Rostálás - Győzhetsz!

2014.02.19 05:54

Rostálás

A győzők között lehetsz!

 

Rostálás = rázogatják, töredezett szemek kihullnak, a polyvát elfújja a szél.

 

A rostálás az egyházban:

- Az üldözés

- A tévtanok,

- Az elkeseredés

- A szakadások

- A lélek hangjának visszautasítása

- A világi magatartás

- A világhoz való alkalmazkodás

- Az önzés

- Különféle bálványok – Sok hívőt ki fog sodorni az egyházból

 

A rostálás legfőbb okai:

1.) Közömbösség

2.) Vasárnap törvény

3.) Teológiai viták, hamis tanítások

4.) Jézus Krisztus – mint a hű tanúbizonyság elutasítása

 

 1. Közömbösség – tíz szűz – öt balga. Nem gyűjtöttek olajat.

Ima-hiány

Kapcsolat-hiány

Mély álom

 

 1. Vasárnaptörvény. Amikor lépésről lépésre engedünk és alkalmazkodunk más vallásokhoz és a világhoz. Ha már fokozatosan elveszítettük, hogy kik is vagyunk.

A nagy próbában – pl. a vasárnap törvény beiktatásakor – elesünk. Ellenpélda: Sidrák, Misák és Abednégó.

 

 1. Hamis tanítások, teológiai viták

A felszínes keresztények, akik sehol sem kapaszkodnak meg, olyanok lesznek, mint a futóhomok.

 

Sátán mindenkit egyéniségének megfelelően környékez meg. Sokszor jelentéktelen és mellékes problémákkal foglalja le gondolatainkat. Igyekszik vitákat támasztani az egyházban – így megosztja a testvéreket – akik elveszítik bizalmukat az alapigazságokban.

 

Csak ha naponta szerzünk élő tapasztalatokat, és ha napi kapcsolatban vagyunk ima által Istennel, akkor maradhatunk fenn a rostán.

 

 1. A hű tanúbizonyság – Jézus Krisztus elutasítása

„Érdeklődtem, mit jelent a látott rostálás. Isten világossá tette, hogy azt a hű Tanúbizonyság Laodíceához szóló bizonyságtétele fogja okozni. Ez a bizonyságtétel egyeseket arra késztet, hogy a mércét magasra tegyék, ill. hogy a tiszta igazságot hirdessék. Egyesek azonban nem viselik el a világos bizonyságtételt, és ellene támadnak. Ez okozza Isten népe között a rostálást.” EW. 270.

 

A laodíceai üzenet megosztja az egyházat. Kiderül a különbség a mély, igazán megtért és a csak formálisan megtért tagok között.

A megújult, megreformálódott emberek más emberré válnak. Buzgó imádkozók lesznek.

Nem világ-utánzók és nem önzők.

Hirdetik az igazságot.

A közömbösek – megelégedettek állapotukkal.

Nem engedik, hogy Isten lelke átformálja őket.

Nem tudják elviselni a megszentelődött lelkészek és tagok élete és beszéde általi bizonyságtevést, és „felkelnek az igazság ellen”.

A Szentlélek munkáját fanatizmusnak bélyegzik.

Kirostálódnak

Elhagyják Isten népét

Az ellenség soraiba állnak.

 

A rostálás ideje.

1844 – a csalódás után kezdődik és folyamatosan tart a kegyelemidő végéig.

Jelenések 12:12.

 

Az egyház NEM bukik el! Bár úgy tűnik, hogy elbukik – de nem fog. A bűnösök kirostálódnak, a polyva elválik a búzától, de az egyház fennmarad. Semmi és senki nem választhat el minket Krisztustól.

Róma 8:35, 37-38.

A Hetedik Napot Ünneplő Adventista Egyház, az az egyház, amely hirdeti az evangéliumot az egész világon és találkozni fog az Úrral!

 

Hogyan kerülhetjük el a kirostálódást?

 1. Ne legyünk túlságosan magabiztosak! Péter példája: Ha mindenki… én nem!
 2. Nem adottságaink és jellemünk garantálja a győzelmet! 1. Korintus 10:12. János 15:5.
 3. Közömbösök, gondtalanok, nem éltek imaéletet, nem tanulmányozták a Bibliát, és nem álltak ellent az őket körülvevő sötétségnek – kirostálódtak, elhagyták isten népét – írja E. G. White.
 4. Odaszentelődést, komolyságot vár el Isten. Ima – Igetanulmányozás. A felszínes tapasztalat kevés!
 5. Ha szorosabb kapcsolatra vágyunk Istennel, azt térdeinken kell elkezdenünk. Imádkozzunk, beszélgessünk úgy Istennel, ahogy eddig még sohasem tettük. Új érdeklődéssel forduljunk a Szentírás felé. Cél: Lélekmentés – bizonyságtevés!

 

Én hol leszek?

 • A közömbösek között?
 • Az imádkozó küzdők között?
 • A győzők között?

Isten ezt szeretné!

Ő mindent megtett győzelmünk érdekében.

Sorsunk végső kimenetele saját döntésünktől függ.

Gyürüs Istvánné