Ókeresztény imádság

2014.03.16 15:10

Ókeresztény áldó imádság (IV. század)

Az Úr legyen előtted
hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon,
és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted,
hogy megőrizzen téged
a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha elesel,
és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned,
hogy megvigasztaljon téged,
ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged,
ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!