Panasz

2014.08.14 19:44

Soha se panaszkodj - egy zokszó se hagyja el ajkadat. Egy szó sem! Mily sokat nyersz, ha az Ige szól hozzád! Mily nagy veszteség ér, mihelyt megszólalsz. Légy csendes! Tanulj meg hallgatni!

Ha arcul ütnek egyik oldalon, tartsd oda a másik felét. Ne üss vissza! Szeresd a csendet!

Ne törődj azzal, hogy mit mondanak az emberek. Maradj Isten kezében. Ne védd magad. Ne nyisd   ki a szádat. Légy mint a halott - néma. Egy szó sok bajt csinálhat, elriasztja békességed szelíd galambját. Pszt! Egy szót se szólj!

Talán félreértenek? Ne törődj vele. Ártani akarnak? Elkedvetlenítenek? Bízd az Úrra a dolgaidat!

Azt mondják: nincs igazad - rontják jó híredet... Sebaj! Légy kedves és szelíd, maradj egyszerű és nyájas - ne szólj egy szót se! Maradj nyugodtan, ne vitatkozz, ne ellenkezz! Tégy úgy, mint Mestered, a néma bárány!

Ne bírálgass, ne ítélkezz, ne vádolj senkit! Egy szót se szólj! Ne tégy lekicsinylő megjegyzést senkire. Újra és újra azt mondom: egy szót se szólj, de még egy pillantást se tégy, ami megzavarhatná lelked nyugalmát. Bízzál Istenben, légy csendben előtte!

Legyen másoké az utolsó szó - úgyis Istené a végső szó. Mennyi bajt csinálnak a szavak. Semmi felől ne aggodalmaskodj! Hagyd az Úrra dolgaidat!   

Hányszor nehéz a gondolkozás, nehéz az imádkozás, nehéz bízni - oly nyugtalan, lármás a szívünk. Csendesedj el az Úr jelenlétének templomában.

Nyomaszó gond, nehéz próba nehezedett rám. Egy testvérhez mentem vele. Kitártam előtte a szívemet, meghallgattam komoly szavait, de hazafelé menet az Úr csendes hangja megfeddett:  

Miért nem hozzám jöttél? Nem bízol bennem?

Sohase vedd ki ügyedet az ő kezéből - add át magadat neki! Hadd járja át bensődet az ő békessége.

Csak Hozzá szólj, csak Róla beszélj!

  • Az öledben ülő előtt is  zárd be szádnak ajtaját. (Mik 7:5)

Ne szólj egy szót sem!

Vida Sándor