Sikeresek és istenesek

2019.01.07 17:31

A „sikeresek” és az istenesek

1Móz 4. fejezetében érdekes összevetni a két „vérvonalat”, a mai értelemben vett innovatívokét, sikeresekét, és a másikat, amelyről a világi mércével vett siker el nem mondható:

„Sikeres” vérvonal:

„Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak (a természeti környezet átrendezése)
Lámekh pedig vett magának két feleséget (istentelen házasság)

Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak (mezőgazdaság)
Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak (szórakoztatóipar)
Czilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját (ipar)

Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: …embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött (bűntények)” – a zárójeles megjegyzések tőlem származnak.
Isteni vérvonal:

„Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét” (hit).

Gyakorlatilag semmilyen földi sikert nem könyvelhetünk el az istenesek neve mellett. Nem voltak innovatívak, nem lettek sikeresek, nem változtatták meg a világot. De míg ők ezt nem tették, tettek valami mást: hittek Istenben. A másik vérvonal viszont innovatív és sikeres volt – csak éppen nem hitt Istenben! A különbség magáért beszél. A kérdés, akartok-e még ezek után is sikeresek lenni az életben?