Rádió

2014.03.04 10:09

Az imádság

Bibliavers: Jakab 5:16 Tárgy: Táskarádió

14. Lecke

Mi ez a kezemben? Ugye mindnyájan ismeritek a rádiót? Lehet, hogy otthon is van, hogy iskolai vagy hozzá hasonló adást hallgassatok. Mindnyájan tudjátok, hogyan kell a rádiót bekapcsolni, beállítani és tudjátok, hogyan működik. Bizonyára beszélni is tudtok róla. A valóságban azonban még nem tudjátok, hogyan veszi fel a rádió-felvevő a különböző hangokat, me­lyek a levegőben össze-vissza zúgnak, és számunkra hallhatóvá lesz. Nem értünk mindent, ami a rádióval kapcsolatos, de használjuk és örvendezünk neki.

Hasonlóan van ez az imádsággal. Tudjátok, hogy az ima, amit itt a gyermekiskolában, odahaza, vagy máshol mond­tatok, Istenhez jut, és az Ő felelete pedig mihozzánk. Én sem tudom, hogy ez hogyan történik, de azt tudom, hogy Isten ajánl­ja, hogy imádkozzunk. Bibliaversünkben megígérte, hogy az igaznak imádsága igen hasznos, ha az komoly. Ez azt jelenti: a buzgó, őszinte imádságot, ha az Isten gyermekének szívéből jön, Ő meghallgatja és a maga idejében és módján válaszol rá.

Kapcsoljuk be ezt a rádiót egy pár pillanatra. A levegőben minden irányból jönnek a különböző hanghullámok. Azt gondolhatnánk, hogy a nagy zűrzavar a rádióból jön, amikor bekapcsoljuk. De hallgassátok!

Beállítjuk: itt halk zene szól. Fordítsuk kicsit tovább. Ott valaki beszél. Minden szót jól értünk, pedig a levegőben millió más hang van. De mi egyszerre, csak ezt az egyet kapjuk. Nem csodálatos, hogy a rádiókészülék ezt tudja? Ezer kilométernyi távolságból is képes a sok közül, egyetlen hangot felvenni, tisztán és érthetően továbbadni. Gondolkodjatok csak rajta: embe­rek tudnak feltalálni olyan készüléket, mely hangokat vesz fel. S mi lehetetlennek tartjuk, hogy Isten, aki mindenható és min­dentudó, meghallgatja gyermekeinek komoly imádságát, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal? Természetesen nem! Még ha millió ember egyszerre imádkozik, Isten minden egyes hangot jobban és könnyebben megkülönböztet, mint ahogy a rádió felvesz egyetlen hangot és hallhatóvá tesz.

Remélem, ezután mindnyájan komolyabban és többet imádkoztok, mint eddig, mert biztosan tudjátok, hogy Isten azt hallja.