Quiz 2

2014.01.02 14:17

Van remény

II.) Quiz

 

 1. A tanítványok milyen lelki állapotban voltak, amikor Jézus – eljövetelével vígasztalta őket?
 1. Fáradtak
 2. Versengők
 3. Nyugtalanok J

 

 1. Pál apostol három dolgot sorol fel, ami a hívők jellemzője lesz a teljesség bekövetkezéséig. Melyik ez a három?
 1. Szerénység, hit, boldogság
 2. Hit, remény, szeretet J
 3. Szegénység, alázat, türelem

 

 1. Titusznak írt levelében minek nevezte Pál Jézus eljövetelét?
 1. Félelmetes ítéletnek
 2. Boldog vagy áldott reménységnek J
 3. Az igazság napjának

 

 1. A Jelenések könyve végén János mire kéri Jézust?
 1. Ítélje meg a gonoszokat
 2. Várjon, míg mindenki megtér
 3. Jöjjön el hamar! J

 

 1. Jézus érkezése a Biblia szimbolikájában…
 1. Vihar
 2. Esküvőre érkező vőlegény J
 3. A pusztulás napja