Sasszárny

2014.01.02 12:42

 

Láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal, és hogy sasszárnyakon hordoztalak, és magamhoz vontalak titeket. 2.Mózes 19:4.

Amint a fészkén felrebbenő sas fiai fölött lebeg, kiterjeszti szárnyait fölöttük, felveszi őket és tollain emeli őket. 5.Mózes 32:11.

 

 

„Jóval tölti be időskorodat, és megújul ifjúságod, mint a sasé” Zsoltár 103:5

 

 

„Őrizz, mint a szemed fényét, szárnyad árnyékába rejts el engem!” Zsoltár 17:8.

 

 

„Ó Istenem, milyen drága a Te kegyelmed! Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai!” Zsoltár 36:8.

 

 

„Bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és megnyugodnék!” Zsoltár 55:7.

 

 

Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Zsoltár 57:2.

 

 

Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! Zsoltár 61:5.

 

 

Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. Zsoltár 63:8

 

Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal Zsoltár 91:4-5.

 

 

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,

még a legkiválóbbak is megbotlanak.

 De akik az Úrban bíznak, erejük

megújul, szárnyra kelnek, mint a

sasok, futnak, és nem lankadnak

meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ésaiás 40:3-31.

 

 

És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak Napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok