Személyes bizonyságtevés és bibliaóra

2014.06.11 14:11

Jézus példája:

 • Helyek:

= Családi otthon – Mária-Márta otthona Betániában, Emmaus…

= Tengerpartról

= Hegyi beszéd

 

 • Emberek:

= Tömegek – 5000 ember megvendégelése

 • 4000 ember megvendégelése
 • Templomban

 

 • Egyének:
 • Nikodémus
 • Samáriai asszony
 • 38 éve beteg
 • Tanítványait egyénenként hívta
 • Gazdag ifjú
 • Házról házra kettesével küldi ki tanítványait

 

Apostolok példája:

 • Péter – Kornéliusnál
 • Fülöp – Szerecsen főember
 • Ananiás – Saul/Pál
 • Pál: - Filippi börtönőr
 • Akikkel csak találkozott – ApCsel 17:17.
 • Félix, Festus, Agrippa
 • Börtönben fogadott embereket ApCsel 28:30
 • Aquilla és Priscilla – Apollós

 

A személyes munka elengedhetetlenül fontos

- Az evangélizációk

- A nyilvános előadások

- Egyéb nagyobb létszámú előadások

Mellett, – előtt – és után!