Nikodémus

2014.03.03 09:11

 

            A zsidó nép vezetői közül csak nagyon kevesen fogadták el Jézust. Legtöbben kételkedtek küldetésében. Sokan közülük mérgesek voltak, mert úgy érezték, Jézus elhódítja tőlük tanítványaikat.

            Nikodémus köztiszteletben álló főember volt, de szívében egyre jobban erősödött a vágy - szeretett volna Jézussal találkozni. De hogyan? Társai előtt szégyellte volna, talán kigúnyolnák. Az emberektől is tartott – vajon mit mondanának? Sokáig töprengett azon, hogy mit tegyen. Végül úgy döntött, éjszaka keresi fel Jézust. Tudta, hova szokott félrevonulni, amikor csendre, magányra vagy imádkozásra vágyott. Itt kereste fel Őt.

  • Rabbi, tudjuk hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbevittél, ha nincs vele az Isten.

 

Kedves köszöntés volt, nem igaz? Én bizonyára valami ilyesmit válaszoltam volna

 

  • Ó Nikodémus! De rendes ember vagy te! Úgy örülök, hogy felismerted, hogy Isten segítségével viszem véghez a jeleket. Köszönöm ezt neked!

 

Jézus azonban azonnal a tárgyra tért.

  • Nikodémus, szükséged van felülről születésre. Újjá kell születned!

 

Nikodémus értetlenül nézett Jézusra, nem értette, mit jelent az „újjászületés”.

  • Hogyan lehetséges ez? – kérdezte.

Jézus elmondta neki, hogy vízzel és Szentlélekkel kell felülről születnie ahhoz, hogy lelki beállítottságú, lelki gondolkodású emberré váljon.

 

Egy nagyon szép példával illusztrálta mondanivalóját:

  • A szél zúgását hallod ugyan, de nem tudod honnan jön, és hová megy. Így van ez a Szentlélekkel. Nem tudod hogyan, nem tudod mikor, de egyszer csak azt érzed, megváltozott az életed, valami történt a gondolataidban, a szívedben. Ezt jelenti a felülről születés.

Azután Jézus a saját életéről beszélt neki.

- Emlékszel Mózesre, amikor felemelte a rézkígyót a pusztában? Emlékszel, hogy aki hittel feltekintett rá, az meggyógyult? Nos én vagyok az, akire ha hittel feltekintesz, megmenekülsz, örök életed lesz.

Neki mondta el Jézus Krisztus azt a gyönyörű mondatot is, amit mi a Biblia aranyszövegének tartunk:

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne – el ne vesszen -, hanem örök élete legyen.” János 3. fejezete