Szavak nélküli könyv

2014.03.04 10:46

A néma könyvecske

Bibliavers: A szövegbeli bibliaverseket írjuk külön-külön a könyv megfelelő színű oldalára

Tárgy: Négy színes papírlap (fekete, piros, fehér és sárga), melyeket összefűzünk könyvecskének és zöld borítólapot teszünk rá

21. Lecke

Szerettek olvasni? A nagyobbak már örülnek egy jó történetnek, a kisebbek jobban szeretik a képes vagy kifestő könyvet. Láttatok-e már olyan könyvet, amiben sem szöveg, sem kép nincs, csak különféle színűek a könyv lapjai? Ná­lam van egy ilyen könyv, szeretnétek látni? Nézzétek! (Mutasd a könyvecskét.) Nincs érdekes külseje. Mégis, ez a különös, szöveg és kép nélküli könyvecske a legcsodálatosabb történetet mondja el. Megmutassam a lapokat és elmondjam hozzá a történeteket?

Itt egy fekete lapot láttok. Egyáltalán nem szép. Mégis nagyon fontos dolgot mond. Így szól: "mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül" (Róma 3:23). A fekete szín a bűnről beszél. Ilyen fekete a mi szívünk Jézus szemé­ben. A bibliavers megmondja, hogy mindnyájan vétkeztünk. Mindnyájan követtünk már el olyan dolgot, amire Isten azt mond­ta, hogy ne tegyük. Hazudtunk. Engedetlenek voltunk. Barátságtalanok voltunk. Lehet, hogy vannak, akik loptak, csaltak, csúnya szavakat mondtak vagy tisztátalan történeteket meséltek. Oh, igen, így van! Mindnyájan vétkeztünk és tudjuk is, ugye?

De nézzük a következő lapot. Piros, mint a vér, arról is beszél nekünk. Beszél valakiről, aki a világba jött, vérét ontotta, hogy akik hisznek Benne, azoknak bűnét eltörölje. Igen, Jézusról beszél, aki mindnyájunkért meghalt. (Mondd el röviden Jé­zus születését és kereszthalálát.) Csodálatos üzenetet hoz a piros lap: "Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől" (l János 1:7).

Nézzétek ezt a fehér lapot. Azt mutatja, milyen lesz a szívünk, ha engedjük, hogy Jézus vére megmossa. Akkor fehér lesz, mint a hó, mert az Ő vére a fekete szíveket fehérre mossa. Ilyen lesz, ha hiszünk Jézusban és kérjük, hogy jöjjön a szí­vünkbe és tegye tisztává. "Moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál" (Zsoltárok 51:9). Így imádkozott Istenhez Dávid, amikor vétkezett. És Isten megmosta szívét, minket is megmos, csak kérjük Tőle.

Könyvünk utolsó lapja a legszebb. Ragyogó arany színe van. Ez a dicsőséges aranyutcákról beszél. Ezeken járunk majd, ha Jézussal leszünk a mennyben, ahol csodálatos helyet készített a mi számunkra is. (Beszélj a gyermekeknek a mennyországról úgy, hogy kívánatos legyen számukra az odajutás.) A mennybe nem mehet be a legkisebb bűn sem. Ha be­mehetne, akkor megrontaná és többé nem volna menny. Ezért kell, hogy mindnyájunk szívét megmossa Jézus vére. Csak a tiszta, hófehér szív mehet az aranyvárosba.

Jézus azt akarja, hogy odamenjünk és Nála legyünk. Meghalt értünk, hogy lehetővé tegye, hogy vele legyünk. Ilyen na­gyon vágyódik utánunk. Most alkalmunk van arra, hogy megnézzük szívünket, hogy tiszta-e, fehér-e az. Ha szívetek még nincs megtisztítva, vagy egyszer már odaadtátok Jézusnak, de azóta már beszennyezte a bűn, akkor most jöjjetek azonnal Jé­zushoz. Míg imádkozom értetek, kérjétek Jézust, hogy szíveteket mossa tisztára és tegye hófehérré.