Rohanó események

2014.09.02 11:13

Naponta az újság , a televízió és a rádió új híreket röppent valamennyi földrészre. Annyi könyv és annyi újság jelenik meg, hogy csak a számítógépek képesek feldolgozni azt a rengeteg adatot, amit tartalmaznak. Az emberek ott ülnek a televízió vagy az újság előtt, várják és figyelik, mi történik a világban körülöttük.

Mindig történik valami. Napjainkban különösen gyorsan követik egymást az események, a szenzációk a politikában, a sportban, a tudományban és a technikában egyaránt.

                A vonat rohan, mindenki elfoglalt a napi eseményekkel, olvas. Az emberiség vonata kétezer év óta rohan menetrend szerint. A sínek a Biblia próféciái, a vonat ezeken a síneken Isten közelgő ítélete felé tart. Az utasok erre mégsem figyelnek . A világ gyorsan változó, színes eseményei mindenkit lekötnek. A figyelmeztető bizonyságtétel zászlóval integet: “Vigyázz, veszély közeledik.” De az utasok mással vannak elfoglalva, erre alig figyelnek.

                Te is a vonaton utazol. Nap mint nap hazamész a munkádból, leülsz az újság  vagy a televízió mellé, és telnek a napok mindig új eseményekkel. Az életed vonata visz tovább, és nem veszed észre, hogy múlik az idő, lejárnak az évek, és mi lesz azután?

Isten Igéje figyelmeztet: “Mit ér, ha minden gazdagság, jólét a tied, és még ma éjjel megérkezik, és elkérik a lelkedet?

Állj meg, csendesedj el, lásd meg , hogy a rohanó események káprázata mögött ott áll Isten szelíd hívó szava: “Jöjj énhozzám”!

  • “Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint” (Jel. 22:12)
  • “Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel. 22:17)

Pál apostol figyelmeztet:

  • “... mert magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végsõ romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra: és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket” ( 1. Tesz. 5:2-4)

Jézus mondja:

  • “ És jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, a Földön pedig a tenger zúgása és forrongása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban...., megdermednek a félelemtõl .. Amikor pedig ezek elkezdõdnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok ideje” (Lk. 21: 25-26,28)