Számok

2019.01.07 18:37

A nagy és kerek számok pedig gyakran különös érdeklődést keltenek, különösen vonzóak tudnak lenni, időnként pedig érdekes dolgokra hajtják az embereket. A hagyomány szerint pl. az egyiptomi uralkodó törzsenként 6 tudóst hozatott Jeruzsálemből, mégsem beszélünk hetvenkettes fordításról, a septuaginta ugyanis hetvenest jelent. Még szembetűnőbb, hogy az 1Móz 10. fejezetében említett hetven nyelv, ha megszámoljuk, kiderül, hogy 72. A 12-es szám is rendre 10-re és 2-re bomlik a Szentírásban (pl. a 12 Kánaánt kikémlelő kémből kettő hisz, tíz nem hisz). A zsidók szerették a számokat, mindent megszámoltak. Így derült ki, hogy pl. a Tórában 613 parancs található, amiből 248 előírás, 365 tilalom (tilalom tehát minden napra esik). Végül még egy érdekesség: tudjuk, hogy a héberek is betűket használtak számokként, így minden szónak, mondatnak számértéke is van (ilyen az újszövetségi 666 is). A JHVH számértéke így 26.