Silás és Apollós

2014.03.03 11:59

Amikor Pál és Barnabás másképp ítélte meg Márk magatartását, és a vele való bánásmódot, a két munkás szétvált. Barnabás Márkot vette maga mellé, Pál munkatársa Silás lett.

            Ezután Silás sok tapasztalatban osztozott Pál apostollal. Együtt éltek át örömöket és nehéz helyzeteket.

            Úgy küzdött, mint Jézus Krisztus jó katonája, bátor harcosa.

            Pál apostol Efézusban dolgozott. Innen Jeruzsálembe ment, de a városban hagyta két munkatársát: Akvillát és Priscillát. Ebben az időben érkezett Efézusba a zsidó Apollós. Alexandriából származott, jól tudott beszélni, és jól ismerte az írásokat.

            Előzőleg hallgatta keresztelő János prédikációit, és megkeresztelkedett a próféta által.

            Efézusban a zsinagógában prédikált. Hallgatói között volt Akvilla és Priscilla. Hallva prédikációját, megállapították, hogy nem ismeri az evangélium teljes világosságát, ezért elhívták magukhoz, és elbeszélgettek vele. Ahogy tanítást nyert, jobban megértette az Írásokat, és a keresztény hit egyik legkiválóbb védelmezőjévé vált.

            Efézusból Görögországba ment. Korinthusban nyilvánosan hirdette az Igét és házanként tanított. Így nagyon sok embert meggyőzött, hogy Jézus a megígért Megváltó.

            Pál apostol az igazság magvát elhintette, Apollós pedig megöntözte. Így teljesedett be Isten munkája.