Rossz példa követése

2014.08.14 18:39
 • “Én nem tettem így, mert Istenfélő vagyok” Nehémiás 5:15
 • Hiszen mindenki így csinálja! - kiálltja a sportosan vezető férfi a volán mögött, és száguldó kocsijával lelkiismeretlenül leszorítja az útról a másik autót.
 • Hiszen mindenki így csinálja! - legyint a szerelmes fiú, és barátnőjével ágyba bújik.
 • De hiszen mások is így csinálják! - morogja hívő testvérünk munka után és kényelmesen leül a TV elé, ahelyett hogy Bibliaórára menne.
 • Hiszen a többiek sem vállalnak szolgálatot. - gondolják magukban a testvérek a Bibliaóra végén, és intenzíven becsukják a fülüket, amikor a gyülekezetben kétségbeesetten keresnek munkatársakat különböző szolgálatokra.
 •  Így szokás! - gondolja magában szombaton a prédikátor, és megpróbál minden felkészülés nélkül kirázni a kisujjából egy igehirdetést.

Pedig nem mindenki tesz úgy, mint a többiek.

 • Én azonban nem azt tettem - írja Nehémiás, aki megkímélte a népet az igazságtalan adóterhektől.
 • Én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat - mondta Káleb, amikor majdnem mindenki elhagyta Izrael Istenét.
 • Én azonban nem akartam kezemet az Úr felkentjére emelni - mondta Dávid és nem támadt Saulra egész kísérete sürgetése ellenére sem.
 • Én azonban nem ráztam le magamról a pásztori szolgálatot, mondta Jeremiás bár szinte mindenki kigúnyolta.
 • Én azonban azt mondom  nektek ... tanított az Úr Jézus megalkuvás nélkül és egészen másképpen, mint az írástudók.
 • Én azonban nem a saját dicsőségemet keresem, mondta Isten Fia öntömjénező embertársai között.
 • Én azonban ezek közül semmit sem vettem igénybe - írta Pál és sok mindenről lemondott, ami a többi apostolnál elfogadott dolog volt.
 • Még ha mindenki úgy is él, én nem megyek a többiekkel - határozták el néhányan közöttünk. Szeretnénk ebben a megromlott és elfajult nemzettségben a menny világosságát továbbadni, ahogyan Nehémiás tette, istenélelemből és Urunk iránti szeretetből.