Pásztor

2014.03.02 10:08

 Ma lassan már a szótárt kell, hogy megértsük, mit jelent ez a szó. A bibliai időben a leggyakoribb foglalkozás volt.

Akiknek kevés jószáguk volt, azok maguk őrizték vagy fiaikkal oldották meg ezt a feladatot. Az is előfordult, ha valakinek nem volt fia, a lányokra hárult ez a munka. Cippóra, Mózes felesége az egyik példa, aki apja nyáját őrizte. A másik személy Ráchel, akit úgy talál Jákób, hogy nyájat őríz..

Nagyobb nyáj esetén a gazda pásztort fogadott. A pásztor fizetsége a nyáj egy része vagy pénz volt.

Feladatai közé tartozott legelőt keresni és az itatáshoz vizet találni.

Meg kellett védenie a nyájat a vadakkal és a tolvajokkal szemben.

Eszközei a bot és a parittya volt. Az elveszett, elhullott állatokért felelősséggel tartozott.

Többször fordult elő, hogy a pásztorból fontos ember lett. Elég, ha Mózest és Dávidot említjük meg.

A pásztor szó a Bibliában átvitt jelentést is kap. Az Ószövetségben Isten úgy bánik népével, ahogy egy pásztor a nyájával. Gondoskodik róla, vezeti, oltalmazza. (Ézsaiás 40:11. Jeremiás 13:17. Zakariás 10:8. Zsoltár 23:1. stb.)

Jézus jó pásztornak nevezi magát. „Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért” János 10:11.

Péter Jézust főpásztornak nevezi, akinek majd elszámolással tartozunk.

 

„Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.” 1Péter 5:2-4.

 

A pásztor kemény munkája és kötelességei példa lehet számunkra.

Gyürüs István