Őrző angyal

2014.03.16 13:54

„Krisztus egy-egy őrzőangyalt jelöl ki minden egyes követője mellé. Ezek a mennyei felvigyázók védelmezik az igazakat a gonosz hatalmától. Ezt maga Sátán is felismerte, amikor azt mondta: „Nem ok nélkül féli Jób az Istent! Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amije csak van!” (Jób 1,9-10). A zsoltáros szavai így mutatják be Isten eszközét, aki által védelmezi gyermekeit: „Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.” (Zsolt 34,8). A Megváltó pedig ezt mondja azokról, akik benne hisznek: „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát.” (Mt 18,10). Az angyalok, akiket Isten megbíz azzal, hogy szolgáljanak gyermekeinek, mindig szabadon járulhatnak az Ő színe elé.” (The Great Controversy, 512-513. oldal).