Páratlan jövő

2014.02.27 13:16

Emberi kíváncsiságunk egyik területe: mit hoz a jövő, mit hoz a holnap. Ebből élnek meg a jósok. A legtöbb újságnak része a napi horoszkóp. Vannak emberek, akiknek az első teendőjük amikor felkelnek, hogy megnézzék, hogy mit jövendöl, illetve tanácsol aznapra a horoszkóp.

            Az emberi jövendöléseknek nagyon kicsi a találatos aránya, még a híres Nostredamusnak is. Igyekeznek olyan általánosan és sejtelmesen megfogalmazni a jövendőt, hogy ha bármi is történik, bele lehessen magyarázni.

            Isten tudja a jövőt, hisz Ura az időnek is. A próféciák elénk vetítik azokat a dolgokat, amik be fognak következni. A bibliai próféciák és az emberi jövendölések között óriási a különbség.

1. A bibliai jövendölések sorra bekövetkeztek, hajszál pontosan, ahogy azt a Szentírás leírta.

 • Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Mt.24,35.

2. Nem az emberi kíváncsiság kielégítése a céljuk, hanem a mindenkori hívők vigasztalása, hitének erősítése.

 • Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Jn.14,29.

A világunkbeli állapotok rendkívül gyorsan változók, egyre kevésbé megfejthetők és átláthatók. Gondok vannak a természet világában, a társadalom állapotával, folyamatosan háborúk dúlnak, terror fenyeget, és a vallások világában is egyre nagyobb a zavar. Új betegségek jelennek meg. Ki érezheti magát biztonságban? Van-e Istennek megoldása ezekre a kérdésekre? Igen, van! Jézus Krisztus ezt mondta:

 • Ne nyugtalankodjon a ti szívetek ... ismét eljövök, és magamhoz veszlek tieteket. Jn.14,1.3.

Jézus eljövetele megszünteti a bűnt, és annak borzasztó következményeit.

            Azoknak milyen választ ad a Biblia, akik elveszítették szeretteiket, vagy maguk halálos kórral küzdenek?

Jézus ezt mondta:

 • Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Jn.11,25.

A halál ellenszere a feltámadás. Mikor lesz a feltámadás?

 • Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Thess.I.4,14-17.

Világosan kirajzolódik Jézus szavaiból, hogy a feltámadás Jézus eljövetelekor fog bekövetkezni. Akkor találkozhatnak azok, akiket elválasztott a halál egymástól. Az is kiderül, hogy nem mindenki támad fel ekkor, csak azok, akik hittek Jézusban. Ezután következik egy ezer éves időszak a mennyben. Ez alatt az idő alatt választ kapunk azokra a kérdésekre, amelyeket hiába tettünk fel magunknak vagy másoknak. Isten válaszol meg ezekre a fájó kérdésekre. Arra is választ kapunk, hogy aki hiányzik a mennyből, miért nincs ott. Ugye vannak olyan kérdések, amelyek megfejthetetlenek tűnnek! Egyszer ezekre is meglesz a tökéletes válasz.

            Az ezer év végén következik be az ítélet végrehajtása. Sátánon, az angyalain és azokon, akik hozzájuk csatlakoztak. (Jel.20,)

            Itt szeretném megjegyezni, hogy a Biblia nem ismer tisztítótüzet, sem örökké égő poklot. A tisztítótűz kifejezést nem találhatjuk meg még nagyítóval sem. Ez ellene mondana a Biblia egyértelmű tanításának, hogy az üdvösségért csak Jézus szenvedett meg, és mi ajándékba kapjuk az üdvösséget.

A Sátánról szóló jövendölés így fejeződik be:

 • „többé örökké nem leszel.” Ezék.28,19.

Ha a bűn szerzője nem ég örökké, hogy történne meg ez azzal az emberrel, aki visszautasította Isten kegyelmét. El tudja képzelni Istent, hogy mint egy szadista, gyönyörködik teremtményei kínjában örökké? És ki élvezné a mennyet, ha látná, hogy szerettei ott szenvednek a pokolban? Ez a tradíció egyik legnagyobb tévedése.

 

            Ámde ne ragadjunk le ezeknél a szomorú eseményeknél!

Isten megtisztítja majd Földünket a bűn nyomaitól is.

 • És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Jel.21,1.

Az új Föld elképzelhetetlen számunkra. Meseszerűnek tűnik, amikor a Biblia egy-egy ecsetvonással felvázolja.

 • És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Íme mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Jel.21,4-5.
 • És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók. Jel.22,1-2.

Az elveszített Édent visszakapja a megváltott emberiség. Nem fogunk megöregedni, nem leszünk betegek. Tökéletes harmóniában fogunk élni Istennel, egymással, a természettel. Nem lesz mérgező növény, vagy vérengző vadállat. Az oroszlán sörényét bárki megsimogathatja.

            Ma még álomszerű, de holnap valóság lesz. Az az Isten ígérte, aki soha nem tévedett. Jánosnak ezt mondta:

 • Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.” Jel.21,5.

Ő vállal garanciát arra, hogy ezek mind be fognak következni. Ha lehangolja egy rossz hír, vagy esemény, ha veszteség, bánat, fájdalom éri, nézzen fel az égre! Jézus ezt üzeni:

 • Bizony, hamar eljövök”. Jel.20,20.
 • Gyürüs István