Páratlan nap

2014.02.27 13:24

 

Nosztalgiával gondolunk nagyapánk, dédapánk korára, amikor az idő is más volt. Gyalog és szekérrel mentek, és mégis odaértek mindenhová. A legtöbb dolgot maguk állították elő, a nagymama sütötte a kenyeret, és mégsem hiányzott nekik semmi. Nem voltak háztartási gépek, mobiltelefonok, sem számítógépük és volt idejük egymásra. Mintha a 24 óra is más lett volna. Mikor így visszatekintünk, torkunkat, sőt egész lényünket szorongatja a stressz. Végtelen azoknak a listája, amit meg kellene tenni, de szinte reménytelen, hogy a végére jussunk. Van-e lehetőség megállni, megpihenni ebben a rohanó világban? Van-e Istennek intézkedése a stressz ellen? Van!

               Sok mindenre nem emlékszünk már, amit Isten a kezdetekben adott. Mikor kezdődik a nap? Mi erre a válasz? Van aki az éjfél utáni percet, van aki a reggelt jelölné meg. A Biblia ezt a választ nem fogadná el. A Biblia szerint a nap este naplementével kezdődik, folytatódik az éjszakával, majd a reggellel és délelőttel, s végül a délutánnal fejeződik be.

               Gyűjts erőt, majd használd fel! Ez az üzenete, szemben azzal, amit mi teszünk. Az elhasznált energiát próbáljuk valamilyen módon pótolni. A gépkocsiba is először benzint töltünk, és utána indulunk el. Ha először menni szeretnénk, nem tölthetjük bele utólag az üzemanyagot.

               Napjaink összefolynak, pedig olyan jó volna néha egy kicsit elgondolkodni, időt tölteni szeretteinkkel, meglátogatni a kórházakban lévőket, a rég nem látottakat, oly jó lenne újra találkozni Istennel. De mikor? Akkor, amikor ezt Isten eltervezte a kezdetekben.

 • Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. Móz.I.2,2-3. (Károli fordítás)

Melyik ez a hetedik nap?

A Tízparancsolat világosan leírja.

 • Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Móz.II.20,8-11. (Károli fordítás)

Ez a nap a szombat. A Biblia ezt a napot jelöli meg az Isten által adott napnak.

Miért ezt a napot kellene megünnepelni?

 1. Hogy ne öljön meg a stressz.
 2. Mert Isten ezt áldotta meg. Ha van egy kis dugipénzem, és egy könyvben eldugom, Bármely könyvben keresem, nem találom meg, csak abban, amiben eldugtam. Az áldást csak ezen a napon kapom meg.
 3. Megszentelte ezt a napot, ami azt jelenti, hogy elkülönítette. Csak ezen a napon vár bennünket. Ha egy megbeszélés időpontját meghatározzuk, csak akkor találkozhatunk. Se előtte való napon, se az utána lévő napon. Természetesen Isten mindennap vár bennünket, de különleges módon azon a napon, amit erre a célra különített el. nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi mondjuk meg neki, hogy mikor találkozzunk.
 4. Ha ehhez a parancsolathoz ragaszkodunk, akkor a többihez is ragaszkodni fogunk, mert ugyanaz az Isten adta mindegyiket. Aki ehhez nem ragaszkodik, könnyebben veszi könnyelműen a többit is.
 5. Ezen a napon emlékezhetünk meg arról, hogy Isten megteremtette a világot. Ha Ő a Teremtőnk, akkor bízunk abban, hogy Ő tud meggyógyítani s a halál után feltámasztani.
 6. Ez a nap alkalmas arra, hogy erősítse a családi és baráti kapcsolatokat. Meglátogassuk a betegeket. Nem volt még lelkiismeretfurdalása, hogy a beteg már felépült vagy ami még rosszabb, meghalt, mielőtt eljutott volna hozzá?
 7. Ezen a napon találkozhat istentiszteleten azokkal, akik ugyanígy gondolkoznak Istenről, ahogy Ön.
 8. Mert így teljesítem Isten akaratát.
      Ha a feleségem meghív, hogy takarítsam ki a kamrát, csak akkor teljesítem az elvárását, ha ezt teszem. Gondolkodhatok úgy, hogy a nappali sokkal nagyobb, és így jobban megérdemlem majd az elismerését. Arra is gondolhatok, hogy az egész felső szintet kitakarítom. Ha hazajön a feleségem, mégis csalódást fog érezni, mert nem azt tettem, amit mondott.

Jézus eljövetele előtt egyre inkább kétfelé oszlik az emberiség. Lesznek, akik Isten akaratát keresik, vannak, akik a saját útjukat járják, vagy más emberek elképzelését követik.

Jézus hívja Önt, hogy járjon azon az úton, amelyen Ő is járt, amikor itt élt a Földön.

 • Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Lk.4,16.

Aki Jézust követi, úgy tesz, ahogy Ő tett.

Gyürüs István