Reformáció ünnepén

2014.02.27 11:44

A legméltóbb dolog a 16. századi reformációról megemlékezve, ha visszamegyünk az alapokhoz. Ezt tette Luther Márton is, visszament a keresztény hit egyedüli meghatározó forrásához, a Bibliához.

A reformáció tanítását három mondatban foglalhatjuk össze.

 

Az első jelszó: Csak a Biblia. Luther idejében nem volt könnyű Szentíráshoz jutni, mivel kézzel másolt példányai drágák voltak. A reformátor törekedett arra, hogy minél előbb lefordítsa, hogy népe a saját nyelvén olvashassa Isten üzenetét.

Ma a Biblia a legnagyobb példányszámban eladott könyv a világon. Szinte minden nyelvre, nyelvjárásra lefordították. Szomorú, hogy a legkeresettebb, de nem a legolvasottabb könyv.

Akkor járunk el a reformáció szellemében, ha nem csupán azért tartunk otthon Bibliát, mert jól mutat a polcon a könyvek között. A biblia nem talizmán, nem is lexikon, hanem mindennapi olvasmány.

Akik Igét hirdetnek, néha olyan tárgykörökbe bocsátkoznak, amit a politikusok, pszichológusok, költők, írók jobban elmondanának, megfogalmaznának. Az igehirdető feladata: a Biblia tanítását képviselni úgy, ahogy Isten kijelentette.

 

A második jelszó: Csak a kegyelem. A legtöbb üdvösséget kereső ember fizetni akar az örök életért. Ezért már fizetett Valaki. Jézus a kereszten kifizette adósságunkat. Mindent kegyelemből kapunk, csak el kell fogadnunk. Ez a jó hír.

 

Az utolsó jelszó: Minden hívő bizonyságtevő. Az ősegyház idején nem oszlott klérusra és laikusokra az egyház. Minden keresztény beszélt hitéről, segített másoknak megismerni Jézust. Egy emberöltő alatt eljutott az evangélium az egész földre.

Ha keresztényként akarunk élni, szükségünk van a Biblia rendszeres olvasására, s tökéletes megismerésére. El kell fogadnunk az ingyen kínált kegyelmet. Míg másoknak beszámolunk keresztény tapasztalatainkról, magunk is megerősödünk.

Meg kell jegyeznek azt is, hogy a reformáció nem csupán egy 16. századi esemény, hanem egy folyamat, amely ma is tart.

Ha úgy érezzük, hogy reformációra van szükségünk, akkor rajzoljunk magunk körül egy kört, s a körön belül kezdjük el munkánkat.

 

Gyürüs István