Önvizsgálat

2014.09.02 11:35

Tizenkét kérdés az önvizsgálathoz

1. Hogyan töltöttem el az időmet?

2. Hogyan sáfárkodtam a lehetőségeimmel?

3. Alárendeltem-e gondolataimat a Szent Lélek fegyelmének?

4. Ugyanolyan érzületű és szellemű voltam-e mint Jézus?

5. Vádolnak-e szavaim?

6. Jóságos és nyájas vagyok-e mindenkihez?

7. Ellenőrzésem alatt áll-e gondolkodásom, szemem és fülem?

8. Első és utolsó gondolatim Istenre irányulnak-e?

9. Mentes vagyok-e a hiúságtól és a becsvágytól?

10. Mentes vagyok-e az önfejűségtől?

11. Törekvéseimben első helyet biztosítok-e Isten országának?

12. A szent Lélek irányítása szerint járok-e?