Szeretet-himnusz

2014.09.02 11:27

Szeretethimnusz - ha egy gépkocsivezető mondja el

Kor.I.13. Fejezete nyomán

Hogyha a KRESZ minden betűjét ismerem is, és ha még a legnehezebb paragrafusaival is teljesen tisztában vagyok, azonban számításon kívül hagyom embertársaimat, akkor olyan vagyok, mint egy motor nélküli kocsi. És ha enyém a leggyorsabb kocsi, és 0-ról 100 km-es sebességre néhány másodperc alatt fel tudok gyorsulni, és vezetői képességem minden akadályt le is tud győzni, de ugyanakkor nem gondolok felebarátomra, akkor én magam  közlekedési akadály vagyok. És ha kocsim a legnagyobb lóerő számmal bír, és én játszva teljesítek nagy távolságokat és kocsimmal sok kapcsolatot teremtek is, elfelejtkezem azonban útitársamról, kinek használok akkor? Mert ha az egyik ember ügyel a másikra, nem a magunk igazát fogjuk keresni a KRESZ rendelkezéseiben: ha él közöttünk a felebaráti szeretet, az önzést szögre fogjuk akasztani és egymást kölcsönösen emberként fogjuk kezelni.

Szeretethimnusz - ha egy orvos mondja el

Kor.I.13,

“Lehetek híres tudós, gyakorló orvos,

s irodámban diplomák és oklevelek tanúsíthatják tanultságomat:

tarthatnak kiváló tanárnak s meggyőző szónoknak,

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

 

Lehetek kiváló klinikus, aki a legbonyolultabb betegségeket is diagnosztizálja,

s ismerhetem az emberi test minden titkát …

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

 

A szeretet kitűnő gyógyszer,

és nincs benne semmi mérgező:

nem elnyomja a szervezet védekező képességét, hanem felerősíti azt.

 

Bármely más gyógyszerrel együtt adható,

csodálatos, jótékony katalizátorként hat.

Oldja a fájdalmat,

s az élet számára a lehető legmagasabb minőséget biztosítja.

 

Mindenki elviseli: nem okoz allergiát, sem türelmetlenséget.

 

A közönséges gyógyszerek jönnek és eltűnnek.

Amit tegnap jónak tartottak, mára haszontalannak bizonyul.

Amit ma jónak tartanak, holnapra bizonyul haszontalannak.

A szeretet azonban minden próbát kiáll, s mindig hatásos marad.

 

Mai ismereteink töredékesek,

Gyógymódjaink többsége csak kísérleti jellegű.

Ez az egyetlen tényező, mely jó kapcsolatot tud teremteni betegek, rokonok és orvosok között,

így hát senki sem gyermekként, mindenki érett emberként fog viselkedni.

 

Ma még sok igazság csak tükörben, homályosan jelenik meg előttünk, orvosok előtt, és nem értjük még, hogyan működnek közre a szellem erői az élet fenntartásában:

de egy napon mindent egészen világosan fogunk látni.

 

Addig megmarad a három legfontosabb gyógyír:

a Hit, Remény és a Szeretet,

de közülük a legnagyobb a szeretet.

 

(Kor.I.l3, átfogalmazása orvosok számára dr. Ernesto Contreras által.

Idézi: Tőkés Ildikó: Gyógyulásom zsákutcái 60. 60. old.) (Agykontroll, 1995.)

Szeretet-himnusz szabadon

Kor.I.13,

A szeretet hosszútűrő, jóságos, türelmes

akkor is, ha századszor is ugyanazt elmondták neked

A szeretet nem irigykedik,

és nem is akar mindent tudni;

nem kérkedik, nem henceg, és senkit nem használ ki;

nem fuvalkodik fel.

Nem mondja: én mindent tudok,

nem bosszantja illetlenül a másikat,

nem keresi a maga hasznát,

tudja, hogy egymásért vagyunk.

A szeretet nem is keseredik el, ha valami éri;

nem mondja, ez volt az utolsó, többet már nem bírok.

A szeretet a gonoszt sem rója fel, nem veti szemedre;

nem örül az igazságtalanságnak, de örül az igazságnak.

A szeretet a bűnt tisztázza,

megbocsátja, és mindent elfelejt.

A szeretet mindent elhordoz, ha nem érti, akkor is.

Istenre bízza, Aki mindent vizsgál és megítél.

A szeretet mindent hisz, ami a Bibliában van, és hű a másikhoz,

még ha tudja, hogy kihasználják, akkor is…

A szeretet mindent remél, mert Istenre bízza magát.

Ha minden összeomlik is,

akár házasság vagy a család, a gyülekezet, az államrend, a világ:

A szeretet örökre megmarad!