Sok játék, fejtörő

2014.03.03 12:58

I.Írjatok végrendeletet pl. Pál apostol vagy bárki nevében!

 

II.Az első és az utolsó betű felesleges

 

PÉSA OLÖNE IVILÁGOSSÁGŰ

 

III.Kódolt üzenetek

 1. A betűknek számértéke van:        e  i  o  ü  j   k  l

                                                           1 2 3   4  5  6  7

 

b. A betűknek jel értéke van:             e       i      o      ü      j       k      l 

 

                  a b c d e f g

 

IV.Szóbank, minden irányban kereshető szavak

 

u t a s

r r n a

a t n u

m i a l

 

V.Húzz ki minden betűt,

 ami mellett pont van. A maradék betűket olvasd össze!

 

 1. J É. P. É Z V. S. E. U R. S S Z U. V. M. E G. T. A. R T. E G. T T É. P. D. É N. I. G E N. D!

 

VI.Rajzold le az első emberpár családfáját!

 

VII.Házaspárbaj

 • Kérdések a feleség részére
 • Kérdések a férj részére
 • Mi a kedvenc virágod?
 • Mi feleséged kedvenc virága?
 • Milyen fogkrémet utálja a férjed?
 • Melyik  fogkrémet használod éppen most?
 • Hány gombóc fagyit bír egyszerre elnyalni a férjed?
 • Milyen színu a feleséged kedvenc ruhája?
 • Hányas lába van a férjednek?
 • Ha valamilyen háziállatot szeretnétek venni, feleséged mit választana?
 • Mi a kedvenc étele?
 • Mi a kedvenc ételed?
 • Hol járt a férjed általános iskolába?
 • Feleséged melyik tantárgyból volt a legjobb az általános iskolában?
 • Mikor porszívózott utoljára?
 • Milyen alkalomból kapott toled utoljára virágot a feleséged?
 • Mennyi ideig szokott borotválkozni?
 • Hol voltatok nászúton?
 • Hány palacsintát bír egy étkezéskor betermelni a férjed?
 • Miért oda mentetek nászútra?
 • Mikor volt az elso randitok?
 • Hány évig jártatok együtt esküvotök elott?
 • Melyik hónapban kérte meg a kezedet?
 • Mi az, amit szerinted ki nem állhat benned a feleséged?
 • Melyik a kedvenc sportja férjednek?
 • Hányas lába van feleségednek?
 • Mi a fovárosa annak az országnak, ahol utoljára együtt nyaraltatok?
 • Mit gondolsz, mivel tudnád a legnagyobb örömöt megszerezni feleségednek?

 

VIII.Kakukktojás

Csapatonként azonos, világos színű lapból tojásalakokat kivágni. A csapatnak az egy oda nem illőt kell a tojásra írni, felmutatni - és ha jó, a fészekbe tenni.

Halk, csöndes játék!

 

 • Péter, András, Jakab János, Máté                                             Máté vámos, a többi halász
 • Márk, Jakab, Lukács, János, Máté
 • Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, legjobb tudásoddal, minden erődből.
 • A szeretet, nem irigykedik, nem kérkedik, nem gáncsoskodik, nem rója fel a gonoszt, nem gerjed haragra.
 • Ne ölj, ne légy féltékeny, ne paráználkodjál, ne ,lopj, ne kívánd.
 • Szeretet öröm, békesség, kedvesség, szelídség
 • Atya, Fiú, Angyalok, Szentlélek
 • Péter létrájának fokai,
 • hit, jó cselekedet, tudomány, bölcsesség
 • mértékletesség
 • Efézus, Filippi, Laodicea, Kolossé
 • Efézus, Smirna, Kolossé, Laodicea

 

IX.Hívj fel, ha tudod a számomat!

1.Ki volt ő?

 • Az út szélén ült, koldult, mert beteg volt
 • Egymás után háromszor megtagadta Jézust
 • Megvallotta Jézust, bocsánatot kért tőle, és kérte, hogy majd vele lehessen az Ő országában
 • Meghalt, de Jézus feltámasztotta őt
 • Őt is feltámasztotta Jézus, pedig már négy napja a sírban volt
 • Egy rendeletet adott ki, hogy minden két éven aluli gyermeket meg kell ölni

 

1. Heródiás

2. Naini özvegy fia

3. Jakab

4. Bal lator

5. János

6. Péter

7. Júdás

8 .Zákeus

9. Jairus

0. Barrabás

1. Bartimeus

2. Pilátus

3. Kéfás

4. Máté

5. Lázár

6. Tamás

7. Pál apostol

8. Jobb lator

9. Simeon

0. Heródes

2.Ki tette?

 • Az Úr elküldte őt egy városba, de ő egy ellenkező irányba induló hajón  indult el, ahol hatalmas viharba  keveredett
 • Háromszor jól megverte a szamarát, mert az nem akart arra menni, amerre ő szerette volna
 • Épített egy hatalmas hajót és családjával együtt közel két évig abban lakott
 • Miután eladták rabszolgának, Isten lehajolt hozzá, felemelte és az ország gazdasági és pénzügyminisztere lett
 • Álmában egy igen hosszú létrát látott, amin angyalok sétáltak föl és le
 • Egy mozdulattal vizet fakasztott a kősziklából a pusztában

 

1. József

2. Pál apostol

3. A bolond gazdag

4. Áron

5. Bálám

6. Benjámin

7. Sába királynője

8. Salamon

9. Dávid

0. Jákob

1. Jézus Krisztus

2. Ádám

3. Ábel

4. Jónás

5. Énók

6. Bárák

7. Márdokeus

8. Mózes

9. Sámson

 1. Noé

 

3.Ki volt ő?

 • Bartimeus
 • Nikodémus
 • Pál apostol
 • Zákeus
 • Simeon és Anna
 • Barnabás

 

1. Sánta volt, Jézus meggyógyította

2. Lévita származású tudós Pilátus udvarában

3. Pál apostol egyik legeredményesebb munkatársa

4. Látomást kapott az oroszlánok vermében

5. Alacsony termetű, ezért felmászott egy fára, hogy Jézust lássa

6. Izrael tanítója volt, éjjel ment Jézushoz

7. Négyen egy ágyon odavitték Jézushoz és a tetőn át engedték be

8. Férj és feleség voltak, de mivel hazudtak Pálnak, mindketten meghaltak

9. Pilátus őt bocsátotta szabadon Jézus helyett

0. Néma ördöngös volt, gyakran földhöz vágta magát, Jézus meggyógyította

1. Vámszedő volt, éjszaka ment Jézushoz

2. A pogányok misszionáriusa volt

3. Vak volt, Jézus magához hívta és meggyógyította

4. Egy lepedőben mindenféle állatot látott és egy hangot is hallott, öljed és egyed!

5. Jézus legkedvesebb tanítványa volt, a keblén pihent

6. Testvérek voltak, a férfit Jézus feltámasztotta a halálból

7. Nagymamájától és anyukájától hallott Istenről, apja görög volt

8. Jézus bemutatásakor hálát adtak Istennek a Szabadítóért

9. Neki mondta Jézus "EFFATA" - nyilatkozzál meg!

 1. Egy lavórt kért, megmosta kezeit és azt mondta, "ártatlan vagyok!"

 

Ki volt ő?

 • Ki volt Kain?
 • Ki volt Izsák
 • Ki volt Énók?
 • Ki volt Sára?
 • Ki volt Ézsau és Jákob?
 • Ki volt Ábrahám?

 

1. Próféta a király udvarában

2. A fáraó pohárnoka

3. Izrael királya

4. A hívők atyja

5. A király legjobb szolgája

6. Ábel testvére és gyilkosa

7. Sámuel próféta édesanyja

8. Sámson második felesége

9. Jákob legidősebb fia

0. Ábrahám fia

1. Ádám felesége

2. Ádám testvérének a fia

3.365 éven át Istennel járt

4. Ábrahám felesége

5. Ábrahám testvérének a fia, aki csodálatosan megmenekült Sodoma pusztulásakor

6. Mózes testvére

7. Dávid fia, aki fellázadt apja ellen

8. Izsák fiai

9.A fáraó leánya, aki megtalálta Mózest a Nílusban

0. Sálem királya, pap volt

X.Puzzle-t készíteni

 • Képeslapból vagy könyvborítóból puzzle-t készíteni. Ezt kell a csapatoknak időre összerakni.
 • Nehezíteni lehet a játékot, Kinek a festménye a kép, ki írta ezt a könyvet, melyik templomot ábrázolja vagy melyik várost.
 • Minden jó válasz plusz egy pontot ér.

XI.Közmondások

 • A Példabeszédek könyvében nagyon sok olyan bölcsmondás van, ami egy magyar közmondással rokon. Ezeket a párokat meg kell találni és a bölcsmondás mellé kell tenni a közmondást vagy a közmondás mellé kell keresni a Bibliából bölcsmondást.Pl., Aki nem dolgozik, ne is egyék. Vagy Péld.27,1. "Nyugtával dicsérd a napot!" Móz.IV.22,23-31 "Áll, mint Bálám szamara"

XII.Bibliai történet eljátszása

 • Bibliai történet eljátszása, pantomimmal, szoborba-állással. Hang nélkül. A másik csapatnak ki kell találni, kit, ill. mit játszottak el.

XIII.Éneklés

 • Énekeljenek a csapatok. Az egyik esti éneket, a másik reggelit, az egyik a szeretetről, a másik a gyerekekről. Az egyik Jézus eljöveteléről, a másik a bűnről. Lehet a témákat kalapba tenni és húzni, hogy melyik csapat milyen éneket énekeljen.

XIV."Ki kicsoda a történelemben?"

 •  Neveket mondani és a gyorsabb csapat - kézfeltartás vagy felállás után - megmondhatja. Pl Ki volt Aba Sámuel? Ki volt Mussolini?

XV.Spárgafűzés

 •  Minden csapat kap egy egy gombolyag spárgát. A csapatnak fel kell fűznie magát a spárgára úgy, hogy minden személy pulóver ujján, vagy nadrágszárán egyiken befűzi, a másikon kibújtatja a spárgát. Nem jó, ha a nyakánál bújtatja ki a spárgát, mert az veszélyes. Amelyik csapat hamarabb kész, az kap több pontot.

XVI.Földre szórni aprópénzt

 • Lehet kukorica, bab, borsó, apró kavics stb. Amelyik csapat többet tud összegyűjteni, az kap több pontot. Egyszerre szabad kezdeni.

XVII.Keresés

 • Minden csapatból egy-egy versenyző kimegy. Minden csapat eldug valahova egy tárgyat. Egyesével bejönnek keresni. Csak "hideg", "meleg", "langyos" és "forró" szavakkal lehet segíteni a keresésben. Stopperral mérjük az időt.

XVIII.Ki írta?

 • Egy-egy könyvből  lehet irodalmi vagy bibliai is felolvasni egy nagyon ismert, jellemző idézetet. Ki kell találni a könyv címét, íróját.

XIX.Terményválogatás

 • Többféle terményt összekeverünk és kiöntünk. Minden terménynek megvan a pontértéke. Pl. bab, kukorica - 1 pont, búza, árpa 5 pont, dió - 10 pont, ping-pong labda - 20 pont. Az a csapat győzött, aki több pontot összegyűjtött.

XX.Mi lehet ez?

 • Különböző dobozokba teszel, rizs, kukorica, száraz borsó, bab, kavics. Megmutatod a csapatoknak. Csapatonként két-két önként jelentkezőt ki kell küldeni. Három kis kupacot csinálni, pl. bab,  borsó,  kavics. A negyedik egy lavór víz. Bejön a játékos, akinek még kin bekötötted a szemét. Leveti a cipőjét és minden kupacról mezítláb meg kell állapítania, hogy mi az. Az utolsó a víz, azt biztosan ki fogja találni!

XXI.Vegyes tudnivalók

Melyik város?

Nyelvtan

Leg...

Mégleg...

Vegyes

Kálvinista Róma

 • Debrecen

Melyik a magyar nyelvben leggyakrabban előforduló mássalhangzó, ill. magánhangzó?

 • "t" 100/13, "e" 100/26

Melyik a Föld legnagyobb sivataga?

 • A Szahara

Melyik a legkisebb földrész?

 • Ausztrália

Matek, Add hozzá a hortobágyi hidunk lyukainak számához egy telefontárcsa lyukainak számát, ehhez az érzékszervek és az ókori világcsodák számát. Mennyi a végeredmény?

 • 9+10+5+7=31

Duna gyöngye

 • Budapest

Mássalhangzóval vagy magánhangzóval végződik több főnév nyelvünkben?

 • Msh-val

Melyik Ázsia legnagyobb sivataga?

 • A Góbi sivatag

Melyik Európa legsűrűbben lakott országa?

 • Hollandia

Helységnévvel válaszolj!

Mit kiált a szomjas turista, ha kútra lel?

 • Hévíz

A négy folyó városa

 • Győr

Kb.hány magyar szót ismer egy átlag magyar?

 • 50-60 000

Melyik Európa legnagyobb folyója?

 • A Volga

Melyik Európa legnagyobb kikötője?

 • Rotterdam

Helységnévvel válaszolj!

Milyen Csaba, ha nem mérges?

 • Békéscsaba

Észak Velencéje

 • Stockholm

Mit jelent a Himnuszban ez a mondat, "Nyújts feléje védő kart..."

 • Úgy értendő, hogy föléje...

Melyik földünk legbővizűbb folyója?

 • Az Amazonas

Melyik Földünk legnagyobb termetű szárazföldi  emlőse

 • Afrikai elefánt; 70 q is lehet

Helységnévvel válaszolj!

Hogyan búcsúzik a kínai az ételtől?

 • Párizs

A hirös város

 • Kecskemét

Mi a különbség az óra, a kecske és a csendőr között?

 • Az óra üt, a kecske legel, a csendőr, ütlegel

Melyik Európa legmagasabb hegységrendszere?

 • Alpok

Ki a zeneirodalom leghíresebb "csodagyereke"?

 • Mozart

Ki írta, "Habár fölül a gálya, alul a víznek árja? azért a víz az úr"

 • Petőfi, Föltámadt a tenger...

Az örök város

 • Róma

Mi a különbség a tiszalöki vízlépcső gátmesterének újszülött fia és a Rotbart penge között?

 • Az egyik Józsi lett, a másik jó zsilett

Melyik Magyarország legmagasabb hegye?

 • Kékes tető

Melyik földünk legnagyobb tava?

 • Kaszpi tó

Nyáron koplal, télen eszik, mi az?

 • Kályha

A fény városa

 • Párizs

 

 

 

 

Találós kérdés, Mi kell ahhoz, hogy valaki nyelvész legyen?

 • Nyelv és ész

Melyik Európa legnagyobb tűzhányója?

 • Etna

Melyik hazánkban a leggyakoribb cinege?

 • Széncinke

Mit mond az arany, ha fáj neki valami?

 • Au...

 


 

Ételek

Földrajz

Anatómia

Miből állt a pászka vacsora? Móz.II.12,5-8

 • Bárányhús, kovásztalan kenyér, keserű füvek

Melyik mai ország területén található Korinthus?

 • Görögország, Korinthosz

Mihez hasonlítja Salamon kedvese, szemét?

 • Galamb - Én.Én.4,1.

Mit evett Keresztelő János a pusztában?

 • Mt.3,4. Sáska, erdei méz

Melyik mai ország területén Hol található Szmirna?

 • Izmir - Törökország

Mihez hasonlítja Salamon kedvese, fogát?

 • Megnyírt juhnyáj 4,2.

Milyen egyiptomi ételek után sóvárogtak az izraeliták a pusztában?

 • 4Móz 11,5.halak, ugorkák, dinnyék, pórhagymák, vereshagymák, fokhagymák

Melyik mai ország területén található Damaszkusz?

 • Dimasó - Szíria

Mihez hasonlítja Salamon kedvese, száját?

 • Karmazsinfonal 4,3

Mit főzött Elizeus szolgája a prófétáknak?

 • Kir.II.4,39. Sártököt

Melyik mai ország területén található Názáret?

 • Izrael

Mihez hasonlítja Salamon kedvese, kezét?

 • Aranyhenger  5,14.

Miből sütötte Ezékiel a kenyeret?

 • Ezék.4,9.búza, árpa, bab, lencse, köles, tönköly

Melyik mai ország területén található

Jerikó?

 • Jordánia

Mihez hasonlítja Salamon kedvese, hasát?

 • Gabonaasztag liliomokkal körülkerítve. 7,2

 


 

Könyvcím

Szerző

Ki fordította

E.G.White

Biblia

Dr.Tokics Imre,

 • Az imádság himnusza

Mit mondasz magadról?

 • Erdélyi László

A nagy küzdelem

 • Bánfiné Roóz M.

Melyik volt az első E.G.W. könyv, amit magyarra fordítottak?

 • Jvt.

Hány személy volt Noé bárkájában?

 • 8

Dr.Hans Heinz,

 • Lesz-e holnapunk?

A hit diadala

 • Petrik Imre

Próféták és királyok

 • Bánfiné

Melyik E.G.W.könyv, írja le Jer .pusztulásától a mennyei Jer. megalapításáig a az üdvtörténelmet?

 • A nagy küzdelem

Ki mondta: "Király vagy-é te csakugyan?"

 • Jn 18,37. Pilátus

Frankné Tamás Anikó,

 • Receptgyűjtemény a húsnélküli táplálkozáshoz

Szeretetre vágyunk

 • Kárpáti Petronella

Krisztus példázata

 • Bánfiné

Melyik az a White könyv, amelyik a királyok korától az ÓSZ-i kánon lezáródásáig írja le az üdvtörténetet?

 • Próf és Kir.

Kinek a táborában döntötte fel a sátort az árpakenyér?

 • Midianiták

Moldován Vilmos,

 • Tovább kell vinnetek

Két próféta

 • Dr.Szigeti Jenő

Jézus élete

 • Dr.Homoki Henriette és Dobos János

Hol írta E.G.White a "Korszakok vágya" Jézus élete c.könyvet?

 • Ausztráliában 1891-1900

Kik voltak Áron testvérei?

 • Mózes és Mirjám

Páskulyné Kovács Erzsébet,

 • Kereszten irgalom

A könyvek könyve

 • Szőllősi Árpád

Hányan fordították a Pátriárkák és próféták c.könyvet?

 • négyen

Melyik könyvekből áll a "Korszakok küzdelme" sorozat?

 • PP
 • PK
 • Apt
 • NK

Mi volt Ruth kisfiának neve?

 • Obed

 


 

Biblia

Törté-nelem

Irodalom

Hol született?

Biológia

Szárma-zási hely

Hány fia volt Izsáknak?

 • Kettő, Ézsau és Jákób

Honfoglalás

 • 895-896

"Tüzesen süt le a nyári nap sugára..."

 • János vitéz

Petőfi S

 • Kiskörös

Mivel szaporodik a gomba?

 • spórával

Tulipán

 • Hollandia

Ki mondta, "Méltán haragszom mindhalálig"

 • Jónás

Aranybulla

 • 1222

"Hé paraszt! Melyik út megyen itt Budára?"

 • Toldi

Arany János

 • Nagyszalonta

Mi az ember kiválasztó szerve?

 • A vese

Parafa

 • Portugália

Hogyan tette ehetővé Elízeus a mérgező ételt?

 • Lisztet tett bele

Tatárjárás

 • 1241-42

Ki írta a "Légy jó mindhalálig" c. regényt?

 • Móricz Zs.

Csokonai Vitéz Mihály

 • Debrecen

Nyitvatermő növény

 • fenyő

Melyik ország "zöldaranya" a fenyőfa?

 • Finnország

Mihez hasonlította Salamon kedvese haját?

 • Kecskenyájhoz Én 6,2.

Dózsa parasztfelkelés

 • 1514
 • Ki írta a "Kincskereső kisködmön" c. könyvet
 • Móra F.

Móricz Zsigmond

 • Tiszacsécse

Milyen fogazata van a húsevő ragadozóknak?

 • tarajos

Merinói juh

 • Spanyolország

Mihez hasonlította Salamon kedvese nyakát?

 • Dávid tornya

Mohácsi vész

 • 1526

Mi a jambus?

 • versláb

Ady Endre

 • Érmindszent

Hány nemzeti park van hazánkban?

 • öt. Bük, Kiskunság, Hortobágy, Aggtelek, Fertőtó

Konyak

 • Franciaország

 

 • Ki írta a Mama c. verset?

Ady

Petőfi

József Attila

 

 • Ki írta az Anyám tyúkja c. verset?

Petőfi

Arany J.

Vörösmarty

 

 • Magyarországon hány % a válások száma?

26%

52%

75%

 

 • Kinek kötelessége a gyermekek nevelése?

Iskola

Általában az oktatási intézmények

Szülők

 

 • Melyik a legnépszerűbb család a rádióban?

A Szabó család

A Kovács család

A Molnár család

 

XXII. Ki, kicsoda a történelemben?

1. Aba Sámuel                                                              Árpádházi magyar király 1041-1044

2. Antonius Marcus                                                      i.e. 82.- i.e. 30. társcsászár a II.       triumvirátusban

3. Kötöny                                                                     Kun fejedelem 1241. IV. Béla idején         települnek Magyarországra

4. Kossuth Zsuzsanna                                                  1817-1854. a katonai tábori kórházak        megszervezője

5. Korányi Frigyes                                                       1828 - 1913. Belgyógyász, egyetemi          tanár

6. Hippokratesz                                                            i.e. 460 - 377. az ókor leghíresebb orvosa.

7. Gábor Áron                                                              1814 - 1849. Erdélyi honvéd őrnagy a       szabadságharcban ágyúöntő.

8. Paál László                                                               1846 - 1875. festő

9. Pázmány Péter                                                         1570 - 1637. Esztergomi érsek,       ellenreformátor

10. Magellán                                                                1480 - 1521. portugál tengerész, földrajzi felfedező.

11. Montecuccoli                                                         olasz származású Habsburg császári           hadvezér 1609-1687

12. Baudelaire                                                              1821 - 1867. modern francia költő

13. Benz                                                                       1844 - 1929. német mérnök, az első           kétütemű gázmotort készítette

 

XXIII. Mit jelent?

1. A pellengér?

a vándordiák

b halfajta

c szégyenoszlop

 

2. Pulya

a falu neve

b kisgyerek neve a Tiszántúlon

c Iszákos ember gúnyneve

 

3.Kópic

a Kamra neve az Őrségben

b Hitvány ember gúnyneve

c Kisméretű fürge halfajta

 

4.Kisafa

a Facsemete

b A szekér egyik része

c Dunántúli falu neve

 

5. Kengyel

a A nyereg része

b Nászajándék neve

c A népviselet egyik darabja

 

6. Kohézió

a acélkohó légtere

b Koholt vádak összessége

c Összetartó erő

 

7. Konzum

a Kereslet

b Fogyasztás

c kinálat

 

8. Koperta

a Bélyegző

b Boríték

c Fejpénz

 

9. Molinó

a Pamutszövet

b Lezser szabású öltöny

c Olasz napszemüveg

 

10. Dravida

a disznövény

b indiai őslakos

c tengeri halfajta

 

11. Explozió

a Robbanás

b Elnapolás

c miniszteri tájékoztató

 

12. Krampácsol

a Vasúti  talpfák alá csákánnyal követ ver be

b Hamisan zongorázik

c Régóta köhög

 

13. Lecitin

a Ecetsavszármazék

b keményítő

c foszfordús vegyület

XXIV.Segíts

1.Bartímeusnak!

 

1. Kána

Názáret

Jerikó

Jeruzsálem

 

 

2. béna

süket

vak

néma

 

 

3. Tamás

Taddeus

Timótheus

Timneus

 

 

4. Gyere vissza holnap ilyenkor!

Mutasd meg magadat a papnak!

A te hited megtartott téged!

Sajnos, nem tudok rajtad segíteni!

 

 1. Melyik városban élt?
 2. Mi baja volt?
 3. Mi volt édesapjának a neve?
 4. Mit mondott neki Jézus?

 

2.A szerecsenországi komornyiknak!

 

1. Kandakénak

Klaudiusnak

Kéfásnak

Krispusnak

 

2. Jerikóba

Betlehembe

Jeruzsálembe

Kapernaumba

 

3. Péter

Tamás

Pál

Filep

 

4. Ezékiás

Ézsaiás

Dániel

Jeremiás

 

 

 1. Kinek a szolgája volt a komornyik?
 2. Hova ment imádkozni?
 3. Melyik tanítvány segített neki megtalálni az üdvösség utját?
 4. Melyik próféta könyvét tanulmányozta a komornyik?

 

3.Segíts Nikodémusnak!

 

 1. Sadduceus

Zelóta

A zsidók főembere

 

 

Heródes párti

 1. Délelőtt

Délután

Reggel

Éjszaka

 

 

 

 1. Add el vagyonodat és oszd ki a szegényeknek!

Újjá kell születned!

Legyen hited Istenben!

Ne félj, csak higgy!

 1. Igen, természetesen!

Nem, nem volt rá oka!

Szeretett volna beszélni, de Nikodémus belé fojtotta a szót.

Ezt nem lehet tudni.

 

 1. Ki volt Nikodémus?
 2. Mikor ment Jézushoz?
 3. Mit mondott neki Jézus?
 4. Beszélt-e Jézus Nikodémusnak Mózesről?

XXV.Helyettesítsd be

Helyettesítsd be a számokat megfelelően a betűket. Megfejtésül egy bibliaszöveget találsz.

 • l “4 6 3 2 1 18  17  3 9 11 11 7 17 12   13 11
 • ü  5 11 6 1 6 4 6 18 8 13 1   8 9 12
 • r  4 6 3 6 11 18   17   15 13 4 6 11 11 13 16 6 12
 • k  13 11   4 14 10 6 11 18   17 7 12.”
 • c
 • e Megfejtés, Kerüld a rosszat és vélekedjél jól, keresd a békességet és kövesd azt.” Zsolt.34,15
 • z
 • j
 • o
 • v
 • s
 • t
 • é
 • ö
 • b
 • g
 • a
 • d
 • 2. Töltsd ki a hiányzó részeket és keresd meg a szöveget a Bibliában!

 

 • --------------------------- téged az Úr és ---------------------- meg téged.
 • ----------------------------meg az Úr az ő --------------------- te rajtad, és
 • ----------------------------- te rajtad.--------------------- az Úr az Ő orcáját
 • -------------------------- és adjon ------------------------ néked.
 • Megfejtés az ároni áldás Móz,IV.6,24-26

 

 • 1 _______
 • _____
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

XXVI.Javítsd ki!

Ez a bibliaszöveg hibásan van ha megtaláltad a hibát, akkor javítsd ki!

 • “A háborgás később békességes tűrést nemz, a békességes tűrés megpróbáltatást, az pedig reménykedést, a reménykedés pedig nem csúfoltatik meg.”

Megfejtés, Rm.5,3-5 “Háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg.”