Pohár és egy kancsó víz

2014.03.04 09:28

Használhat-e Isten téged?

Bibliavers: János 7:38

Tárgy: Egy csésze és egy vizes kancsó vagy hozzá hasonló edény

4. Lecke

Tudjátok-e fiúk, lányok, hogy mit jelent a megtérés? Néha halljuk, hogy emberek, igehirdetők erről prédikálnak. Mind­nyájunk számára nagyon fontos, de sokan nem tudják, hogy ez mit jelent. Ma szeretném nektek megmagyarázni.

Nézzétek ezt a csészét a kezemben (állítsd az asztalra fordítva). Mi történt a csészével? Miért nem tudok vizet önteni bele és inni? (Feleljenek Ők!) Igazatok van! Fordítva áll. Először meg kell fordítanom.

Háromféle probléma van a csészével ebben a helyzetben. Először is, sötétség van benne, mert semmi fény nem vilá­gíthat bele. Másodszor, üres. Harmadszor, hasznavehetetlen, mert amíg fordítva áll, senki sem ihat belőle. Mit tegyünk vele? Meg kell fordítani! Valakinek meg kell fordítani.

Éppen így van mindaz, aki Jézust nem ismeri. Sötétség van a szívében. Üres, hiányzik belőle, aminek benne kellene lenni, és hasznavehetetlen is, mert Isten nem tehet bele semmit. Meg kell fordítani!

Ez a csésze nem tud megfordulni magától. I az? Valaki másnak kell megtenni. Így van ez velünk is. Mi nem tudunk magunktól jobbak lenni. Jézushoz kell jönnünk, és megcselekszi velünk. Amikor Ő megfordított minket, ez azt jelenti, hogy megtértünk. Akkor Jézus világossága a csészébe világít, mint most a napfény miután megfordítottam. (Tedd ezt.) Most, hogy a csésze meg van fordítva vizet önthetek bele és inni adhatok a szomjazónak. Ha Jézus megfordított minket, ha megtértünk, akkor Isten Szentlelkének csodálatos vizét belénk önti, és adhatunk mindenkinek, aki Isten után szomjúhozik. A csésze most, miután megfordították, használhatóvá vált. Így leszünk mi is hasznosak, ha Jézus megfordít minket, ha megtérünk. (Adj alkal­mat azoknak a gyermekeknek, akik még nem tértek meg, hogy megtehessék.)