Pál Félix, Festus és Agrippa előtt

2014.03.03 11:53

Pál megszabadult a Jeruzsálemben reá leselkedő veszélytől. Istennek még terve volt vele. Olyan emberekhez is el kellett vinnie az evangéliumot, akikhez átlagember nem juthatott be.

            Félix tiszttartó előtt Pál bizonyságot tett hitéről. Amikor azonban komolyabb bibliai igazságokat mondott el a tiszttartónak, az megrémülve elküldte az apostolt, hogy majd folytatják a beszélgetést később. Sajnos ez a „később” soha nem jött el. Mivel Pál nem vesztegette meg, ezért fogságban tartotta, majd utódjára, Fesztusra bízta.

            Fesztus is inkább a zsidókkal szimpatizált, mint Pállal.

Egy alkalommal Agrippa király tett látogatást Fesztusnál. Szeretett volna Pál ügyében tanácsot kérni a királytól, ezért amikor együtt voltak, elővezettette Pált.

            Sok vendég előtt volt lehetősége az ősz apostolnak hitéről beszélni. Elmondta élettörténetét. Hogyan változott meg, miután találkozott Jézussal a damaszkuszi úton. Elmondta, hogy ezután szorgos szolgája lett Urának. Ez az oka, hogy törvényszék elé állították őt. Fesztus úgy látta, hogy Pált a sok tudomány megzavarta. Agrippa király azonban egészen közel volt a megtéréshez, ezért így szólt:

  • „Majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnyé legyek”

Pál kifejezte vágyát, hogy mennyire szeretné, ha nem csupán “majdnem”, hanem “nagyon is” kereszténnyé lenne. A király viaskodott lelkiismeretével, majd elnyomta azt. A tiszttartó és a király visszavonult. Közben beszélgettek. Pálban semmi büntetésre méltó dolog nincs. Csupán az a probléma, hogy a császárra apellált. Ezért Rómába kell őt küldeni. Így Pált előkészítették, hogy katonai őrizet mellett Rómába utazzon, hogy a császár ítélőszéke előtt védekezzen.

(Csel 24:25,26,)