Szilveszterre gyűjtemény

2014.01.02 14:25

Kérdések az Efézusi levélből

 

 1. Hol található Efézus?
  1. Törökországban
  2. Görögországban
  3. Itáliában

 

 1. Honnan írta Pál apostol levelét az efézusiaknak?
  1. A folyópartról, ahol az imádkozás szokott lenni
  2. A sátorkészítő műhelyből
  3. A börtönből

 

 1. Mennyi ideig tartózkodott Pál Efézusban?
  1. Ki tudja?
  2. 2 évig
  3. 3,5 évig

 

 1. Az Efézusi levél
  1. A társadalmi problémák evangéliuma
  2. A tantételek evangéliuma
  3. Az emberi kapcsolatok evangéliuma

 

 1. Pál szerint mi az üdvösség feltétele?
  1. Kegyelemből, hit által, Isten ajándéka
  2. Törekedjetek a tökéletességre, amely nélkül senki nem láthatja meg az Urat
  3. Cselekedetek által tartattok meg és ezáltal nyertek kegyelmet.

 

 1. Efézus 3-ban Pál egy „titokról” beszél. Mi ez a titok?
  1. Krisztus szerette volna titokban tartani az angyalok előtt, hogy mire készül
  2. Csak bizonyos elhívott, kiváltságos személyeknek – mint pl. Pál – nyilatkoztatta ki Isten a titkot
  3. Az ÚSZ-ben a titok nem valami titkolt dolgot jelent, hanem olyan igazsáégot, amit korábban nem ismertek az emberek, amit Isten jelentett ki a Szentlélek által

 

 1. Efézus 4-ben a lelki ajándékokról olvasunk. Melyikeket említi itt Pál szószerint?

Apostolok, püspökök, próféták, álomfejtők, evangélisták, szónokok, pásztorok, hittérítők, tanítók és könyvevangélisták.

 

 1. Be tudnád fejezni ezt a mondatot? „Az igazság megkeményedik, ha nem lágyítja meg a  ___________________, a szeretet pdig elerőtlenedik, ha nem szilárdítja meg az ____________________.” John Stott

 

 1. Fejezd be a mondatot: „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, _________________ __________________________________________________________________ (Eféz 4:26.)

 

 

 1. Mi a feleség kötelessége a férje iránt?
  1. a tisztelet
  2. az engedelmesség
  3. a szeretet

 

 1. Mi a férj kötelessége felesége iránt?
  1. A tisztelet
  2. Az engedelmesség
  3. A szeretet

 

 1. Sorold fel a lelki fegyverzetet!
  1. _________________________
  2. _________________________
  3.  _________________________
  4. _________________________
  5. _________________________
  6. _________________________

 


Fele sem igaz

 

1. Zákeus alacsony ember volt, de nagyon szerette volna látni Jézust. Milyen fára mászott fel? (Lk 19:4.)

 

a.) Sittim fára

b.) Erről nem ír a Biblia

c.) eperfügefára *

 

2. Bartimeus vak volt és koldult. Melyik város kapujában találkozott Jézussal? (Mk10:46.)

 

a.) Jerikó  *

b.) Jeruzsálem

c.) Bethánia

 

3. Melyik burgonyaféle volt a „szerelem almája”?

 

a.) A padlizsán

b.) A paradicsom  *

c.) A paprika

 

4. Jelenések könyve 3. fejezetében a laodiceai gyülekezet számára egy tanács van. Úgy kezdődik: Végy tőlem... Melyik a helyes sorrend? (Jel3:18.)

 

a.) arany, ruha, szemgyógyító ír  *

b.) szemgyógyító ír, fehér ruha, tűzben megpróbált arany

c.) fehér ruha, tűzben megpróbált arany és szemgyógyító ír.

 

5. Melyik gyülekezetnek igéri Jézus, hogy az Ő királyi székébe ülhet Vele? (Jel3:21.)

 

a.) Smirnai gyülekeztnek

b.) Laodiceai gyülekeztnek  *

c.) Efézusi gyülekezetnek

 

6. Milyen mélyre hatol a tölgyfa főgyökere?

 

a.) 30 méter  *

b.) 15 méter

c.) 10 méter

 

7. Jézus egy szombaton meggyógyított egy igen régóta betegen fekvő bénát. Hány éve nem tudott járni ez az ember? (Ján.5.)

 

a.) 36 éve

b.) 38 éve  *

c.) 40 éve

 

8. Lázár Jézus barátja volt. Hogy hívták a testvéreit?

 

a.) Mária és Magdaléna

b.) Márta és Johanna

c.) Mária és Márta  *

 

9. Miért hullatják le leveleiket ősszel a fák?

 

a.) Ha nem hullatnák le levelüket a téli évszakban, végzetesen kiszáradnának  *

b.) A hideg hatására elvesztik tartóerejüket a levelek

c.) Ez egyszerűen a lombhullató fák tulajdonsága, nincs rá tudományos magyarázat

 

10. Isten örök életűvé tetremtette az embert. A bűn következtében azonban nem élhetett örökké, meg kellett halnia. Ki élt a leghosszabb ideig itt a földön? (IMóz 5.fej.)

 

a.) Ádám, 930 év

b.) Metusélah 969 év  *

c.) Énók édesapja: Járed 962 év

 

11. Egyszer egy család, - apa, anya és két fiúk - elköltözött Betlehemből a moábiták földjére. Ott a két fiú megnősült, moábita nőket vettek feleségül. Sajnos azonban az édesapa is és a két férj is pár éven belül meghalt. Egyedül maradt a három nő. Hogyan? (Ruth 1. rész)

 

a.) Ruth az ő két menyével, Orpával és Naomival

b.) Orpa az ő két menyével, Naomival és Ruth-tal

c.) Naomi az ő két menyével Ruth-tal és Orpával  *

 

12. Minden fa virágos növény?

 

a.) Igen, kivétel nélkül minden fa virágos növény  *

b.) Nem, vannak olyan fák, amik nem virágosak.

c.) Vannak fák, amelyeken úgy tűnik, mintha virág lenne, de az igazán csak egy kis csökevény

 

13. Négy jó barát babiloni fogságba került. Hogy hívták őket? (Dán 1:7)

 

a.) Dániel, Sidrák, Misák és Baltazár

b.) Sidrák, Misáel, Abednég és Ananiás

c.) Sidrák, Misák, Dániel és Abednégó  *

 

14. Jób sok sok szenvedés után visszakapta minden vagyonát és még gyermekei is születtek. Hány gyermeke született? (Jób 42:13.)

 

a.) 7 fia és 3 lánya  *

b.) 3 fia és 7 fia

c.) 10 fia és 7 lánya

 

15. Milyen pusztítást okoz a hurrikán?

 

a.) A hatalmas szél kicsavarja a fákat 

b.) A hurrikán háromszorosan sújtja a szárazföldet, széllel, esővel és tengerárral*

c.) A hurrikán szökőárral sújtja környezetét

 

16. A Szentlélek kitöltetése után az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot. Hány személy keresztelkedett meg Péter prédikációjának hatására? (Acs 2:41.)

 

a.) Mintegy 120 főnyi sokaság

b.) 5000 ember

c.) Kb. 3000 lélek  *

 

17. Heródes király Pétert börtönbe vetette. Isten azonban elküldte angyalát és kiszabadította szolgáját. Kinek a házában volt ekkor a gyülekezet, ahol Péterért imádkoztak az egybegyűltek? (Acs12.fej.)

 

a.) Márk Jánosék házában  *

b.) Barnabásék felházában

c.) Silásék átengedték otthonuk egy részét a gyülekezet számára. Itt jöttek össze ezen ezen az éjszakán is Péterért könyörögni a testvérek.

 

18. Meddig „él” általában egy tornádó egy adott területen?

 

a.) Kb 6-8 óráig, miután elérte a földet.

b.) A legtöbb tornádó általában a földet érést követő egy órán belül megszelídül  *

c.) A tornádó hetekig is eltarthat.

 

19. A Biblia melyik könyvében található ez a mondat: "... az Isten eltöröl minden könnyet szemeikről..." (Jel21:4.)

 

a.) Az Ószövetség evangéliumában, Ésaiás próféta könyvében

b.) Ezékiel Új földre vonatkozó próféciáiban

c.) A Jelenések könyvében az Új földdel kapcsolatban  *

 

20.  Hol van a pálmafák növekedési pontja?

 

a.) A korona közepén levő egyetlen rügy a növekedési pont *

b.) A levélvégeken levő bolyhokon keresztül növekednek

c.) A pálma főgyökerén levő gumón keresztül felszívott nedvesség hatására növekszik

 

 

 


Fele sem igaz

 

1. Mi van messzebb Szegedtől: Balatonfüred, Eger vagy Nyíregyháza?

 

a) Balatonfüred van a legtávolabb, annál is inkább, mert Szeged az Alföldön, Balatonfüred pedig a Dunántúlon van, 234 km-re.

 

b) Eger van a legtávolabb, csak magunk elé kell képzelni a térképet, máris rájövünk, hogy miért. Eger az Északi Középhegység lábánál fekszik, Szeged pedig Délen van. A távolság 237 km.

 

c) Nyíregyháza van a legtávolabb. Ha képzeletben egy vonalat húzunk Szeged és Nyíregyháza között, egyértelmű, hogy a kettő közti távolság: 272 km.

 

2.) Melyik gyülekezethez intézett levélben találjuk Jezabel nevét a Jelenések könyvében?

 

a) Sárdis

b) Smirna

c) Thiatira

 

3.) Mi a következménye annak, ha valaki gyűlöli a bölcsességet?

 

a) Isten nem hallgatja meg őt

b) Boldogságát veszíti el az az ember

c) Anyagi életében érzi hátrányát.

 

4.) Melyik Páli levél utal egy laodiceaiakhoz intézett levélre?

 

a) Kolossé

b) Efézus

c) Filippi

 

5.) Melyik bibliai könyv említi a szappant?

 

a) Ézsaiás

b) Ezékiel

c) Jeremiás (2:22.)

 

6.) Hogyan sütötte Ezékiel az ő kenyerét?

 

a) Emberi ganéjon

b) Bab, lencse, tönköly törmelékét kellett meggyújtania és azon

c) Marha trágyán

 

 

7.) Hol nevezték a tanítványokat először keresztényeknek?

 

a) Jeruzsálemben

b) Antiochiában

c) Galileában

 

8.) Hogy hívták János édesapját?

 

a) Zebedeus

b) Jakab

c) Édesapám

 

9.) Kiről jegyzi fel a Biblia, hogy meztelenül menekült el a Gecsemáné kertből?

 

a) cirénei Simon

c) Ámon, az ács

c) Egy ifjúról, aki talán Márk János volt

 

10.) Kik voltak az első tanítványok János evangéliuma alapján?

 

a) András

b) Simon Péter

c) Filep

 

11.) Ki volt a két jelölt Júdás helyére?

 

a) József és Mátyás

b) Mátyás és Barsabás

c) Justus és Mátyás

 

 

12. Mi van messzebb légvonalban Budapesttől: Isztambul, Koppenhága vagy Nizza?

 

a) A legmesszebbre Isztambul van Törökországban. Kereken 1040 km-re.

 

b) Egyértelmű, hogy Koppenhága van a legmesszebbre, ehhez kétség sem fér. 1020 km légvonalban.

 

c) Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben Nizza van legtávolabb Budapesttől, 1005 km-re.

 

13.) Mekkora hazánk területe?

 

a) Egyértelmű, hogy 10.000 km2

b) Magyarország alapterülete a legújabb mérések szerint: 90 100 km2   

c) Magyarország alapterülete pontosan: 93 011 km2            

 

14.) A Duna teljes hossza 2350 km. Milyen hosszú a magyarországi szakasza?

 

a) Az egész hossznak kb. 1/10-e; 230 km

b) Magyarországi szakasza pontosan: 429 km

c) A többszöri szabályozás után elnyerte magyarországi végleges hosszát, ami pontosan: 516 km

 

15.) A Fertő tó területe 335 km2, a Velencei tó területe 14 km2. Mekkora a Balaton területe?

 

a) A Fertő tóhoz és a Velencei tóhoz képest ez a legnagyobb tavunk, így alapterülete: 592 km2.

 

b) A Balaton Közép Európa legnagyobb tava. Alapterülete: 616 km2

 

c) A Balaton hossza 76 km, szélessége 5-12 km. Ezért területe pontosan: 485 km2

 

16.) Határaink teljes hossza több, vagy kevesebb 2000 km-nél?

 

a) Sokkal több, hisz nem vonalzóval meghúzott a határ, a sok ki-benyúló résszel legalább 2500 km hosszú.

 

b) Ha azt nézzük, hogy Magyarország még átlósan sem több 400 km-nél, jóval kevesebb határainak teljes hossza. Talán 1680 km hosszú lehet.

 

c) Határaink teljes hossza valamivel több, mint 2000 km, pontosan: 2242 km

 

 

17.) A Tisza teljes hossza 963 km. Mekkora ebből a magyarországi szakasz?

 

 

a) Mivel többször szabályozták a Tiszát, így elérték, hogy végleges magyarországi hossza: 385 km legyen.

 

b) A Tisza nagyon "görbe" folyó. A szabályozások ellenére magyarországi hossza: 597 km

 

c) A Tisza hossza kb. fele a Duna magyarországi szakasza hosszának, így az: 215 km.