Szerelmes levél Atyádtól

2014.03.16 13:23

Gyermekem!

 

Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad

Zsoltárok 139.1

Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel

Zsoltárok 139.2

Minden utadat jól ismerem

Zsoltárok 139,3

Még a hajszálaid is mind számon vannak tartva

Máté 10,29-31

Mert saját magam hasonmására teremtettelek téged

1Mózes 1,27

Anélkül hogy tudnád, Énbennem élsz, mozogsz, létezel

Apostolok Cselekedetei 17,28

Mert az én nemzetségem vagy

Apostolok Cselekedetei 17,28

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek

Jeremiás 1,4-5

Kiválasztottalak magamnak, a teremtés kezdetén

Efezusiakhoz 1,11-12

Nem véletlen az életed, mivel teljes egészében minden tetted le van írva a könyvemben

Zsoltárok 139,16

Én határoztam el pontosan a születésed idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni

Apostolok Cselekedetei 17,26

Csodálatosnak alkottalak meg

Zsoltárok 139,14

Én formáltalak anyád méhében

Zsoltárok 139,13

Én hoztalak a világra születésed napján

Zsoltárok 71,6

Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem

János 8,41-44

Nem vagyok tartózkodó, sem haragos, hanem teljes szeretettel tekintek rád

1János 4,16

Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak

1János 3,1

Csupán azért, mert a gyermekem vagy és én Apád vagyok

1János 3,1

Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál

Maté 7,11

Mert én vagyok a tökéletes Apa

Máté 5,48

Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered

Jakab 1,17

Mert mindenben gondoskodom rólad és ellátlak mind azzal, amire szükséged van

Máté 6,31-33

A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli

Jeremiás 29,11

Mert örök szeretettel szeretlek téged

Jeremiás 31,3

Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton

Zsoltárok 139,17-18

Sosem unok bele abba, hogy jót tegyek veled

Jeremiás 32,40

Mert az én kincsem vagy

2Mózes 19,5

Teljes szívemmel és lelkemmel vágyom arra, hogy örök életet adjak neked

Jeremiás 32,41

Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked

Jeremiás 33,3

Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem

5Mózes 4,29

Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését

Zsoltárok 37:4

Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt elképzeled

Eféz 3,20

Mert én vagyok a leghűségesebb bátorítód

2Thessz 2,16-17

Az Atya vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal

2Kor 1,3-4

Amikor a szíved megtört, akkor vagyok közel hozzád

Zsoltár 34,19

Mint ahogy a pásztor karjára gyűjti bárányát, úgy hordozlak téged a szívemen

Ézsaiás 40,11

Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről

Jelenések 21,3-4

És megszabadítlak az összes földi fájdalmadtól

Jelenések 21,3-4

Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogyan Jézust szeretem

János 17,23

Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek

János 17,26

Ő és én, egyek vagyunk

Zsidókhoz 1,3

Ő azért jött hogy bebizonyítsa, hogy én veled vagyok és nem ellened

Rómaiakhoz 8,31

Nem tulajdonítom neked vétkeidet

2Kor 5,18-19

Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékélhessünk

2Kor 5,18-19

Az Ő halála volt a szeretetem legmélyebb kifejezése

1János 4,10

Feladtam mindent, amit szerettem, azért hogy megnyerjem a te szeretetedet

Róm 8,32

Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be

1János 2,23

Soha, semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől

Róma 8,38-39

Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott

Lukács 15,7

Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek

Eféz 3,14-15

Az én kérdésem ez: Leszel-e te a gyermekem?

János 1,12-13

Várok rád

Luk 15,11-32

 

Szeretettel, Édesatyád, a Mindenható Isten