Péter

2014.02.26 16:39

                                              Mit tett Jézus Péterért?         Lukács 22.61-62

 

Elhívta – János 1.35-43, de Péter visszament halászni és újra elhívta: Lukács 5.1-11

 Sok alkalommal több időt töltött házában – Márk 9.33-50

Bevonta a legszorosabb tanítványi körbe, a három közé, mert értékelték Jézust.

Felhívta a megdicsőülés hegyére – Máté.17.1-9, és a Getsemáné kertbe – Máté 26:36-46

Péter vallomásai Jézusról a kritikus pillanatokban: János 6.68-69 és Máté 16.16

 

Árulása: Máté 26.69-75

 

Mit tett Jézus az árulás előtt és után Péterért?

Az utolsó vacsorán beszélt a közelgő támadásokról, szenvedésekről – János 16.1-4 és 33

Pétert személyesen külön is, előre figyelmezteti, az Olajfák hegyén – Lukács 22.31-32

Péter megdöbbenve, ellentmond, magabiztosan felülbírálja Jézust,  - Lukács 22.33

Júdás ezt másfél év óta szokásosan tette, Péter most először.

Jézus nem sértődik meg, hanem ha szava kevés, idéz Zakariás 13:7 ből – Mt.26:31-32

Péter megbotránkozik és megsértődik, hogy miért mondja ezt neki  a többiek előtt? 33.v

Harmadszor is figyelmezteti Jézus – Lukács 22.34  és Máté 26:34

Ezen már indulatba jön Péter és magával ragadja a tanítványokat is – Máté 26.35

Ekkor már a többiekhez is szól Jézus, idézve Ésaiás 52:12 – Lukács 22.35-37

A tanítványok válaszából kiderül, hogy most nem képesek gondolkodni – Lk.22.38

„Elég” – Jézus szomorúan, fájdalommal vette tudomásul ellenkezésüket

A tanítványok, de főleg Péter nem is leplezik sértettségüket e séta közben.

Péter magabízó ember volt mindig, de most sértett emberré is vált.

Elalszik a Getsemáné kertben, ahol éberen választ kapott volna háborgására.

Kardot használ, testiesen hősködik a katonával és Málkussal Jézus elfogatásakor.

Ekkor meghalhatott volna, látszólag Jézusért, mint első vértanú, - 1.Kor.13:1-5

De e hősködő, Kajafás udvarában háromszor megtagadja, az „ember” Jézust.

Nem ismeri az ember önmagát!  Máté 26:69-75

Jézus tekintete keresi Péter arcát – Lukács 22.61-62

Pedig micsoda testi-lelki szenvedések viharában van Jézus ez órákban.

Pont befejeződött a drámai kihallgatás Kajafásnál és kivezették az udvarra.

Jézus pillantásával kifejezte, hogy szörnyű amit tett, de bátorította megbánásra.

Biztosítja szeretetéről, elfogadásáról. Emlékezteti, hogy imádkozik érte, amint előre megmondta, hogy el ne fogyjon a hite!

Nem haragszik rá, ne adja fel ezután sem!

Feltámadása után külön is hívja Pétert Gallileába a tanítványokkal – Márk 16:7

Biztos elterjedt ez árulás híre a tanítványok között is.

Ott, a Galileai tónál, ahol először találkoztak igazán Jézussal és sok csodás esemény történt, ahol tanított Jézus, a vízen járt Péter, megvendégelték a tömeget, meggyógyultak ezrek, ott beszél tanítványai szívére – János 21.14-15 vö Mt.26-33

 

Péter meggyógyult, mert elfogadta Jézus segítő közeledését. Befogadta Isten szeretetét és alárendelte magát. Megolvadt gőgös, büszke énje.

Fő tulajdonságává vált, hogy félve vigyázott e gyenge pontjára – 1.Péter 1.17

Későbbi hibái után a feddést már jó szívvel tudta elfogadni Páltól. Galata 2.fej.

A támadások ellen maga védi meg Pált, a sértettség jelét sem adva, sem sunyin hallgatva és örülve a Pál elleni áskálódásnak. Sőt erősen védi. 2.Péter 3:15-16