Szombatünneplés

2014.02.19 05:56

Ésa 58:12-14.

 • A régi alapok újra lerakása, kijavítása
 • Romlás építő
 • Ösvény megújító  = reformátor

 

Hogyan lehet számunkra a szombat a „gyönyörűség napja”?

 

A szombat eredete:

= ÉDEN

= Milyen lehetett az első szombat?

=Örömünnep – találkozás Jézussal – az Alkotóval

                         - Pihenés

= A szombat a teremtés emlékünnepe – nem a ZSIDÓKNAK ADATOTT – az emberért lett!

 

Kiemelkedő szombatok a Szentírásban:

 

 • Manna szedés
 • Tízparancsolat a kőtáblán
 • 2Mózes 31:12kk. a X par újra megerősítése
 • 4Mózes 15:32-36. Fát szedegető ember
 • Nehémiás szombat reformja Neh. 13:15-21
 • Ésa 58: 12-14.
 • Jer. 17:19-27 szombat reform
 • Jósiás reformja 2Krónika 34:29-32

 

Hol, milyen területen van szükség reformra?

 

 • Saját életemben
 • Családomban
 • A gyülekezetben
 • Az egyházban

 

 1. Mit jelent SZÁMOMRA a szombat?
 • Hogyan készülök rá?
 • Mit jelent az, hogy én szombatünneplő vagyok?
 • Szoktam-e valami pluszt kapni szombatnapokon?
 • Meg szoktam-e ezt fogalmazni (hogy mit is kaptam)
 • Vissza tudok-e emlékezni pár nap múlva a szombaton kapott áldásra?

 

 1. Szokott-e tőlem valami pluszt kapni szombatonként a családom, a környezetem?
 • Különleges étel?
 • Virág vagy gyertya az asztalon?
 • Közös séta, együtt töltött idő?
 • Le tudom-e rakni terheimet szombaton?
 • GYÖNYÖRŰSÉG-E számomra ez a nap?

 

 1. A szombatra való előkészület

 

 • Örömmel készülni a Jézussal való találkozásra
 • Nézeteltérések elsimítása
 • Készülni már jó előre szolgálatokkal
 • Betegek, rászorulók meglátogatása ezen a napon
 • Szombat kezdés – zárás módja

 

 1. Naplemente előtt fejezzünk be mindenféle munkát. Amit nem sikerült befejezni, tegyük el vasárnapra. Pl. főzés, bevásárlás, cipőtisztítás, takarítás…
 2. A heti gondok, feszültségek tudatos hátrahagyása

 

A SZOMBAT ÖRÖMÜNNEP LEGYEN! AZZÁ TEHETJÜK!

 

Jézushoz vezető út 61-62. oldal: „ Még János, a szeretett tanítvány, aki leghasonlóbb volt Urához, sem bírt természettől fogva szeretetre méltó jellemmel. Nemcsak önző és becsvágyó, hanem ha megbántották heves és haragtartó is volt. De mikor Krisztus isteni jelleme megnyilatkozott előtte, beismerte fogyatékosságát és megalázkodott. Az az erő és türelem, az a hatalom és gyengédség, az a fenség és szelídség, amit megnyilatkozni látott az Üdvözítő mindennapi életében, csodálattal és szeretettel töltötte el lelkét. Napról napra jobban vonzódott szíve Jézushoz, míg végre Mestere iránti szeretetében felolvadt saját énje. Heves és becsvágyó természete megváltozott. A Szentlélek újjáteremtő befolyása szívét megújította. Krisztus szeretetének hatalma teljesen átalakította jellemét. Ez a Jézussal való közösség biztos eredménye. Ha Krisztus szívünkben lakozik, akkor természetünk tökéletesen átalakul. Krisztus Lelke és szeretete meglágyítja a szívet, meghódítja a lelket, felemeli a gondolatainkat és érzelmeinket Istenhez.”

 

A szombat örömünnep legyen és ne a NE TEDD-ek sokasága

Jó, ha minden kérdést átgondolunk és a helyére teszünk

 

Jer 17:21.

Jó, ha szombatra úgy készülünk, hogy megszabadulunk lelki terheinktől.

Isten csak úgy tud szólni hozzánk, ha megüresített szívvel várjuk szavát. Ha még az istentisztelet alatt is  munkánkra, elintéznivaló teendőinkre gondolunk – az Ige süket fülekre talál.

 

„Sütés – főzés” szombaton

 

 „Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak. Övé legédesebb érzelmünk. Akkor mindenünket - amik vagyunk és amivel bírunk - neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani, óhajtjuk Lelkének leheletét; vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetsző életet élni.” Jvt. 49.o.

 

Vizsgáljuk meg önmagunkat!

Pontosan ügyeljünk a szombat kezdetére és végére – tegyük azt széppé

Ne csússzunk bele és ne csússzunk ki belőle

Gondosan tervezzük meg a kezdést és a bezárást.

 

Az egész nap áldását tönkreteheti egy szombat délután megnézett TV film vagy videó/DVD – vagy világi barátokkal való összejövetel (buli)

 

Vigyázzunk – ne hasonlítson szombatünnepelésünk az átlag keresztények vasárnapünnepléséhez, ami 1-2 órás „templomi elfoglaltságot” jelent.

 

Jézus 4 dolgot tett szombaton

 • Igét olvasott, szokása szerint a zsinagógába ment
 • Gyógyított, szeretetmunkát végzett, segített a szomorú, megfáradt embereken, meglátogatta őket…
 • Kalásztépés = a természetben járt, csodálta azt…
 • Pihenni hívta tanítványait – pihenjetek meg egy kevéssé mert még enni sem volt idejük.

Kövessük példáját!

 

Ésa 58:13-14. Isten azt szeretné, ha valóban gyönyörűség lenne számunkra a szombat! (Gyürüs Istvánné)