Rabba

2014.03.02 09:44

Talán nem mindenkinek ugrik be, hogy mit jelent a cím. Ez egy ókori város neve. Az ammoniták nagy fővárosa volt a Jabbok felső folyásánál. Dávid idején Joáb, a hadvezér meghódította. Kr.e. a 3. században II. Ptolemaiosz Philadelphosz hellenizálja. Ettől fogva Filadelfia a neve.

Kr.e. 218-ban Nagy Antiokhosz meghódította. Kr.e. 63-ban Pompeiusz felszabadította és a Tízvároshoz csatolta. 5Mózes 3:11. szerint itt volt látható Og szarkofágja. Az ásatások sok leletet hoztak felszínre, amit nem akarok részletezni. Volt színháza, temploma. Mindezek azt mutatják, hogy élénk élet folyt a történelem során ezen a helyen.

A mai neve Amman.

Ha gondolatban Ammanba utaznék, akkor egy táblát helyeznék el egy hűséges katona, a Hitteus Uriás emlékére. Ő Rabba ostrománál esett el Dávid fondorlata következtében. Mivel az én tervem csak képzelet, Isten már állított emléket a hősnek. Története benne van a Könyvek Könyvében.

Gyürüs István