álmodtam. Tudom, hogy te
Isten egyik szolgája vagy, ezért tudtad az álmom megfejteni.
Csillagjós – tedd az arany láncot Dániel nyakába, mert megérdemli. (A csillagjós Dániel nyakába teszi a láncot).  
- Dániel, te leszel mától az udvaromban levő tanult emberek feje. Senki sincs olyan bölcs, mint te. Azt hiszem ez
azért van, mert te az egek Urát szolgálod!
 
Imádkozzunk
Köszönjük meg Istennek, hogy ő mindannyinkat ismer. Azt is ismeri, amit mi gondolunk, s amiről mi álmodunk. És
ő mindannyinkat nagyon szeret.
 
Énekeljünk
 
Aranymondás
Ismételjük át a tegnap tanultakat!
 
Játék – Aki nem (kockáztat) mer, az nem nyer!
 
A majom segítségével összehívhatjuk a gyerekeket a közös
programra!
 
Zárjuk énekkel az együttlétet!
 
 
Vége második napnak!
 
 
 
   28
3. nap (4-7 évesek)
Bibliai történet: A három barát a tüzes kemencében
    Dániel 3
Téma: Nem, én nem teszem!
 
Énekeljünk egy néhány ismert éneket.  
 
Bibliából - A három barát a tüzes kemencében
(Jonathan & David “Regenboogjes” képei alapján)
 
Mond csak, ismered még ezt a királyt?(1. és 2. kép).  Igen, ő a nagy Nabukodonozor
király. Ez pedig itt Dániel. Elmesélte a királynak, hogy ő tudja az álmot. De vajon ki
mondta meg Dánielnek, hogy mit álmodott a király? Úgy van, Isten! Igen, mert Isten
mindent tud az emberekről! Tud terólad is mindent, énrólam is és még a királyról is.
 
Örült a király, amikor meghallotta az álmának a magyarázatát? Bizony nagyon örült.
Milyen csodálatos  ...a te Istened, Dániel  – mondta a király  –  senki se mondjon ellent
ezentúl a birodalmamban a te Istenednek!
 
Egy napon ezt gondolta a király magában:  
- Én vagyok a nagy hatalmas király. Én vagyok az arany fej! Egy arany fej, egy arany szobor! Tudod mit? Amiért én
ilyen hatalmas vagyok, készíttetek egy hatalmas arany szobrot!
És másnap már sok ember munkálkodik, cipelik a fát, hatalmas dolgot készítenek elő. Egy
nagy szobrot építenek fából, amikor a szobor kész jönnek az aranyöntők, és a fából
készült szobrot bearanyozzák! Milyen csodálatos szobor! Csak úgy csillognak a
napsugarak rajta! Olyan magas, mint egy torony, nagyon messze ellátszik!
 
A szobor egy nagy tér közepén áll! Eljött az ideje a felavatásnak!  (1. és 3. kép). A nép
özönlik, hogy lássa a szobrot, ezt a király parancsolta meg! Mindenki ott van, a zenekar, a
tanult emberek, a vezető tisztségben levők, még Dániel barátai is ott vannak.
 
Egy díszes ruhába öltözött ember feláll, és ezt mondja:
- Emberek, ha a zenét halljátok, hajtsatok térdet a hatalmas szobor előtt, amit Nabukodonozor királyunk állíttatott.
De ha nem teszitek, amit mondok… látjátok ott azt a tüzes kemencét? Oda lesztek bedobva!
A zenekar elkezd játszani, a muzsika gyönyörűen szól! Minden ember térdet hajt… vagy mégsem? Nem, nem hajt
mindenki térdet! Három férfi egyenesen áll! A király közelében levő tisztviselők a király fülébe súgták:
- Királyunk, nem te parancsoltad, hogy aki nem hajt térdet, azt vessék a tüzes kemencébe?
- Hát persze, hogy azt parancsoltam, azt mindenki meghallhatta!
-  Igen, királyunk, de vannak itt emberek, akik a te parancsodat semmibe veszik, ezek az emberek mégis a te
szolgálatodba állnak!
- Micsoda? – mordul fel a király, tüstént hozzátok őket a szemem elé!
Sidrák, Misák és Abednégó a király elé vitetik. Félnek, de azt tudják, hogy fejet nem hajthatnak egy bálvány előtt,
mert az Isten parancsába ütközik.
 
- Sidrák, Misák és Abednégó – mondja a király. Igaz, hogy ti nem hajoltok meg az én szobrom előtt? Adok nektek
még egy esélyt: ha a zenét halljátok, akkor tüstént hajoljatok meg, mert különben a tüzes kemencébe dobatlak
titeket, megértettétek? És onnan aztán melyik isten szabadít ki?
Ekkor olyat hall a király, amit eddig még soha sem hallott:
- Nem, nagy király, mi nem tesszünk parancsodnak eleget! Van nekünk Istenünk, aki előtt mi térdet hajtunk! A mi
Istenünk ki tud minket szabadítani a tüzes kemencéből, de ha nem tenné is meg, mi nem
tiszteljük a te isteneidet, és nem hódolunk az aranyszobrod előtt!
 
A király nagyon megharagudott. Micsoda? Ezek nekem ellent mondanak?
- Fűtsétek hétszerte be jobban azt a kemencét! - kiáltja dühében.  
Összekötözték a három barát kezét, és a tűzbe dobták őket… (4. és 5. kép)
 
Mindenki látja, hogy hogyan  égeti meg a tűz a kemence körül álló embereket, de
nézzétek csak, a három barát égési sebek nélkül sétálgat a kemencében. Sőt! Nem is
hárman vannak! A király magához szólítja a tisztviselőket:
- Hát nem három embert dobtatok be? Én négyet látok, és a negyedik olyan, mint egy
angyal - mondja a király nagy ijedten.
Hát mi történik itt?
 
A király maga megy a kemence közelébe s kiált: (5 és 6 kép)
- Sidrák, Misák és Abednégo, Isten szolgái, gyertek ki a kemencéből!   29
Semmi nyoma sincs rajtuk , hogy a tűzben voltak! Még csak nem is füst szaguak!
 
Hogy lehet ez? A király mostmár megérti, hogy ezt csak a Dániel, Sidrák, Misák és Abednégo Istene tehette.  
-  Elismerem, hogy a ti Istenetek a leghatalmasabb Isten!-  mondja a király. Ti bíztatok a ti istenetekben és ő
megmentett titeket. Megparancsolom, hogy mindenki a birodalmamban tisztelje
a ti Isteneteket.
 
Micsoda kaland volt ez a három barátnak!  (4, 5 & 6 kép). Az Isten velük volt.
Maga az Úr Jézus járt mellettük a kemence melegében. Ő mentette ki őket.
Igy menthet meg az Úr minket is. Ő miérettünk is meghalt a kereszten. De fel is
támadt és lát bennünket minden nap!
Ha nagyon nehéz helyzetbe kerülsz, akkor gondolj arra, hogy az Úr veled is
veled van, mint Dániel barátaival az égő kemencében. (kép 7, 5 & 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
Imádság
Köszönjük meg az Úrnak, hogy mindig velünk van, akkor is amikor mi nehézségekbe ütközünk!
 
Ének  
 
Aranymondás
Tanuljuk meg az aranymondás második részét: Isten mondja: szemeimmel tanácsollak téged!
 
Kézimunka -    A Hajtogatós: A három barát a kemencében
B Körjáték  
 
* A bábu segítségével össze hívhatjuk a gyerekeket.
 
Zárjuk énekléssel az együttlétet!
 
Vége a harmadik napnak!
 
 
 
 
 
   30
4. nap (4-7 évesek)
Bibliai történet: Belsazár lakomája  
          Dániel 5
Téma: Hogy merészelsz ilyet tenni Belsazár?
 
Énekeljünk egy néhány ismert éneket.  
 
Bibliából - Belsazár lakomája
 
Volt egyszer, hol nem volt…és ekkor következik egy mese. De most azt mondom: Volt egyszer… és nem egy
mese következik. Ez a történet igazán megtörtént, de a mese az nem történt meg igazán, csak kitalált történet.
 
Nabukodonozor király nagyon hatalmas király volt, de uralkodása egyszer végetért. Ő is meghalt, akár csak a többi
ember.
 
Egy napon új király lépett a trónra. Belsazár volt a neve. Nem volt kedves király, túl öntelt és büszke volt. A
szolgáknak engedelmeskedniük kellett a királynak, ez csak természetes, de a király nem volt kedves a körülötte
levőkhöz. Mindenki az udvarban egy kicsit tartott a királytól, s ez bizony szorongást keltett.
 
A király a trónján ül, egy kicsit unatkozik. Ezt gondolja magában:  
- Tartsunk egy ünnepet, igen, ünnepelni van kedvem – mondja.
- De király uram, ellenséges csapatok tanyáznak a környéken, csak nem fogsz talán most ünnepet ülni?  
De a király senkire sem hallgat.
- Hívjátok elő az udvarnokot – adja ki a parancsot.  
Az udvarnok hajbókolva, tisztelettudóan érkezik a király elé, mint ahogy akkor az a szokás volt.
- Készíts nekem egy nagy ünnepet, lakomát a következő hétre! Meghívok mindenkit, minden főembert s herceget.
„Ó – sóhajt magában az udvarnok – ismét keményen kell majd dolgoznunk, hogy ennyi embert ellássunk.”
- Igen, királyom, kérésed parancs.
- De igyekezz ám, s hozz nekem tüstént egy pohár bort. Nem látod milyen szomjas vagyok?- adja ki a parancsot.
Hát ilyen parancsolgató ez a király, amit kér, azt azonnal meg kell tenni, mert ha nem…!
 
Nagy a sürgés-forgás a palotában. Sok bort kell hogy vegyenek, sok állatot kell levágniuk, sok kenyeret kell
sütniük. A piacon különböző zamatos gyümölcsöket vásárolnak, minden szolga fel s alá szaladgál a konyha körül.
 
Aztán elérkezik az ünnep. Ezrével érkeznek a vendégek. Mindenki finomakat eszik és iszik. A király is fel-felhajt
egy pohárkával. Az arca teljesen piros lesz az italtól.  
- Én a mi istenünkre koccintok! – mondja a király.
- Én pedig a napistenre – kiált fel egy másik hang.
- De hol van a zsidók Istene? – kérdi a király – hozassátok ide nekem a templomból arany és ezüst poharakat,
szerintem azokból még ízletesebb a bor!
- Igen hozzátok elő! – kiáltják a főpapok is.
A szolgáló amilyen gyorsan csak tudott, elszaladt a Marduk isten templombába. A templom tele volt mindenféle
dolgokkal, amiket Nabukodonozor király más országokból hozott magával. Előszedik a Jeruzsálemből hozott
edényeket.
 
De Belsazár király, hogy merészeled ezt te megtenni? Nabukodonozor király tisztelete az egek Urát, de te
Belsazár! Hogy merészeled a mennyeknek Urát megsérteni?
Belsazár király semmire sem gondol, csak arra, hogy a pohara ismét tele legyen töltve. S ez meg is történik. Ekkor
magasba emeli a király a poharát, s ezt mondja:
- A mi istenünkre ürítem poharam!
 
De mi az? A király keze a magasba mered, arca tűzpiros lesz, majd elfehéredik, kezei elkezdenek remegni, térde
összecsuklik. Talán csak nem beteg a király? Nem, betegnek nem beteg. Tágra nyílt szemével a szemben levő
falat nézi… ott ír egy kéz! Mindenki ugyanolyan dermedt ábrázattal figyeli az írást. Nagy csend van. Mit jelent az
írás?
 
A király félelmében kiáltani kezd.
- Minden varázsló, jövendőmondó jöjjön azonnal ide, s mondja meg azonnal az írás jelentését!
Egynéhány bölcs előmerészkedik, de nem tudják megmondani az írás jelentését.
- Sajnos nem tudjuk az írás jelentését – mondják tisztelettudóan.
- Akkor ki tudja nekem azt megmondani?
A királyasszony a terembe lépett a nagy zsivaj hallatán. A király előtt megáll, s ezt kérdi:
- Miért lett annyira rémült az ábrázatod? Hozassátok ide Dánielt, majd ő megfejti az írást!
- Azonnal hozassátok ide Dánielt! – adja ki a király a parancsot.
   31
Kis idő múlva megérkezik Dániel. Dániel már megöregedett. A király szinte nem is ismeri Dánielt.
- Ha megfejted nekem az írás jelentését, gazdaggá teszlek, s harmadikként uralkodhatsz majd az országban  –
mondja a király.
- Az ajándékok és a gazdagság nem kell nekem, de az írást azért megfejtem.
Tudd meg, hogy Nabukodonozor király tisztelte a mennyek Urát. De te ezt nem tetted, sőt előhozattad az Isten
templomából hozott poharakat, s abból ittatok. Ezért lett az írás a falon. Ez van írva: Mene, mene tekel, ufarszin!
Ennek a jelentése pedig: Isten a te uralkodásodnak véget vetett, nem vagy méltó a királyságra. Királyságod
szétosztatott más népek között, a perzsák és a médek között.
 
A király fellélegzett. Igaz, amit Dániel mondott, nem a legjobb hír, de végre tudja az írás jelentését.
- Öltöztessétek Dánielt bíborba s harmadikként uralkodjon az országban – parancsolja a király.
De  Dániel csak kisétált a teremből, nem kell neki semmi ajándék. A király még mindig nem érti, hogy
uralkodásának vége lesz.
Még azon az éjszakán meghalt Belsazár. Így lett vége uralkodásának.
 
Imádság
Imádkozzunk Istenhez, hogy magasztalni tudjuk Őt, és az Ő akarata szerint éljünk.
 
Énekeljünk  
 
Aranymondás
Tanítsuk meg az aranymondás utolsó részét.   
 
Kézimunka - Kifestős - Kirakós - titkos írás
 
* A bábu segítségével összehívhatjuk a gyerekeket.
 
Zárjuk énekléssel az együttlétet!
 
Vége a negyedik napnak!
 
 
   32
5.nap (4-7 évesek)
Bibliai történet: Dániel az oroszlánok vermében
    Dániel 6
Téma: Az oroszlánok vermében
 
Énekeljünk egy néhány ismert éneket. Ezzel csendet (is) teremthetünk a csoportok
szétosztása után.
 
A Bibliából: Dániel az oroszlánok vermében
 
Előkészület
Összegyűjthetünk oroszlánképeket, s letehetjük őket a földre. A közelbe pedig tehetünk egy takarót. Valaki
eljátszhatja Dániel szerepét. Amikor Dániel az oroszlánok közé áll, magára terítheti a takarót, úgy hogy ne legyen
látható. Ha Dánielrõl mesélünk, akkor Dániel leveszi magáról a takarót.
Vigyünk magunkkal egy távcsövet is.
 
Bevezetés
Voltál valaha irigy? Kire voltál irigy? Arra ugye, akinek többje és jobbja van, mint neked.  
Jó az, ha irigyek vagyunk? Nem! Attól hogy irigyek vagyunk, még nem leszünk boldogabbak.
 
Történet
De vajon mi történt Dániellel? Hallgassátok csak! Dániel már megöregedett, Nabukodonozor király már rég
meghalt. Most új király ül a trónon, Dáriusz. Dániel még mindig a palotában van, mert az új király is nagyon kedveli
őt. Egyik nap a király így szól Dánielhez:
- Azt szeretném, ha te lennél az alkirály, mert nagyon bölcs ember vagy!
Dániel megörült ezeket a szavakat hallva.
 
De... vajon kik nem örültek ennek? A palotában levő többi főember.
- Hallottátok – suttognak egymás között – hogy mit akar Dáriusz király? Dánielt akarja a birodalom fejévé tenni, de
ezt mi nem akarjuk.  Nem is közülünk való, tehát nincs itt a helye!
Az irigység beszél ezekből a tanult emberekből, s titokban máris Dániel ellen esküsznek össze.
Árgus szemekkel figyelik Dániel minden lépését, s ha valamit rosszul tesz, akkor egyből jelenteni fogják a
királynak. De Dániel nagyon hűséges, nem lop, nem csal, nem barátságtalan senkivel. Így aztán a tiszttartók nem
találtak a viselkedésében semmi kivetnivalót.
 
De egy reggel a tiszttartók nagy sietséggel lépnek a király elé:  
-  Király, örökké élj! Nagy és hatalmas király vagy, azt szeretnénk, ha egy rendeletet hoznál. Abban az legyen
megírva, hogy senki sem kérhet semmit senki mástól, csak fenségedtől. Ha valaki e tilalmat áthágja, vettessék az
oroszlánok közé. Legyen ez a médek és a perzsák között is törvény.
A tiszttartók az előre megírt rendeletet a király elé tették s a király csak rá kellett hogy nyomja a pecsétjét.
Visszavonhatatlan tilalom lett ez mindenki számára.
 
A tiszttartók boldogan  lépnek ki a király terméből. Sikerült, amit akartak! Azonnal Dániel háza felé igyekeznek.
(Használjuk a távcsövet!)  
-  Nézzétek, ott van  –  a másik tiszttartó veszi kezébe a távcsövet  –  Dániel éppen a szobájában.... letérdel és
imádkozik. Az ablak tárva nyitva van, s így jól látják, hogy Dániel imádkozik. Imádkozik az istenéhez. Dániel tudja,
hogy a tilalmat a tiszttartók gondolták ki, de ő azért mégis minden nap háromszor imádkozik Istenhez, mint ahogy a
tilalom kiadása előtt. Dánielnek félelem van a szívében, de azért mégis csak imádkozik:
 - Uram, segíts meg, hogy ne szűnjek meg a te nevedet magasztalni!
 
A tiszttartók amilyen gyorsan csak tudnak, rohannak vissza a palotába.  
- Felséges király, van egy valaki, aki a te tilalmadat semmibe veszi!
- Igen? És kicsoda az?- kérdi a király.
- Dániel – mondják szinte mind egyszerre – láttuk őt imádkozni az istenéhez.
Micsoda szomorúság fogta el a királyt. Épp Dániel, az én legjobb barátom! Egész nap próbál a király kiutat találni,
de mindhiába. Ő tette kézírását a törvényre s így nem változtathatja meg senki. Soha!
 
A tiszttartók emlékeztetik a királyt a büntetésre. Az oroszlánok közé  kell vetni a rendelet megszegőjét. Ezt a király
nagyon is jól tudja.
Este adja ki a parancsot, hogy Dánielt elfogják. A király maga lép Dánielhez:
- Dániel, te oly hűségesen szolgáltad az istenedet. Én nem tudok rajtad segíteni, talán a te Istened igen!  
 
És Dánielt bevetik az oroszlánok vermébe. (Valaki elbújhat egy takaró alá az oroszlán bábok közé).  A katonák egy
nagy követ tesznek a verem tetejére, és a király pecsétjét teszik rá. Ez volt akkor a szokás. A király megteszi
mindezt, de nagyon szomorú.   33
Éjszaka nem is tudja álomra hajtani a fejét, le s fel járkál a palotájában. Nem is akar enni. Szomorúságában még
sírva is fakad.
 
A kakas kukorékolása jelzi, hogy itt a reggel. A király sietve az oroszlánok verme felé indul. Vajon Dániel istene
megvédte Dánielt? Él e még Dániel?
- Dániel, Dániel, az élő Istennek szolgája, ott vagy-e még?
A király alig akart hinni a fülének. A veremből így szól Dániel: (a takaró alatt levő személy mondhatja amit Dániel
mond):
- Dárius Király, te vagy az? Igen, itt vagyok, élek. Az én Istenem angyalai vigyáztak rám s így  nem ártottak az
oroszlánok nekem.
- Azonnal hozzátok ki őt – adja ki a király a parancsot. A katonák egy kötelet eresztettek le a verembe, s kihúzták
Dánielt. Még csak egy karcolás sem volt rajta!
- Ó Dániel, milyen hatalmas a te Istened! – öleli át a király Dánielt, s együtt mennek vissza a palotába.
 
A király ezután parancsba adta ki, hogy minden ember a birodalmában Dániel Istenében bízzon, mert az ő Istene
ura az égnek és a földnek, hiszen megmentette Dánielt az oroszlánoktól!
 
Imádkozzunk
Köszönjük meg  Istennek, hogy mindig oly közel van hozzánk, mint amilyen közel volt Dánielhez is az oroszlánok
vermében.
 
Énekeljünk
 
Aranymondás
Ismételjük át a tegnap tanultakat!
 
Kézimunka - Oroszlánfej papírból
 
A majom segítségével összehívhatjuk a gyerekeket a közös programra!
 
Zárjuk énekkel az együttlétet!
 
 
Vége az ötödik napnak!
 
 
   34
Beszélgetés a fiatalabb korosztállyal
Ezzel a beszélgetéssel segítséget szeretnénk nyújtani, hogy a gyerekek jobban megérthessék, magukévá tegyék a
saját életükben (is) az Isten jelenlétét és közelségét.  
 
1. nap - Ki mer egyedül?
    Dániel és barátai a babiloni udvarban, Dániel 1
 
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hol találhatjuk meg a történetet a Bibliában.
2.  Megtörtént-e már valakivel az, hogy teljesen egyedül érezte magát egy csapatban, csoportban?
3.  Milyen érzés volt az?
4.  Miért (nem) tetted azt, amit a többiek tettek?
5.  Dániel és barátai teljesen szemben álltak egy csapat fiatallal, Aspenázzal és a királlyal. Emlékszel még
arra, hogy miért nem akarták enni a király által előírt eledelt?
6.  Kérted már te is Isten segítségét?
 
2. nap - Aki nem kockáztat, az nem is nyer!
     Nabukodonozor álma, Dániel 2
 
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hol találhatjuk meg a történetet a Bibliában.
2.  Mit gondoltok, volt-e értelme Nabukodonozor királynak a bölcseket megkérdeznie az álom megfejtéséről?
Kellett volna a bölcseknek tudniuk az álmot?
3.  Miért nem fejthették meg a bölcsek az álmot?
4.  Hogyan tudta Dániel az álmot megfejteni? Ki segített neki?
5.  Szoktál te is álmodni? Szokott a te álmod is valamit jelenteni?
6.  Ha félsz az álmodtól, akkor mit tehetsz?  
 
3. nap - Nem, én nem teszem!
  A három barát a tüzes kemencében, Dániel 3
 
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hol találhatjuk meg a történetet a Bibliában.
2.  Ki ismerte közületek ezt a történetet?
3.  Kivel történt az meg, hogy valaki azt mondta neki, hogy tedd ezt, miközben azt nem volt szabad megtenni?
Mondj egy példát!
4.  Mi történt akkor? Megtetted, amit kértek, vagy nem?
5.  Kinek akarsz te szolgálni?
 
4. nap - Hogy mered Belsazár?
  Írás a falon, Dániel 5
 
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hol találhatjuk meg a történetet a Bibliában.
2.  Milyen király volt Belsazár?
3.  Tudod mi a bálvány, idegen isten?
4.  Abban az időben az embereknek sok isteneik, szobraik voltak: fából, kőből, sőt aranyból is. Vannak-e ma
is dolgok, ami előtt az emberek térdet hajtanak?
5.  Vannak a mi templomainkban is poharak és edények? Gondolj az úrvacsorára! Szeretnéd e poharat más
ünnepen is használni?
6.  Miért félt annyira a király a kéztől, ami a falra írt?
7.  A történet nem jól fejeződik be. A királyt megölik. Mit gondolsz, bölcs vagy buta király volt Belsazár király?
 
5. nap - Az oroszlánok vermében
   Dániel az oroszlánok vermében, Dániel 6  
 
1.  Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hol találhatjuk meg a történetet a Bibliában.
2.  Szoktál te is irigy lenni? Miért? Jó dolog az?
3.  Miért voltak a történetben szereplő emberek irigyek?
4.  Mit szólsz az akkori büntetéshez?
5.  Mit gondolsz, miért nem hagyta abba Dániel az Istenhez való imádkozást?
6.  Félt Dániel?
7.  Miért segített neki Isten?
 
 
 
 
   35
Program a 8-14 éves gyerekeknek
 
1. nap (8-14 évesek)
Bibliai történet: Dániel és barátai a babiloni udvarban
      Dániel 1
Téma: Ki az, aki nem fél?
 
Színdarab: Ki az, aki nem fél?
 
Előkészület
Készítsünk két táblát. Egyikre írjuk rá: IGEN, a másikra: NEM
 
Játékszabály
Hívjunk előre egy néhány gyereket.  
Kérdéseket teszünk fel, vagy állítunk valamit. A gyerekek válaszokat adnak az IGEN vagy NEM tábla
felemelésénél.   
 
Kérdések/ Állítások
Saját magunk is kitalálhatunk kérdéseket, állításokat, annak megfelelően, hogy milyen gyerekek vesznek körül
minket.
1.  Ha valaki egy cigarettát akar adni neked, mit mondasz neki? Igen (kérek) vagy nem?
2.  Ha valaki kölcsön akarja kérni a ceruzádat, mit mondasz?
3.  A barátaiddal vagy az üzletben. A cukorka elérhető mindenki számára. Mindenki vesz (lop) egyet s neked
is adnak egyet? Elveszed a cukorkát?
4.  Egy idegen hív, hogy menj vele az autóval? Mit mondasz?
5.  Nagynénédnél eltörsz egy tányért. Nagynénéd nem látta, hogy ki törte el a tányért és a testvéredet vonja
kérdőre? Mondod-e: „Én törtem el!”
6.  Osztálytársad otthol felejtette a tízórait. Kér tőled egy keveset a tiédből. Mit mondasz neki?
7.  Egy gyerek elesett, kéri, hogy segíts neki felállni. Mit mondasz?
 
Bibliából – Dániel és barátai a Babiloni udvarban
 
Szükséges:    - babiloni öltözet vagy
    - néhány jellegzetes dolog: könyvtekercs, fejpánt
    - esetleg egy csapat rab, aki sétál (hogy rájuk tudjunk mutatni)
    - táblák szavakkal: „EGY ÉVVEL KÉSŐBB”  ,  „KÉT ÉVVEL KÉSŐBB”
 
Történet
Képzeljétek el, hogy több mint két és fél ezer évvel ezelőtt járunk, te itt sétálsz Babilon utcáján, Nabukodonozor király
palotájának a közelében. Ő az a király, aki sok más országot leigázott. A gyönyörű függőkertek között sétálsz, és itt
jövök én is: Aspenáz, a király udvarmesterének a feje!
- Nézzétek, ott érkeznek: egy egész sorban! Az én királyom, Nabukodonozor hadjáraton volt. Azt hiszem ezennel a
jeruzsálemi királyra ijesztett rá. Jó sok templomi kincset hozott magával, azt hallottam. Ezeket a kincseket a király a
saját templomába, a saját istenéhez vitte. Minden népnek meg van a maga istene. Mit számít az!
 
Na de most a foglyokhoz kell mennem. Feladatot kaptam a királytól.
-  Aspenáz  – mondta a király nekem  –  jön ide egy judabeli fogoly  csoport. Jojakim király leszármazottai is köztük
vannak. Ők bizonnyal tanult emberek. Válassz ki közülük erős, egészséges, okos és szép fiúkat. Ha most elkezded
őket tanítani, akkor három év múlva a szolgálatomba állhatnak. Nekem mindig szükségem van és lesz jó
tanácsadókra!
A király már küldött is el, de azért még utánam kiáltott:
- Ó, Aspenáz, adj nekik az én ételemből és italomból! Akkor biztosan tudom, hogy így a legjobb eledelt kapják!
 
Ez tehát az én feladatom: „szép-szál” erős, okos fiúk kiválasztása. Hamar ki lehet választani őket. Ott mennek például
azok az elfáradt emberek, a fejüket lógatják, és a tartásuk is már nagyon hajlott.
Az erős fiúk sokkal feszesebben járnak, már amennyire egy ilyen hosszú út után ez még lehetséges. Az eszesek
pedig nagy kíváncsisággal néznek körül. Igen, ott látok is egy néhányat!
- Álljatok csak meg! Ezeket a fiúkat jobban szemügyre szeretném venni. Nem, nem, mégsem! A ti ábrázatotok olyan,
mint a savanyú uborka. A király szép ábrázatukat akar. Indulj tovább! Lássam a következőt! Igen, itt már van egy
szebb ábrázatú, és itt még négy egy sorban! Egy jó meleg fürdő, szép tiszta ruha és máris megtörtént a csoda! Na
lássuk csak tovább! Ti itt maradtok, ti pedig mehettek tovább! Na a mai nap igazán gazdag ‟fogást‟ tartogatott. Lássuk
csak, hányat is választottam ki? Vagy tízet. A mai napra ez elég is lesz, holnap úgyis jön egy másik csapat, meg aztán
az én osztályomba elég is lesz vagy húsz tanuló.
Na, vigyétek ezeket a fiúkat a palotába, gondoskodjatok jól róluk, s holnapután majd meglátogatom őket.   36
 
(kimegy a teremből (pódiumról). Valaki felemeli a táblát vagy hangosan bemondja:
 „EGY ÉVVEL KÉSŐBB”)
 
Jól láttam. Ezek mind okos fiatalok, különösen az a Baltazár és a három barátja! Mindig együtt vannak: Baltazár,
Ananiás, Misáel és Azariás. Én adtam nekik e babiloni neveket. Az eredeti nevük: Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó
volt! Ezek a nevek az ő istenükhöz kapcsolódtak, de ezeket a neveket itt mostmár nem lehet használni. Most még
fiatalok, hamar tanulnak. Gondolom, hamarosan elfelejtik a saját Istenüket s a mi istenünk előtt, hajtanak térdet.  
Habár az igazat megvallva ezek elég nyakas emberek, különösen Baltazár, aki magát még mindig Dánielnek nevezi.
Ő az, aki a király ennivalójából sem akar enni. A barátai sem. Még azt a  kellemes zamatos bort sem akarják
megkóstolni! Ezt el sem merem mondani a királynak. Csak zöldségféléket esznek, és vizet isznak és az arcuk egyre
szebben tündököl. Szebbek, mint a többiek. Megkérdeztem, hogy miért nem akarják enni a király eledelét. Dániel azt
magyarázta, hogy ez az ő Istenüknek a törvényével van kapcsolatban, aki a mennyekben van. Olyasmiket mondott
még, hogy semmiféle áldozati húst nem esznek, meg hogy az nem jól van elkészítve. Hát ezt már igazán
arcátlanságnak tartottam, hogy a király ennivalójáról ilyen kijelentést tegyen valaki. Hisz a legjobb falatok kerülnek a
király elé! Egy kicsit haragudtam rájuk, de azért mégis engedtem nekik, hogy 10 napig a saját ennivalójukat egyék.
Lássatok csodát! A legszebbek és a legokosabbak voltak!
 
És a bölcsességük is messze felülmúlta a többiekét. Teljesen elsajátították az általam tanított tudományt.
Az isteneinkről írt könyveket is elolvassák, de azért komoly beszélgetések között elmondják, hogy szerintük mi helyes
és mi nem. Ha szabadok, még akkor is mindig a könyv felé hajolva lehet látni őket. Igazi könyvmolyok! Mindenféléket
olvasnak, olykor a saját Istenük könyvéből is olvasnak, tudjátok, arról az Istenről, aki a mennyben lakik. Sőt még
beszélgetnek is az Istenükkel, néha egyedül, néha együtt is. Szép énekeket is énekelnek. Azon énekek közül sokat
Dávid írt, aki az ő királyuk volt.
Baltazár azt mondja, hogy az énekek és az Istenével való beszélgetések átsegítik őt a mindennapokban.
- Az én Istenem megmutatja nekem, hogy melyik úton kell járnom, tanácsot ad nekem és szemével követ engem –
mondta Baltazár nemrég nekem az Istenéről.
Egy kicsivel másabb ez az Isten, mint a miénk, mert a mi istenünk sokat kér tőlünk és keveset ad! Az az érzésem,
hogy ezek a fiúk nem nagyon fognak fejet hajtani a babiloni istenek előtt! De ha így haladnak a tanulással, akkor
Nabukodonozor király nagyon fog örülni e tanult fiúknak!
 
(kimegy ismét a teremből (pódiumról). Valaki felemeli a táblát, vagy hangosan bemondja „KÉT  ÉVVEL KÉSŐBB” )
 
Épp most jövök a királytól. Nagyon meg volt elégedve a fiúkkal, akik a kezem alatt tanultak! Egy kemény vizsgán kellet
nekik átmenniük. A kérdéseket maga a király állított össze. Tudjátok, kik kerültek így be a királyi vezetőségbe? Hát
persze, hogy Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó, azaz: Baltazár, Ananiás, Misáel és Azariás. Nagy hatással voltak a
király őfelségére. A király hamarosan rá  fog jönni, hogy e fiúk tudása felülmúlja az összes többi tanult emberekét.
YES!
Vajon ezt is az ő Istenüktől kaphatták? Tényleg az Ő Istenük az egyedüli, igaz Isten, mint ahogy azt ők mondják?
 
Olvassuk fel a Bibliából a 119. zsoltár 30. versét: „az igaz  utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. (új
fordítás)
 
Imádság
Köszönjük meg Istennek, hogy segít nekünk abban, hogy a nehéz helyzetekben is mindig az igaz úton járjunk.
 
Énekeljünk együtt
 
Aranymondás:
 „Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj,  
Szemeimmel tanácsollak téged!” Zsoltár 32, 8
 
Az aranymondás megtanításhoz lásd: Hogyan használjuk ezt a csomagot?
 
Kézimunka - Könyvtekercs
 
Énekeljünk együtt
   37
Témalecke – Isten az első helyen
(ötlet “KIJK”-ből, IBB kiadás)
 
Előkészület
Hat nagy dobozra írjuk rá a következő szavakat és ragasszunk rá képeket:
Én     – egy gyerek képe
Barátok   – egy kép barátokkal
Játékok   – kép játékokkal
Szülők    – kép szülőkkel
Pénz     – kép pénzzel
Isten     – egy lapra írva „ISTEN‟
 
A dobozok legyenek olyan nagyok, hogy a hátsó sorban ülő gyerekek is jól láthassák.
A dobozokból piramist építünk.
 
Mesélő  
Mit, kit tartasz te fontosnak? Fontosak számodra a barátaid? Igazad van, a barátok nagyon fontosak. (Tegyük le a
földre a „barátok feliratú‟ dobozt). Hát még mi a fontos a te számodra? Játék? Igen, a játék is fontos, mert másképp
mivel játszhatnánk? (tegyük le a másik doboz mellé a „játék‟ feliratú dobozt). Ki még fontos a számodra? Az édesapád
és az édesanyád! Igen, a szülők vagy azok az emberek is nagyon  fontosak, akik gondoskodnak rólad. (Tegyük a
másik két dobozra a „szülők‟ feliratú dobozát). Nézz csak ide, mi van erre a lapra írva? Pénz. A pénz is fontos. Pénz
nélkül nem tudnánk megvenni az ennivalónkat, a ruhánkat, nem tudnánk a többi kiadásunkat kifizetni. Ezt a dobozt is
ide mellé tesszük. Mi van erre a dobozra írva? Én? Igen, én is fontos vagyok. Fontosak vagyunk egymásnak és
Istennek is. (Tegyük mellé az „Én‟ feliratú dobozt). De ki a legfontosabb ezek a dolgok közül, amit ide
felsorakoztattunk?
ISTEN. (Tegyük az „Isten‟ feliratú dobozt legfelülre). Miért tesszük ezt a dobozt a tetejére? Azért, mert Isten van az
első helyen. Azért, mert Ő teremtett mindannyiónkat s azokat a dolgokat, amiket itt megneveztünk. Ha Isten nem lett
volna, akkor mi sem lettünk volna!
Isten kérdez: - „Melyik helyre helyezel te engem? Akarod azt tenni, amit én kérek tőled? Akkor én gondoskodok rólad,
mint ahogy Dánielről is gondoskodtam.‟  
Dániel engedelmes volt Istennek és Isten volt az életében az első helyen! Az én életemben is Ő van az első helyen.
És a te életedben?
 
Fejezzük be imádsággal a napot!
 
 
Vége az első napnak!
   38
2. nap (8-14 évesek)
Bibliai történet: A király álma
       Dániel 2
Téma: Aki nem kockáztat, az nem nyer!
 
Énekeljünk
 
Bibliából – Nabukodonozor király álma
 
Történet – színdarab
Előkészületek
 
Ha nem tudjuk a színdarabot előadni, akkor használjuk a 4-7 évesek programját e korosztály számára is!
 
A szobor és a függöny leírása
A szobor „szerepét‟ egy ember játssza: fején korona, arca lefedve egy aranyozott kendővel, köpeny: felül ezüstszín,
középen bronzszín, alul pedig vasforma szegély; lábak: barna krepp-papírból vagy anyagból.
A szobor egy talapzaton áll, függöny takarja el a (szobrot) nézők előll. A függönyt le lehet engedni, és fel lehet
húzni.
Ezért:
Használjunk könnyű, nem átlátszó anyagot; felül varrjunk egy szegélyt rá, hogy egy PVC csövet bele húzhassunk.
A PVC csőből készítsünk egy karikát.
Figyeljünk oda, hogy a függöny széjjelnyílhasson, vagy pedig ha az egészet leengedjük, a szobor köré essen.
Damilt használhatunk a függöny leengedéséhez vagy széthúzásához. Ezt rögzítsük a felső részre (vagy az anyag
jobb és bal felső szélére, ha széjjelhúzzuk).
 
A függöny leeresztéséhez – felhúzásához:
Használjunk damilt. Ezt rögzítsük két horoggal a plafonhoz. A damil egyik fele a függönyhöz van rögzítve, a másik
fele plafonhoz rögzített horgon keresztül megy a díszlet mögé. Itt két ember széthúzhatja, illetve leeresztheti, majd
felhúzhatja a függönyt.
Mit tegyünk, ha  nem tudunk a plafonba semmit sem rögzíteni?
Használjunk két támasztó fát, s ezekre rögzítsük a horgot, s ezen keresztül vezessük a zsinórt a díszlet mögé.
 
Az  “élő szobor” helyettesítése:
Ha nem tudjuk a szobrot élő személy által bemutatni, akkor tegyük a következőket:
Vegyünk egy nagy papírt, pl. tapéta papírt. Rajzoljunk rá egy ember nagyságú szobrot (lásd a könyv hátulján).
Fessük be a szobrot vagy ragasszuk be a megfelelő színekkel:
Arany       - a fejnek
ezüst (alumínium fólia)   – mell és karok
bronz(barna/sárga)    – a csípő
vas, szürke     – a lábszárak
barna        – lábak
 
Vegyünk egy nagy anyagot, legyen olyan nagy, hogy a szobrot el tudjuk vele takarni, varrjunk a felső végére egy
szegélyt. A szegélybe rögzítsük a botot.
Damillal rögzítsük a bot mindkét oldalát, úgy készítsük, hogy a „szobor „ mögött valaki elférhessen, hogy amikor
Dániel magyarázza az álmot, akkor tudjuk a függönyt széthúzni. Egy hatalmas papírdobozt is használhatunk az
eltakarásra vagy egy nagy asztalt élére fordítva.
 
A kő
A követ egy nagy gumiból készít(het)jük ( vagy esetleg egy karton dobozból). Fessük szürkére. Akkor hajítjuk
(indítjuk el) a követ, amikor Dániel erről beszél az álom magyarázatánál. A szobor ekkor esik össze és felemelik
(összehúzzák) ismét a függönyt.
 
Személyek      Ötletek a ruházathoz
Nabukodonozor király    piros palást, sál, korona
Dániel        sárga palást
Urduk – őrszem      sárga sisak, fekete trikó és nadrág
Béla – őrszem      sárga sisak, fekete trikó és nadrág
Ariók          aranyozott kabátka, palást
Abu        fekete sisak, fekete trikó és nadrág
Bölcsek csapata     fekete sisak, fekete trikó és nadrág
Állvány        karika (abroncs), lila takaróval beborítva     
 
   39
Állvány  
Kellékek
Trón egy emelvényen
Asztal a trón mellett
Kicsi asztal leterítve, rajta: víz, bor és pohár
Tálka tömjénnel
Aranylánc
 
 
 
 
 
 
 
 
Történet
 
Elbeszélő
Nabukodonozor nagy királya a babiloni birodalomnak.
A hatalmas, a legyőzhetetlen, a nagy hódító...!
Mindenki remeg előtte. Ha beszél, még a légy zümmögése sem hallatszik!
Hatalmas – ezt gondolja magáról -, mert istene, akinek a neve Marduk, hatalmat adott a kezébe - gondolja ő -.  
Senki sincs hatalmasabb nála és istenénél – gondolja -.
Senki sincs, aki erősebb nála.
Senki?
 
Mit is mondok?
 
Várjunk csak egy kicsit... van egy Isten, akinek a trónja fenn van a mennyekben!
Ez az Isten valamit a hatalmas Nabukodonozor király tudomására juttat.
Vajon megérti-e a király, hogy az egyedüli, hatalmas Isten mit akar tőle?
 
Hallgassuk és lássuk meg...
 
(Urduk és Béla az őrhelyükön állnak)
 
Nab.  (ordítva) - Nem! Nem! Micsoda egy lehetetlen álom! Nem! (bejön fejét fogva)   
Ó, micsoda egy rettenetes álmom volt. (odabotorkál a trónhoz).  
         - Urduk, vizet!  
(Urduk, tölt egy pohárba vizet, meghajol és így adja ezt oda a királynak, majd ismét visszamegy a helyére).
 
Nab. (Motyog magában és issza a vizet).  
-Mit jelenthet vajon? Mi a csodát jelenthet? Honnan jött az a rettenetes álom? Mit tegyek? Mit tudjak tenni?
  - Béla egy pohár bort!
(Béla sietősen megtölt egy poharat borral, térdet hajt a király előtt, átnyújtja, a poharat s visszamegy a helyére.)
 
Nab. (Fel és lejárkál a pohárral a kezében. Gondolkodik.)
-  Megvan!!! Ő kell nekem, majd ő megmagyarázza! Abu, a varázslóm és az igazmondóm! Majd ő nekem
fog tudni segíteni a bölcsekkel együtt! Igaz néha nem tudom, hogy merjek-e bízni bennük. Néha úgy
tűnik, mintha csak a szájukat jártatnák mindenféle fecsegéssel azok a bölcsek, mert ahhoz értenek a
legjobban! Várjunk csak...igen, azt fogom tenni!
-  Urduk, hozd Abut tüstént hozzám!!!
 
(Urduk elmegy Abuért.)
(Abu térdet hajt a trónnál.)
 
Nab.  - Elmondták neked, hogy miért hivattalak?
Abu.  (hízelegve mondja)  –  Természetesen uram, hogy rosszat álmodtál. Mond el nekem az álmodat, én
kitanulmányozom, és választ adok a kérdéseidre.  Hiszen mi ezt már évek óta tesszük. A te álmod, uram
király nagyon fontos lehet...
Nab.  (cinikusan néz Abura, és ezt mondja: )
- Nekem más a javaslatom, Abu. Mond meg te először, hogy mit álmodtam, és utána fejtsd is meg azt!
Abu.  (láthatóan megriad)  –  De felség, biztosan csak viccelsz velem. (hátrál egy kicsit)  hogy, hogy... én úgy
értem, hogy ha elmondod az álmodat, akkor én...
   40
Nab.  - Nem értetted talán mit mondtam? Mond meg te először, hogy én mit álmodtam, és utána fejtsd meg azt!
Ekkor meg fogok győződni róla, hogy te valóban sokat tudsz! Szépen meg foglak jutalmazni. Vagy ha nem
teszed, akkor eljött az utolsó órád!
Abu  - De, de... uram, te olyat kérsz, amit ember nem tud megtenni, egész tanulmányom ideje alatt...
Nab.  - Én vagyok a leghatalmasabb király az egész világon, a varázslóim talán nem elég bölcsek, esetleg mások
után kellene hogy nézzek?!?!
 
Abu    - Engedélyeddel királyom, kérésed teljesítéséhez időre van szükségem! Én...
 
Nab.   -  Adok neked három napot... hívd össze az összes tudóst, bölcset. Tudni akarom, hogy az igazságot
mondjátok e majd nékem! És ugye nem feledted még el:  először  az álom és  utána  a jelentése!
Készüljetek... (int a kezével s Abu térdet hajt, s megy kifele)... mert ha nem, halál vár rátok!
(Urduk és Béla a helyükön maradnak).
 
Mesélő: felemel egy táblát vagy mondja: Három nappal később!
 
Nab.  (bejön, leül a trónra) - Na, most meglátjuk. Urduk, hívd be őket.
 
(Urduk meghajlik, kimegy s behívja a bölcseket.
Abu és a bölcsek meghajolnak a király előtt, szemmel láthatóan félnek)
 
Nab.  - És!? Hadd halljam az álmomat!
 
Abu.  (remegve beszél)  –  Felség, nincs ember a földön, aki az álmodat megmondaná. Bármilyen nagy is a
tudásunk, nem tudjuk ezt neked megfejteni. Felség, te lehetetlent kérsz tőlünk. Egyedül az isteneid
tudnának segíteni, de azok nincsenek itt közöttünk. Könyörgünk, hogy kegyelmezz nekünk...
Nab.  -  Kegyelem! (kiáltja haragosan) Hogy merészeltek  ilyet kérni? Tűnjetek a szemem elől mindannyian!
Semmirekellők! Szószátyárok! Mit is kerestek még itt a birodalmamban. El innen!
  Urduk, vidd el innen őket és hívd ide Ariókot.
 
(Urduk elől megy, a bölcsek követik, kimennek a teremből
Urduk Ariókkal érkezik vissza. Ariók térdet hajt a trón előtt)
 
Ariók   - Uram, király hivattál?!?!
 
Nab.   - Ariók, ölesd meg birodalmam minden bölcsét, tudósát, csillagvizsgálóját, jövendőmondóját. Nincs többé
szükségem rájuk.
 
Ariók    - Parancsodra, uram! (elmegy)
 
(Nab. is elmegy. Béla és Urduk is követik.)
 
***************************
Mesélő
De mi lesz most? Minden bölcsre, csillagvizsgálóra, tanult emberre halál vár. Ki fogja így vezetni a birodalmat? Ha
a király parancsa törvénybe lép, mi lesz Dániellel és  barátaival? Ők  is a bölcsek közé számítanak. Mi az Úr
szándéka velük?
Dániel meghallja, hogy mi a terve a királynak és nagyon megijed. Micsoda egy szigorú döntés! Nemcsak ők
vannakveszélyben, hanem az egész birodalom.
 
***************************
 
Ariók  (bejön a terembe, Dániel utána szalad)
 
Dán.  - Uram, beszélni szeretnék veled, ha lehetséges.
 
Ariók   (kezénél fogva megragadja Dánielt).- Igen, téged is meg kell hogy ölesselek. (Dániel elrántja a kezét)  
 
Dán.   - Uram, mondhatok valamit? Hallottam, hogy mi a király szándéka, de meséld el nekem, hogy miért ilyen
haragos a király? Miért kell minden bölcsnek meghalnia?
Ariók  - Nem hallottad talán? A bölcseknek meg kellett volna fejteniük a király álmát, de a király nem árulta azt el.
Tehát  először meg kellett volna hogy mondják, hogy mit álmodott és  utána   a jelentését! De ezt nem
tudják megtenni! A király nem bízik bennük! Ez már bizonyos!
 
Dán.  (gondolkozik) – Ariók, vigyél engem a királyhoz!   41
 
Ariók   - Megőrültél, Dániel? Most azonnal meg akarsz halni? Hívatlanul nem lehet  a király elé járulni, ezt te is
tudod! Főleg most, hogy olyan haragos...
 
Dán.  - Na és mit veszítek? Vigyél el engem légy szíves a királyhoz!
 
(Dániel és Ariók elmennek. A király jön be, leül a trónra)
 
Nab.   - Béla, egy pohár bort ide!
  (Béla sietve oda visz egy pohár bort. Meghajol a király előtt.)
 
(Ariók és Dániel a király elé mennek, meghajolnak. Dániel térdre hajolva marad.)
 
Ariók  - Felség, itt van Dániel, akit te Baltazárnak hívsz.
 
Nab.  (tűnődve nézi Dánielt). – Mondjad, miért jöttél ide?
 
Dán.  - Felség, egy kérésem van: ne ölettesd meg a bölcseket. Adj nekem egy kevés időt és megmondom az
álmodat és a jelentését.
 
Nab.   - Tudom, hogy te nagyon okos vagy, tudom... De az én álmom... (gondolkodik) Baltazár, holnapig adok
haladékot!
 
(Dániel meghajol s elmegy Ariókkal együtt. Nabukodonozor is, elmegy. Béla és
Urduk is elmegy.)
 
Mesélő
Milyen merész ez a Dániel! Nagyon is igaz az, hogy aki nem mer kockáztatni, az nem is nyer!
Ha Dániel semmit sem tenne, akkor őreá is és barátaira is a halál várna. Én azt hiszem, hogy Dániel sokat  
imádkozott, mielőtt bement a királyhoz. De most...
Dániel egyenesen a barátaihoz megy.
- Ananiás, Misáel, Azariás  - mondja Dániel  - most jövök a királytól. A király minden bölcset meg akar öletni. Én
csak annyit tudok, hogy ez nem jól van így. A birodalom teljesen csődbe menne! Én bízom abban, hogy az Úr
megjelenti nékem a király álmát és annak a jelentését.
Ananiás és barátai nagyon megijedtek.  
- Dániel, hogy merészkedtél hívatlanul a király elé menni?
- Ebben a helyzetben nem ülhetek karban tett kézzel. Aki nem mer, aki nem kockáztat, az nem is nyer! Az Úr talán
kegyelmez nekünk. Emlékeztek, hogy amikor a király eledelét nem akartuk megenni, akkor is választás előtt
álltunk, de Isten nem hagyott cserben minket. Isten bizonnyal meghallgatja most is kérésünket.
- Jól van – hajtanak a barátok térdet.
- Azt hisszük mégis csak igazad van, Dániel – mondja Ananiás.
- Kérjük az Úrat, hogy jelentse meg nekem a király álmát. Én böjtölni fogok, mondjátok meg a szakácsnak, hogy
szabadnapot vehet ki mára.  
- Csatlakozunk hozzád – térdel le Misáel is. – énekeljünk az Úrnak először egy éneket, Dávid énekeiből!
 
Szívből énekelték Dávid zsoltárait, a zsoltár szava igazi imádság volt!
 
Együtt letérdelnek. Imádkoznak, Dániel és barátai mennek lefeküdni. Csend lesz a házban.
 
Dániel egyszer csak felpattan az ágyban. Mi volt az? Gondolatai teljesen össze vannak zavarodva. Milyen össze-
vissza dolgot álmodott!!! Ó, igen, mostmár tudja, az az álom, amit a király álmodott!
Isten meghallgatta imájukat!
 
Dániel örömében táncolni kezd.
 
A három barát még álmos szemekkel nézi Dánielt a szoba sarkából.
- Tudod, hogy hány óra van?- mondja Ananiás.
- Keljetek fel, Isten meghallgatta imánkat, tudom az álmot és a jelentését!
Dániel gyorsan felöltözött. Az ajtóból visszaszól barátainak:
- Imádkozzatok értem, hogy minden rendben menjen a király előtt!
- Nyugodj meg, Dániel, az imádságunk fog kísérni téged.
Dániel azonnal a palotába siet.
 
************************   42
Dániel bejön a terembe s Ariókot karjánál fogva a gyerekek hátához viszi. (míg minden gyerek őket figyeli, be lehet
hozni a szobrot!))
Dán.  - Ariók, nem kell megölnöd a bölcseket, mert én tudom a király álmát, és annak a jelentését.
 
Ariók  - Komolyan beszélsz?
 
Dán.  - Igen. Isten megjelentette azt nekem.
 
Ariók  - Hüha, micsoda Istened van neked!!!
 
Dán.  - Tegnap imádkoztunk barátaimmal, és Isten meghallgatta a kérésünket.
 
Ariók   - Az igen!!! Alig hiszem el!
 
Dán.   - Még nekem is szinte hihetetlen, de mégis igaz!
 
Ariók  - Nemsokára bemehetünk a királyhoz!
 
 Bejön Béla, Urduk és Nab. Nabukodonozor a trónra ül.
 
Nab.  - Béla egy pohár bort!
(Béla tölt egy pohárral és meghajol a király előtt).
 
(Ariók, Dániel és a bölcsek mindannyian bejönnek.
A bölcsek letérdelnek egy sarokba és várnak.
Ariók a király elé vezeti Dánielt.)
 
Ariók  - Uram király, itt van Baltazár, vagyis a judabeli Dániel, aki meg tudja az álmodat jelenteni.
 
Nab.  - Hallgatunk Dániel. Mondd el nekem az álmomat.
 
Dán.   (feláll) Uram király, a te kérésedet egyetlen bölcs, jövendőmondó sem tudta megfejteni. De a mennyek Ura
megjelentette nekem a te álmodat. Nem az én bölcsességemnek tulajdonítható tehát ez, hanem az egek
Urának, aki mindent tud, aki minden gondolatot ismer.
 
Nab. (fészkelődik egy keveset)
 
Dán.  - Álmodban egy nagy szobrot láttál. (Várjunk addig, míg a szobor látható lesz)
Feje aranyból volt,  
melle és karja ezüstből
hasa és csípője bronzból
lábfeje vasból
lábai pedig agyag és vasból voltak.
(Nab. feláll és nézi a szobrot.)
 
Dán.  - A jelentése pedig ez:
  Az arany fej te vagy az felség,
  Az ég és a föld ura neked nagy hatalmat adott.
  Te utánad fog jönni egy másik birodalom, de az nem lesz olyan erős, mint a tied, ezt jelenti az ezüst.
  A harmadik birodalom a bronz, ez az egész világ felett fog uralkodni.
  Ezután jön a ‟vas‟ birodalom, ez el fogja nyelni az összes többi birodalmat.
  Végül a lábak vasból és agyagból. Ez a két anyag nem keveredik össze. A birodalom sem lesz egy egész.
 
- Mikor ezt a szobrot láttad, akkor egy nagy kő gurult le a magasból, emberi kéz nem nyúlt e kőhöz, de a kő
gurult egészen a szobor lábáig.
 
(gurul a kő)
 
  - A szobor elborult és a kő megsemmisítette azt.
 
( a szobor leborul,  felhúzzuk ( vagy összehúzzuk) a függönyt)
 
  - A kő, az Isten birodalmát mutatja. Ez a birodalom nem emberi kéz csinálmánya. Felség, te láttad, hogy a
kő betakarta az egész világot. Így lesz ez az Isten birodalmával is. Az egész világ meg fogja ismerni a
hatalmas Istent.   43
(Nab. kezeivel eltakarja az arcát, csend van, és nagyon csodálkozik. A király meghajol Dániel előtt.)
 
Nab.   - Urduk, hozd ide a tömjént.
 
(Urduk átnyújtja a tömjént és Dániel mellé áll.)
 
Nab.  - Béla, akasszatok arany láncot a nyakába.
  (Béla Dániel nyakába akasztja a láncot).
 
  (Ariók és a bölcsek is térdet hajtanak előtte. Majd félre állnak egészen addig, míg eléneklik a záró éneket).
 
Nab.  - Én, Nabukodonozor király, Babilónia királya, tudom, hogy nincs nagyobb és hatalmasabb Isten a Dániel
Istenénél.
  A te Istened minden birodalom felett uralkodik.
  Ő a leghatalmasabb. Ő tud mindent, igen, mindent!
  Még azt is, amit én álmodok!
  Dániel, Baltazár, én kinevezlek téged a birodalom vezetőjévé.
 
Együtt énekelik a záró éneket: Istenéz Dániel (Ének 1)
 
 
Imádság
Köszönjük meg Istennek, hogy Ő a leghatalmasabb Isten, és hogy mégis mindig közel van hozzánk.
 
Aranymondás
Ismételjük át az 1. napon tanult szöveget!
 
Játék - Aki nem (kockáztat) mer, az nem nyer!
 
A kézimunka/játék után a gyerekek még egybe gyűlnek!
 
Énekeljünk együtt
 
Villámjelenet – Aki nem kockáztat…
2 játékos Anikó és Barna, egy zacskó néhány golyóval és egy másik zacskó sok-sok golyóval.
A:   - Szia Barna, jössz velem játszani?
B:  - Szia, Anikó. Az jó lesz, de mit csináljunk?
A:   - Mit szólnál, ha görkoriznánk egyet!
B:  - Az jó lesz, ahhoz nagy kedvem van. De, mennyi golyód van a zacskóban!!!!
A:   - Igen, nyertem őket!
B:  - Nyerted, kitől?
A:   - Péter ellen játszottam!
B:  - Péter ellen?
A:   - Igen, Péter ellen, mi olyan furcsa ebben?
B:  - Én nem merek már Péter ellen játszani. Én mindig veszítek vele szemben! Ide nézz milyen kevés golyóm
maradt!
A:   - Igen, hallottam a te veszítésedről!
B:  -… és mégis mertél ellene játszani?
A:   -  Miért ne?!?! Aki nem kockáztat, az nem is nyer! Láthatod, milyen sokat nyertem! Gyere, nézd meg
mindegyiket!
B:  - Ezek tényleg szépek! Na de gyere, menjünk most görkorizni még!
 
Fejezzük be imádsággal a napot!
 
Vége második napnak!
 
   44
Az  “élő szobor” helyettesítése  45
3. nap ( 8-14 évesek)
Bibliai történet: A három barát a tüzes kemencében
      Dániel 3
Téma: Nem, én ezt nem teszem!
 
Énekeljünk egy néhány ismert éneket.  
 
Bibliából - A három barát a tüzes kemencében
(Jonathan & David “Regenboogjes” képei alapján)
 
Történet
 
1,2 kép
Ugye még emlékeztek rá:
Volt egyszer egy fiú, aki a király elé járult. Emlékeztek még a nevére? Igen, Dánielnek
hívták. A hatalmas Nabukodonozor király álmodott egy álmot, amitől nagyon megrettent. A
király tudni szerette volna, hogy mi az álom jelentése, de nem bízott a jövendőmondóiban
és a csillagjóslóiban. De vajon hogyan tudhatja meg az álma jelentését? A király azt
mondta a jósainak, hogy először mondják meg mit álmodott, s utána fejtsék is meg az
álmát. De a bölcsek hiába „bölcselkedtek”, az álmot nem tudták megfejteni. Ekkor adta ki a
király nagy haraggal a parancsot, hogy mindenkit öljenek meg a bölcsek közül.
 
Dániel fülébe is eljutott a király parancsának a híre. Dániel elment Ariókhoz és ezt mondta neki:
- Vezess engem a király elé!
De Ariók hallani sem akart erről, mert hát abban az időben nem lehetett hívatlanul a király elé járulni. De Dániel
nem adta fel:
- Szükséges a királlyal beszélnem, addig, amíg nem lesz késő!
Így került Dániel a király elé:
- Felség, adj nekem kérlek holnapig időt és én megfejtem az álmodat.
Dániel megkapta a kért időt. Még azon az estén imádságban az Úr elé vitte az ügyet. És reggelre... meg tudta
fejteni a király álmát, és meg tudta mondani az álom jelentését! Micsoda Isten a mi Istenünk! Ez a hatalmas Isten
megmutatta a babiloni királynak, Dánielen keresztül, hogy kicsoda Ő!
Nabukodonozorra nagy hatással volt Dániel és Dániel Istene. Ezek után senki sem mondhatott rosszat a Dániel
Istenéről.
 
1, 3 kép
A király azonban öntelt volt. Tudta, hogy ő a leghatalmasabb, hisz Dániel megmondta,
hogy ő az aranyfej. Igen, ez jó ötlet  -  gondolja a király. Az aranyműveseknek kiadja
parancsba, hogy készítsenek egy nagy-nagy arany szobrot. Legyen legalább 30 méter
magas, hogy mindenki messziről jól láthassa. Amikor a szobor elkészült, a bölcsekkel, a
jövendőmondókkal, a vezető emberekkel fel akarta egy ünnepség keretében szentelni a
szobrot. A szoborra mindenki csodálattal nézett. Ilyet eddig még nem  láttak! A király
boldog és büszke magára! Milyen csodálatos nap ez a számára!
Egy szolga hangosan kiálltja:  
- Ha a kűrt megszólal, mindenki hajoljon meg a nagy szobor előtt, amit Nabukodonozor király állítatott. Aki ezt nem
teszi, azt a tüzes kemencébe vetjük!
Az emberek megijednek. Tüzes kemencébe…? De nincs is idejük, hogy ezen töprengjenek, mert a kűrt már meg is
szólalt. Milyen csodálatosan szép zene! Minden ember térdet hajt a nagy szobor előtt!
Mindenki??
Nézzétek csak azt a három embert! Azok egyenesen állnak! Egy szolga meglátja ezt. Micsoda? Kicsoda merészeli
a király parancsát áthágni?
- Felség, örökké élj – hízeleg a szolga  -, látok három embert állni! Ők nem hajtanak térdet előtted! Nézd felség,
azok a babiloni bölcsek!
- Mit mondasz?- ordít a király haragosan. Ki meri az én ünnepemet megrontani? – Azonnal hozzátok ide őket! –
adja ki a parancsot!
 
Ott áll a három ember a haragos király előtt. Igen, a király felismeri Dániel három barátját. Épp ezek a bölcsek, akik
fontos feladatot töltenek be a város vezetésében, nem fogadnak szót, nem hajtanak térdet?!
Megkérdezi a király:
-Szánt szándékkal nem akartok előttem térdet hajtani Sidrák, Misák és Abednégó? Még adok nektek egy esélyt! A
zene még egyszer megszólal, s ha akkor sem hajtjátok meg magatokat, akkor a tüzes kemencébe vetlek
benneteket, s majd meglátjuk, hogy onnan melyik Isten tud titeket kimenteni!!
De ekkor olyat halott a király, amit még eddigi királysága alatt soha:
- Felség, nem szükséges a kérdésedre válaszolnunk. Ha bennünket a tüzes kemencébe
dobsz, a mi Istenünk onnan is ki tud szabadítani minket. De ha ezt nem is tenné meg, mi   46
nem hódolunk neked, a szobrodnak és a te isteneidnek! Nem, mi nem tesszük, amit a többiek tesznek!
 
A király haragosan járkál.  
- Fűtsétek ki még melegebbre a kemencét! Kössétek össze a kezüket, és úgy dobjátok be őket oda!
 
4, 5 kép
A királynak ellent mondani? Megkapják ezért a büntetést érte! A tűz nagyon perzsel. A kemence ajtaja kinyílik, s
élve bevetik oda Sidrákot, Misákot és Abednégót…
Senki sem figyel már a nagy szoborra. A király és az összesereglett emberek sokasága mind a tűzbe eső három
barátot figyeli.
 
 
4, 6 kép
De ekkor…a király megriad! Ez még félelmetesebb látvány, mint az álma volt! Most nem álmodik, hanem látja, amit
lát!
- Hát nem három embert dobtunk megkötözve oda be?  - dadogja – én most négyet látok, s azok négyen mind
nyugodtan járnak a tűzben! Az egyik olyan, mintha az egyik Isten fia volna!
És a király jól látja, valóban Isten Fia jár ott a barátokkal a tűz közepén! Csak a kezükön
levő  kötés égett le. Istenben bíztak, és Isten megmentette őket. Nabukodonozor király
sejteni kezd valamit. Ez csak a Dániel Istene lehet, mert más istenek nem tudnak ilyen
csodát tenni!  
-  Sidrák, Misák és Abednégó, a magasságos Isten szolgái, gyertek ki a kemencéből!-
kiáltotta a király.
A három barát kijött. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek. A király is a saját
szemével látja, hogy égési sebek nyoma sehol sincs! Még csak a tűz szaga sem járta át őket.
A király először szóhoz sem tud jutni, majd ezt mondta:
- Sidrák, Misák és Abednégó, a magasságos Isten szolgái, mostmár látom, hogy milyen hatalmas a ti Istenetek.
Isten megmentett titeket, mert hűek voltatok és vagytok Hozzá!
A király a nép felé fordulva ezt mondta:
- Én, Nabukodonozor király parancsba adom ki, hogy ezt a magasságos Istent mindenki tisztelje, mert ha nem,
akkor én magam büntetem azt meg! Ez az egyedüli szabadító Isten!
A király igazat mondott: nincs más igazi, szabadító Isten, csak a mi mennyei Atyánk.
 
4, 5 és 8 kép
Te és én, és mi mindannyian meg vagyunk valamivel kötözve. A bűn kötöz
minket meg. A bűn az, ami beszennyezi az életünket.
Mindenki tesz olyan dolgot, ami nem helyes. Sajnos sokszor nehéz a jót tenni.
Isten elküldött hozzánk is egy személyt, Aki minket is megszabadít, mint ahogy
a három barátot is megszabadította. Ez a személy Jézus, az Isten Fia.
Jézus azért jött, hogy a mi általunk rosszul tett dolgokat jóvátegye. Ezért halt
meg 2000 évvel ezelőtt. Jézus azt mondja nekünk: ,mond el nekem, mit tettél
rosszul, és én megbocsátom azt neked!‟. Megbocsátani azt jelenti, hogy
engedjük, hogy Jézus „nagytakarítást‟ tartson az életünkben. Azért, hogy nekünk életünk lehessen!
 
 
7, 5 és 8 kép
Jézus magára vette a világ bűnét. Meghalt értünk, hogy nekünk életünk
legyen.
De… a halál tüze nem ártott neki, mert Jézus legyőzte a halált! Jézus
feltámadt, s így mellettünk van minden nap, mint ahogy a három
baráttal is ott volt a tüzes kemencében!
 
 
   
 
Imádság
Köszönjük meg Istennek, hogy Ő akkor is lát kivezető utat a nehéz helyzetekben, amikor mi nem látunk.
 
Aranymondás
Ismételjük át az 1. napon tanult szöveget.
 
Kézimunka / Játék    A  Hajtogatós: A három barát a kemencében
B  Körjáték  
 
A kézimunka/játék után a gyerekek még egybegyűlnek!   47
Énekeljünk együtt
Csoportjáték: “Én nem teszem” vagy “Én  teszem”
 
Játékszabály:
A vezető szavakat nevez meg s a gyerekek felállással válaszolnak rá:
1.  ha teszik, akkor felállnak
2.  ha nem teszik, akkor ülve maradnak
 
futballozni
körmöt festeni
rajzolni
biciklizni
vitatkozni
babázni
pletykálni
mosogatni
utazni
stb. Folytathatjuk még a felsorolást!
 
Zárjuk énekléssel a napot!
 
Vége a harmadik napnak!
   48
4. nap (8-14 évesek)
Bibliai történet: Írás a falon  
           Dániel 5
Téma: Hogy mered Belsazár?
 
 
Témalecke: A bűn rabságában, megkötözött állapotban
Szükséges: egy tekercs WC papír; egy személy, aki a király szerepét játssza.
 
Mesélő:
Már sokat hallottunk Nabukodonozor királyról. Nem volt igazán egy nagyon kedvelt király, de… Dániel Istene nagy
hatást gyakorolt rá. Nabukodonozor király tisztelte az Istent.
 
A mai napon egy másik királyról fogunk hallani. Meg fogom nektek mutatni, hogy milyen is volt ez a király. Itt van ez
a személy, ő fog nekem segíteni a király bemutatásában.
Nézzétek, ezzel a WC papírral a gonoszságot, a rosszat, a “bűnt” akarom kifejezésre juttatni.
 
A király feje tele volt mindenféle gonosz gondolattal – csavarjuk be a feje tetejét WC papírral.
Ezért nem látta, hogy Isten, a teremtés Ura az ő életének is az ura – csavarjuk be papírral a szemét.
Ezen felül süket is volt, mert nem akarta meghallgatni az országának a történelmét. Úgy nézett ki, hogy erről (a
történelemről) semmit sem tudott – csavarjuk be a fülét WC papírral.
A szíve is gonosz volt, mindig csak magára gondolt – csavarjuk be a mellét WC papírral.
Kezeit gyakran használta arra, hogy bort igyon, gyakran volt részeg - csavarjuk be kezeit (a testhez rögzítve) WC
papírral.
Lábaival pedig mindig rossz úton járt - csavarjuk be lábait WC papírral.
 
Milyen egy király ez!?!? Minden oldalról meg van kötözve a gonosztól! Ez az önteltségéből ered. Hogy merészel ez
a király ilyen öntelt, felfuvalkodott lenni?
 
Isten azt mondja a Bibliában:
Zsoltár 59:13: új fordítás : „ejtse őket csapdába gőgjük‟
Példabeszédek 16:18: új fordítás: “az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság”.
 
Ha  ilyen megkötözött egy személy, akkor az nem lehet jó király. De hamarosan meghallhatjuk, hogy mi történik
ezzel a királlyal!
 
Bibliából - Belsazár lakomája - írás a falon
 
Az én  nevem Kusham. Egy szolga vagyok itt Babilonban. Szüleim is itt voltak szolgák  és én is szolgasorsba
születtem. Egész életemet itt éltem le ebben a szép birodalomban. Igen Bábel egy gyönyörű város, nagyon szép.
Sajnos a legszebb látnivaló már nincs meg, mondja apám. “Bezzeg régen” – szokta mondogatni gyakran – “amikor
Nabukodonozor király uralkodott, akkor…” látnotok kellene, hogy ragyogott közben a szeme. “Azok voltak igazán a
szép idők!”
 
Most egy öreg király uralkodik, Nabonédes, de mivel ő hosszú ideig a birodalom egy másik részébe volt elmenve,
és mert már nagyon idős volt, fia Belsazár foglalta el a helyét. De… hogy is fejezzem ki magam. Tulajdonképpen
nem is mondhatnám el, de ha ti megígéritek, hogy nem mondjátok tovább, akkor… akkor elmondom. De ne
mondjátok el senkinek, mert akkor nagy bajba kerülök!
 
Figyeljetek: Belsazár király egy őrült király. Egy igazi kizsákmányoló. Ha parancsot ad ki, akkor jobb, ha azonnal
megteszed, mert különben…! Apám azt szokta mondani, hogy a többi király sem voltak valami könnyű természetü,
de ez aztán…!
Tényleg nem mondjátok el senkinek?
Ha valaki megtudja, hogy én mit mondok a királyomról akkor nekem végem! Ugye semmit sem mondtok el?
Na jól van, most mennem kell dolgozni. (Letörli itt-ott a pódiumot).
 
Tábla ráírva: Egy héttel később
 
(Kushan berohan)
Fiúk, lányok, hallottátok hogy mi történt?  Nem? Hát akkor lesz mit meséljek nektek. Mikor is találkoztunk
legutoljára? Egy néhány napja? Rengeteg dolog történt e néhány nap alatt. Hallgassátok csak!
 
Ugye már mondtam nektek, hogy Belsazár király egy nagyon rossz király volt. Ő most már halott! És ami ennél
még jobb hír, hogy egy új királyunk van, egy másik birodalomból, a médek és a perzsák birodalmából.
Csodálkoztok ezen, hogy én ennek örülök? Az édesapám is nagyon boldog, ő azt mondja, hogy ez az új király egy   49
jó király. Mindenhol ahol jár, életben hagyja az embereket és az isteneket sem hozza el a templomokból. Én
szívesen szolgálom ezt a királyt!
De ugye most kíváncsiak vagytok arra, hogy mi és hogyan is történt.
 
Egy náhány nappal ezelőtt nagyon keményen kellett dolgoznunk. Belsazár király ünnepelni akart. Ünnepet ülni, azt
jelenti, hogy sok-sok eledelt készíteni ezer meg ezer embernek. Az édesanyám rengeteg kenyeret kellett süssön,
és az édesapám pedig a borról kellett gondoskodjon. Igen, bor nélkül nem lehetett ünnep Belsazár királynál. Én
sok szolgával együtt az asztalt segítettem megteríteni. Napokig készülődtünk.
Eközben mindenféle mende-monda járt szájról szájra. Arról beszéltek, hogy katonai csapatok veszik körül a várost.
Néhányan közülünk féltek, néhányan pedig örültek, mint például az édesapám is.
Mindig különböző hír jött. Furcsa, hogy ilyen híresztelések mellett nekünk még mindig készülődnünk kellett az
ünnepre.
 
Az ünnep, az nagy ünnep lett. Minden pap és írástudó hivatalos volt rá, s mindenki más, aki az udvarban valami
tisztséget betöltött. Belsázár király elég hamar felhajtott egy-két pohár bort s ettől aztán megeredt e nyelve. Én az
egyik sarokból figyeltem a dolgokat.
 
Belsazár király egyszer csak előkérette az idegen országból elhozott templomi edényeket. Még két szolgával én is
el kellett menjek a kincsestárba, ahol az elrabolt dolgokat őrizték. Micsoda szép dolgokat láttam ott! Értékes arany
és ezüst poharak és ékszerek. Én is kezembe vettem egyet, amit aztán nagy vigyázva vittem. Azt hiszem az én
kezembe levő pohár egy Istené, akit én nem ismerek. Vagy mégis…?
Édesapám mesélt egyszer nekem egy ismeretlen Istenről, egy Istenről, aki Nabukodonozor királynak álmot adott.
Ezek az álmok be is teljesedtek, s volt egy ember, aki ezeket az álmokat meg is tudta fejteni…
 
Nagyon vigyázva vittem a poharat, nehogy elessek. A palotába érve egy szolga kivette a kezemből a poharat, és
tele töltötte borral. Ezt a poharat épp a király elé vitték. A többi poharakat is mind megtöltötték. A férfiak és nők már
nem voltak józanok, csak nevetgéltek, ordibáltak.
Pedig egyáltalán nem volt nevetséges látvány, egy csomó részeg egy rakásra!
Poharaikat a magasba emelték és így ittak az istenek egészségére: “Marduk istenre emelem poharam”, a másik
így: “Én a napistenre ürítem poharam”. A király pedig Bel istenre emelte poharát, akitől a nevét is kapta.
   
Egyszercsak a király arca nagyon megrémült, keze a magasban maradt. Csak egy pontra emelte tekintetét. Én
háttal álltam a falnak, amire ő tekintett. Láttam, hogy mindenki a falat nézi s egyszeriben csak néma csend lett.
Megfordultam…! A szemek tele voltak rémülettel. A falra néztem, majd a királyra. A bortól megittasodott piros feje
most hófehér lett a félelemtől. Néztem és láttam, hogy egy KÉZ a falra ír. Ember még a közelben sem tartózkodott,
csak egy kéz! Félelmetes! Az írás négy szóból állt. De vajon mi lehet az értelme?
 
A király ordított:
- Írástudók! Azonnal mondjátok meg nekem az írás jelentését!
Síri csend lett. Senki sem szólalt meg.
-Írástudók, bölcsek, hol vagytok? Mondjátok meg az írás jelentését, és gazdaggá teszlek titeket.
Nagy félelemmel előlépett egy írástudó, a többiek is lassan előre vánszorogtak. Mindannyian a falat nézték, de az
írás jelentését senki sem tudta megmondani.  Hallottam a király nyöszörgését, ami tele volt rettegéssel. Ha ezek a
bölcs emberek nem tudnak neki segíteni, akkor ki segíthet?
 
Ebben a pillanatban belépett az idős királyné, anélkül, hogy hívták volna. Egyenesen a király színe elé járult és ezt
mondta neki:
- Felség, örökké élj! Ne rettenj meg annyira, mert van egy ember a birodalmadban, akiben az istenek lelke lakik.
Nabukodonozor király idejében ő fejtette meg az álmokat. Add ki parancsba, hogy hozassák ezt az embert ide, s ő
bizonnyal megmondja neked, ami a falra van írva.
Ezután fejét meghajtva hagyta el a királynő a termet.
 
Nemsokára behozták Dánielt a királyhoz. Én ekkor láttam őt először, de édesapám felismerte őt. Apám mellém állt
s ezt mondta:
- Mennyire megöregedett!
Egy öreg, meghajlott ember állt meg a király előtt.
- Tehát te vagy az a Dániel, a judabeli fogoly, akit apám hozott ide Júdeából. Úgy hallom nagy a tudásod és a
bölcsességed. Az én tanult embereim nem tudnak engem kisegíteni, nem tudják a falon levő írást elolvasni. Ha te
azt megteszed, akkor  gazdaggá teszlek, aranyláncot teszek a nyakadba, és harmadikként uralkodsz majd a
birodalomban.
 
Dániel a falra nézett majd a királyra:  
-Tartsd meg a kincseidet magadnak, vagy add oda másnak  – mondta  –  az írást elolvasom a nélkül is, hogy
gazdaggá tennél engem. A jelentését is megmondom.   50
A magasságos Isten Nabukodonozornak a te atyádnak nagyhatalmat adott, de mikor nagyon elbizakodott és öntelt
lett, Isten letaszította a trónról. Egy ideig állatokhoz méltó módban élt, addig, míg elismerte, hogy Isten a
Mindenható, aki minden király felett áll. Ezt te is kellett volna tudnod, uram király. Te nem aláztad meg magadat. Te
az élő Istent megcsúfoltad, templomaiból elrabolt poharakból ittál az ünnepeden. A te isteneidet magasztaltad, akik
aranyból, ezüstből és kőből vannak, pedig azok sem nem látnak, sem nem hallanak!
De az egyedüli Istent, aki az életet adta, nem tisztelted. Ezért írt neked egy kéz a falra.
A király halálsápadtan állt a félelemtől, a hideg verítéket törölgette a homlokáról.
- Ez az írás – folytatta Dániel, és a fal fele fordult – “Mene, mene tekel ufarsin”
A jelentése pedig ez: Mene = az Úr számba vette a te királyságodat, tekel = megmérettettél a mérlegen, és híjával
találtattál. Ufarsin vagy peres = királyságod elosztatott a perzsáknak és a médeknek.
 
Belsazár azonnal parancsba adta, hogy emeljék Dánielt magas rangra s úgy nézett ki, mintha megkönnyebbült
volna, de mégis…
Dániel hátat fordított, vissza sem nézett, még azt sem várta meg, hogy a szolgák az ajándékokat összeszedjék
neki.  Nem tartott ő igényt semmire sem!
 
Én kisurrantam Dániel után. Többet  szerettem volna megtudni arról az Istenről, akiről beszélt. A kocsi után
lépegettem, ami Dánielt haza szállította. Annyira szerettem volna ezzel az emberrel beszélni. Amint az utcán
jöttem, a hold fényénél idegen katonák árnyékait láttam. Vajon a perzsák katonái lehetnek?
 
Dániel kiszállt a kocsijából, én segítettem neki leszállni a lépcsőn.
- Hát te meg mit csinálsz itt, Belsazár szolgája! - kérdezte csendesen tőlem.
- Uram – dadogtam – kicsoda az az Isten, akit te szolgálsz?
- Gyere be – mondta. Az éjszaka többi részében beszélgettünk, mostmár többet tudok arról az Istenről. Ez az igazi,
egyedüli Isten. Ezt az Istent én is akarom szolgálni. Hogy is merészelte Belsazár király ezt az Isten így
megsérteni?!?!
Remélem az új királyunk, Dáriusz több dicséretet fog adni a magasságos Istennek.
 
Imádság
 
Aranymondás
Ismételd el az 1. napon tanultakat.  
 
Kézimunka - Kifestős - Kirakós - titkos írás
A gyerekek visszajönnek a nagy terembe.
 
Énekeljünk
 
Színpad-játék
Szükséges: egy darab karton, 16 darab zsineg. A kartonra lyukasszunk egy lyukat, a zsineget vágjuk különböző
hosszúságura. Például 15, 20, 25 cm, stb. A zsineget húzzuk át a lyukon, a végeire (hátul) tegyünk egy csomót,
hogy ne csúszhasson ki, amikor a gyerekek meghúzzák. Figyeljünk arra, hogy elől a zsinegek hosszúságai
egyenlők legyenek.
A kérdésekre a 8 feleletet tegyük az asztalra.
Két játékos, egy lány és egy fiú feljön a pódiumra.
 
Játék
A két játékos meghúz egy-egy zsineget. Aki a hosszabbikat húzta, az a helyes választ kifüggesztheti a megfelelő
szó alá.
A vezető kérdezi: Hogy hívták a királyt? A gyerek Belsazár nevét kell megkeresse az asztalon levő szavakból és a
király szó alá függesztenie. stb
 
Szavak:
Király – Belsazár
Bálvány – Márduk
Ünnep – palota
Szavak – Mene , mene , tekel, Ufarsin
Jelentés -  megmérettettél és híjjával találtattál
Pohár – Jeruzsálemi templomból
Kéz – Írás
Katonák – Médék és perzsák
 
 Ha a gyerek kitalálta, akkor csapata (a lányok vagy a fiúk csapata) kap 10 pontot. Ha a csapat egymást kell
segítse, akkor 5 pontot kapnak.
Ki nyer?   51
 
Zárjuk énekléssel az együttlétet!
 
 
 
 
Vége a negyedik napnak!   52
5. nap (8-14 évesek)
Bibliai történet: Dániel az oroszlánok vermében
      Dániel 6
Téma: A verembe zárva
 
Énekeljünk egy néhány ismert éneket. Ezzel csendet (is) teremthetünk a csoportok
szétosztása után.
 
A Bibliából: Dániel az oroszlánok vermében
 
Történet
 
Szükséges:   egy hosszú ruha a királynőnek
         egy könyvtekercs Dáriusz király levelével
 
Dáriusz király felesége mesél:
Milyen szép napunk van ma. A tegnapi napom nagyon rossz volt, rettenetes. De ti nem érthetitek! De ha van
időtök, én most elmondom nektek a történteket.
 
Én Dáriusz király felesége vagyok.
Egy nagy és szép palotában lakom. Dáriusz királynak nagy birodalma van. Olyan hatalmas a birodalom, hogy
egymaga nem is tudja kormányozni. Ezért a király a birodalmat 120 részre osztotta fel. 120 kormányzóra volt
szüksége. Minden kormányzónak jutott egy birodalomrész. Természetesen voltak kisebb és nagyobb részek is.
Ezért megtörtént az is, hogy az uralkodók, a kormányzók irigyek lettek egymásra.
 
Dáriusz még kiválasztott külön 3 személyt, 3 kormányzót, akik a 120 uralkodó felett voltak.  
 
A három közül az egyik Dániel volt. Én is ismerem ezt az embert, nagyon rendes, kedves ember. Nagyon
igazságos és megbízható. A királynak ő az egyik “jobbkeze”. Igazi barátok lettek ketten együtt: a király és Dániel. A
királynak az is megfordult már a fejében, hogy Dánielnek adja az alatta levő legnagyobb uralkodói rangot. A többi
kormányzó fülébe jutott e hír, s azok nagyon irigyek lettek Dánielre. Sőt a legrosszabbat kívánták neki.
 
Ezért… azon igyekeztek, hogy Dánielt tőrbe csalják. A múltjában keresgéltek, kutattak, hogy hátha Dániel valami
rosszat tett. De semmi csalást, hibát vagy ilyesmit nem találtak ellene. Dániel egy igazságos és bölcs ember volt s
ezen felül, még a király jó barátja is. Éppen ez zavarta annyira a többieket. Megtörtént az már veletek is, hogy
irigyek voltatok valakire, aki mindig mindent jól tesz?
 
Az irigység egyre nőtt a kormányzók szívében s egy nagyon csúnya tervet szőttek ki Dániel ellen. Dániel nemcsak
a királyhoz, hanem az Istenhez is nagyon hű volt. Dániel nagyon szerette Istent, s ezt használták fel ellene.  
 
Elmentek a férjemhez, a királyhoz és ezt mondták neki:  
- Király örökké élj. Te vagy a leghatalmasabb király, a te birodalmad a legnagyobb, mindenki a te birodalmadban
neked engedelmeskedik.
- Igen ez így van, de mit akartok ezzel nekem mondani? – mert a király ismerte ezeket a bölcseket.  
- Felség – a csillagok valami rosszat jósolnak, valami nagy veszélyt. A következő hónapban jobb lesz, ha senki
sem kér a birodalmadban semmit senki mástól csak tőled, felség. Azt tanácsoljuk, hogy add ki ezt rendeletben, a
médek és a perzsák törvényében, hogy senki meg ne változtathassa.  
Igen, a perzsák és a médek törvénye megváltoztathatatlan volt, még a király számára is!
- Felség – s aki e törvényt áthágja, vesd azt a tüzes kemencébe – tette hozzá egy másik alattomos ember.
 
Óh, - gondoltam magamban - csak ne dőljön be a király ennek az alattomos tervnek! De a király engedett. Át sem
gondolhatta, amit az uralkodók mondtak, már az orra alá dugták a kész törvényt. Csak alá kellett írnia. Aláírta.
 
Dániel is hallotta mi az új törvény. Gondolom ő is nagyon meglepődött ezen. Szerintem, ha a király elgondolkodott
volna a kiadott törvényen, akkor eszébe jutott volna, hogy Dániel napjában háromszor imádkozik az Istenéhez, s
ezt a kiadott törvény hatálya alatt is fogja tovább tenni. Dániel Isten igazi barátja. Ez az Isten nagyon hűséges és
hatalmas, és Dániel nem szűnik meg Őt tisztelni, még akkor sem, ha ez az életébe kerül.
 
A kormányzóknak viszont betelt a kedvük. Úgy történt minden, ahogy azt ők előre kitervelték! Az imádság órájában
Dániel Istenéhez imádkozott, mint ahogy azt minden nap azelőtt is háromszor tette. Az alattomos kormányzók már
lesben álltak s készen a lecsapásra! Dánielt azonnal a király elé hozták. Láttam őket megérkezni s utánuk
surrantam. A függöny mögött hallgattam, amit mondanak.
- Felség, örökké élj! – a nagy sietségükben még alig kaptak lélegzetet, de csak mondták a maguk kitervelt ügyét! –
Nemrég adtál ki egy törvényt, amiben az állt, hogy senki nem kérhet istentől vagy embertől semmit te kívüled, s
hogy a törvény áthágója tüzes kemencébe vettetik.   53
- Igen emlékszem, de most miért zavartok engemet ismét?
És ekkor megtörtént, amitől annyira féltem.
- Egy ember áthágta a te törvényedet. Dániel, a judabeli fogoly a törvényed ellenére még mindig imádkozik az
istenéhez.
 
Ekkor bújt ki a szög a zsákból. Ekkor értette meg a király, hogy az ő barátja ellen indult  ez a csúnya terv. Meg
akarták Dánielt ölni.  
- Nem! – ordította a férjem – nem!
De a legidősebb alattomos kormányzónak még volt mersze a király elé állni, s ezt mondani:
- Felség, a törvény nem visszavonható, a törvényszegőt tüzes kemencébe kell dobni.
- Tehát ez volt a tervetek! Kifele innen! – üvöltötte a király. Ilyen haragosnak és szomorúnak még sohasem láttam a
férjemet, mint most!
 
A férjem mindenféle kiutat próbált keresni, hogy a törvény elől kibújjon, de mindhiába. Az irigy, semmirekellő
kormányzóknak beteljesedett a vágya, mert a médek és perzsák törvénye megmásíthatatlan volt. Estefele elhozták
Dánielt a királyhoz. Dániel tudta, hogy a király nem tehet semmit, a büntetést le kell „róni‟. Csak ennyit mondott a
királynak:
- Aminek meg kell történnie, annak meg kell történnie!
 
Ó milyen szomorú volt a férjem. Együtt ment Dániellel az oroszlán verméig. A körülöttük levő emberek mind
hallgattak. Mivel nem messze álltam tőlük, hallottam, hogy a férjem azt mondja Dánielnek:
- Remélem, az Istened megvéd téged – s ezzel rátette a nagy követ a lyuk tetejére, hogy onnan aztán senki ki ne
jöhessen.
Nagyon letörve ment vissza a férjem a szobájába. Senkit sem akart látni. Még engem sem. Enni sem evett semmit,
s egész éjszaka hallottam, hogy Dániel istenével beszélgetett. Ilyesmiket mondott:
- Ha megtudod te, Dániel istene menteni őt, akkor mentsd meg őt az oroszlánok szájától!
Ezeket a szavakat hallottam egész éjszaka. Én sem aludtam egy szem behunyást sem.
 
Kora reggel, pirkadatkor rohant az én férjem az oroszlánok verméhez. Én is siettem utána. A veremnél félre
taszította az őröket és így kiáltott:
- Dániel, élsz még, megszabadított az Istened téged?
És akkor… Dániel így válaszolt:
- Király, örökké élj! Isten elküldte az angyalát és semmi bántás nem esett rajtam.
A férjem térdre roskadt az örömtől. Kezeit a magasba emelte s hálát adott:
- Köszönöm neked, Dániel Istene! Azonnal vegyétek ki Dánielt!
Az őrök leengedték a kötelet, és kihúzták Dánielt. Semmi karcolás sem esett rajta!
- Dániel, a te Istened, egy nagyon hatalmas Isten. Senki sincs olyan, mint Ő!
Az oroszlánok nagyon félelmetes hangokat adtak ki. Még hallani is félelmetes volt.
 
- Azonnal hozzátok ide azokat az embereket, akik Dánielt akarták halálra adni – adta ki a parancsot a férjem. A
király hazavitte Dánielt. Dániel kipihenhette magát.
 
A férjem, a király pedig egy körlevelet íratott, amit minden tartományban felolvastak. Felolvasom nektek,
hallgassátok csak:
 
“Birodalmam minden alattvalójának kívánom a legjobbakat. Ezennel kérem, hogy birodalmam minden polgára a
legnagyobb tiszteletet tanúsítsa Dániel Istene iránt. Mert ez az Isten, egy élő Isten.  Hatalma nem ingadozik,
hatalma soha véget nem ér.  Ez az egyedüli, igazi, szabadító Isten, aki óriási csodákat is tud tenni az égben és a
földön. Ő szabadította meg Dánielt is az oroszlánoktól! Mindenki tisztelje tehát Őt”
 
Dáriusz, a médek királya
 
Most már én is mehetek a királyhoz. Most már boldogok vagyunk, s milyen jó tudni, hogy Dániel Istene ilyen
hatalmas Isten.  Én szeretnék többet megtudni erről az Istenről! És ti?
 
Imádság  
Köszönjük meg Istennek, hogy ő a mai napon is gondot visel rólunk, akár csak Dánielről.
 
Aranymondás
Ismételjük át az 1. napon tanultakat.
 
Kézimunka - Oroszlánfej papírból
A kézimunka/játék után visszajönnek a gyerekek a nagy terembe.
 
   54
Énekeljünk együtt
 
Játék: Kire hallgatsz?
Nagyon sok zaj vesz körül minket s bizony néha nagyon nehéz meghallani az Úr hangját. Az egyik ezt mondja, a
másik azt mondja…. Ki mondja az igazat? Kire kell nekünk hallgatnunk?
 
Szükséges:
2 gyerek: A játékos és B játékos, 2 vezető, 2 szemet lekötő kendő, két 4 - 4 gyerekből álló csoport, egy kincs (lehet
egy ajándék, vagy cukorka, stb.)
Akadályokat állítunk fel. Egy néhány gyerek játssza az oroszlán(ok) szerepét (azokkal az oroszlán maszkokkal,
amiket ma készítettek el).
Ha az A  vagy B játékos az oroszlán mellé érkezik, az oroszlán egy „oroszlánhangot‟ adhat ki. Az oroszlánok
ülhetnek, feküdhetnek, állhatnak útban a kincs felé.
 
Játékszabály:
1.  Kiküldünk a teremből két gyereket (A játékos és B játékos) a két vezetővel . A két vezető kinn beköti a
játékosok szemét, és csak azt mondhatja: “Hallgass reám, és elvezetlek a kincshez!”
2.  A terembe levő gyerekeknek elmagyarázzuk, hogy mi fog történni. Kiálthatnak, de nem érinthetik meg a
játékosokat.
3.  A vezetők sem érinthetik meg a játékosokat. Ha a játékosokat megérintik, akkor vissza kell menniük az
elindulási ponthoz.
4.  Ha a játékosok bejönnek, a négytagú A csoport szavaival félrevezetheti a B játékost, és viszont: a
négytagú B csoport szavaival félrevezetheti az A játékost. Adhatnak téves információt egymásnak, de nem
érinthetik meg a játékosokat!
5.  A négytagú csoport a saját játékosát bíztathatja, helyes információkat adva.
6.  Ki hallgat a legjobban a vezetőjére? Ki ér el elsőnek a kincshez?
 
Zárjuk énekléssel az együttlétet!
 
Vége az ötödik napnak!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   55
Bibliatanulmány az idősebb korosztálynak
 
1. nap - Ki mer egyedül?
    Dániel és barátai a babiloni udvarban (Dániel 1)
 
1.  Engedjük, hogy a gyerekek keressék ki a Dániel 1-t.
2.  Hogy éreznéd magad, ha a szülőföldedről el kellene menned? Gondolj a menekültekre!
3.  Dániel a király parancsának ellent mondott, nehéz helyzetben volt?
4.  Megtörténik az veled is, hogy neked is egyedül kell kiállnod különböző helyzetekben? Milyen érzés ez?
Eltér neked is néha a véleményed az átlagétól?
5.  Ha a véleményed mellett kitartasz, kinek az oldalán állsz?
 
2. nap - Aki nem kockáztat, az nem is nyer!
     Nabukodonozor álma, Dániel 2
 
1.  Engedjük, hogy a gyerekek keressék ki a Dániel 2-t.
2.  Honnan láthatod, hogy a király nem bízik az igazmondóiban, bölcseiben? (lásd a 8-9 verseket!).
3.  Mekkorát kockáztatott Dániel, amikor azt mondta, hogy megfejti a király álmát?
4.  Mi áll a 28. versben?
5.  Dániel teljesen rábízta magát Istenre. És te?
 
3. nap - Nem, én nem teszem!
  A három barát a tüzes kemencében, Dániel 3
 
1.  Kiknek kellett részt venniük az állókép beavatásán? Lásd Dán. 3:2
2.  A három judabeli férfi: Sidrák, Misák és Abednégó nem hajtott térdet.
Miért nem?
3.  Mi előtt hajtunk mi térdet?
4.  Vannak-e nekünk idegen isteneink? (pénz, TV, hatalom, stb.)
5.  Mersz-e nemet mondani? Nehéz ez?
6.  Kinek akarsz segíteni? A három barát együtt volt. Vannak melletted is gyerekek, felnőttek, akiknek
segítesz?
7.  Olvassuk el együtt a 16-18. verseket. Mit veszünk észre?
 
4. nap - Hogy mered Belsazár?
  Írás a falon, Dániel 5
 
1.  Engedjük, hogy a gyerekek keressék ki a Dániel könyve 5. fejezetét.
2.  Olvassuk együtt el az 1. verset. Mit tett a király?
3.  A részegség nem vezet jóra. Ismersz te is iszákos embereket? (Beszélgessünk el személyesen
gyerekekkel, ha pl. a szülők alkoholproblémában szenvednek.)
4.  Hol voltak az arany és ezüst edények a Jeruzsálemi templomban? (Dán. 1:2)
5.  Miből voltak készítve az akkori istenek? Lásd 5: 4. Mit tettek ezek az istenek?
6.  Átéltél már valami félelmetes, ijesztő dolgot?
7.  Mit akart Isten az írással közölni?
8.  Te milyen Istent szolgálsz? Figyelsz Isten szavára?
 
5. nap - Az oroszlánok vermében
   Dániel az oroszlánok vermében, Dániel 6  
 
1.  Engedjük, hogy a gyerekek keressék ki a Dániel könyve 6. fejezetét.
2.  A vezetők nagyon irigyek voltak. Miért? Szoktál te is irigy lenni?
3.  Dániel több király uralkodását túlélte. Dániel barátja volt a királyoknak. Honnan láthatjuk, hogy ez a király is
Dániel barátja volt? (lásd:15. vers)
4.  Akik Istenben bíznak, azoknak az élete jó kezekben van. (29 vers)   56
Szülők estéje    
Ismétéljük, meséljük, játszodjuk el a héten tanultakat!
 
Ének, Köszöntés és Imádság
Külön köszöntsük a szülőket.
 
Ének
 
Témalecke: A gyufa és a szeg
 
(Függesszük ki a témát.)
Ismételjük el az 1. nap témaleckéjét.
Szükséges: néhány hosszú gyufaszál, 1 nagy szeg, 1 darab fonal
 
Mesélő:
Nézzétek, csak itt van egy kép:  Ki az, aki nem fél?  Talán te is olyan vagy most, mint amilyen én voltam kicsi
koromban. Nekem is sokszor nehéz volt gyerekként azt nem tenni, amit a többiek igenis megtettek vagy fordítva.
Én gyerekként nem mertem, pl. egy pódiumra állni, stb.
 
Most szükségem van egy erős fiúra.
Igen te, te biztos nagyon erős vagy! Megtennél nekem valamit? Eltörnéd nekem a kezeddel ezt a gyufaszálat?
(biztos sikerül)
Igen, azt hiszem ez egy gyenge gyufaszál volt. Próbáld meg most ezt! (Adok egy másik gyufaszálat). Óh, ez is
eltört!
 
Ezek a gyufaszálak könnyen eltörnek, ugye? Pedig fából vannak s a fa egy erős anyag. De ez a gyufaszál kis
vékony darab s így nem volt nehéz eltörni, ugye? Nem hát, ezt én is így gondolom‟. Tudod az emberek is nagyon
törékenyek. Ezt persze külsőleg nem nagyon lehet látni. De belsőleg törékenyek. Miért törik össze az ember
belsőleg? Mert fájdalmat okoznak neki, mert megbántják, megsértik…(folytasd a sort). Ez leggyakrabban akkor
történik, amikor az emberek egyedül vannak.
 
Most veszek 5 darab gyufát. Próbáld meg ezeket együtt eltörni. Lássuk milyen erős vagy? Ó igen, ez már kicsit
nehezebben ment, de végül is sikerült eltörnöd.
 
Ha vannak barátaid, akkor azok segítenek, de még így is elég törékeny vagy, főleg ha nehéz próbákat kell kiállnod.
 
Most valami mást teszek. Ezt a gyufaszálat most hozzárögzítem egy szeghez. Most is arra kérlek, hogy törd el a
gyufát. Mit gondolsz sikerülni fog? Na próbáld csak meg!
(nem sikerül)
 
Ha a gyufaszál egy ember, akkor ki lehet a szög? A szög az élő Isten. Ő köt minket össze szeretetével s így már
„lehetünk egyedül‟ is. Vele együtt erősek vagyunk, még akkor is, ha nehéz próbák előtt állunk. Jegyezd meg jól,
Isten engem nagyon szeret. Mindig a közelében lehetek, és vele együtt merek, pl. most egyedül előttetek állni.
Vajon nem okozhatnak az emberek így több fájdalmat nekem? De igen. Az emberek ezután is megsérthetnek,
megbánthatnak, félrenyomhatnak, de mégis tudom, hogy nem vagyok egyedül s Istennel együtt erős vagyok!
 
Ezen a héten a történetek egy fiúról szóltak, aki Istennel együtt nagyon erős volt.
 
Mesélő
Ma este/ ma önöknek is: szülőknek, nagyszülőknek bepillantást szeretnénk mutatni az elmúlt hét programjába.
Talán a gyerekek meséltek már egyet s mást otthon is erről. Hallgassák és figyeljék szeretettel velünk együtt...
 
Történetek eljátszása
Ezen az estén/ napon a gyerekek és a segítők együtt mutatják be a történeteket, villámjeleneteket, énekeket és
játékokat.
 
1.nap Villámjelenet – A négy barát a babiloni udvarban
 
Előkészület
Beszéljük meg előre 4 gyerekkel, hogy a szülők estéjén egy villámjelenetet adjanak elő. Gyakoroljuk velük a
villámjelenetet egy néhányszor.
   57
Szükséges: hosszú ruha, gyümölcs (pl. egy alma), 2 zöldség (pl. egy káposzta és egy sárgarépa), egy üveg víz,
szöveg papírlapra lejegyezve vagy fejből megtanulva
 
Villámjelenet
(A játékosok együtt lépnek színre, hozzák magukkal a kellékeket (a hátukon) és esetleg a szöveget egy
papírlapon.)
 
Dániel:  - Én Dániel vagyok, de az új nevem Baltazár lett. Ennek az országnak az istenéről nevezett el
engem Nabukodonozor király. Azt hitte, hogy így elfeledkezem az én Istenemről.
Ananiás:  - Én Ananiás vagyok. Most Sidráknak hívnak.
Misáel:  -  Az én szülőföldemen, Izraelben, Misáelnek hívtak, de most engem is más néven szólítanak:
Misák az új nevem.
Azariás:  - Az én nevem Azariás, de most engem Abednégónak hívnak. Azt gondolom a babiloniak nem
szeretik az izraeli neveket.
Dániel:    - Kiválasztottak bennünket, hogy a király udvarában kitanítassanak.
Ananiás:  - Ez azt is jelenti, hogy királyi eledelben részesülhetünk!
Misáel:    - De nekünk, judabelieknek nem szabad tisztátalan húst együnk.
Azariás:  -… és semmi olyan ennivalót, amiből a bálványoknak áldoznak. És bort sem fogyaszthatunk, mert
azt is az isteneiknek, bálványaiknak áldozzák!
Dániel:  -Ezért kértük meg az udvarmestert, Aspenázt, hogy engedje meg, hogy ezeket együk: zöldség,
gyümölcs és víz.  (Megmutatják a zöldséget, gyümölcsöt és vizet.)  Tíz nap próba után tovább
ehettük az általunk kiválasztott eledeleket. Isten megsegített minket, azért mert mi hűségesek
maradtunk hozzá.
Együtt:  - Nekünk nem kell királyi eledel,
   Nekünk nem kell királyi ital
  Mi mind a négyen
  Egyedül Istent akarjuk szolgálni! (a négy barát elmegy)
 
Mesélő
Ez a négy bátor fiú keményen tanult, és… a vizsgákon ők lettek a legjobbak!  
Kiválasztották őket és Nabukodonozor király udvarában szolgáltak. De ez nem volt mindig könnyű feladat. Mégis ki
mertek állni a hitük mellett!  
Ez volt az első nap témája is, hogy: Te is mered vállalni?
 
Ének
 
2.nap Villámjelenet – Az álom megfejtése
 
Szükséges:   2 játékos és 1 mesélő
egy trón (egy szék is megteszi egy takaróval leterítve) két hosszú köpeny, az “élő szobor” vagy kép
a szoborról
 
Mesélő
A hatalmas Nabukodonozor király egy félelmetes álmot álmodott. Meg akarta tudni az álom jelentését. De nem
bízott a jövendőmondóiban, ezért kigondolt valamit magában: a bölcsek először mondják meg az álmát, aztán
fejtsék is meg, mert másképp…! Rémület lett a királyi udvarban. Addig ameddig Dániel meg nem hallotta a
történteket. Dániel megkockáztatta, hogy hívatlanul a király elé álljon. Aki nem mer, az nem is nyer! (függesszük ki
a témát: Aki nem kockáztat, az nem is nyer!) Isten megjelenti Dánielnek az álmot és annak jelentését.
 
(A király leül a trónra, Dániel bejön.)
(Dániel meghajol a király előtt.)
Dániel: - Felség, én magam nem tudom az álmodat megmondani, de Isten aki a   mennyekben van igen. Ő tudja
minden gondolatodat. Az éjjel pedig nekem megjelentette a te álmodat. Az álom jelentését is megjelentette
nekem!
Felség, álmodban láttál egy nagy szobrot. (használjuk az “élő szobrot” vagy a képet a szoborról.) A feje
aranyból volt, a karjai és a melle ezüstből, hasa és oldalai rézből, lábszárai vasból, lábai pedig vasból és
cserépből. Ez volt a te álmod, felség!
Te, ó, király, vagy az aranyfej. Isten gazdaggá és hatalmassá tett téged. A többi szín azt mutatja, hogy
milyen királyok fognak majd később uralkodni.  
De egy követ is láttál, ami a semmiből jött. Ez a kő ledöntötte a szobrot és teljesen eltiporta. A kő olyan
hatalmas volt, hogy az egész országot betöltötte. És tudod Felség, hogy kinek a birodalma ez a kő? Az
Isten birodalma. Te még sokáig fogsz uralkodni, de Isten, a mennyek ura sokkal nagyobb és hatalmasabb,
s Ő fog uralkodni az egész világ felett. Ez volt az álmod!
Király: (feláll és meghajol Dániel előtt). Dániel, most már tudom, hogy a te Istened a legnagyobb Isten.  
Én a birodalom uralkodójává nevezlek ki téged, és te uralkodj a bölcsek felett is!   58
Ének
 
3. nap A három barát szabadulása a tüzes kemencéből
 
Szükséges: egy mesélő, képek a történet elmeséléséhez
 
Mesélő
Nem is olyan rég volt az, hogy Dániel a király előtt állt s az álmát megfejtette. (1, 2 kép) De úgy tűnik, hogy a király
nem nagyon értette meg az álma jelentését. Egy nagy szobrot állíttat s még azt is kéri, hogy mindenki hajtson
térdet, ha a zene megszólal. (3 kép) Másképp…!?! A tüzes kemencébe kerülnek!
Dehát egy szobor, bálvány előtt nem szabad térdet hajtani! Ezt tudja a három barát is. Eldöntik, hogy ők nem
teszik, amit a többiek tesznek. (függesszük ki ekkor az ehhez tartozó témát). Ha a zene megszólal, a három barát
nem hajt térdet.
 
De milyen haragos lett a király!
Amikor meglátta, hogy Dániel barátai, akkor adott nekik még egy esélyt. De ekkor olyat hallott a király, amit még
eddig soha sem hallott: „‟Mi nem hajtunk térdet a szobor előtt. A mi Istenünk ki tud minket szabadítani még a tüzes
kemencéből is. De ha ezt nem tenné is, akkor sem hajtunk térdet. “
 
Dühösen kiálltja: még jobban fűtsétek be a kemencét, és dobjátok bele őket a tűzbe. (4, 5 kép) Megkötözve bele
dobták őket a tűzbe.
 
De…! Még nagyobb döbbenettel áll fel a király a trónról! Vajon káprázik-e a szeme? Vajon jól látja amit lát? (4, 6
kép)
Remegve a félelemtől kérdi:  
-Talán nem három embert dobtunk bele a tűzbe? De én mégis négyet látok! A negyedik, olyan mint egy isten fia.
Sidrák, Misák és Abednégó, Istennek szolgái, gyertek ki!
A három barát a király mellé áll. Még csak a ruhájukon sem érzett a füst szaga, a hajuk sem perzselődött meg.
Milyen nagy csoda! A király most is elismeri, hogy nincs nagyobb és hatalmasabb Isten, mint a mennyeknek az
ura.
Így tud Isten ma is rólunk gondoskodni. Ez lehetséges, mert az Isten fia, Jézus miérettünk is átment a tűzön.(8 kép)
Meghalt a kereszten, de feltámadott a halottak közül. (7, 5 kép). Ha mi hiszünk Benne, akkor nekünk is új életünk
lesz!
 
Ének
 
4. nap – Csoportjáték – Add tovább (együtt a szülőkkel)
 
Szükséges: lásd 4. nap
 
Játszodjuk el a játékot, mint ahogy azt a 4. nap tettük, de a kérdésre a válaszokat azonnal adjuk meg.
Közben, magyarázatot adhatunk egyes jelenetekhez.
Pl: ha a POHÁR feliratú papírt mutatjuk fel, akkor alá írjuk: „a jeruzsálemi templomból való‟. A mesélő pedig hozzá
teszi:
Ezt a poharat Nabukodonozor király hozta magával, amikor embereket ejtett rabságba s hozott el Bábelbe.
 
Játék
Játékszabály a felnőtteknek:
1.  Osszuk a termet kétfelé. A szülők is velünk játszanak.
2.  Engedjük, hogy a zene, ének hallkan szóljon. A gyerekek és felnőttek együtt is énekelhetnek.
3.  Éneklés alatt tovább adják a labdát a sorokban, addig amig ÁLLJ-t nem kiállt valaki (a kijelölt személy).
4.  Az a személy, aki a labdát a kezében tartja, amikor az ÁLLJ elhangzik, feljöhet az emelvényre (vagy előre
jöhet). A labdát a szomszédjának adja át.(A labda nem megy kézről kézre amig a zene, ének nem indul
újra.)
5.  Az emelvényen a dobozból kivehetnek egy papírlapot és kifüggeszthetik. Az asztalon levő szavak közül
kiválasztják a megfelelő választ és a dobozból kivett (felfüggesztett) szó alá helyezik. Ha a választ nem
tudják, akkor a csoportjuk segíthet.
6.  Pontozás: ha a pódiumon álló személy (a gyerek vagy szülő) tudja a választ, a csoport(ja) 10 pontot kap,
ha a csoport segítségére is igény tart, akkor 5 pontot kap.
7.  A zene megszólal, a labdát tovább adják egészen addig, ameddig ismét ÁLLJ-t kiáltanak, stb… egészen
addig míg mind a 8 papírlap kikerül a dobozból.
 
Szavak:
Király – Belsazár
Bálvány – Márduk   59
Ünnep – palota
Szavak – Mene , mene , tekel, Ufarsin
Jelentés - megméretettél és híjjával találtattál
Pohár – Jeruzsálemi templomból
Kéz – Írás
Katonák – Médek és perzsák
 
Végezetül:
 
Mesélő:
Ha ezt a történetet hallod, akkor felteszed te is a kérdést: hogy merted ezt Belsazár megtenni? (emeljük fel,
függesszük ki a témát) A király nem tanult még eleget, annak ellenére, hogy tudta a történelmet, a megtörtént
dolgokat! Az előtte levő király, Nabukodonozor, több tiszteletet mutatott Isten iránt.
Megtörténik vajon még ma is az, hogy emberek csúfolódnak Istennel? Sajnos igen! Sőt sok ember nem is ismeri
Istent. Elmondjuk mi is, akár csak Dániel tette, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk?
 
Énekeljünk
 
5. nap - Villámjelenet & Pantomim – Dániel az oroszlánok között
A pantomimet a szervezők is eljátszhatják. Ezt előre gyakoroljuk el. A gyerekek játszhatják az oroszlánok szerepét.
 
Szükéges: játékosok: Dániel, egy néhány leskelődő személy, a király, gyerekek akik
      az oroszlánok szerepét játsszák
Kellékek:  palást, trón, oroszlán fejek
 
Mesélő
Az esztelen Belsazár király nem maradt hosszú ideig a trónon. A médek és a perzsák hadserege már a város
kapuiban volt, amikor a király ünnepet ült.
Most Dáriusz király ül a trónon. Dániel is az ország legfontosabb vezetői közé tartozik. Ezért bizony elég sok ember
irigy szemmel néz rá.  
Dánielt tőrbe akarják csalni. De semmi rosszat nem tudnak felhozni ellene. Vagy mégis?! Dániel minden nap az
Istenéhez imádkozik, és az irigyei ezt fogják felhasználni ellene.
A királlyal aláíratnak egy törvényt, amelyben az áll, hogy senki sem kérhet semmmit sem Istentől sem embertől,
csakis a királytól. Aki ezt a törvényt nem tartja tiszteletben, bevettetik az oroszlánok közé. Ez a médek és a perzsák
törvénye, tehát ez azt jelenti, hogy senki sem változtathatja meg!
De lássuk csak mi történik?
 
Pantomim
Dániel bejön. Letérdelve imádkozik.
Egy néhány játékos bejön a pódiumra, körülfogja Dánielt és bekötözi a kezeit.
Ezután lábujhegyen elsietnek és mutogatnak, mint akik nagyon rossz dolgot láttak.
Dániel feláll és elmegy.
 
Bejön a király és a trónra ül.  
A leselkedők bejönnek, meghajolnak a király előtt.
Mutogatják, hogy mit láttak.
Egyszerre kiáltják: Dániel!!
 
A király feláll a trónról, szemeit eltakarja, szomorú a tekintete.
Majd egy lépést előre lép és az árulkodókat, leselkedőket elzavarja. Kezével mutatja, hogy menjenek el.
A király is elmegy.
 
A gyerekek bejönnek az oroszlán fejekkel. Néhányan leülnek, néhányan állva maradnak. A leselkedők a pódium
mellett állnak és Dánielt az oroszlánok közé dobják..
Dániel leesik, kezei meg vannak kötve.
 
Énekeljünk Ének 3
Közben az oroszlánok körbe szagolgatják Dánielt, morognak. Dániel először félve néz körbe, majd mosolyogva,
kezeit összekulcsolva felfelé néz.
 
Az ének után valaki egy kötelet dob Dánielhez. Dániel megfogja a kötél végét és kijön az oroszlánok közül. Az
oroszlánok utána néznek és lemennek a pódiumról.
 
A király visszajön, és ezt mondja:   60
Ezután kiadom törvénybe, hogy mindenki tiszteletet tanúsítson Dániel Istene iránt. Mert Ő az élő Isten. Senki sincs
olyan Isten, mint Ő. Ő mentette ki Dánielt az oroszlánok közül.
 
Mesélő
(kifüggeszti a témát: Dániel az oroszlánok vermében). Ott volt Dániel az oroszlánok között. És az bizony nem
lehetett kellemes. De Isten is ott volt vele. Isten velünk is ott akar lenni, akkor is amikor a legnehezebb
helyzetekben vagyunk. Ha nehéz helyzetben vagy, gondolj Dánielre és az Istenére, aki a te Istened is akar lenni!
 
Imádság
 
Ének
 
Aranymondás közös átismétlése
 
Ének
 
Végezetül
Itt az alkalom, hogy a segítők munkáját megköszönjük, hisz egész héten át segítkeztek. Hadd lássák a szülők és
nagyszülők, hogy ki segített. Énekeljünk például egy éneket nekik.
 
Köszönjük meg a szülőknek, hogy eljöttek.
Ha van könyves asztalunk, akkor itt a jó alkalom, hogy ezt bemutassuk és felhívjuk rá a figyelmet.
Ha perselyezni akarunk, akkor ez az alkalom erre is szolgál!  
 
 
   61
Végezetül a rendrakás
 
Bízzunk meg termenként egy-két embert, akik a rendrakásért felelnek. Azok a munkatársak, akiknek kicsi
gyermekeik vannak, hazamehetnek. A gyerekek elfáradtak, ágyban a helyük. A többiek mindaddig segítsenek, míg
mindennel el nem készülünk. Ha az épületben nagytakarítást is kell végezni, kérjük mások segítségét. Egy ilyen
hét után mindenki fáradt. Talán akad olyan valaki, aki nem tudott segíteni, de hajlandó az utolsó napon tenni
valamit.
 
És aztán ...
 
mehetünk haza és kipihenhetjük magunkat.  
 
 
Kiértékelés
Fontos, hogy kiértékeljük a héten történteket. A szülők estéje után erre nincs alkalom. Jobb, ha egy másik estét
választunk ki erre. Ne várjunk soká, mert az első benyomások elhalványulnak. Hívjuk meg az összes munkatársat.
Gondoskodjunk kávéról/teáról, édességről. Ha lehet, ajándékozzuk meg őket egy-egy aprósággal. Senki nem vár
nagy ajándékot, de egy kis figyelmesség mindenkinek jól esik. Például egy bibliai idézetes képeslap, melyre ráírjuk,
hogy „Köszönöm”. Támogassuk, bátorítsuk egymást ebben a munkában!
Megkérhetjük a többieket, hogy mindenki írja le, mit tartott jónak és kevésbé jónak. Talán az alábbi kérdések
segítenek. Ne féljünk a bírálattól!Hallgassuk meg mások véleményét. A következő alkalom sem fog tökéletesre
sikeredni, de sokat tanulhatunk egymástól.
A Bibliahét alkalmával vetettünk.  A Vakációs Bibliahét rendkívüli alkalom arra, hogy Isten Igéjét környezetünk
széltében-hosszában elvessük.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi feladatunk a vetés. A magvetőnek is meg kell várnia, míg a mag kicsirázik és kikel. A közbeeső időszakban
csupán annyit tehet, hogy locsolja a földet, ha nem esik az eső. Mi is csak imádkozni tudunk, hogy Isten Szent
Lelke elvégezze azt a munkát, melyet senki más meg nem tehet, vagyis hogy meggyőzze a gyermekeket arról,
hogy szükségük van Istenre, és teljes mértékben Isten gyermekei lehetnek. Természetesen nagyszerű lenne, ha
az összes gyereket bevonhatnánk a vasárnapi bibliaórákon folyó tevékenységekbe, hogy az év további részében is
tanítgassuk őket Isten Igéjére, de a gyakorlat sajnos nem ez. Mégis, tapasztalni fogjuk, hogy sok gyerek évről-évre
vissza fog térni. Ha más okunk nincs is, ez is elegendő a folytatáshoz.
 
Kérdések
1.  Mi a véleményed a témáról?
2.  Mi a véleményed a teremről?
3.  Elegendő információhoz jutottál-e a kezdet kezdetén?
4.  Mi a véleményed az irányításról?
5.  Mi a véleményed az énekekről, a zenéről?
6.  Mi a véleményed a légkörről?
7.  Mi a véleményed a kézimunkákról, a játékokról? (Írjuk fel, melyik csoportban segítettünk.)
8.  Mi a véleményed a jelenetekről?
9.  Mi a véleményed a Bibliai történetek elmeséléséről?
10.Van-e ötleted a jövő évvel kapcsolatban és részt akarsz-e venni jövőre is a  
      szervezésben és lebonyolításban?
 
De akik az Úrban bíznak,                 
erejük megújul, szárnyra kellnek,  
mint a saskeselyűk,
futnak és nem lankadnak meg,
járnak és nem fáradnak el.
                 
Ésaiás 40:31
 
   62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Színezőlap
 
 
Színezőlap
 
 
 
 
Meghívó
 
 
 
               Ugye te is eljössz a
 
 
Nyári Vakációs Bibliahétre!
 
Együtt fogunk sok érdekes dolgot csinálni:
énekelni,
Bibliai történetet hallgatni,
kézimunkálni és játszani.
 
Hívd el a barátaidat, a barátnõdet is!
 
Szeretettel várunk…………tól…………….ig
 
……………….órától………..……... óráig
 
Helység………………………………………
 
 
Kedves Szülõk!
 
 
 
 
 
Nagy öröm számunkra
hogy,gyermekük ezen a
héten az Egyházközségünk által szervezett
Vakációs Bibliahét  
vendége lehet.
Ez egy igazi ünnep!
Szeretnénk meghívni Önöket gyermekükkel
együtt, hogy közösen ünnepelhessünk
a
Szülõk Estéjén
Az egész családot szeretettel várjuk!
 
2007........................-án/ -.............................órakor.
 
Helyszín:........................................................
 
 
 
 
 
   63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   64
Kézimunkák leírása
 
1. nap Könyvtekercs
Szükséges: kézimunka, 2 darab 15 cm-es kerek bot. Ha ehhez nem jutunk könnyen hozzá, akkor tekerjünk össze
egy A4-es10x15 cm papír Ľ részét szorosan egy ceruzára s ragasszuk össze. Ez lesz a bot. Színes ceruzák,
ragasztó, cellux, egy fonal (több fonalból szép zsineget készíthetünk) amivel a könyvtekercset összeköthessük.
Munkamódszer:
1.  Színezd ki a lapot.
2.  Vágjuk ki, de a ragasztócsíkot ne vágjuk le!
3.  Ragasszuk a 4-es lapot az A lapra. Egy hosszú papírcsíkot kapunk!  
4.  Ragasszunk egy-egy botot (vagy az összesodort papírt) mindkét oldalára (pl.cellux segítéségével) s
tekerjük össze a könyvtekercset.
5.  Kössük össze egy szép fonallal vagy zsinórral, amit először mással együtt készítünk el.
 
Egy másik ötlet:
Palota egy (cipős) dobozból.
1.  Ha a doboz nem olyan szép, akkor ragasszuk be pl. tapétával vagy más szép papírral.
2.  Fordítsuk a dobozt oldalára és vágjunk két nyílást az aljára, úgy hogy a nyílás alja a „földet‟ érintse. A
nyílások legyenek olyan magasak, mint a kép és olyan széles amilyen széles egy kép.
3.  Díszítsük fel a dobozt, mint egy palotát: pl. egy kapu, bástya, forgókapu, felemelhető kapu, stb. (Lásd rajz)
4.  Fessük  ki a képeket. Ragasszuk egymásmellé őket és dugjuk a nyilásokon keresztül. Majd ragasszuk
össze a képeket, így egy kört nyerünk. Így tudjuk forgatni s mindig egy más kép kerül színre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. nap játékok lásd 2. nap
 
 
3. nap A  Hajtogatós: A három barát a kemencében
 
Szükséges: képek, színes ceruzák, olló, ragasztó
Munkamódszer:
1.  Színezd ki a képeket, vágd ki őket!
2.  A hátsó részeken  ragaszd össze figyelmesen és hagyd megszáradni!
3.  Ha megszáradt, a vékony vonal mentén hajtogasd össze!
 
3. nap B Körjáték lásd 3. nap
 
 
4. nap Kifestős - Kirakós - titkos írás
A kifestőt a fiatalabb korosztálynak szántuk. Az idősebb gyerekek először megfejthetik a titkosírást és utána, ha
kedvük van, és idejük engedi, akkor festhetnek is.
 
Kifestős
1.  Színezd ki a kifestőst és a gyümölcsös tálat.
2.  Vágd ki a tálat és ragaszd az asztalra. Csinájunk neki egy szép keretet.
 
 
Titkosírás:
A magyarázat rajta van a papírlapon. A játék után adhatunk a gyerekeknek egy papírlapot, s saját maguk is
ráírhatnak egy titkot vagy egy üzenetet a titkosírással.
   65
5. nap Oroszlánfej papírból
Szükséges: sablonok erős papírból, egy kerek papír vagy egy papírtányér, bőr  v. ruha v. papírdarabok, pl. barna
papírzacskóból, sütéshez használt papír, folyóiratokból barna v. sárga papír. Használjunk elegendő sablont.
Ceruzák, ragasztó, ollók.
 
Útmutató:
1.  A fej elkészítéséhez használt papír kört vagy papír tányért, ha nem tartod elég szépnek, akkor ragassz rá
barna papírt vagy bőrt.
2.  A sablonok segítségével készítsd el az orrot, a szemeket és a szájat. Ragaszd őket a megfelelő helyre. Az
orrot kerekítsd egy kicsit!
3.  Vágjunk a bőrből, papírból vagy anyagból csíkokat, ragasszuk fel ezeket s  így díszítsük ki a fejet. Végül
készítsük el a füleket és ragasszuk a helyére.
 
 
 
 
 
 
 
 
   66
1 nap  Könyvtekercs   
                 Ragasztócsík                                                          
                                                                                                                  Ragasztócsík a botra
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ragasztócsík a botra   
                                                                                                                                                                        67
 2. nap  Játék – Aki nem (kockáztat) mer, az nem nyer!
 
 
 
 
 
5 csoportot alakítunk, a csoportokban levő gyerekek száma váltakozhat. Figyeljünk a játék időtartamára és arra,
hogy a nyerteseknek legyen elegendő “jutalom”.  Inkább több 8 tagú csoportot alkossunk, minthogy túl nagy
létszámú csoportokat.
Életkor szerint is feloszthatjuk a csoportokat. A kisebb korosztály kirakóst játszhatnak a 3 játék alapján, az
idősebbek pedig ”Szókeresőt” játszhatnak.
 
Előkészület
Ötlet:Táblázat a pontozáshoz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szükséges:
Hogy a pontozást vezetni tudjuk: egy néhány “agyag” papírból kivágva s a hátuljára rögzítsünk mindkét oldalán
ragasztós celluxot vagy festők által használt Celluxot  
A csoportok szétosztásához: 9 darab, arany, ezüst, bronz, vas, agyag kartonokat. (8 a gyerekek részére, 1 a
vezetőnek)
A nyerteseknek: jutalom, a veszteseknek „vigaszdíj‟.  
A kezdéshez: egy labda vagy egy lufi.
 
A 4 játékhoz szükségesek:
 
1. játékhoz : 5 (fürdő) kabát - palástnak, 5 korona. A (fürdő) kabátokat kölcsön kérhetjük, a papír  
  koronákat készítsük el előre.
2. játékhoz: 5 gólyaláb
  használjunk 2 db. Konzerves dobozt vagy 2 fa rönköt! A konzerves dobozt fordítsuk fel!
Fúrjunk két lyukat a dobozokra és fűzzünk át rajta egy vastag zsineget. A zsineg hosszúsága
legyen megfelelő a gyerekeknek, hogy megfogózhassanak benne. Ezzel vehetnek részt a
futóversenyen.
3. játékhoz: az idősebb korosztálynak a Kirakós játék betűi (BIZALOM) összekeverve. A betűket  
   vágjuk előre szét.
  A fiatalabb gyerekeknek: a kirakós kép darabokra vágva.
4. játékhoz: az 1. játéknál használt koronák és 5 labda, vagy lufi.
 
Csoportok elosztása
5 csoportot alkotunk, max. 8 gyerek csoportonként.
Az arany, ezüst, bronz, vas, agyag papírocskákat szétosztjuk a gyerekek közt.  Az egyforma papírlapocskás
gyerekek egy csoportba kerülnek. Pl. azok a gyerekek, akiknél „arany‟ papírlapocska van, megkeresik az arany
papírlapocskás vezetőt s így alkotnak egy csoportot.
 
Pontozás
A pontozáshoz használhatjuk a fenti táblázatot.
A pontozás közben a nyertes csapatnak ragaszthatunk a táblájára egy kövecskét. A játék végén látható lesz, hogy
ki a nyertes!
A jutalom lehet pl. nagy szopóka a nyerteseknek, s kicsi cukorka a veszteseknek.
  1. játék  2. játék.   3. játék  4. játék
 
Arany
 
       
 
Ezüst
 
       
 
Bronz
 
       
 
Vas
 
       
 
Agyag
 
         68
Minden játék kezdéséhez: szükséges egy labda vagy egy lufi
A játékok elején magyarázzuk el a játékszabályt.
Minden játék kezdetekor:
A sorban álló hátsó gyerek kapja kézbe a labdát v. lufit, és a Start szó elhangzása után tovább adja a labdát az
előtte álló gyereknek. Ez is tovább adja az előtte állónak, stb. Az utolsó előtti gyerek a labdával/lufival megérinti az
első gyereket, s ekkor kezdődhet a játék: a felöltözés vagy ugrálás/ szaladás.
 
A pálya leírás
Minden csoportnak lesz egy megszabott pálya, amit meg kell tenni. Egyik pontról egy másik ponthoz kell jutni. A
pálya felénél van egy szék/asztal, amit meg kell kerülni s vissza kell menni a kiinduló ponthoz.
 
 
A pálya
 
 
 
Játékok
 
1. játék Palást és kabát
 
Készítsük elő a palástokat és a kabátot.
Magyarázat:
Ha az első gyereket megérintik a lufival, akkor a(z első) gyerek felveszi a kabátot, begombolja és felteszi a koronát.
Aztán így megteszi gyorsan a leírt pályát s átadja a kabátot és a koronát a következő játékosnak. Ez a játékos is fel
kell vegye a kabátot, begombolja, koronát fejére tennie és indulhat megtenni a pályát. Az a játékos aki már játszott,
a sor végére áll. Az a csoport a nyertes, ahol a játékosok leghamarabb végig járták a kiadott pályát. A nyertes
csapat kap egy kövecskét a táblájára.
 
A következő játékot mindenkinek egyszerre magyarázzuk el.
 
2. játék Gólya-járás
Minden csapatnak van egy “gólya-lába”.
Magyarázat:
A lufi ismét hátulról előre indul. Ha az elől álló gyereket megérinti a lufi, akkor az “gólya-lábon” megteszi a kijelölt
pályát. Ha visszaér, akkor átadja a gólya-lábat a következő gyereknek, stb., az első gyerek zárja a sort. A nyertes
csapat kap egy kövecskét a táblájára.
 
3. játék  Kergetőző - Szókeresés
Az asztalon (széken), amit a gyerekek meg kell kerüljenek, betűk vannak.
Magyarázat:
A lufi ismét hátulról előre indul. Ha az elől álló gyereket megérinti a lufi, akkor az az asztalhoz szalad, elveszi a
felső papírdarabot, megkerüli az asztalt, és visszaszalad a helyére. A másik gyerek is ugyanezt teszi: szaladhat és
hozhat egy betűt.
Vigyázat!
Hogy ne tudjanak a csapatok egymásnál  leskelődni, az 1, 3, 5 csapat a start ponttól indul. A 2, 4 csapat pedig a
fordulóponttól (ahol a szék  vagy asztal van).  
Ha minden betűt megszereztek, akkor ki kell rakjanak belőle egy szót.(Bizalom). Aki először megfejtette a szót az a
nyertes csapat, és kap egy kövecskét a táblájára.
(Mivel 7 betűből áll a szó, 1 gyerek nem fog szaladni. Ez a gyerek kezdheti el a szó kirakását.)
 
A fiatalabb gyerekek: is elhozzák a 7 db. kirakóst az asztaltól vagy széktől és kirakják.
(Mivel itt is 7 betűből áll a kirakós, 1 gyerek nem fog szaladni. Ez a gyerek kezdheti a kép összerakását.)
 
Kirakós:  
Készítsünk fénymásolatot e képről és vágjuk szét a vonalak mentén (7 darabra). Ez a kirakós játék a fiatalabb
gyerekeknek!
 
 
Szék, asztal   69
4. játék – Király(nő) labdája  
Használjuk az első játékkor használt koronát.
Egy gyerek játssza a király(né)t, fejére tesszük a koronát és kezébe adunk egy labdát. A király(né) a gyerekekkel
szembe áll kb. 3 méter távolságra. A csapatok szépen felállnak “libasorba”, egymás háta mögé.
Magyarázat:
A király(né) eldobja a labdát a sor elején álló 1. gyereknek, ez megfogja a labdát és visszadobja a király(né)nak,
majd leguggol s guggolva marad! A király(né) eldobja a labdát a 2 gyereknek, aki az 1 gyerek példáját követi.
(elkapja, visszadobja s leguggol). Ha a labdát nem kapja el, akkor a király(nő) kell felvegye a labdát s ismét
ugyanannak a gyereknek dobja. A gyerekek mindig a helyükön maradnak! Ha a labda a sor végén álló gyereknél is
volt, s az is leguggolt, akkor vége van a játéknak. Az a csapat a győztes, ahol a gyerekek leghamarabb guggolnak!  
A nyertes csapat kap egy pontot!
   70
2. nap  Kép a kisebbeknek a kirakóshoz   71
   72
2. nap
a  3. játékhoz – Szókereső  
Sokszorosítsuk e lapot és vágjuk ki a betűket a vonalak mentén.
 
B  I  Z  A  L  O M
B  I  Z  A  L  O M
B  I  Z  A  L  O M
B  I  Z  A  L  O M
B  I  Z  A  L  O M   73
   74
3. nap A  Hajtogatás: A három barát a tüzes kemencében  
 
 
   75
3. nap B
Körjáték – 3 játék
A kézimunka után a gyerekek 8-as csoportokba játszhatják ezt (ezeket) a játékot (játékokat).
A Kergetőző játékot játszodjuk egyszerre két csapattal. Szórakoztatóbb, ha a csoportok nagyobb létszámúak!
 
1. játék  A szomszéd
Szükséges: egy dobókocka, gyerekenként 5 kő (kövecske) vagy 5 bab, paszuly és 10 kő egy üvegbe.
 
Játékszabály:
Minden gyereknek adunk 5 követ vagy babot, az asztal közepére tesszük az üveget.
A gyerekek sorban dobnak a dobókockával.
Dobás:
  1 = 1 követ a jobb oldalt levő játékosnak kell adni
  3 = 1 követ a bal oldalt levő játékosnak kell adni
  5 = 1 követ az üvegbe tenni
  6 = 2 követ kivenni az üvegből!
Akinek leghamarabb elfogynak a kövei az nyer!
 
2. játék – Cérna vagy fonalkeresés
Szükséges: egy néhány darab 5-10 cm-es hosszúságú, különböző színű cérna vagy fonal
Játékszabály:
1.  A gyerekek körben állnak. Egy gyerek elfordul, eltakarja a szemét. Egy másik gyerek elhelyez egy cérnát,
fonalat egy gyerek ruhájára. Pl. egy piros cérnát egy piros pulóverre, pulcsira.
2.  A gyerek, aki el volt fordulva, meg kell keresse az eldugott cérnaszálat. A többi gyerek segíthet mondva:
„hideg‟, „forró‟.
3.  Ha a cérnát megtalálta, akkor egy másik gyerek fordulhat el és kereshet, stb.
4.  Egy másik színű cérnát dugunk el. Pl. egy zöld színűt egy zöld nadrágra, stb.
 
3. játék – Fogócska
Szükséges: semmi  
 
Játékszabály:
1.  Két 8 tagú csoport egy dupla kört alkot, a párok kisebb távolságra állnak egymástól. (lásd rajz)
2.  Egy gyerek a vadász, a másik gyerek a nyuszi. A vadász meg kell hogy érintse a nyuszit, mindketten csak
a kör körül szaladhatnak.(Tehát nem az egész teremben).
3.  A nyuszi kereshet egy menedéket magának, elébe állhat egy párnak.
4.  De hárman túl sokan vannak! Tehát a hátul álló játékos lesz a nyuszi és a vadász őt kell megérintse.
5.  Ha a vadász megérinti a nyuszit, akkor megcserélik a szerepet, a vadász lesz a nyuszi s a nyuszi lesz a
vadász.
Ez a játék nagyon kedvelt, többször is eljátszhatjuk!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   76
 
 
4.nap A   Színezőlap
   77
 
4.nap B Titkosírás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      4.4 - 2.2 - 5.4 - 2.2                                  1.4 - 3.3 - 2.6 - 2.1 - 3.4
 
Te  __     __   __     __    =  nem vagy többé  __    __    __    __    __      
 
                      
                        5.6 - 2.2 - 1.4 - 2.2 - 2.4 -    3.2 - 2.6 - 5.6 - 3.2 - 1.4 - 5.6 - 2.2 - 2.4 - 2.2 - 5.4   
 
A királyságod   __   __     __   __     __  =    __    __    __    __     __    __    __    __    __    __
 
 
                                                                                  
                           2.7 - 4.2 - 1.1 - 2.6 - 3.6 - 3.3 - 4.4              4.4 - 3.2 - 1.2 - 2.2 - 1.4 - 5.4 - 2.2 - 1.4  
 
A királyságod   a __    __     __    __    __    __    __     =   a    __    __    __    __    __    __    __    __    és
 
 
 1.6 - 2.2 - 2.6 - 3.8 - 2.1 - 1.4 - 5.4 - 1.1 - 1.4
 
__    __    __     __    __   __     __    __    __     adatott.
 
 
A csapatok a város kapui elõtt vannak.  
 
 
 
 
 
A következõ táblázatban megtalálod a megfelelõ betűket.
 Az elsõ betűt keresd vízszintesen, a második betűt keresd függõlegesen.  
 
 
Példa: 3.6 = 3 vízszintesen 6 függõlegesen = s
 
 
   78
4. nap C Melléklet
 
 
   79
ragasz
tócsík  
 
sablon a
szájnak
sablon a
fülnek
sablon az
orrnak
sablon a
szemnek
5. nap  Oroszlánfej  
kartonból/papírból,  
bõr darabokból vagy  
ruha/anyag darabokból
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
Sablon a fejnek
 
 
 
 
 
            80
5. nap Oroszlánfej B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dániel az oroszlánok vermében
 
Dárius király udvarában irigy emberek  egy gonosz
tervet gondoltak ki ! Ezt mondták:
“Dárius király, adjunk ki egy törvényt, melyben ez áll:
Ha valaki 30 napon belül valamit Istentől vagy
embertől kér rajtad kívül ó király, vettessék az
oroszlánok közé. Ez a médék és perzsák törvénye,
tehát senki sem változtathatja meg!”
A király aláírta a törvényt. Az irigyeknek kedvük telt!
Dániel naponta imádkozik a felsőházban. Igen, ezt
teszi ő minden nap.
Az emberek rajta ütöttek Dánielen, és a királyhoz
rohantak.
“Dániel nem tartja be a törvényedet”- kiáltják. A király
megrémül! “Dániel?” De ő sem tud változtatni a
törvényen.
Dánielt bele kell tenni az oroszlánok közé. De egy
angyal védi őt, s az oroszlánok nem bántják.
Milyen boldog a király!
 
Dániel, a te Istened, az igazi, élő Isten! Ő mentett ki
téged  
az oroszlánok karmai közül!
 
 
 
 
Dániel az oroszlánok vermében
 
Dárius király udvarában irigy emberek  egy gonosz
tervet gondoltak ki ! Ezt mondták:
“Dárius király, adjunk ki egy törvényt, melyben ez áll:
Ha valaki 30 napon belül valamit Istentől vagy
embertől kér rajtad kívül ó király, vettessék az
oroszlánok közé. Ez a médék és perzsák törvénye,
tehát senki sem változtathatja meg!”
A király aláírta a törvényt. Az irigyeknek kedvük telt!
Dániel naponta imádkozik a felsőházban. Igen, ezt
teszi ő minden nap.
Az emberek rajta ütöttek Dánielen, és a királyhoz
rohantak.
“Dániel nem tartja be a törvényedet”- kiáltják. A király
megrémül! “Dániel?” De ő sem tud változtatni a
törvényen.
Dánielt bele kell tenni az oroszlánok közé. De egy
angyal védi őt, s az oroszlánok nem bántják.
Milyen boldog a király!
 
Dániel, a te Istened, az igazi, élő Isten! Ő mentett ki
téged  
az oroszlánok karmai közül!
 
 
 
 
Dániel az oroszlánok vermében
 
Dárius király udvarában irigy emberek  egy gonosz
tervet gondoltak ki ! Ezt mondták:
“Dárius király, adjunk ki egy törvényt, melyben ez áll:
Ha valaki 30 napon belül valamit Istentől vagy
embertől kér rajtad kívül ó király, vettessék az
oroszlánok közé. Ez a médék és perzsák törvénye,
tehát senki sem változtathatja meg!”
A király aláírta a törvényt. Az irigyeknek kedvük telt!
Dániel naponta imádkozik a felsőházban. Igen, ezt
teszi ő minden nap.
Az emberek rajta ütöttek Dánielen, és a királyhoz
rohantak.
“Dániel nem tartja be a törvényedet”- kiáltják. A király
megrémül! “Dániel?” De ő sem tud változtatni a
törvényen.
Dánielt bele kell tenni az oroszlánok közé. De egy
angyal védi őt, s az oroszlánok nem bántják.
Milyen boldog a király!
 
Dániel, a te Istened, az igazi, élő Isten! Ő mentett ki
téged  
az oroszlánok karmai közül!
 
 
 
   81
Énekek
 
1. nap
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   82
2. nap
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   83
3. nap
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.nap
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   84
 
5. nap
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
   85
Hogyan szolgálhatok?
 
 
 
 
 
 
Az idő jó beosztása  
“Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által…?  
Zsoltárok 119,9
  Különféle alkalmakon szolgálhatunk a gyermekek között. Lehet ez hétköznapi gyermek-bibliaóra, vasárnapi gyermek-
istentisztelet, gyülekezeti hittanóra, vagy nyári gyermektábor. Valójában minden óra más és más. A lehetőségekről még később
is szó lesz.
  Mindenesetre a gyermekek idejük egy részét veled, veletek töltik. Gondoltál már rá, hogy hány órád van egy héten?
Számolj csak utána:
7x 24=168 óra
Ez a kör egy hetet ábrázol a gyermekek életéből:
70 órát alszanak, iskolában vannak 25-30 órát, otthon 73 órát, s a többit máshol,
különböző programok töltik ki.  
A “mi” időnk
Ebben a szoros beosztásban csak igen kis rész a miénk. Ezért sokkal nagyobb a
felelősség, hogy amink van, azzal jól gazdálkodjunk. Minden időbeosztás
középpontjában a Biblia áll. Bármilyen alkalomra hívogatjuk a gyerekeket, ez legyen a
legfontosabb.
 
 
 
Tartósság
A gyermekek közel sem mindent jegyeznek meg, amit hallanak!
Tudományos arányokban:
  20% marad abból, amit hallanak,
  50% marad abból, amit látnak és hallanak,  
  80% marad abból, amit látnak, hallanak, és közben maguk is alkothatnak
 
Az idő jó felosztása
Természetesen vannak állandó részei egy alkalomnak, s ezt a gyermekek is megszokják,
számítanak rá, azonban minden alkalommal kell legyen valami meglepetés is
Éneklés – 25 %. Nem egyfolytában kell ennyit énekelni, sőt sokkal jobb, ha elosztódik időben:
előtte, közben (oldásként) s utána.
Tartozhat a történethez is, a gyermekek maguk is kérhetik.  
Miért fontos az éneklés?
1.  Éneklés közben “egységben” vannak. Egyet mondanak, egyet gondolnak
egyre figyelnek.
2.  Az éneklés közben érzések szabadulnak fel. A nehezen megszólalók, a  
rosszkedvűek is mintha feloldódnának.
3.  Az ének szövege a dallammal együtt épül be, ezért elég lényeges a tartalmas  
sokatmondó énekek választása!
4.  Vannak énekek, amelyek alatt lehet mozogni, s erre a gyermekeknek  
szükségük van.  Egy óráig egy helyben ülni, nem a gyermekeknek való. A történet és az aranymondás-tanítás között,
(csendnyerés céljából) ismételhetjük a tanult éneket.
5.  Az éneklés segít a gyermekeknek Istent dicsérni. Ez fontos része a hitnek, s a  
továbbiakban is a közös “áldáséneklés” munkálja az összetartozást Istennel és egymással!
A gyermekek néha nehezen találnak szavakat, az éneklés ebben nagy segítség!
 
 
Meglepetés  
 
 
 
 
A gyermekek nagyon szeretik a meglepetéseket! Hogyan is “működik” ez a forma? Kikeresel egy széket, amelyen gyakran
ülnek a gyermekek, mondjuk a 2. sor balszélső székét. Ezt felírod egy kis papírra. Aki épp odaül, az kaphatja a meglepetést.
Hogyan, s mit?
Pl.: -       Rajzolsz egy nagy kengurut, amelynek három gyermeke kikukucskál a zsebéből, s ezek egyike mögé eldugod a kis
papírt. (Természetesen lehet mindhárom mögé tenni…)
-  Rajzolsz egy házat spalettás ablakokkal, s mindig a soron következő mögé teszed be a kis papírt.
-  Ha nem tudsz rajzolni, szerezz be egy nagy babát, s annak a kötényében is elrejtheted a papírdarabkát.
-  Más ötlettel, ha becsomagolsz egy hatalmas dobozt szép papírba, annak masnijába is el lehet dugni a papírt!
Mielőtt az óra elkezdődik, elmondhatod, hogy van valamilyen meglepetés papíron itt, meg itt. Aki rendesen viselkedik, érdemes
figyelni, mert hátha a kenguru, a baba, stb. látja, hogy ki az, akinek érdemes meglepetést adnia. Ez segít a fegyelmezésben,
sokkal többet mintha dühösek lennénk, vagy folyton rájuk szólnánk! Azután a végén kiderül a titok!
Otthon (73u)
Alvás (70u)
Iskola (25u)
Egyéb (1u)
Ének
25%
   
75%
 
Biblia    86
A helymeghatározásnak természetesen pontosnak kell lennie. Ha igazságtalannak tűnik a meglepetés épp annak a
gyermeknek, lehet a szomszédját kérdezgetni: „Szépen tudta az aranymondást? Nem? Akkor az lesz a záloga, hogy a
következő órán másképp legyen!‟
A meglepetés, az ajándék lehet egy  kis csoki, egy matrica, egy toll, apró valami. Ez különösen nagy létszámú csoportok
fegyelmezésében nagy segítség!
 
Aranymondás  
“Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened”
Zsoltárok 119,11
Célunk, hogy a gyermekek szívesen tanulják Isten beszédét, szeressék az
igét! Ők is az igéből ismerhetik meg Őt igazán! Egyik ember a másikat a
szavaiból, a cselekedeteiből ismerheti meg. A gyermekeknek is segít Isten
cselekedeteinek a megismerése, s szavainak tanulása! Ezért az
aranymondás-tanulás 15%-a kell legyen óránknak!
 
Megerősítés  
Parancsolat, hogy a gyermekeknek “gyakorolniuk kell” Isten Igéjét, hogy szívünkben őrizzék azt. (V.Móz. 6,6-9)
Magyarázat nélkül, csak úgy, sosem taníthatunk nekik verseket. Egy szép ige elvész, ha nincs előtte megmunkálva az a föld!
 Jó emlékezőtehetségük van, s ha serkentjük is őket, beleíródik szinte a szívükbe. Nem minden ige tanítható meg a
gyermekeknek. Kisebbek csak pár mondatos igét képesek megjegyezni, s azután szabad ezeket óráról órára ismételtetni, hogy
megmaradjon!
Pl.: “Én vagyok a jó pásztor…” (János 10, 14)  
1.    óvodásoknak el lehet mondani, hogy mit csinálnak a pásztorok a juhokkal: legeltetik, őrzik, etetik, itatják,
gondoskodnak róluk. Így teszi ezt velünk Jézus Krisztus…
2.   kisiskolásoknak valamivel hosszabban is lehet: “… és én ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim.”
Hogy ismer bennünket Isten? Mit jelent egyáltalán ismerni?
3.     felső tagozatosoknak még ennél is többet: “… amint ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát , és én életemet
adtam a juhokért…”. Itt lehet már Krisztus szenvedéseiről is beszélni, a teljes szeretetről, teljes átadásról.
Tulajdonképpen a felnőtteknek sem árt a bibliai versek megtanulása, azonban a gyermekek számára ez olyan, mint “ a jó
földbe vetett mag, mely idejekorán meghozza a maga gyümölcsét… “
 
Hogyan?  
Semmi esetre sem szárazon, ismételgetve! Csak játékosan, ötletesen! Felírva kis papírokra, alakzatokra, táblára
rakhatóan, szavanként elválaszthatóan. Esetleg krétával felírva, a nehezebb szavakat kiemelt színnel. Egyszerű képekkel
felírható igevers: “ Az én lábamnak szövétneke a te igéd, ösvényemnek világossága…” (Zsoltárok 119, 105) már a rajzok
alapján bevésődik a szöveg! Megfelelő igeverset ruhaszárító kötélen kiteregetett zoknik, ingek, nadrágok formájára is fel
lehet írni. Kiteregetni, és beszedni a ruhát, és közben ismételgetni.
 
A vers helyéről
Nagyobb gyerekekkel feltétlen tudatosítani kell, hogy az aranymondás a Bibliából származik. Kapcsolódjon bennük
egészen szorosan össze. Ha van mód, a nagyobbakkal szabad kikerestetni is. A hely megtanulásra egy
könnyű formátum a levél. Isten küldi nekünk ezt a levelet. A címzett a gyermek maga, a cím pedig:
  város – az igevers könyvének neve
  utca – a rész, amelyben olvasható
  házszám – az igevers száma    
 
 
Hazavihetően
Természetesen az a legjobb, ha a gyermekek magukkal vihetik  – valamilyen formában  - a tanult verset. Ennek szépnek kell
lennie, hogy a gyermekek szívesen gyűjtsék!
 
Imádság  
“Kiálts hozzám és megfelelek, nagy dolgokat mondok neked, megfoghatatlanokat, amelyeket
nem tudsz…”(Jer. 33,3)
Az idő 10 %-a az imádságra legyen fordítva. Természetesen nem 6 perces imádságot jelent
ez. Rövid, megtanulható imádságot mondj, ezt esetleg lehet ismételni is. Imatárgyakat
választani, s ezekről beszélni. Jó nekik már korán megtanulni, hogy Isten törődik minden kis
dolgukkal, fontosak vagyunk Neki!
 
Segédeszközök  
Egyik legszemléletesebb segédeszköz a telefon. Ezen keresztül lehet úgyis
beszélgetni valakivel, akit nem látsz. S ha messze is van, mégis úgy tűnik, hogy közel. Sokszor zavarják a
vonalat, megszakadhat valami miatt, de ha minden rendben van, úgy te is beszélhetsz, s hallhatod a másikat is.
 
Imakártyák
Egy ima-tárgyat kiválasztva lehet azt képpel is megerősíteni. Olyan módon, pl.: az a cél, hogy pár alkalommal az indiai
gyermekekért imádkozunk. Róluk készült képeket lehet begyűjteni, (esetleg a gyermekekkel hozatni!), erre figyeljenek, s
valamennyiszer ránéznek, jusson eszükbe értük imádkozni!
 
Hálaadás  
Az imádság tetemes része: HÁLAADÁS. Ezzel tudatosítjuk, hogy Isten gondviselő Atya, mindent Tőle kaptunk!
Pál ír erről: “Imádkozzatok minden időben, minden körülmények között, minden emberért…”
   
60%
Ének
25%
Aranymondás
15%
   
50%
Ének
25%
Aranymondás
15%
Imádság
10%  87
 
Meglepetés  
Szabályok, rend, fegyelem és figyelem nélkül nem lehet gyermekekkel foglalkozni. Amellett,
hogy tudjuk, hogy nagyon szeretnek játszani, s ennek érdekében be kell iktatnunk valami mást
is az óra menetébe. Ami minden alkalommal más kell, hogy legyen. Fontos, hogy a
meglepetés legalább annyira kapcsolódjon a történethez, mint az aranymondás!
Hiszen tudjuk, hogy a gyermek 80 %-át jegyzi meg annak, amit lát, hall és maga is csinál.
 
 
 
 
 
Munka  
Ez nehezebbnek tűnik, mint amilyen valójában.
Pl.:  
1.  A gyermekek maguk is eljátszhatják a történetet.
2.  Lehet hajtogatni valamit: pl.: a 10 csapás történeténél hajtogatni lehet egy békát. Pál történeteinél lehet lábnyomokat
rajzolva egy térképen végigkísérni az útját. Ha hazavihetik magukkal, otthon sem fogják mesélés nélkül letenni az
asztalra!
3.  Nagy közös munka, egy plakát készítése, montázs, a történet részleteivel. Vagy Betlehem városát megépíteni kis
kockaházakból.
4.  Hely- és pénzkérdés, de néha lehet gyurmázni is, egy homokkal teli doboz formálható a környezetté, s kis figurákkal
lehet ábrázolni a történet menetét…
5.  Egy folytatásos történet felolvasása, természetesen mindig a legérdekesebb résznél abbahagyva.
6.  Lehet egy-egy sorozat végén visszakérdezés is, versenyezve: két kapu a táblán, s gólokat lehet lőni egymásnak! Lehet
két hajóval kikötőről kikötőre haladni a kérdések folyamán, s lehet amőbát játszani, ami kétszeres verseny. A
visszakérdezés kiterjedhet az énekekre és aranymondásokra is!
 
A történet  
A legtöbb idő mindenképpen a történeté. Ez a legjobb módja az örömhír továbbadásának. Ez
legyen az óra 35 %-a, de korosztályonként változó az időtartam, tekintettel a figyelésre. A
történet idejébe bele számít az előző történet átismétlése is. S természetesen vannak
hosszabb, s rövidebb történetek, rugalmasan, jó előkészülettel gondoljuk végig ezeket!
 
 
 
 
 
 
 
Feladat  
Állíts össze egy teljes vázlatot, részletezve valamelyik témáról:
-  a csodálatos halászat
-  a jó pásztor
-  angyalok Jákób álmában.
 
   
35%
Ének
25%
Aranymondás
15%
Imádság
10%
??
15%
Ének
25%
Aranymondás
15%
Imádság
10%
??
15%
Történet
35%  88
Hogyan olvassunk Bibliát a gyermekekkel?
 
 
 
Bőséges tárház
A cél: a gyermekek önálló bibliaolvasása, mint lelki lélegzetvétel, mint mindennapi kenyér, mint vezérfonal tartozzon hozzá az
életükhöz. Hogyan lehet azzá? Ami erről a Bibliában áll: “Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon. “(Kol. 3,16)
Akkor tudunk adni, ha nekünk is van miből meríteni. Először ebből a bőséges tárházból, a “bennünk gazdagon lakozó igéből”
kaphatnak a gyermekek. Lehető legtöbb alkalommal kezükbe kell adni a Bibliát, ezzel is segítve abban, hogy valamikor majd
személyes igénnyel lapozhassák fel.
 
Istennek igéje olyan, mint a  
KENYÉR – János 6,50
MÉZ – Zsoltárok 119,11
TEJ – I. Péter 2,2
ARANY – Zsolt. 19,11
TÜKÖR – Jakab 1,23-25 KARD – Efézus 6,17
 
 
KENYÉR  
 
A Biblia olyan, mint a mindennapi kenyér. Ettél már ma kenyeret? Sokféle formában kerülhet eléd,
akárcsak a Biblia szavai. Egyik szava táplálóbb, mint a másik.
 
MÉZ
De nem csak kenyeret eszünk, hanem még valamit hozzá, ami finom, egészséges. Ha este mézet eszel, sokkal
jobban fogsz aludni tőle. Nyugalmat ad. Ugyanígy a Biblia is.
 
 
 
 
 
 
TEJ  
Szeretnél valamit inni is? A tej minden formában jóleshet. Egészen kicsi gyermekek számára az egyetlen
táplálék. Ez mindent tartalmaz, amire csak szükségük van, még a betegségtől való védelmet is. Aki elkezdi
olvasni a Bibliáját olyan tápláló, védő “tejet” iszik, mely segíti a lelki növekedésben.
 
 
 
 
ARANY
Az arany drága és értékes is. Egy ember egyszer mindenét eladta, hogy egy bizonyos kincset
megszerezhessen. Te magad akkor leszel igazán gazdag, ha Isten beszéde “gazdagon lakozik benned ”.
Ez olyan kincs, amelyet a rozsda, moly meg nem emészt, mert maradandó, mennyei kincs. Értékét
megtartja.
 
 
TÜKÖR  
A tükör megmutatja, hogy milyen vagy kívülről. De nem lehet sem hízelgéssel, sem jobb véleményt kicsikarni
belőle.
Egy utcai rajzoló csodaszép portrékat készített 5 perc alatt. A mögöttük állók közül valaki megfigyelte, hogy egy-
egy vonással hogyan javítja ki a szépséghibákat. Megkérdezte tőle: “Miért rajzolod szebbre az embereket, mint
amilyenek valójában?”  
“ Ó – válaszolta ő – mert így könnyebben megveszik!”
Mindenki szeretne kicsit szebb, ilyenebb, vagy olyanabb lenni. Belső tulajdonságokban is. De  a javításhoz
először egy „jó tükör‟ kell, amelyik nem elkendőzi, hanem megmutatja mi a valóság, s megmutatja azt is, hogy
milyen lehetnél.
 
 
KARD  
Mint lelki fegyver, az egyetlen támadó fegyver az Efézus 6 részben. Jól kell tudnod forgatni, hogy valóban csak
akkor használd, ha szükséges. (S ne úgy, mint Péter, aki levágta nagy hirtelen a főpap szolgájának  fülét!)
A Zsidókhoz írt levél (4,12) szintén kardhoz hasonlítja Isten Igéjét, mely “élő és ható, szétválasztja a gondolatokat
és a szívnek indulatait”.
 
A Biblia felépítése
Láttasd a gyermekekkel a történetek folyamát. Mennyiben más Ésaiás, mint Pál. Milyen időkben éltek ők. S tedd
Jézust a középpontba. Arra is tanítsd meg őket, hogyan forgassák a bibliájukat. Pl.: ha középen nyitjuk ki, ott
találjuk a Zsoltárok könyvét, a második felének a közepénél kezdődik az Újszövetség, stb.
   89
Hogyan tehetjük érdekessé a gyermekek számára a Biblia olvasását?
1). A Bibliából mondjuk el a történetet. Ne gyermekbibliát használjunk. A Biblia íróit, fordítóit is Isten Lelke vezette, s
ugyanaz a Lélek szólaltathatja meg a gyermekeket is. Látják a Bibliát – használt, vagy teljesen új. Hogyan fogod meg, mennyire
otthonosan lapozgatsz benne, érintve vagy-e, szereted-e szívből a szavait.
2). Az aranymondást mindig onnan olvassuk  fel először, ne csak fejből idézzük. Minden igénél nézzük meg ki írta,
kinek írta, nem idézet-e valahonnan az Ószövetségből?
Pl.: Róma 10,13 Ki az a Pál apostol? Honnan idézi? Ki volt Jóel próféta? Péter is ugyan ezt mondja (Ap. Csel. 2,21)  
Vajon miért ismétlik meg mindketten? Három különböző ember ugyanazzal az üzenettel.  
Mit jelent az “Úrnak neve”, hogyan lehet hívni? Mi az a megtartatás?
Mire idáig jutunk, a gyermekek már szinte tudják is kívülről a tanulandó verset.
3).  A könyvek sorrendjének tanulása. Bemagolásnak nem sok értelme van, inkább úgy tanítsuk,
hogy ha az idézet Jóel könyvéből való, mondjuk az előtte s utána álló könyveket is. Így ha később keresni
kell, nem olyan könnyen siklik át a tekintetük a keresett könyvön.
Jó a könyvek neveit azokkal kapcsolatban tanulni, akikről azok szólnak: az evangéliumokat Jézussal
kapcsolatban, majd Pál, a történetek mellett a leveleket sorban, stb.
Úgynevezett könyvespolcot is építhetünk a megtanult könyvekből, vagy “Biblia-várost”, ahol a könyvek neveit
egy-egy ház alakú hajtogatott papírformára írjuk fel.
4).  “Kardgyakorlatok”. Konfirmándus-korosztály tanulhat játékosan is bibliát forgatni. Pl.: mindenkinek kezében van a
Biblia. Mondasz egy verset: Galata 6, 7. elismételed, hogy mindenki pontosan érthesse. A bibliák még zárva. Majd azt mondod:
“Kardot ránts!”- erre a szóra kereshetik. Aki elsőnek megtalálja felolvassa, majd megvárjuk, míg mindenki megtalálta, s akkor
ismét felolvastatjuk valakivel. Aki először olvasta, kaphat egy pontot, s így gyűjtögethetnek egészen 6 pontig. Ha nagyobb a
csoport, akkor 12-ig is.
A játék eszköz a természetesebb forgatáshoz, az ismétlés bevésődést eredményezhet. Az sem rossz gondolat, ha másodjára
az olvashatja fel, aki utolsónak találta meg…
A játékot nem érdemes túl gyakran ismételgetni, legyen meglepetés, ha havonta egyszer ilyen is van.
A versek kiválasztásánál figyelned kell arra, hogy olyan igéket válassz, amleyek egy-egy alkalommal valamilyen módon
összefüggnek!
5).  Ismétlések. Nagyobbakkal lehet az igevers tanulásánál a történet egészét is ismételtetni. Pl.: Ezékiás gyógyulása
(II. Királyok 20)
  1 v. “ebben az időben…”
  - Emlékeztek mégy milyen időszak volt ez?
  (nehéz, mert ellenség támadt Izraelre…)
3 v. „‟emlékezzél meg Uram, hogy teelőtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam…‟‟
- Miből látszik Ezékiás hűsége?
(visszaállította az Istentiszteletet, lerontatta a magaslatokat, s a bálvánnyá vált érckigyót is…)
5 v. „‟az Úr, Dávidnak a te Atyádnak Istene…‟‟
- Dávid atyja volt Ezékiásnak?
(nem csak előde, de Dávidnak ígérte Isten, hogy utódai közül választja ki az igazi királyt, míg el nem jön a “Békesség
Fejedelme”, Jézus Krisztus, s egy másféle királyságot alapít…)
7 v. “Ésaiás…”
- Ki ő, és mi a szerepe?
(próféta, aki Isten szavát közvetíti. Ami történt, annyira fontos számára, hogy saját könyvében is olvashatjuk: És. 38, 1-
3-5)
 
Így lehet összefüggéseket, hátteret is tanítani, az ún. „‟biblikus gondolkodást‟‟.
6). Együttolvasás – szereposztással
Vegyük pl. a Lukács 14,15-24-ből a nagy vacsora példáját.
 Szereplők:  mesélő
    szolga
    gazda
    első
    másik
    megint másik
    szegények, vakok, csonkák sokasága.
Egy megfelelő hangsúlyos olvasás után játsszuk el velük együtt milyen érzés, milyen indítékok vezették az egyes szereplőket.
7). Bibliai versek éneklése
Szaporodnak a történetet elmondó énekszövegek. Jó ezeket szaporítani, esetleg, saját szöveggel egy-egy ismertebb dallamra.
Persze nem árt, ha a vezetőnek van valami elképzelése, mit is akar kihozni a történet tanulságául, azonban így lehet a
gyermekek fantáziáját is mozgásba hozni.
8). Amikor a gyermekek már kivülről fújnak egy történetet…
pl.: Karácsony –Lukács 2 alapján
Vegyük kézbe a Bibliát, s kezdjük előről:  
1.v. “És lőn azokban a napokban…”
      - visszautalás Keresztelő Jánosra!
      “…hogy mind az egész föld…”
      - már amennyit ismertek belőle
“összeírattassék…”