Sába királynő

2014.03.02 10:07

Sába királynővel kapcsolatban sok a legenda, és a művészeteknek is kedvenc témája a királynő alakja. Szeretnék most a legendáktól és emberi ötletektől mentesen néhány dolgot közölni róla. A királynő Salamonnál történt látogatásáról a Biblia két helyen is ír: 1Királyok 10. fejezetében és 2Krónika 9. fejezetében. Ezek hitelességét Jézus megerősíti: Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt Salamonnál.” Máté 12:42.

Érdekes, hogy látogatásáról nem csupán a Biblia, hanem a Korán is beszámol, annyival toldva meg a tudósítást, hogy a királynő elhagyta pogány hitét és egyistenhívővé lett.

Mi természetesen a Bibliában hiszünk, s abból az derül ki, hogy a királynő hallott Salamon bölcsességéről, és szeretett volna meggyőződni annak valóságáról. Az uralkodó gyógynövényekkel, fűszerekkel és arannyal megrakodva érkezett Salamon udvarába. Sok kérdést tett fel a királynak, amikre bölcsen megfelelt.

Látogatásának eredményét úgy összegezte, hogy a felét sem mondták el annak, amit személyesen megtapasztalt. Ez általában fordítva szokott lenni. Salamon viszonozta az ajándékokat, és a királynő visszatért hazájába. A régészek szerint ez a haza a mai Jemen területén található. Az Arab-félsziget DNy-i peremén. Ebből adódóan Sába királynő valószínű, sötét bőrű volt. Történelmi neve Bilkisz.

Egyes hírek szerint Akszum-Dubgurn-ban megtalálták az etióp és német régészek Sába királynő palotáját.

Jemen még nem nyílt meg a tömeges turizmus előtt. A piacokon járva a következő dolgokat láthatjuk.

A bazár polcai tömjéntől, mirhától és egzotikus fűszerektől roskadoznak. Ezek tették Jement hajdan naggyá, és ezeket vitt magával a királynő.

A másik érdekesség: az ezüstművesek utcája. Itt ékszereket, fegyvereket, karkötőket árulnak, amik szintén a régmúltat idézik. Ezek a tények is igazolják, hogy a királynő látogatása és személye valóság és nem mítosz. Természetesen mi eddig is így gondoltuk

Gyürüs István