Ördögűzés a gadarénusok földjén

2014.03.03 10:07

Az egyik veszély még el sem múlt, egy másik már ott leselkedett. Ez nem a tavon, hanem a keleti parton várt rájuk .Amint  Jézus a tanítványokkal kilépett a hajóból ott termett egy őrült ember. Ez az ember az ördög befolyása alatt állt, ami különböző furcsaságokban nyilvánult meg. Meztelenül járt, nem ápolta magát, és különös módon sírboltokban lakott. Tekintete vad volt, s megtámadta az arra járókat. Ha megkötözték, emberfeletti hatalom nyilatkozott meg azzal, hogy széttépte a köteleket. Az emberek messziről elkerülték. Most hogy Jézus és a tanítványok megjelentek a parton, feléjük rohant. A tanítványok elmenekültek, de Jézus ott maradt. Az őrült fogait csikorgatva rohant Jézus felé, azonban nem tudta bántani ő

Őt. Lecsendesedett és leborult előtte. Az ördög képtelen Jézus jenlétében ártani. Jézus a leghatalmasabb. Megparancsolta a légiónyi démonnak, hogy hagyják el ezt az embert. A démonok kérték, hogy hadd menjenek a disznónyájba. A Megváltó megengedte nekik, s a disznócsorda összezavarodva és felbolydulva, belerohant a tengerbe. Mind elpusztult ott. A visszatérő tanítványok csodálkozva nézték, hogy milyen változás állt be a gadarénuson. Vad kinézete megszelídült, alázatosan ült Jézus lábainál, és hallgatta Őt.

            A történet híre hamar eljutott a faluba. A falusiak nem értékelték Jézus csodáját, hanem fájlalták a veszteséget, ami érte őket a disznók elpusztulásával. Kérték Jézust, hogy menjen el határukból.

A volt ördöngös arra kérte Őt, hogy engedje meg neki, hogy vele mehessen. Azonban egy feladatot bízott rá:

  • Eredj haza a tieidhez, és mondd meg nekik, hogy mily nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad.

A férfi Jézus útmutatása szerint járt el. És amikor később visszatért, már örömmel fogadták, mert az ördöngös elbeszéléséből megismerték, hogy kicsoda valójában Jézus.

 

(Mk.5,1-20.)