Péter és János a főtanács előtt

2014.01.08 15:20

Péter és János a főtanács előtt

Az Ékes kapuban ülő béna meggyógyult. Repesett az örömtől, amikor családjának és barátainak elmondta, milyen hatalmas dolgot tett vele az Úr. Elmondta, hogy Péter és János a Jézus Krisztus nevében gyógyította meg őt.

A Salamon csarnokban voltak, ahol egyre nagyobb tömeg gyűlt köréjük. Péter beszédet intézett hozzájuk. Elmondta nekik, hogy annak a Jézus Krisztusnak az ereje által történt ez a csoda, akit keresztre feszítve megöltek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból – és ennek mi tanúi vagyunk! – mondta.

Utána felszólította őket, hogy tartsanak bűnbánatot, térjenek meg. Elmondta nekik, hogy Isten elsősorban Izrael népéhez küldte el Fiát – Jézust –, hogy megáldja őket, de rajtuk keresztül a föld minden népének áldást akar adni.

 Még beszéltek az apostolok, amikor a papok, a farizeusok és a szadduceusok odaléptek hozzájuk, és felelősségre vonták őket.

  • Miért tanítotok Jézus nevében?
  • Ő meghalt, és nincs többé!
  • Miféle hatalommal vagy kinek a nevében művelitek azt, hogy embereket gyógyítotok? – kérdezték dühösen.

Péter aztán a Szentlélek ereje által bizonyságot tett a nép vezetőinek Jézus Krisztusról.

Elmondta, hogy az üdvösség csakis Őáltala van. A papok meglepődtek, amikor megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, de azt rögtön felismerték, hogy Jézus tanítványai. A meggyógyult béna is – aki végig ott állt mellettük –, ezt tanúsította.

  • Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? – kérdezték maguk között.
  • Ha nem vigyázunk, egész Jeruzsálemben elterjed e gyógyulásnak a híre! Hova lesz akkor a mi befolyásunk?

Ezért hát azt mondták Péternek és Jánosnak:

  • Jézus nevében többé ne tanítsatok! Ne is beszéljetek róla többet!

Péter azonban azt mondta:

  • Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk!

Micsoda bátrak voltak! A főtanács tagjai még megfenyegették, de elengedték az apostolokat.

Ezután mindenki dicsőítette Istent, hiszen ez az ember, akivel a csoda történt, már elmúlt 40 éves