Rejtvénykék

2014.03.03 13:14

 

1. Tudod-e?

 

1. Reumáról hol olvasunk a Bibliában?

2. Milyen magas volt a Bibliában említett legnagyobb akasztófa?

3. Melyik országban lesz a „pusztulás városa”?

4. Hol olvasunk arról, hogy valaki kezét benyújtotta a hasadékon (résen)?

5. Egészítsük ki: „Tóvá lesz a  .............”

6. Az Ószövetségben hol van megírva, hogy „az igaz ember a hite által él?”

7. És ugyanez hol található az Újszövetségben?

8. Miből állt elő a látható?

9. Hány nő van megemlítve Jézus Krisztus nemzetségtáblázatában?

10. Mely országok vezetőit jelöli a Biblia északi és déli király névvel?

 

 

2. Totó

 

 

1.) Hová költözött Jézus Názáretből?

a,) Jeruzsálembe

b.) Kapernaumba

c.) Bethlehembe

 

2.) Melyik Zsoltárban olvasod: “Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre...”

a.) 23.

b.) 42.

c.) 92

 

3.) Hogyan folytatódik helyesen: “Kinek szíve reád támaszkodik. “

a.) .. az soha meg nem tántorodik.

b.)  ... megőrzöd azt teljes békében

c.) ..... az meglátja az Urat, mikor eljön

 

4.) Hányadik napon teremtette Isten a csillagokat?

a.) 2.

b.) 3.

c.) 4.

 

5.) Hol található ez a bibliaszöveg: “Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik?”

a.) Zsidókhoz írt levélben

b.) Máté evangéliumában

c.) Rómabeliekhez írt levélben

 

6.) Hány singgel emelkedett feljebb az özönvízkor a víz a legmagasabb hegynél?

a.) 5

b.) 12

c.) 15

 

7.) Ki parancsolta ezt? “egy szó se jöjjön ki a szátokból”?

a.) Józsúé

b.) Jákób

c.) Illés

 

8.) Melyik király udvarában éltek majmok és pávák?

a.) Dávid király

b.) Salamon király

c.) Agrippa király

 

9.) Melyik az a 4 apró állat, amelyiket a Biblia bölcsnek mond?

a.) egér, hangya, szöcske, gyík,

b.) mókus, csiga, mormota, veréb

c.) hangya, mormota, sáska, pók

 

10. Kinek kellett levennie saruját?

a.) Józsúé

b.) Elizeus

c.) Áron

 

 

3. Minden szóban egy felesleges betű van.

 

Éns mondpta Istené. Lyegyen világosuság, érs élett vilmágosság

 

4. Minden második betű felesleges

 

Nyetma  arzéénruto juöltetüekmi, hiokgtyk akze irgaatzaazkraetd heínvéjkamma, hdaznkelmé at bwűknlöésgödkrektm ag maehgetiélrgéessryef

 

5. Az első és az utolsó betű felesleges

 

ÉLegyeteka perőseki razi PÚrbano kése haza SŐT jhatalmasz ferejébeni.

 

 

 

6. Kösd össze az A oszlopban levő mondatrészeket a B oszlopban levő mondatrészekkel, az igehelyet is jelöld meg

 

 

 

 

A

B

Igehely:

Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a Lélek kardját,

hanem a jövendőt keressük

 

Nincs itt maradandó városunk,

de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké

 

Minden gondotokat Őreá vessétek,

amely az Isten beszéde.

 

És a világ elmúlik, és annak kívánsága is,

igazak és igazságosak a Te cselekedeteid

 

Jól van Uram, mindenható Isten,

mert néki gondja van reátok

 

 

 

 

7. Helyezd a betűs rácsra a betű nélkülit. Ha helyesen helyezed rá, egy bibliai könyv címét kapod.

 

 

 

 

S

E

 

 

 

 

Ö

E

 

 

J

 

 

 

 

 

L

 

 

N

 

K

N

 

 

V

 

 

 

 

 

E

E

Y

 

K

É

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.) Milyen jeleket tennél a számok közé, hogy az eredmény 9 legyen? Csigavonalban haladj!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.) Szerinted, ki gondolhatta ezt a bibliai személyek közül?

 

 1. El sem tudom képzelni, miért pont engem, a vámost hívott meg az Úr Jézus tanítványai közé!
 2. Ez egy közönséges kisbabának látszik. Viszont minden pontosan úgy van, ahogy az angyal megmondta. Akkor mégiscsak Ő a Megváltó!
 3. Micsoda ostobaságot kell hazudnom! Hát ha aludtam, akkor honnan tudhatom, hogy ezalatt ellopták a holttestet?
 4. Ezt nem értem! Miért éppen nálam, egy köztudottan bűnös vámosnál akar megszállni Jézus?
 5. Nem! Nem merem megmondani, hogy Jézushoz tartozom, mert akkor engem is elkapnak. Inkább azt fogom mondani, hogy nem is ismerem ezt az embert!

 

10.) Bibliai földrajz. Öt helyet szeretnénk érinteni vándorlásunk során. Vajon hogy hívják ezeket a helyeket?

 

a) Először abba a városba megyünk, amelyik híres volt gonoszságáról. Meg is kérdezte valaki, hogy származhat-e innen valami jó?

 

b) Pál apostol írt ennek a gyülekezetnek két levelet. Az elsőben azt írta, hogy olyan bűnök is vannak köztük, ami a pogányok között sincs, azonban a második levélben megdícsérte őket.

 

c) A harmadik érintett városban született Pál apostol.

 

d.) Innen elkísérjük János apostolt egy szigetre, ahol látomásait látta.

 

e) Végül egy csoda színhelyére látogatunk. Oda, ahol Jézus meggyógyította egy százados szolgáját.

 

 

1.) Vincellér “Ki mit tud?”

 

1.) Kikről mondták: “Édes bortól részegedtek meg”?

2.) Az Úr Jézus szerint mit nem volt szabad tenni az újborral?

3.) Ki mondta: “A bor csúfolódóvá tesz”?

4.) Mit mondott Pál a borról, mint gyógyszerről?

5.) A nazíreusoknak vagy a nazarénusoknak volt megtiltva, hogy bort igyanak?

6.) Ki kiről mondta: “Kenyeret sem eszik, bort sem iszik”?

7.) Hol történt a víz borrá változtatásának csodája?

8.) Melyik fiának ígérte Jákób az ő áldásában a bőséget így: “Ruháját borban mossa”?

9.) A Biblia melyik könyvében olvashatjuk: A te szerelmed jobb a bornál”?

10.) Ki tökélte el szívében, hogy nem iszik a király borából?

 

2.) Mondd meg, ha tudod!

 

 1. Ki és hol járt úgy, hogy nem hagyott nyomot maga után?
 2. Ki volt az a két szikla, akik beszélgettek egymással?
 3. Ki volt az, aki az anyja hátán vágott fát, és mégsem tulajdonították neki bűnül?
 4. Mikor választotta ketté a felfelé menő a lefelé menőt?
 5. Pap fia vagyok és én is pap lettem. Kr. e. 590 körül éltem 2. Nabukonodozor király idejében. Amikor visszatértem Jeruzsálembe, még húsz éven át szolgáltam. Ha még most sem tudjátok, ki vagyok, akkor azt is elmondom magamról, hogy sok mindent láttam és látomásaimról lettem közismert. Könyvem is van a Könyvek Könyvében.

(Beküldte: Kiss Levente)

 

3.) Totó

 

 1. Hová költözött Jézus Názáretből?
  1. Jeruzsálembe
  2. Kapernaumba
  3. Betlehembe

 

 1. Hányadik zsoltárban olvasható: „Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre…”

 

 1. 23.
 2. 42
 3. 92

 

 1. Hogyan folytatódik helyesen: „Kinek szíve reád támaszkodik…
  1. … az soha meg nem tántorodik
  2. … megőrzöd azt teljes békében
  3. … az meglátja az Urat, amikor eljön

 

 1. Hányadik napon teremtette Isten a csillagokat?

 

 1. 2.
 2. 3.
 3. 4

 

 1. Hol található ez a bibliaszöveg: „Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik.”?
  1. Zsidókhoz írt levélben
  2. Máté evangéliumában
  3. Rómaiakhoz írt levélben

 

 1. Hány singgel emelkedett feljebb özönvízkor a víz a legmagasabb hegynél?

 

 1. 5
 2. 12
 3. 15

 

 1. Ki parancsolta ezt: „Egy szó se jöjjön ki a szátokból!”?

 

 1. Józsué
 2. Jákób
 3. Illés

 

 1. Melyik király udvarában éltek majmok és pávák?

 

 1. Dávid király
 2. Salamon király
 3. Agrippa király

 

 1. Melyik az a négy apró állat, amelyeket a Biblia bölcsnek nevez?

 

 1. egér, hangya, szöcske, gyík
 2. mókus, csiga, mormota, veréb
 3. hangya, mormota, sáska, pók

 

 1. Kinek kellett levennie saruját?

 

 1. Józsué
 2. Elízeus
 3. Áron

(Papp Katalin)

 

 1. Az alábbi szóbankban az imádságról olvashatsz egy nagyon fontos mondatot. Húzd ki a mellékelt szavakat, a maradékot olvasd össze és küldd be a Szerkesztőségbe.

 

 

Kétbetűsek: de, se, le, ra

Hárombetűsek: fal, sár

Négybetűsek: kávé, kivi

Ötbetűs: körte

Hatbetűs: citrom,

Hétbetűsek: konzerv, narancs, avokádó

Nyolcbetűs: kisvasút

Kilenc betűs: törülköző

i

m

á

d

k

o

z

z

a

t

o

k

k

d

e

s

e

v

l

é

l

e

k

d

e

i

l

e

t

a

i

é

s

k

k

á

v

é

s

e

r

ö

t

g

n

a

é

m

e

r

t

é

e

ő

r

e

y

a

v

s

c

k

k

j

r

s

t

ü

s

á

r

o

z

i

o

i

ó

t

s

e

l

t

z

a

k

k

t

n

s

l

é

e

l

k

k

z

n

á

i

r

z

v

l

s

t

e

ö

ö

a

c

d

v

o

e

a

e

b

e

n

z

r

t

s

ó

i

m

r

s

h

e

k

a

ő

t

o

h

o

g

y

v

ú

e

r

f

a

l

e

k

s

á

r

n

e

t

t

a

 

 1. Húzz ki minden betűt, ami mellett pont van, a maradékot olvasd össze.

 

IK.L.MÁ.ÁO.P.DKU.L.OR.ZE.ZE.AH.TK.OM.K, N.HÉ.OL.GÉ.Y A TD.I FH.ÚT.TA.ÁSG.TK.OJ.K

M.NL.E TZ.ÉR.LG.EL.N LT.ED.GS.YET.N É.SK.E SU.ZD.OP.MBS.ATÍ.NÉ.AH.PD.OW.N

 

 

1. Ismered Máté evangéliumát?

 

1. Ki mondta kinek: „… igaz ember…”

a _____________

b _____________

 

2. „Ha Isten fia vagy…”

a ______________

b ______________

c ______________

 

3. Hol olvasunk Máté evangéliumában földindulásról, földrengésről?

a _______________

b _______________

 

4. Miért nem szabad „Mester”-nek, „Atyá”-nak és „Doktor”-nak hívni senkit?

 

 

 

5. Hányszor tagadta meg Péter Jézust, miután megszólalt a kakas? ___________________

6. Milyen építőanyagról olvashatunk Máté 7. fejezetében?  _________________________

7. Mit tett Péter anyósa, miután Jézus meggyógyította őt?

 

____________________és

____________________

 

8. Hol olvasod ezt a gondolatot: „Aki mindvégig megáll/állhatatos marad, az megtartatik/üdvözül?

a ___________________

b ___________________

 

9. Olvasd el Máté 12:14-et! Mit találsz a legérdekesebbnek ebben a versben?

 

 

10. Melyik hét példázatot mondta el Jézus az Isten országáról?

a _______________

b _______________

c _______________

d _______________

e _______________

f  _______________

g _______________

 

11. Ki mondta: „Bizony Isten fia…”? Legalább két helyet keress!

a ________________

b ________________

 

12. Vannak Máté evangéliumában igék, amikből közmondás lett. Találsz-e ilyeneket?

____________________________________________________

____________________________________________________

 

13. Pétert egy fejezeten belül „boldognak” és Sátántól megszállottnak mondja Jézus. Hol?    ___________________

 

 

2. Helyettesítsd be a számoknak megfelelően a betűket. Megfejtésül egy bibliaszöveget találsz.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

l

ü

r

k

c

e

z

j

o

v

s

t

é

ö

b

g

a

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

3

2

1

18

 

17

 

3

9

11

11

7

17

12

 

13

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

11

6

1

6

4

6

18

8

13

1

 

8

9

12

 

4

6

3

6

11

18

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

13

4

6

11

11

13

16

6

12

 

13

11

 

4

14

10

6

11

18

 

17

7

12

 

 

 1. Töltsd ki a hiányzó részeket és keresd meg a szöveget a Bibliában!

 

_____________________ téged az Úr, és __________________ meg téged.

_____________________ meg az Úr az Ő _________________ terajtad, és

_____________________ rajtad. ___________________ az Úr az Ő orcáját

___________________ és adjon _________________ néked.

 

 1. Szórejtvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kihez kerül József Egyiptomban?
 2. „Mert most… által homályosan látunk…”
 3. Melyik hegynél jelent meg az Úr Mózesnek az égő csipkebokorban?
 4. Az egyik nő által írt könyv neve a Bibliában
 5. Ki mondta: „Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük!”
 6. Hogy hívták Jakab és János tanítvány apját?
 7. Mózes nővére

 

5.) Ez a bibliaszöveg hibásan van leírva. Először keresd ki a Bibliából (segítek; Pál egyik levelében van), majd ha megtaláltad, akkor javítsd ki!

 

A háborgás később békességes tűrést nemz, a békességes tűrés megpróbáltatást, az pedig reménykedést, a reménykedés pedig nem csúfoltatik meg.

 

Tesztkérdések a Szentlélekről

 

1.) Mióta létezik a Szentlélek?

 

 1. Jézus mennybemenetele után töltetett ki először az apostolokra.
 2. Az Atyával és a Fiúval egyidejű
 3. A Szentlélek majd ezután jön el Jézus Krisztus 2. eljövetele előtt.

 

2.) A Szentlélek

 

 1. Személy
 2. Erő
 3. Személy, akinek tevékenysége erőben nyilvánul meg.

 

3.) Sorold fel a Szentlélek gyümölcseit!

 

 

 

4.) Húzd ki a felsorolásból, amit a Szentlélek nem tud elvégezni!

 

Tanít, bölcsességhez segít, megtanulja helyettem a matekot, elvezet az igazság megismerésére, közbenjár értem, figyelmeztet a lelkiismeretemen keresztül, bocsánatot kér helyettem – ha rosszat tettem, erőltet, hogy menjek el a gyülekezetbe akkor is, amikor nem akarok. Késztet, hogy beszéljek osztálytárasaimnak Jézusról, belső békességet ad.

 

5.) Szerinted az előző pontban felsoroltakon kívül még mire képes a Szentlélek? Légy konkrét, ne általánosságban fogalmazz!

 

 

 

6.) Határozd meg a „lelki ajándék” fogalmát!

 

 

 

7.) Szerinted van-e kapcsolat a veled született jó-tulajdonságok és a lelki ajándékok között?

 1. Nincs, a kettő ugyanaz
 2. Van. Ha ez a válaszod, fejtsd ki bővebben, hogy mi a különbség
 3. A magunkkal hozott jó tulajdonságok lelki ajándékokká válhatnak életünkben.

Bármelyik választ véled helyesnek, fejtsd ki bővebben, miért látod így?

 

8.) Az alább felsorolt tulajdonságokat helyezd a megfelelő oszlopba!

 

 

Tálentumok, amiket Isten szolgálat céljából adott

Képességek,

tulajdonságok,

adottságok

 

 

Kedvesség

Tanítás

Jószívűség

Prófétálás

Igemagyarázás

Levélírás

Barátságosság

Mértékletesség

Gyógyítás

Nyelvek ismerete

Szolgálat a szegényekért

Énekhang

Zene ismeret

Sírás

Nevetés

Meghallgatás

Jókedv

 

9.) Ki kapja meg a Szentlelket? Több jó válasz is van

 

 1. Aki kéri
 2. Aki Jézus Krisztust választja barátjának
 3. Aki tusakodik érte
 4. Aki fizet érte
 5. Aki megkeresztelkedik
 6. Aki szeretne hűséges szolgája lenni Jézusnak
 7. Aki úgy érzi, a Szentlélek ereje nélkül üres az élete
 8. Aki bizonyságtevő munkájához kéri a Szentlélek erejét

 

10.) Mire jó neked a Szentlélek? Miért van rá szükséged? Írd le!

 

 

 

 


Rejtvények, fejtörők

 

1. Írd be a lélek gyümölcseit a megfelelő sorba. (Gal 5:22. alapján) A kiemelt négyzetekben levő betűket összeolvasva egy emlékeztetőt találsz. Mi ez? (ű=u)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Betűkiemelő

Ha a vízszintes sorok négybetűs szavaiból egy-egy megfelelő betűt kiemelsz és a mellette levő üres négyzetbe írod, elolvashatod, mit kell tenned azért, hogy eredményes bizonyságtevője légy az Úr Jézusnak.

 

I

M

R

E

®

 

M

A

R

I

®

 

F

Á

N

I

®

 

A

N

D

I

®

 

E

L

E

K

®

 

D

Ó

R

I

®

 

Z

O

L

I

®

 

N

U

S

I

®

 

P

I

R

I

®

 

 

 


 

3. Indulj el a csillagtól! Ha a helyes utat választod, egy állat nevét kapod.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Helyezd a betűs rácsra a betű nélkülit. Ha helyesen helyezed rá, egy bibliai könyv címét kapod.

 

 

 

 

S

E

 

 

 

 

Ö

E

 

 

J

 

 

 

 

 

L

 

 

N

 

K

N

 

 

V

 

 

 

 

 

E

E

Y

 

K

É

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.) Milyen jeleket tennél a számok közé, hogy az eredmény 9 legyen? Csigavonalban haladj!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.) Szerinted, ki gondolhatta ezt a bibliai személyek közül?

 

 1. El sem tudom képzelni, miért pont engem, a vámost hívott meg az Úr Jézus tanítványai közé!
 2. Ez egy közönséges kisbabának látszik. Viszont minden pontosan úgy van, ahogy az angyal megmondta. Akkor mégiscsak Ő a Megváltó!
 3. Micsoda ostobaságot kell hazudnom! Hát ha aludtam, akkor honnan tudhatom, hogy ezalatt ellopták a holttestet?
 4. Ezt nem értem! Miért éppen nálam, egy köztudottan bűnös vámosnál akar megszállni Jézus?
 5. Nem! Nem merem megmondani, hogy Jézushoz tartozom, mert akkor engem is elkapnak. Inkább azt fogom mondani, hogy nem is ismerem ezt az embert!

 

7.) Bibliai földrajz. Öt helyet szeretnénk érinteni vándorlásunk során. Vajon hogy hívják ezeket a helyeket?

 

a) Először oda megyünk, ahol egy ácsműhelyben József, az ács dolgozik. Ebben a városban volt az a zsinagóga, ahol az Úr Jézust meg akarták ölni.

 

b) Ezután abba a városba megyünk, ahonnét Dávid király származott, oda, ahol nem fogadták be éjjeli szállásra Máriát és Józsefet.

 

c) A harmadik érintett városban egy nagy templom van, ahol a 12 éves Jézus komolyan elbeszélgetett a rabbikkal. Később ebben a városban szállt le a Szentlélek az apostolokra.

 

d.) Innen arra a helyre megyünk, ahol az Úr Jézus 40 napon át imádkozott és böjtölt.

 

e) Végül egy csoda színhelyére látogatunk. Oda, ahol Jézus első csodáját tette.

Merre jártunk?

 

8.) A legutóbbi prédikációban öt olyan fogalmat hallottam, amit nem egészen értettem. Utánanéztem, és megpróbáltam érthetőbben megfogalmazni. Kitalálod, hogy mit hallottam?

 

a) Minden hívő a homlokára kapja. Ez egy jel. Azt jelöli, hogy Istené vagy-e vagy sem.

 

b) Nem a saját erőm által, hanem a Jézus Krisztusba vetett bizalom által nyerhetem el az üdvösséget.

 

c) Ez az üzenet a mának szóló “jelenvaló igazság”. Három részből áll. Ez egy “evangélium”.

 

d) Egyesek azt állítják, hogy csak ezáltal lehet üdvözülni, mások meg azt, hogy enélkül is lehet. Szerintük Isten olyan kegyelmes, ő mindenkit kész üdvözíteni. Nem is olyan fontos ezt a dolgot megtartani. Többen azt is állítják, hogy Jézus a keresztfán eltörölte ezt.

 

 1. Jó hír a neve. Négy bibliai könyv nevében is szerepel, de az egész Újszövetség legfőbb mondanivalója is ez.

 

 

1.) Totó

 

 

1.) Hová költözött Jézus Názáretből?

a,) Jeruzsálembe

b.) Kapernaumba Máté 4:13

c.) Bethlehembe

 

2.) Melyik Zsoltárban olvasod: “Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre...”

a.) 23.

b.) 42.

c.) 92

 

3.) Hogyan folytatódik helyesen: “Kinek szíve reád támaszkodik. “

a.) .. az soha meg nem tántorodik.

b.)  ... megőrzöd azt teljes békében

c.) ..... az meglátja az Urat, mikor eljön

 

4.) Hányadik napon teremtette Isten a csillagokat?

a.) 2.

b.) 3.

c.) 4.

 

5.) Hol található ez a bibliaszöveg: “Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik?”

a.) Zsidókhoz írt levélben

b.) Máté evangéliumában

c.) Rómabeliekhez írt levélben

 

6.) Hány singgel emelkedett feljebb az özönvízkor a víz a legmagasabb hegynél?

a.) 5

b.) 12

c.) 15 1Mózes 7:20

 

7.) Melyik király udvarában éltek majmok és pávák?

a.) Dávid király

b.) Salamon király

c.) Agrippa király

 

8.) Melyik az a 4 apró állat, amelyiket a Biblia bölcsnek mond?

a.) egér, hangya, szöcske, gyík,

b.) mókus, csiga, mormota, veréb

c.) hangya, mormota, sáska, pók Példabeszédek 30.

 

9.) Kinek kellett levennie saruját?

a.) Mózes

b.) Elizeus

c.) Áron

 

 

2.) Minden szóban egy felesleges betű van.

 

Éns mondpta Istené. Lyegyen világosuság, érs élett vilmágosság

 

3.) Minden második betű felesleges

 

Nyetma  arzéénruto juöltetüekmi, hiokgtyk akze irgaatzaazkraetd heínvéjkamma, hdaznkelmé at bwűknlöésgödkrektm ag maehgetiélrgéessryef

 

4.) Az első és az utolsó betű felesleges

 

ÉLegyeteka perőseki razi PÚrbano kése haza SŐT jhatalmasz ferejébeni.

 

 

 

5.) Kösd össze az A oszlopban levő mondatrészeket a B oszlopban levő mondatrészekkel, az igehelyet is jelöld meg

 

 

 

 

A

B

Igehely:

Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a Lélek kardját,

hanem a jövendőt keressük

 

Nincs itt maradandó városunk,

de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké

 

Minden gondotokat Őreá vessétek,

amely az Isten beszéde.

 

És a világ elmúlik, és annak kívánsága is,

igazak és igazságosak a Te cselekedeteid

 

Jól van Uram, mindenható Isten,

mert néki gondja van reátok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Helyezd a betűs rácsra a betű nélkülit. Ha helyesen helyezed rá, egy bibliai könyv címét kapod.

 

 

 

 

S

E

 

 

 

 

Ö

E

 

 

J

 

 

 

 

 

L

 

 

N

 

K

N

 

 

V

 

 

 

 

 

E

E

Y

 

K

É

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összekeveredett nevek a Bibliában – ki tudnád bogozni őket?

 

BÓJ                            JÓB                            ADINEL                    DÁNIEL

 

TERÉP                       PÉTER                       RETESZ                     ESZTER

 

LUSA                         SAUL                         ZSEMŐ                      MÓZES

 

 

Próbáld meg a Tízparancsolatot sorba számozni.

 

                Ne ölj                                                    Ne legyen más istened

 

 
 

 

                Isten nevét ne vedd…                       Ne lopj                 

 

                Ne kívánd                                            Ne csinálj faragott képet…

 

 
 

 

                Megemlékezzél a ….                         Ne paráználkodj

               

 

        Tiszteld szüleidet                       Ne tégy hamis tanúságot

 

 

Rajzol le az első emberpár családfáját!

 

 

 

 

 Írj végrendeletet Pál apostol nevében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Színezzétek ki azokat a négyzeteket, amikben  w -t láttok!

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikor áradt ki a Szentlélek ? – {(Apcs.2.1) Pünkösdkor}

Ki volt az első vértanú? István – {(Apcs. 7.)}

Mely város előtt tért meg Saul? – {Damaszkusz (Apcs. 9:3) }

Efézusban mi volt az istennő neve?- { Diána (Apcs. 19:28.)}

Pál és társai hajótörés után melyik szigetre jutottak? – { Málta (Apcs. 28:1) }

 

 

Hogy hívták Keresztelő János szüleit?  - {(Zakariás, Erzsébet Luk. 1:5) }

Kinek  a szolgáját gyógyította meg Jézus? – { (A százados szolgáját. Lk.: 7:7) }

 Ki választotta a jobb részt. (Mária Lk. 10:42.)

Kit hívott le Jézus a fáról?  - {(Zákeust Lk. 19:5) }

Ki kérte el holttestét Pilátustól? – {(Arimatriai József Lk. 23:50-52.)}

 

 

Kit hívott Fülöp Jézushoz? – {(Nátánáelt. I. Ján.46-47.)}

Hogy hívták azt a zsidó főembert aki éjszaka ment Jézushoz? – {(Nikodémus Jn. 3:1)  }

Hány éve volt beteg az az ember akit Jézus a Bethesda tavánál meggyógyított? – {38 Jn.5:5.}

Ki volt több napig halott s Jézus feltámasztotta? – {Lázár (Jn.11:2)}

Ki nem hitt Jézus feltámadásában a tanítványok között? – {(Tamás Jn.20:25)}

 

 

Jézus mennybemenetele után milyen bátorító üzenetet kaptak az apostolok? – {(Acs.1:11)}

Ki lépett az Iskoriotes Júdás helyébe?

 

István,

Mátyás {– őt választották, de}

Pál {– lépett }

 

Péter jeruzsálemi prédikációjának mi volt a csúcspontja? Hogyan válaszolt a “Mit cselekedjünk.” kérdésre. – { (Acs. 2:38.)}

A Szentlélek kitöltésének mik voltak az előzményei? – {Acs. 4:31}

Mi volt a bűne Anániásnak és Sofirának? – {(Acs. 5. hogy hazudtak)}

 

Ki kicsoda a történelemben?

 

1.) Aba Sámuel (árpádházi magyar király 1041-1044)

2.) Antonius Marcus (i.e. 82. - i. e. 30. társcsászár a II. triumvirátusban)

3.) Kötöny (kun fejedelem 1241. IV. Béla idején települnek Magyarországra)

4.) Kossuth Zsuzsanna (1817-1854. a katonai tábori kórházak megszervezője)

5.) Korányi Frigyes (1828-1913. Belgyógyász, egyetemi tanár)

6.) Hippokratesz (i.e. 460-377. az ókor leghíresebb orvosa.

7.) Gábor Áron (1814-1849. Erdélyi honvéd örnagy a szabadságharcban ágyuöntő.)

8.) Paál László (1846-1875. festő)

9.) Pázmány Péter (1570-1637. Esztergomi érsek, ellenreformáció

10. Magellán (1480-1521. portugál tengerész, földrajzi felfedező.

11.) Montecuccoli olasz származásu Habsburg császári hadvezés 1609-1687)

12.) Baudelaire (1821-1867. modern francia költő)

13.) Benz (1844-1929. német mérnök, első kétütemű gázmotort készítette)

 

 

Mit jelent?

 

1.) A pellengér?

a) vándordiák

b) halfajta

c) szégyenoszlop *

 

2.) Pulya

a) falu neve

b) kisgyerek neve a Tiszántúlon*

c) Iszákos ember gúnyneve

 

3.) Kópic

a) Kamra neve az Őrségben

b) Hitvány ember gúnyneve*

c) Kisméretű fürge halfajta

 

4.) Kisafa

a) Facsemete

b) A szekér egyik része*

c) Dunántúli falu neve

 

5.) Kengyel

a) A nyereg része*

b) Nászajándék neve

c) A népviselet egyik darabja

 

6.) Kohézió

a) acélkohó légtere

b) Koholt vádak összessége

c) Összetartó erő*

 

7.) Konzum

a) Kereslet

b) Fogyasztás*

c) kinálat

 

8.) Koperta

a) Bélyegző

b) Boríték*

c) Fejpénz

 

9.) Molinó

a) Pamutszövet*

b) Lezser szabású öltöny

c) Olasz napszemüveg

 

10.) Dravida

a) disznövény

b) indiai őslakos*

c) tengeri halfajta

 

11.) Explozió

a) Robbanás*

b) Elnapolás

c) miniszteri tájékoztató

 

12.) Krampácsol

a) Vasúti  talpfák alá csákánnyal követ ver be*

b) Hamisan zongorázik

c) Régóta köhög

 

 

 

13.) Lecitin

a) Ecetsavszármazék

b) keményítő

c) foszfordús vegyület*

 

 

 

Vaskereskedő „KIT MIT TUD?”

 

1. „én olyan....nem lettek, mint a madaraknak.”

2. „(Dávidnak)a benne levő népet pedig kihozatta és ................,-------------- és......dolgoztatta őket.”

3. „És akit már .............. sem tudott megkötözni senki.”

4. „Ebben volt egy arany ...............”

5. „Sem -.................., sem ............., sem egyéb .................. a zajra nem hallatszott a templom építésekor.”

6. „És (Jákob) álmot látott: egy .... volt a földre állítva.”

7. „ Az ácsmester kifizeti a ..............”

8. „Akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy ............. és legyen örökös rabszolga.”

9. „kanalakat és szenesserpenyőket színaranyból: a ............ templom belsejében, a szentek szentjébe vezető ajtókhoz.”

10. „kezében parázs volt, amelyet ................ vett le az oltárról.”

 

Feleletek:

 

1. karmai (Dán.4:30)

2. fűrésszel, vascsákánnyal és vasfejszével (2Sám. 12:31)

3. lánccal (Mk:5:3)

4. füstölőoltár (Zsid.9:4)

5. kalapácsnak, vésőnek, vasszerszámnak(Kir. 6:7)

6. létra (1 Móz. 28:12)

7. mérőzsinór (Ézs. 44:13)

8. árral (2 Móz. 21:6)

9. sarokpántokkal (1 Kir. 7:50)

10. fogóval (Ézsa: 6:6)

 

 

 

 1. A nyolc boldogság Máté 5. fejezetében találod. Ki tudnád egészíteni?

 

Boldogok ……………………..mert övék a …………….. országa

Boldogok, akik …………… …mert ők …………………….

Boldogok a………………….…mert ők ……………… a földet.

Boldogok, akik …és … az … mert ők ………….

Boldogok az ………………… mert ők ……………………..nyernek.

Boldogok, akiknek ……………mert ők az ………. meglátják.

Boldogok a ………igyekezők, mert ők az ……………….. mondatnak.

Boldogok, akik …szenvednek az …mert övék a …………..

 

 

 1. Keress válaszokat a Bibliából, amelyek B betűvel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

 

Kérdések
Válaszok

Király

Belsazár

Állat

Bak bárány

Jákób egyik fia

Benjámin

Bálvány

Baál

Város

Bethlehem

Jézus 12 tanítványának egyike

Bertalan

Misszionárius

Barnabás

Tolvaj

Barabbás Jn.18,40.

Drágakő

Berillus

Gaz

Bogáncs, kóró

Ahonnan megismerhetjük Isten akaratát

Biblia

 

 

 

 

 1. Teszt – Újszövetség.

 

 

Ki volt ő?

 

a. Júda hegyeinek egyik városában lakott.

b. Zakariás pap felesége volt.

c. Jézus anyjával, Máriával szoros kapcsolata volt.   (Erzsébet)

 

a. Fánuel lánya volt az Aser nemzetségéből.

b. A Biblia prófétanőnek nevezi.

c. Mint 84 éves özvegy, idős asszony, üdvözölhette Jézust. (Anna)

 

a. Egy angyal háromszor jelent meg álmában.

b. Családjával idegen földre lépett, menekülnie kellett.

c. Később visszatért Galileába.          (József )

 

a. Megbánta egy ígéretét.

b. Az ő testvérének feleségét vette el.

c. Keresztelő Jánost lefejezte.            (Heródes)

 

a. Titokban volt Jézus tanítványa.

b. Tekintélyes zsidó-tanácstag volt.

c. Ő temette el Jézus Krisztust.         (Nikodémus)

 

a. Jézus lábaihoz borult.

b. A zsinagógában elöljáró volt.

c. Lányát Jézus feltámasztotta a halálból.     (Jairus)

 

a. Ügyes háziasszony volt.

b. Jézus gyakran betért a házába.

c. Testvérét Lázárnak hívták. (Márta)

 

a. “Kettős”-nek hívták.

b. Jézus tanítványa volt.

c. Jézus azt mondta neki: Boldogok, akik nem látnak és hisznek … (Tamás)

 

a. A két fivér közül, akiket Jézus mennydörgés fiainak nevezett, ő volt az idősebb.

b. Apját Zebedeusnak hívták.

c. Heródes fejeztette le.         (Jakab)

 

a. Egy embercsoport kincstárnoka volt.

b. Kapzsi volt.

c. Öngyilkos lett.        (Júdás)

 

a. Kajafás főpap szolgája volt.

b. Jelen volt egy állítólagos gonosztevő elfogásánál.

c. Valaki levágta a jobb fülét.            (Málkus)

 

 

 1. Ki mondta kinek

 

Ő szabadítja meg annak népét annak bűneiből.              Egy angyal Józsefnek

Éles tőr járja át lelkedet.                                                 Simon Máriának

Tudakozódjatok és kutassatok szorgalmasan a kisgyermek után.            Heródes a bölcseknek

Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned.      Keresztelő János Heródesnek

Származhat-e valami jó Názáretből?                               Nátánael Fülöpnek

Uram, nem törődsz azzal, hogy az én testvérem egyedül

hagyott a szolgálatban?   

                                                                                              Márta Jézusnak

Hogyan születhetik az ember, hogyha vén?                    Nikodémus Jézusnak

Kicsoda az Uram?                                                           János Jézusnak

Vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek.        Jézus az ő tanítványainak

Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?           Gazdag ifjú Jézus Krisztusnak

Jó nekünk itt lenni, csináljunk három hajlékot…            Péter Jézus Krisztusnak

Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.       Mária Jézusnak

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Volt egy ember, akinek az örömére Isten egy kopár hegyen egy árnyas növényt növesztett. Ki volt ez az ember?

2. Ki volt az az ember, aki a tűz elől való menekülés közben elvesztette feleségét?

3. Gondolkoztál-e már azon, miből készült az első ruha?

4. Melyik lakás lehet az, amelyik Istennek a legkedvesebb?

5. Ki volt az a kedves házaspár, aki Pál apostol munkatársa volt?

6. Kik készítetek drága illatszereket, amelyek aztán harmadnapra fölöslegesek lettek?

 

 

Feleletek:

 

1. Jónás (Jónás 4:6)

2. Lót (1 Móz 19:26)

3. Fügefalevélből (1 Móz 3:7)

4. A szívem (Ézs. 57:15)

5. Akvila és Priszcilla (Csel 18:26)

6. Az asszonyok, Jézus holttestéhez (Lk 23:56)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Ki öltözött fel a király ruhájába, hogy egy nagy ellenség ellen megvívjon, de nagy volt neki a ruha, levette, a saját ruhájában indult el és győzött.?

2. Ki volt az, aki „lakását” szurokkal kente be?

3. Ki volt az, aki bár maga is éhezett, mégis másnak is adott enni?

4. Megváltónk hol ült fáradtan és magányosan, mert tanítványai elmentek ennivalót vásárolni?

5. Hol fordult elő, hogy Jézus jelenlétében az emberek egyazon órában sírtak és nevettek? (Egy kislány)

 

 

Feleletek:    

 

1. Dávid (1 Sám 17:39)

2. Nóé (1Móz 6:14)

3. A sareptai özvegy (1 Kir 17:15)

4. Jákób kútjánál (János 4:6)

5. Jarius leánya mellett (Márk 5:38-40)

 

 

 

 

A) Kérdések Mózes első könyvéből

 

 1. Mit teremtett Isten a teremtés ötödik napján?
 2. Hogy hangzik a Bibliában feljegyzett első ígéret?
 3. Milyen angyalok őrizték a bűnbeesés után az Éden kapuját?
 4. Ki volt a legidősebb ember a földön és mi történt az édesapjával?
 5. Mi a látható jele annak, hogy a földünk többé nem semmisül meg özönvíz által?
 6. Egy csoport ember egy hatalmas tornyot épített. Hogy történt ez, és mi lett a torony neve?
 7. Hol született Ábrám és mi volt az apja neve?
 8. Milyen ígéretet adott Isten Ábrámnak?
 9. Hogyan lett Ábrámból Ábrahám?
 10. Mi történt Lót feleségével, amikor visszapillantott az égő városra?

 

B) Írd be Mária vagy Márta nevét a következő mondatokba:

 

… ebédet kellett készítenie.

….egészen megfeledkezett az ebédről.

….haragudott testvérére.

….megpróbálta magára vonni ….. figyelmét.

….Jézus lábaihoz ült és figyelte szavait.

….elfeledkezett a vendéglátásról.

….ezért nagyon mérges volt és zúgolódott.

….azonban a jobb részt választotta.

….időt vett magának ahhoz, hogy tanuljon Jézustól.

 

C) Olvasd el a Lukács l5:ll-32-ig terjedő verseket, majd próbáld megoldani a következő feladatot. Ki mondta ki a következő mondatokat: az ÉDESAPA, a TÉKOZLÓ FIÚ vagy az IDŐSEBB FIÚ.

 

 1. Elegem van abból, hogy mindig édesapám utasításait kell követnem.
 2. A saját életemet akarom élni.
 3. Elosztom a vagyonomat és megkapod a rád eső részt.
 4. Sajnálom, hogy el akarsz menni.

5.    Ez igazán jó! Nézd csak, milyen sok barátom lett egyszerre!

 1. Tudsz kölcsönadni pénzt? Az enyémet mind elköltöttem.
 2. Dolgoznom kell, mert nincs pénzem.
 3. Visszamegyek az én atyámhoz.
 4. Vétkeztem ellened és az ég ellen.
 5. Üdvözöllek itthon!
 6. Ünnepeljük meg a fiam hazatérését!
 7. Mi történik itt?
 8. Hosszú ideig dolgoztam. Sohasem rendeztél nekem ünnepséget.
 9. Nem igazság! Megkapta már az örökségét!
 10. A te testvéred elveszett és most megtaláltatott.

 

 

D.) Írd be a számok helyére a megfelelő betűket!

 

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

A   Á  E  É G J   K L M  O  Ó   Ö   Ő    R   S    T   U   V    Z   Y

 

9  1  5  1  15  19  16  1  8  6  2  16  10  7    1  19   17  14  1  16 ,   9  3  14  16

 

6  11,   9  3  14  16    12  14  12  7  7  4  18  1  8  11    1  19   13    7  3  5  20  3  8  9  3  !  

 

 

 1. Ismered a testvérét?

 

Jakab és ________________________

Mária, _______________ és Lázár

Ábel és _________________

Jákób és ________________

Efraim és __________________

 

 

 1. Próbáld sorba rakni az eseményeket, számozd be helyes sorrendben!

 

Ószövetség:

 

Kain és Ábel története

Teremtés

Bábel tornya

Bűneset

Vízözön

 

Újszövetség:

 

Jézus 40 napon át készül szolgálatára a pusztában

Jézus születése

Kánai csoda: a víz borrá válik

Keresztelő János születése

Napkeleti bölcsek története

 

 1. Ki kérte kitől, hogy szeretné, ha gyermekei az Úr Jézus jobb és bal keze felől ülnének a mennyei királyságban? (Máté 20. fejezetben találod)

 

 1. Elszökött egy rabszolga a gazdájától, és egy apostolhoz menekült, aki bátorította őt. Visszaküldte gazdájához, kérve, hogy szabadítsa fel őt.

Az én Bibliámban ez a történet hátul a 256. oldalon található.

A rabszolga neve:

Gazdája neve:

Az apostol neve:

 

 1. Hol olvasod a bibliádban a tékozló fiú történetét?

Hány szereplő fordul elő a történetben?

Kik ezek?

 

(Válasz: az apa, a kisebbik fiú, a nagyobbik fiú, egy polgár, akinek disznói voltak, egy szolga, aki elmondta a nagyobbik fiúnak, hogy mitől hangos a ház.)

 

 

 1. Keresd meg a szóbankban az alábbi szavakat és válaszol az alábbi kérdésekre a talált szavakkal: (11 szó van elrejtve a bankban)

Ha a maradék betűket soronként egymásután összerakod, három bibliai helyet találsz, ahol a történet szerepel

 

 

 

Kivel történt? _____________________-sal

Mi volt a baja? _____________

Mit kért? ______________________________________________

Kitől? ________________________________________________

Válasz: _______________________________________________

 

 

L

Á

T

O

T

T

M

M

Á

R

K

1

B

0

:

E

K

4

6

V

A

K

-

G

Ö

5

2

M

R

Á

T

T

N

É

H

I

T

E

D

A

Y

D

Á

V

I

D

F

R

Ö

R

2

0

M

:

I

T

R

A

2

9

E

-

A

O

Ü

J

É

Z

U

S

3

T

L

T

4

L

S

U

K

T

J

A

Z

O

N

N

A

L

Á

M

C

S

1

8

3

5

 

(Válasz: Bartímeus, vak, könyörülj rajtam,

Jézus Dávid fia

Hited megtartott azonnal látott

Márk 10: 46-52. Máté 20: 29-34. Lukács 18:35

 

1.) Ki tudnád egészíteni az alábbi közismert evangéliumi mondások hiányzó szavait?

 

 1.  “Ő szabadítja meg az Ő népét annak…”         bűneiből Mt.1,21.
 2.  “Az aratnivaló sok, de kevés a …”      munkás Mt.9,37.
 3. “Amit néktek mondom, mindenkinek mondom;… ”   vigyázzatok Mk.13,37.
 4.  “Menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden…”       teremtménynek Mk.16,15.
 5.  “Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem, hogy bűnösöket hívjak…”                 megtérésre Lk.5,32.

 

 

2.) Keress válaszokat a Bibliából, amelyek B betűvel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

 

1. Király       Belsazár

2. Állat         Bak bárány

3. Jákób egyik fia     Benjámin

4. Bálvány    Baál

5. Város        Bethlehem

6. Jézus 12 tanítványának egyike    Bertalan

7. Misszionárius       Barnabás

8. Tolvaj       Barabbás Jn.18,40.

9. Drágakő   Berillus

10. Gaz           Bogáncs, kóró

11. Ahonnan megismerhetjük Isten akaratát                        Biblia

 

 

3.) A teremtési napok sorrendje

 

Számozd be az eseményeket helyes sorrendbe!

 • A vizek szétválasztása
 • A Nap és csillagok teremtése
 • A nyugalomnap elrendelése
 • Ádám és Éva teremtése
 • A világosság és sötétség elválasztása
 • A növények megteremtése
 • Az állatok megteremtése

 

 

4.) Tudod-e ki mondta kinek az alábbi szavakat? ÓSZ-ben

 

-  Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten jóra fordította.             József az ő testvéreinek

 • Küldj, akit akarsz                         Mózes az Úrnak        
 • Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek              Mózes a népnek
 • Az Úr hadakozni fog értetek, ti pedig legyetek csendben.        Mózes Izráel népének
 • Hogyan átkoznám meg azt, akit az Úr nem átkoz?        Bálám Báláknak
 • Én és az én házamnépe az Úrnak szolgálunk.                 Józsué Izráel népének
 • Eledel jött ki az evőből, és édesség jött ki az erősből.                Sámson
 • Rajtad a filiszteusok!                   Delila Sámsonnak

 

5.) Tudod-e ki mondta kinek az alábbi szavakat? ÚSZ-ben

 

 

 • Kicsoda az Uram?                       János Jézusnak
 • Vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek.        Jézus az ő tanítványainak
 • Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?           Gazdag ifjú Jézus Krisztusnak
 • Jó nekünk itt lenni, csináljunk három hajlékot…            Péter Jézus Krisztusnak
 • Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.       Mária Jézusnak
 • Tévelyegtek. Nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten erejét.                         Jézus a sadduceusoknak
 • Ki a legnagyobb a mennyek országában?                       A tanítványok Jézusnak
 • Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.                       Júdás a főpapoknak és véneknek
 • Mit cselekedjem Jézussal?                       Pilátus a zsidóknak
 • Miért foglalta el Sátán szívedet, hogy megcsald a Szentlelket?            Péter, Anániásnak
 • Érted, amit olvasol?                     Fülöp, a szerecsenországi kincstárnoknak
 • Inkább Istennek engedünk, mint embereknek.                           Péter a főpapoknak
 • Uram, ki vagy Te?                                   Saul, Jézusnak
 • Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?      Saul, Jézus Krisztusnak