Quiz

2014.01.02 14:16

1 Quiz Jézus7 összefoglaló

 

 1. Melyik hegyen láthatták meg a tanítványok Jézus isteni arcát?
 1. Kármel
 2. Tábor J
 3. Hermon

 

 1. Melyik hegyen mondták az angyalok, hogy Jézus ugyanúgy fog eljönni, ahogy elment.
 1. Olajfák J
 2. Gilboa
 3. Ebál

 

 1. Hol mondta el Jézus országának alapleveit, alkotmányát?
 1. Genezáreti tavon
 2. Júdea pusztájában
 3. A Boldogmondások hegyén J

 

 1. Melyik város volt Jézus „városa”?
 1. Tibériás
 2. Kapernaum J (Máté 9:1, Márk 2:1-12, Máté 4:13.)
 3. Názáret

 

 1. Qumranban megtalálták az Ószövetség csaknem minden tekercsét. Leghosszabb az Ézsaiás tekercs. Milyen hosszú?
 1. 72 cm
 2. 72 dm J
 3. 72 m