Pogány invázió

2015.03.16 07:21

Pogány invázió

Jelenések 9. fejezet

Az előző trombiták megszólalásakor elsősorban a nyugati kereszténységet érte támadás valamelyik barbár törzs részéről. A következő trombita kelet felé irányítja figyelmünket, Az események jelképes leírása sokkal részletesebb,

Az ötödik trombita megszólalása után sokkal hosszabb és részletesebb képet láthatunk. A látomás egy kúthoz visz minket, ami a mélység kútja. Ebből nem víz jön, ahogy a kutakból szokott, hanem füst, sáskák és lovas seregek. Ez a muszlim hódításokat jelképezi, amelyeket először VII. századtól az arabok, majd a XIII. század végétől a törökök folytatnak. Mohamed vallása egyre inkább terjed és egyre nagyobb területeket foglal el. A hulló csillag itt is, mint Attilánál egy vezető személyiséget ábrázol, aki ebben az esetben Mohamed. A Mohamed (570-632) által alapított vallás az a kulcs, ami a korábban egymás ellen harcoló beduin törzseket összefogta, s azok egységes népként nyomorgatták a Bizánci Császárságot.

A hatodik trombitaszó alkalmával a próféta olyan lovas sereget lát, aminek szájából tűz és kénkő jön ki, vagyis tüzet és kénkövet lövellnek. Ilyen lovak nincsenek, de jelképezik a nagy Oszmán Birodalom hatalmát és harciasságát, akik ágyukkal voltak felszerelve, lófarkuk volt és hatalmas lovas seregük. Konstantinápolyt 1449-ben elfoglalták a törökök és fővárosukká tették Isztambul néven. Majd közel 400 éven keresztül a kereszténységet veszélyeztették Európában. Ebből 150 évet nálunk is időztek. A prófécia meghatározza az uralom végét is, ami 1840. augusztus 11.-én bekövetkezett. A török birodalom végét Dr. Josiah Litch (1809-1886) 1838-ban előre napra pontosan meghatározta.

A hetedik trombitaszó Isten országának felállítását jelenti be. Ezt megelőzi a második advent és a mennyei ítélet hirdetése itt a Földön. Jön Isten országa, amelyben nem lesz háború, gonoszság. Jézus birodalmában igazság lesz. Mit tanulhatunk ebből a szakaszból? A birodalmak mennek, és sokszor győztesnek tűnnek, de a végső szó Istené. Érhet bennünket személy szerint is nehézség, támadás a gonosz emberek részéről, de ne felejtsük, az utolsó szó Istené. Véget fog vetni a rossznak. Az ítéletben pedig igazságot oszt.