Önbizalom erősítő játékok

2014.03.03 13:16

A következő játékok már működő (nagyjából kialakult és összeszokott) csoportban használhatók:

 

Hirdetés

Minden résztvevő ír egy társkereső hirdetést, de a társ itt bármilyen emberi kapcsolat értelmében állhat (barát, utitárs, munkatárs, szülő, gyermek, . . . stb.). A hirdetésben nem csak a keresett társat kell körülírni, hanem fontos, hogy önmagukat is jellemezzék, és a végére írjanak jeligét. A játékvezető felolvassa az elkészült hirdetéseket, a csoporttagok tippelnek, hogy ki írhatta. A jeligére a csoport tagjai válaszolhatnak, a válaszra kívülről ráírják a jeligét; mindenki a válaszát az asztalra teszi. A játékosoknak a jelige alapján ki kell választani a nekik szóló választ, és ki kell találni kitől kapták.

Þ játékos feltárulkozás, kapcsolatok erősítése a csoportban.

 

Csoportos interjú

A csoport körben ül, egy valaki, aki önként vállalja(!), lesz az interjúalany, a többiek a riporterek. A riporterek felváltva tesznek fel kérdéseket, melyekre az interjúalanynak válaszolnia kell. A kérdéseknél fontos, hogy a cél a másik megismerése, nem pedig kellemetlen helyzetbe hozása.

Þ Intimitás; a „mindenki énrám figyel, rám kíváncsi” élménye erősíti az önbizalmat

 

Bizalom-séta

Párok alakulnak, a párok egyik tagja a vezető, másik a vezetett. A vezető feladata, hogy behunyt szemű társát végigvezesse egy kacskaringós útvonalon, ahol akadályokat (székeket, többieket) kell kikerülni. A vezető szavakkal, vagy kézen fogva irányítja behunyt szemű társát, cél, hogy lehetőleg ütközés nélkül oldják meg a feladatot.

Þ Bizalom, önbizalom, ráhagyatkozás, felelősségvállalás a másikért

 

Harang

Csoport tagok szoros körben, középen egyvalaki karját mellén összefonva testét megmerevítve egyenesen tartva magát eldől valamerre. Az ott állók tenyerükkel felfogják a testét és óvatosan visszalendítik a kör közepe felé, aki így most a másik oldalra dől, és így tovább előre-hátra, jobbra-balra, mint a harang nyelve.

Þ Bizalom, ráhagyatkozás, önbizalom

 

 


Kéz a kézről

Ismerd fel a csoporttársad becsukott szemmel, kezének érintése, illetve kézfogása által.

Þ Javítja a csoporton belüli kapcsolatokat, a figyelmet egymás felé fordítja az együttműködés és a jobb megértés irányába.

 

 

Mi lenne ha…?

Mi lennél, ha virág/ állat/ gyümölcs/ hangszer/ . . . stb. lennél? A következő foglalkozásra minden csoporttag leírja a válaszát ezekre. A következő foglalkozáson csendben végighallgatja, hogy a többiek hogyan válaszolják meg ezeket őróla, majd egyeztetnek, és elmondja, hogy melyik metafórát érzi találónak.

Þ Önkifejezés, önismeret, intimitás, alkalom az önbizalom erősítésére