Pilátus

2014.03.02 09:45

Pilátussal kapcsolatban legalább két mondásunk is van.

  1. Belekerültem, mint Pilátus a Crédóba
  2. Mosom kezeimet!

Nézzük, mit tudhatunk erről az emberről! Teljes neve Poncius Pilátus. Júdea helytartója Kr.u. 26-36-ig, akinek nevét 1961-ben egy színház feltárásakor felbukkant kövön találták meg Cézáreában. A profán történelemírás kevés jót jegyzett fel róla. Josephus Flavius szerint két ízben is megsértette az Izraeliták vallási érzékenységét. Nem vette figyelembe, hogy az izraeliták irtóznak a bálványoktól és a római katonákat ezredük zászlói alatt, amelyeken a császár képe volt látható, vonultatta be Jeruzsálembe.

Ezután Heródes egykori palotájában a császár nevével ellátott fogadalmi képeket állíttatott ki- A zsidók passzív ellenállása és egy előkelő izraelitának Tibériás császárhoz intézett kérelmére ezeket az intézkedéseket kénytelen volt visszavonni. Igen nagy elégedetlenséget váltott ki hogy egy vízvezeték építési költségeit a templom kincstárából fedezte.

Egy harmadik alkalommal a samaritánusok ellen indított harcot és szükségtelenül kegyetlenkedett. Emiatt leváltották és Rómába idézték. További sorsáról nem egyértelmű a tudósítás.

Életéből minimum két tanulság levonható: Még egy ilyen ember számára is ott volt az a kiváltság, hogy találkozhatott Jézussal.

Ha valaki vezetni akar, vegye a fáradságot, hogy megismeri azt a kultúrát, ahol dolgozik.

Gyürüs István