Szíveket ismerő Isten

2014.02.26 17:43

„Ha éhínség uralkodik az országban, pestis, üszök, gabonarozsda, sáska vagy féreg pusztít, ha ellenség ostromolja kapuit vagy bármi csapás vagy baj éri, minden imát, minden könyörgést, amit egynek is kiejt a szája, amint mindig akad valaki, akiben fölébred a lelkiismeret, úgyhogy kitárja kezét a templom felé; hallgasd meg az égben, ott ahol trónodon ülsz, bocsáss meg és segíts, és bánj mindenkivel tettei szerint, úgy, ahogy ismered a szívét. Egyedül te ismered az emberek fiainak szívét.”

1. Királyok 8:39.

Salamon templomszentelési imája ma is aktuális. Ha bármilyen gond támad – betegség, természeti csapás, vagy rosszakaratú emberek támadása – és az ember Istenhez fordul – könyörögve. Isten letekint rá az égből és meghallgatja imáját.

Mert ismeri az ember szívét. Tudja, hogy őszintén vagy színből imádkozott-e. És azonnal válaszol! Látom, mosolyogsz. Még hogy azonnal válaszol? Nem mindig érzed ezt – gondolod most.

Pedig így van. Isten MINDEN imát meghallgat.

Van, amit úgy, hogy nem-mel válaszol rá. Ő tudja, miért. Tudja – nem válna javadra, ha igent mondana imádra. Ettől függetlenül te kierőszakolhatod, ő megengedi, de nem lesz örömöd benne.

Vannak imák, amikre azt mondja: Rendben. De várj egy kicsit. Elég türelmes vagy? Tényleg akarod? Nem csak egy hirtelen fellángolás volt ez részedről?

És végül vannak imák, amikre ’zöld’ jelzést mutat. Itt van: Alig vártam már hogy kérjed.

Minden őszinte bűnbánatot meghallgat. Minden bűnbocsánatkérésre igen-nel válaszol.

Hiszed-e ezt?

Próbáltad már?