Salamon felesége

2014.02.27 11:13

A címet olvasva, bizonyára felvetődik a kérdés, hogy melyik? Hisz Salamon 700 feleséggel és 300 ágyassal „rendelkezett”. Ebben az esetben az egyiptomi feleségről írnék néhány gondolatot. Jeruzsálemben az idegenvezető elmondta, hogy Salamon külön épített egy palotát az egyiptomi feleségének. A király palotája a templomhegy déli oldalán a templom szomszédságában állt. A királynénak viszont Salamon a Kidron völgy másik oldalán építtetett lakosztályt, ott, ahol ma egy arab település házai állnak. A képen középen a Kidron-völgy látható. Jobb oldalon a templomhegy lába, ahonnan emelkedik a Mória hegye. Ennek tetején állt a templom. Déli oldalán a király palotája. Ezzel átellenben, ahol most az arab házak látszanak épült a fáraó lányának palotája.

Úgy tűnik, Salamon érezte, hogy a pogány származású királynét jobb, ha egy völgy választja el a megszentelt helytől. Így ír erről a Biblia: „Azután fölvitte Salamon a fáraó leányát Dávid városából abba a palotába, amelyet neki építtetett, mert ezt mondta: Ne lakjék a feleségem Izráel királyának, Dávidnak a palotájában, mert szent hely az, mivel oda került az ÚR ládája.” 2Krónika 8:11.

Valószínű, hogy Salamon némely házassága valóban politikai nyomásra jött létre. Ilyen lehetett a fáraó lányával való házassága is. Ezt próbálta kompenzálni a fent leírt elkülönítéssel.

Gyürüs István