Öregség, hálás szívvel

2014.09.02 12:46

Az egyedüllétet is lehet boldog, hálás szívvel megélni.

Az öregkori keserűségek elleni orvosságul ajánlható Rappard Dóra: Boldog öregkor című könyve. Amint a cím is mondja, lehet az öregkor is boldog! Ebből a könyvből idézet:

“A városi misszió egyik munkatársa beszélt egy kedves, igen szegény, beteg özvegyasszonyról. Meglátogatta a nagyváros bérkaszárnyájának padlásszobácskájában, ahol magányosan lakott. Hallott már felőle, de nem panaszkodó, csüggedt beteget talált, ahogyan várta, hanem Istennek boldog, dicsérettel teli szívű gyermekét ismerte meg. Egyszerűen felelt a részvevő kérdésekre, s magányossága, sokféle nélkülözése ellenére is arról tett bizonyságot: ‘Annyi mindenért kell hálát adnom, hogy néha sokáig nem is jutok a kéréshez.’”

(i.m. 35. old.)