Simon, a varázsló

2014.03.03 11:31

Fülöp - István diakónustársa volt. Hasonló módon ő is Isten eszköze volt, aki által csodák és jelek történtek.

            Samáriában élt egy Simon nevű mágus. Befolyást gyakorolt varázslásaival az emberekre. Ezeket a praktikákat az ördög segítségével tette.

            Fülöp tanítása és az általa történt csodák hatására, sok ember tért, és keresztelkedett meg. Simon is köztük volt, és Fülöp tanítványa lett. Komoly érdeklődést mutatott a csodák és jelek iránt. Úgy gondolkozott, hogy bizonyára Fülöp ismer olyan trükköket, amelyekről ő nem tud. Különös hatással volt rá a Szentlélek keresztsége, amikor kézrátétellel imádkoztak a tanítványokért. Ezek után a tanítványokat csodák és jelek követték. Isten hatalma hatalmasan megmutatkozott.

            Simon pénzt ajánlott fel az apostoloknak, hogy adják neki is ezt a képességet. Úgy gondolta, hogy Isten ajándékai megvásárolhatók. Elképzelte, hogy milyen népszerű lesz majd. Péter keményen megfeddte Simon mágust, aki üzletet látott a Szentlélek ajándékában. Amikor hallotta Péter dorgáló szavait, megrémült, és arra kérte, imádkozzon érte, hogy semmi se történjen vele azok közül, amikről az apostol beszélt.

(Csel 8:5-25.)