Szupermágnes

2014.03.04 08:13

Szünidei Bibliahét teljes anyag
2006
 
Az igazi vonzerő
 
 
 
Vezetők Kézikönyve
   2
Tartalomjegyzék
 
Bevezetés .......................................................................................................................................................................................3
Javaslatok a csomag használatához............................................................................................................................................1
A nap beosztása, a témák és kézimunkák ..................................................................................................................................8
Bibliatanulmány a vezetők számára ...........................................................................................................................................9
Közös program...........................................................................................................................................................................14
A 4-7 éves gyerekek programja.................................................................................................................................................20
Beszélgetések a 4-7 éves gyerekekkel ........................................................................................................................................33
Program a 8-14 éves korosztálynak ..........................................................................................................................................34
Bibliatanulmány a 8-14 éves gyerekeknek ...............................................................................................................................49
Szülők Estéje...............................................................................................................................................................................51
Végezetül a rendrakás................................................................................................................................................................54
Kézimunkák és játékok leírása .................................................................................................................................................57
5. nap Csoportjátékok a 4-7 éves gyermekeknek.....................................................................................................................63
5.nap  Csoportjátékok a 8-14 éves gyermekeknek...................................................................................................................65
Éneke ...........................................................................................................................................................................................76
Mágnes elkészítéséhez ................................................................................................................................................................81
Hogyan készüljek fel? ................................................................................................................................................................82
Keresztyén pedagógia ................................................................................................................................................................86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt a kézikönyvet Anneke Breek, Joke Breunissen, Lianne van Dijken, Caroline van’t Hoff, Marieke Jansen, Sarie
Luteijn, Marieke Vermeulen, Jacolien Versteeg, Jorien Visser, Jolanda Willemsen en Liesbeth Zoutewelle állította
össze.
 
Fordította: Maatkamp Bacsadi Enikő
 
A magyar változat elkészítésében közreműködött: Bodnár Péterné Marika
   3
Bevezetés
 
Hogy hogyan esett a választás erre a címre? A mai gyermekeket annyi őrületes dolog vonzza, annyi mindennek
kerülnek a „vonzáskörébe”. Ma pl. egy játékszer, holnap egy film vagy egy filmsztár veszi teljesen „bűvöletébe”
őket s mindent aszerint csinálnak!
Amikor Jézus a földön járt, óriási erővel vonzotta magához az embereket.  
Azt szeretnénk ebben a programban kifejezésre juttatni s megmutatni, hogy hogyan kerültek emberek, gyermekek,
betegek Jézus ‘vonzáskörébe’.  
Amikor Jézus a földön járt, mindenki Róla beszélt.  Néhány embert teljesen magához vonzott, mint egy erős
mágnes – szupermágnes. Innen tehát az ötlet a címre nézve.  
A Jézus vonzáskörébe került emberekről szólnak ennek a programnak a történetei.  
 
Történetek
 
1. nap     A csodálatos halfogás és Péter elhívása   Lukács 5:1-11
   Téma: Jézus Pétert is magához vonzza
 
2. nap     A  Kapernaumi százados     Máté 8:5-13
   Téma: Jézus a római századost is magához vonzza
 
3. nap     Jézus megáldja a gyermekeket    Márk 10 :13-16
     Téma: Jézus a gyermekeket is magához vonzza
              
4. nap:   A gutaütött  Márk 2:1-12
               Téma : Jézus a beteg embereket is magához vonzza
 
5.nap     Jézus  megkenetése egy bűnös nő által   Lukács  7 : 36-50
   Téma : Jézus a bűnös asszonyt is magához vonzza
 
 Szülők estéje: Bartimeus, Lukács 18: 35-43
 
Reméljük Ön ebben az évben is örömmel veszi kezébe ezt a csomagot. A ma gyerekei szívesen hallanak Jézusról.
Keresni kell az alkalmat, hogy mikor is beszéljünk Urunkról, mert olyan sok minden az, ami leköti a figyelmüket és
óriási a követelmény!!! Nekünk azonban nem szabad azt elfelednünk, amit Jézus mondott: “engedjétek hozzám
jönni a gyerekeket”. Tehát még mindig ez az Úrtól kapott feladatunk. Teljesítsük ezt!  
 
Imádkozunk azért, hogy ez a program segítséget nyújtson önnek/önöknek ebben.
 
A Culemborg-i munkacsoport nevében:
Sarie Luteijn
 
 
   4
Hogyan kezdjük a Vakációs Bibliahét szervezését?
 
Miért tartsunk Bibliahetet?
 
1. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy olyan gyerekekkel is megismertessük az Evangéliumot, akik még soha nem
hallottak róla. A vasárnapi iskolás gyerekek szívesen hozzák magukkal barátaikat, szomszédjaikat.
2. Azoknak a gyerekeknek, akik már megismerkedtek az Evangéliummal, jó alkalom ez arra, hogy más hívő
gyerekkel találkozhassanak, így láthatják, hogy nincsenek egyedül.
3. Ösztönző lehet a gyülekezet és annak tagjai számára. Sok emberre van szükség a szervezéshez és jó együtt
munkálkodni.
4. Pozitív hatása lehet a falura vagy a városnegyed lakóira, főleg ha több egyház is részt vállal a szervezésben.
 
Hogyan fogjunk hozzá?
 
Isten Királyságában semmi sem történik imádság nélkül. Ha szándékunkban van Vakációs Bibliahetet szervezni,
imádkozzunk érte. Osszuk meg másokkal is elképzeléseinket, hiszen ez olyan feladat, amit senki nem tud egyedül
teljesíteni. Az emberekből alakítsunk ki egy kicsi csoportot, akikkel mindent megbeszélünk, akikkel együtt
imádkozunk. Kezdjük időben, akár egy fél évvel korábban a szervezést.
 
Intézzük el és beszéljük meg a következő dolgokat:
• Szerezzük meg a helybeli egyház minél nagyobb mértékű támogatását.
• Foglaljuk le az épületet, ahol a Bibliahetet szeretnénk megtartani.
• Gondoskodjunk anyagi fedezetről.
• Válasszuk ki a témát.
• Készítsünk világos munkabeosztást a munkatársak számára.
 
Osszuk meg a feladatokat:
• Általános irányítás
• Történet elmondása
• Énekvezetés
• Zene
• Témalecke/villámjelenet
• Kreatív tevékenységek
• Utána személyesen (telefonon) kérjünk fel annyi embert segíteni,
amennyit szükségesnek gondolunk
• A munkatársaknak időben küldjük el az értesítést a két vagy három
megbeszélés időpontjáról.
 
Hogyan hirdessük a Bibliahetet?
 
• Jelentessünk meg egy hirdetést a helyi újságban. Ez a legtöbb esetben kivitelezhető.
• Az egyházakat az egyházi lapba feladott hirdetéssel értesíthetjük.
• Ha van, akkor a helyi rádióadót és a kábeltévét is igénybe vehetjük.
• Plakátokat ragaszthatunk ki a munkatársak otthonában, a boltokban, a könyvtárban, az iskolában.
• Meghívók kiosztása az iskolákban egy héttel a Vakációs Bibliahét előtt. Ehhez előre kérjünk
engedélyt az iskola vezetőségétől és azt is kérdezzük meg, hány tanuló van az iskolában. (A
legjobb mindezt személyesen intézni.)
 
Kik tudnak segíteni?
Két csoportot különböztetünk meg:
 
1. A kicsi csoport munkatársai. Figyeljünk arra, hogy ezek az emberek személyesen ismerjék az Urat, mint
Megváltójukat. Ők azok, akik elmondják a történeteket, és az egyéb vezető feladatokat magukra vállalják.
 
2.  A segítők. Ők azok, akik a gyerekek kisebb csoportjait felügyelik a kézimunkák elkészítése, a játék és a
megbeszélések során, ugyanakkor mindenféle egyéb feladatokat látnak el. Erre időseket, nagymamákat,
nagypapákat és fiatalokat egyaránt felkérhetünk. (Gondoljunk a folyamatosságra is: az a gyerek, aki jövőre
kiöregszik a gyermekprogramból, a következő évben segíthet a lebonyolításban.) Ők sokat segíthetnek az
asztalok, székek cipelésében, színdarabnál, stb. Arra is gondoljunk, hogy a középiskolás gyerekek még túl
fiatalok ahhoz, hogy egy 8-10 főből álló gyerekcsoportot irányítsanak. Melléjük mindig osszunk be egy
felnőttet. Kérjük minél több férfi segítségét. Ez nagyon fontos az idősebb gyerekek számára.
   5
Megbeszélés a munkatársakkal és a segítőkkel
 
1. megbeszélés
(5-6 héttel a Vakációs Bibliahét előtt)
 
Ismerkedjünk meg egymással. Részletezzük világosan a hét programját, a napi beosztást, a történeteket. Hagyjuk,
hogy mindenki maga válassza ki azt a csoportot, ahol segíteni kíván. Mindenről készítsünk listát. Ha színdarab is
szerepel a programban, akkor már most ki kell választani a csoportot. Kezdjük el az énekek tanulását.
A segítőknek világosan magyarázzuk el a feladatukat. Bízzunk meg különböző embereket azzal, hogy engedélyt
kérjenek az iskoláktól a meghívók kiosztásához és a poszterek felragasztásához. Beszéljük meg minden
korcsoportban a további feladatokat.
 
2. megbeszélés
(2-3 héttel a Vakációs Bibliahét előtt)
 
Ismételjük át az énekeket. Adjuk oda a meghívókat, hogy a megbízottak a vakáció előtt egy héttel kioszthassák
azokat. Osszuk ki a posztereket is, amiket az iskolákban, a könyvtárban, boltokban, otthon a munkatársaknál
ragasztunk ki. Az összes munkatárs és segítő beszélje meg a maga korcsoportjára vonatkozó dolgokat. Adjuk oda
a bibliai magyarázatot és a jegyzeteket a beszélgetésekhez/Bibliatanulmányhoz, hogy mindenki otthon
tanulmányozhassa azokat. Kérjük, hogy a Bibliahét ideje alatt minden nap hozzák magukkal a jegyzeteket, a
kézimunkát és játékot.
 
 
 
Ismerjük fel a munkatársak adottságait. Különböző emberekre van szükségünk : zenészekre,
díszletkészítőkre, elbeszélőkre, olyanokra, akik cipelik a székeket. Mindenki nagyon értékes. A legkisebb
feladat teljesítését az Úr nevében, maga az Úr jutalmazza meg. Hangsúlyozzuk ezt a megbeszélések
alkalmával. Próbáljuk meg ökumenikussá tenni a hetet. Sokat tanulhatunk egymástól. Hiszen az a
feladatunk, hogy az Evangéliumot együtt juttassuk el a gyermekekhez.
 
Gondoskodjunk nyílt légkörről. Hallgassuk meg mások javaslatait. Ne ijedjünk meg akkor, ha valaki a
megszokottól eltérően cselekszik. Imádkozzunk a csoporton belüli egységért. Ha valami rosszul sikerül (ez
mindig előfordul), bátorítsuk egymást. Mutassuk ki szeretetünket egymás iránt!
 
Ebben a programban Jézusra szeretnénk mutatni. Mutassuk hát meg Őt. Jézus egy csodálatos ígéretet ad
nekünk. Ő maga az, aki magához vonzza a gyerekeket ! Micsoda nagy ünnep lesz majd, ha együttesen az Úr
trónusa előtt állhatunk!
 
Jézus mondja :
 
 Ha felemeltetem a földről,
 mindeneket magamhoz vonzok!
 
János 12: 32
 
   6
Javaslatok a csomag használatához
 
A kidolgozott bibliai történetek mellett ez a csomag többféle játékot és jelenetet is tartalmaz.
Azért ajánlott a korcsoport szerinti felosztás, mert így a gyerekekhez a saját szintjükön szólhatunk.
 
A csoportok elosztása a megérkezéskor
Állítsunk fel 2 asztalt, és jól látható táblát helyezzünk rájuk:
1. 4-7 éves gyerekek
2. 8-14 éves gyerekek
Minden csoport sajátszínű jelenléti kártyát kap. Írjuk rá- csoporton belül-  erre a gyerekek nevét és ragasszuk rá a
jelenlétet igazoló matricát.
 
A csoportok elosztása  
Amennyiben lehetséges és elegendő hely áll a rendelkezésünkre, osszuk szét a gyerekeket a 4-7 és 8-14 évesek
csoportjára. A kicsik számára külön programot állítottunk össze. Jó az, ha közös énekléssel és imádsággal kezdjük
a napot. Amikor a nagyobb gyerekek a nap végén újra összegyűlnek az énekléshez, dönthetünk arról, hogy a
kicsiket is visszahívjuk-e, vagy a saját csoportjukban zárjuk velük a napot.
 
A beszélgetések/Bibliatanulmány
A beszélgetések/Bibliatanulmány az illető korcsoport programja után van kinyomtatva. Segítség lehet ez a
gyerekekkel való beszélgetéskor. Így fedezhetjük fel, mi játszódik le a gyerekekben, és ez által jobban
megismerhetjük őket. A kérdéseket a kicsi csoporton belül vezérfonalként használjuk. Ezért ezekről az oldalakról
minden segítőnek készítsünk fénymásolatot. Az a cél, hogy párbeszédet alakítsunk ki a gyerekekkel. Adjuk meg
nekik a lehetőséget, hogy beszéljenek a problémáikról, és ezekre Isten Szavának tanításával próbáljunk válaszolni.
Mit tenne Jézus, ha a gyermek helyében lenne?
 
Biblia
Nagyon fontos, hogy a csoportban legyen egy vagy több Biblia. A kicsi csoport esetében elég egy-két darab. A
nagy csoport esetében az lenne a jó, ha mindegyiküknél lenne egy-egy. Így  ők maguk kereshetik ki a bibliai
részeket. Sokuk számára igazi felfedezőút lesz ez az alkalom. Egyesek életükben először fognak Bibliát tartani a
kezükben. Hagyjuk, hogy maguk olvassák el a történetet, ők fedezzék fel, hogy amiről beszéltünk, tényleg úgy van
megírva.
 
 
A kézimunka és a játék
A kézimunkának ebben a programban megvan a maga helye, de nem ez a legfontosabb. A
játék is nagyszerű az olyan gyermekek számára, akik nem nagyon szeretnek farigcsálni,
festeni. Ilyen gyerekkel is fogunk találkozni. Ezért is csatoltunk egy-egy játékot a kézimunkák
leírása mellé. Mi magunk is lelkesen vegyünk részt  a játékban. Igyekezzünk megismerni a
gyerekeket, és próbáljuk úgy alakítani a dolgokat,  hogy nap, mint nap ugyanahhoz az
asztalhoz ugyanazok a gyerekek kerüljenek, ahol ugyanaz a segítő áll. Ezt egyszerűen az
asztalok számozásával oldhatjuk meg.
 
 
 
Irányítás
A Vakációs Bibliahét során sok segítőre van szükségünk. A fiatalabbak vállára ne helyezzünk túl nagy felelősséget,
és gondoskodjunk arról, hogy mindig legyen egy idősebb személy is az asztalnál. Fontos, hogy elegendő felnőtt
vegyen részt a vezetésben. Világosan magyarázzuk meg, mit várunk a vezetőktől. Készítsünk listát a napi
teendőkről. Így mindenki tudni fogja, mit kell tennie.
 
A történet elmondása
Nagyon fontos, hogy jó történetelmondóink legyenek. A mesélés a nap legfontosabb pillanata, hiszen az
Evangélium üzenetét közvetítjük. Ennek a csomagnak  a történeteit különböző formában adjuk elő: egyszerű
elbeszélés, fél színpadi jelenet és elmesélés táblás villámjelenet formájában.
 
Énekek
Az évek során megtapasztalhattuk, mennyire fontosak az énekek, amiket egy ilyen héten tanulnak a gyerekek.
Mindabból, amit ezeken a napokon hallanak, a legtovább az énekek élnek az emlékezetükben. Ezért fontos, hogy
megfelelő énekeket válasszunk, frisset, modernet, és megfelelő mondanivalójút. Gondoskodjunk egy jól
összeszokott kicsi zenekarról. Ha dobos is van közöttük, annál jobb. A gyerekek nagyon szeretik az ütőhangszert,
ami a ritmus megtartásában is segít. Ne tanítsunk túl sok éneket. Az öt nap alatt nem többet, mint 15-20.
Gondoskodjunk a történethez kapcsolódó énekről, így a történetet is jobban megjegyzik a gyerekek. Arról se
feledkezzünk meg, hogy legyenek mutogatós énekek is, pár hosszabb, pár rövidebb és pár nyugodtabb ének. Az   7
utóbbit például imádság előtt énekeljük el. Az énekek szövegét írjuk jó nagy betűkkel nagyobb lapokra, hogy a
hátsó sorokban is olvasható legyen. Akár ki is vetíthetjük a szöveget. A legfontosabb, hogy a szöveg jól látható
legyen, különben elveszíthetjük a gyerekek figyelmét. A gyerekek szívesen énekelnek. Ha lehetséges, az utolsó
napon adjunk a gyerekeknek egy-egy énekeskönyvet, melyet a tanult énekekből állítunk össze.
 
 
 
 
 
 
 
 
Aranymondás
Jézus mondja: „Kövess engem, és az felkelvén követé Őt”  Máté 9:9
 
Ez a bibliai vers nem az 1. napi bibliai történetből van, de mégis nagyon jól mutatja, hogy mit tett Péter a
tanítványokkal együtt. Ilyen módon hívogassuk a gyerekeket is Jézushoz és tanítsuk is meg ezt a bibliai verset
aranymondásként.
 
Az aranymondás megtanítása:
Az  aranymondás szavait nagy papírokra (  pl. hal formára) írjuk, jó nagy betűkkel, hogy a hátsó sorban is jól
olvasható legyen. Két oszlopra felakaszthatunk egy nagy hálót (pl. olyan hálót, amit a kertekben használnak, hogy
a madarak ne bánthassák a magvakat vagy a gyümölcsöket) és ebbe beletehetjük a papír halacskákat. A
halacskákat horgászbotra rögzített mágnessel kihalászhatjuk. A halacskákra tegyünk egy-egy nagy gémkapcsot. A
gémkapoccsal a kihalászott halacskákat a hálóra aggatjuk, hogy minden gyerek lássa.  (pl. Így tehetjük
szemléletessé az aranymondást.)
 
   8
A nap beosztása, a témák és kézimunkák
 
A nap beosztása
 
09.00  A vezetők  rövid imára és utolsó eligazításra gyűlnek egybe.
Gondoskodjunk egy-két  
emberről, akik a vezetők gyerekeire vigyáznak
09.15 Saját csoporton belüli felkészülés a gyerekek fogadására
09.45 Az ajtók kitárulnak. Jelenléti kártya kitöltése és feltűzése
10.00 Ének, köszöntés, imádság
10.25 A gyerekek két csoportra való osztása: 4-7 évesek és 8-14 évesek
csoportja
10.35 A bibliai történet elmondása a saját csoporton belül
10.50 Feldolgozás: beszélgetés/Bibliatanulmány, kézimunka, játék a saját csoporton belül
11.45 Gyülekező a nagyterembe. (A kicsi csoport maradhat a saját termébe)
 Ének
 Villámjelenet vagy témalecke
12.00 A gyerekek hazamennek. A vezetők rendet raknak. A nap eseményeinek kiértékelése és imádság.
 
 
Történetek
 
1. nap  A csodálatos halfogás és Péter elhívása   Lukács 5:1-11
Téma: Jézus Pétert is magához vonzza
 
2. nap  A Kapernaumi százados     Máté 8:5-13
Téma: Jézus a római századost is magához vonzza
 
3. nap Jézus megáldja a gyermekeket    Márk 10 :13-16
Téma: Jézus a gyermekeket is magához vonzza
 
4. nap A gutaütött  Márk 2:1-12
Téma : Jézus a beteg embereket is magához vonzza
 
5. nap Jézus  megkenetése a bűnös asszony által   Lukács  7: 36-50
Téma : Jézus a bűnös asszonyt is magához vonzza
 
Szülők estéje: Bartimeus, Márk 10:46-52
 
Aranymondás
 
4-7 Jézus mondja: Gyere és kövess engem!   Máté 9:9
8-14 Jézus mondja: „Kövess engem, és az felkelvén követé Őt”  Máté 9:9
 
Hier moeten de werkjes nog komen
 
Kézimunka  
1.nap  Halas inga, igevers: Máté 9:9  Jézus mondja: “Gyere és kövess engem!”
2.nap  Bábu készítése: a százados, a szolga, stb  a történet eljátszásához
3.nap  Kitűzõ, igevers: „Jézus szeret engem!”
4.nap  A négy barát és a béna ember, igevers:’ Kelj fel, vedd fel a te ágyadat és járj!’
5.nap  Csoportjáték a 4-7 éves gyermekeknek
           Csoportjáték a 8-14 éves gyermekeknek.
 
 
   9
Bibliatanulmány a vezetők számára
 
 
 
 1. nap
       Bibliai történet:  Péter elhívása    János 1:35-43 (Máté 4:18-22)
                 Péter elhívása a csodálatos halfogás után   Lukács 5:1-11
         Téma: Jézus Pétert annyira magához vonzza, hogy mindenét elhagyja és követi Őt
 
A történetet a Lukács 5. fejezetből mondjuk el, elmondhatjuk, hogy Péter első találkozása Jézussal nem itt a
tengernél volt. Hogy hogyan ismerte meg Péter Jézust azt a János evangéliumában olvashatjuk.
 
Az idő
Keresztelő János megkezdte missziói munkáját. Arra kéri az embereket, hogy térjenek meg Istenhez.  Az üzenet
tisztán cseng: “Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa”. Palesztina egész határába szétterjed a hír.
Vajon ez az ember lehet a Messiás elődje, akire az egész világ vár? A rómaiak elnyomását minden nappal egyre
jobban érezték az emberek. Amikor az elnyomás súlya az emberekre egyre jobban ránehezedett, megnőtt az
emberekben a várakozás az Isten által megígért Megváltó után. Tehát érthető, hogy rengeteg ember összetódul,
hogy hallgassa Jánost. Egyik közülük András, a Péter testvére. Az volt akkor is a szokás, hogy a tanárnak
tanítványai voltak. A tanuló, tanítvány, a tanáránál, a rabbinál jelentkezett. János is ilyen tanító,  rabbi volt, ezért
jöttek emberek hozzá, hogy tanítványai legyenek. Ilyen tanuló, tanítvány lett András is. Amikor Jézus a színre lép s
elkezdi munkáját, János tanítványai előtt rámutat Jézusra: “Ne én mellettem maradjatok, hanem kövessétek Őt, aki
sokkal nagyobb nálamnál!”- ezt mondja János a Máté 3:11-ben.
 
Megismerkedés
Ilyen körülmények között ismeri meg András, a Péter testvére először Jézust. Senki sem tudja pontosan, hogy
azon a napon mi történt, de annyi nyilvánvaló, hogy Andrásra és barátaira nagy benyomással van ez a rabbi.
Olyan mély benyomást tesz rájuk Jézus, hogy Simont (Pétert) is oda hívják. Az ő véleményük: nem János, hanem
Jézus a Messiás! (Ján.1:42) Péter Jézussal való első találkozásakor kapja az igazi nevét (Péter =  szikla). De
ekkor Jézus még nem kéri tőle, hogy a tanítványa legyen. Az első találkozás után biztos sokat beszéltek Jézusról.
Ő a Messiás! – és ők, az egyszerű halászemberek megismerhetik személyesen Őt! Jézussal való találkozásuk egy
kicsit összezavarja őket. Miért nincsen Jézus az írástudókkal Jeruzsálemben? Az egész olyan, mint egy álom. Itt
van a Messiás velük és mellettük! Nagyon egyszerű, és mégis milyen... más. Egészen más, mint a többi rabbi.
 
Elhívás
Máté evangéliuma ezt a történetet kissé szűkszavúan beszéli el. Jézus a tengernél járva meglátja Pétert és
Andrást, amint a hálóikat mossák. Jézus ezt mondja  a két halásznak: „Gyertek velem, és én emberhalásszá
teszlek titeket.” Péter és András mindent hátra hagytak és követték Őt. Később János és Jakab is ugyanezt teszi.
Ennek a rabbinak nagy vonzóereje lehetett ezekre az emberekre! Jézus itt a kezdeményező és ez nem volt
megszokott dolog.  
 
Lukács evangéliumában bővebb leírás található: Az Úr Jézus megkezdi missziói munkáját: prédikál a mennyeknek
országáról. Ezt tette Jézus a zsinagógában (zsidó templom), de nagyon sok ember volt a zsinagógán kívül is.
Emberek, akiket kirekesztettek. Emberek, akik nem tartották be a törvényt, nem mehettek be a zsinagógába. De
Jézus épp ezekért az emberekért jött. Hamar elterjedt a hír, hogy Jézus betegeket gyógyít és valósággal özönlik a
tömeg Jézus felé. Jönnek betegek, nyomorultak, kisemmizettek és Jézus senkit sem küld el. Képzeld csak el, hogy
egy olyan országban élsz, ahol nincsen kórház! Voltak ott mindenféle “csoda-doktorok”, de gyógyítási képességük
nagyon korlátozott volt. Malária, poklosság ezek voltak akkoriban a jellemző betegségek. S hogy ezek a fertőző
betegek nem jöhettek az egészséges emberek közé, az érthető. A fertőzés mellett ezek a betegek nagyon
büdösek is voltak. Napjaik szinte már meg voltak számlálva, ki voltak téve a lassú halálnak. Jézus ilyen
betegségben szenvedőket is meggyógyított. Csoda tehát az, hogy Jézus gyógyító keze, szava, mint egy mágnes
vonzotta a beteg embereket! ?!?!  Egy napon a parton ismét óriási a tömeg Jézus körül. Péter a hálót mossa.
Jézus hozzá lép, bekérezkedik a hajójába. Kéri, hogy Péter evezzen beljebb kissé a parttól. A hajó ringatózott a
tenger játékos hullámain és Jézus ülve tanította a  parton összesereglett embereket. Az emberek csendben
figyeltek, hogy egy szót se veszítsenek el abból, amit Jézus mond nekik. Jézus szava úgy fogva tartja őket, mint
egy háló! De ez még csak a kezdet, még nagyon sokszor, nagyon sokan fogják Jézust hallgatni és követni.
 
A tanítás végén az Úr Jézus arra kéri Pétert, hogy  evezzen egy kicsit messzebb a parttól, s vesse ki hálóját
halfogásra. Ez egy furcsa kérés volt. Péterék egész éjjel halásztak s hiába fáradtak, nem fogtak semmit. Szinte
lehetetlen kérés - gondolja Péter, de „... a Te szavadra bevetem a hálót.” Valami csodálatos vonzás lehetett
Jézusban, hogy a halászok tudva azt, hogy nappal nem lehet halat fogni, mégis engedelmeskednek. És micsoda
fogás !! Olyan sok halat fognak, hogy egy háló nem  is elég! Segítségért kiáltanak halásztársaiknak. Mindenkinek
szinte tátva marad a szája a csodálkozástól, s félelem veszi körül őket. Péter így fogalmazza meg döbbenetét és   10
érzéseit : «Eredj el éntőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok! » A halászok felismerték Jézus nagyságát,
különlegességét. Jézus nem hagyja félelemben őket, hanem ezt mondja Péternek : Ne  félj, ezután emberhalász
leszel ! Jézus maga az, aki ezekből a tanítványokból emberhalászokat csinál. Jézus úgy magához vonzotta Pétert,
Jánost és Jakabot, hogy ők mindent hátrahagytak, és követték Őt. Az ő feladatuk ezután : a Messiást követni. Ezek
a halászok egy néhány évre ott hagyták hálóikat, s Jézus szolgálatába álltak. Később értik meg teljesen azt, hogy
mit értett Jézus azon, hogy « emberhalász » !
 
 
 
2. nap
Bibliai történet:  A Kapernaumi százados    Máté 8 :5-13 (Lukács 7 :1-10)
Téma : Jézus nem csak a zsidó embereket vonzza, hanem más emberek is jönnek hozzá s Ő senkit sem küld el
 
A történetet Máté evangéliuma szerint mondjuk el. A Lukács evangéliumában található leírás nehezebben érhető
és magyarázható a gyermekeknek
 
A százados
Valószínű, hogy a százados egy magas rangú katonatiszt lehetett. Kapernaumban lakott, tehát tudja ki Jézus.
Jézus amikor nem volt úton, akkor sokat tartózkodott ebben a városban. Ez a százados Izraelben kapcsolatba
került Istennel s tisztelte Istent. Felismerte, hogy a zsidó népnek olyan Istene van, Aki senki és semmi máshoz
nem hasonlítható. Ez a százados Isten iránti szeretetét és tiszteletét abban mutatta ki, hogy zsinagógát építtetett a
zsidóknak, ahol istentiszteleteket tarthattak. (lásd Lukács 7 :5)
 
A szolga
Abban az időben egy szolgának nagyon kevés volt az értéke. A szolgatartó azt tehetett a szolgájával, amit éppen
csak akart. Egy szolgát nem is vettek emberszámba. De ebben a történetben egészen más kép tárul elénk. A
százados, aki egy pogány országból származott szeretetet tanúsít a szolgálója iránt. A szolga nagy kínok között
szenved, és a százados segíteni akar rajta. Valószínűleg lehetett más orvosoknál is, de azok nem tudtak segíteni
...
 
Jézus  
Ekkor tűnik fel Jézus a láthatáron. A százados már hallott az Úr Jézusról. Hallotta, hogy gyógyítani tud. Jézushoz
megy, és semmit sem kérdez Jézustól,  hanem egyszerűen előtárja problémáját : “ Uram, szolgám nagy beteg,
mozdulni sem tud “. Jézus teszi fel a kérdést : “Jöjjek és gyógyítsam meg őt? “. Az Úr tudja ki áll vele szemben,
egy nem zsidó, egy pogány ember, egy ember az ellenség táborából. Ha egy zsidó bement egy ilyen pogány
ember házába, akkor tisztátalan lett. Ezt tudta a százados, hiszen sok törvényét ismerte már a zsidóknak. Jézus
kérdésére így válaszol : “nem vagyok méltó, hogy lakásomba gyere ! “ Jézusban nem csak egy rabbit ismer fel,
hanem hogy egy igazi küldött, Isten küldöttje. Nagy tisztelettel van Jézus iránt. Hite az Úr Jézusban olyan nagy,
hogy bízik abban, hogy egy szava is elegendő a gyógyításhoz. A parancsszó egyáltalán nem idegen a
gondolatvilágától. Jézusnak el is magyarázza : ő maga is törvény alatt él s parancsszóra engedelmeskedik. A kezei
alatt levő katonák neki is engedelmeskednek. Csak ki kell hogy mondja, hogy mi a kérése, parancsa, és a szolgák
megteszik amit mond. Tudja, hiszi, hogy Jézusnak van olyan hatalma, hogy csak egy szavával is meggyógyítsa a
beteget. Szavában nincs semmi kételkedés. Ez lepi éppen nagyon meg Jézust : ”még Izrael fiai között sem
találtam ilyen nagy hitet.” Ezt a nagy hitet egy római százados mutatja most ki, később pedig egy pogány asszony
Szíriából. Ezért figyelmeztette Jézus a körülötte álló embereket, akik többsége izraelita volt. A zsidók mind nagyon
büszkék voltak az istenimádatukra, templomukra, törvényükre, s arra hogy ők a kiválasztott nemzet. De itt Jézus
egyértelműen rámutat arra, hogy a hit a fontos. Higgy Benne! Istennek nem számít, hogy melyik országból, melyik
nemzetből származol. Az Úr Jézus evangéliuma minden embernek szól. Mindenki, aki hisz, az bemehet a
mennyeknek országába. Ez nagyon érthetetlen volt az akkori zsidók számára. Ezért is figyelmeztet Jézus : ha nem
hiszel Bennem, lehetsz bármilyen leszármazottja Ábrahámnak, nem mehetsz be az Isten országába.
 
Gyógyítás
Csak ezután szól Jézus ismét a századoshoz. Jézus azt mondja, amit már több alkalommal is mondott gyógyítása
alatt : “legyen neked a te hited szerint “. Ezzel a hittel megy a százados az otthona felé. S otthon már a
meggyógyult szolga várja. Melyik pillanatban történt a gyógyulás? Abban a pillanatban, amikor Jézus szavai
hangzottak. Ez a csoda nem lepte nagyon meg a századost, mert ő száz-százalékban bízott az Úrban. Hitében  
pedig nem szégyenült meg.
   11
3. nap
Bibliai történet:  Jézus megáldja a gyermekeket   Márk 10 :13-16
Téma: Jézus a gyerekeket is magához vonzza
 
Férfiak
Ez a történet mindenki számára egy nagyon jól ismert történet. Tudjuk azt, hogy Jézus a gyerekeket fontosnak
tartja, de… mégis hányszor lesznek gyerekek felnőttek áldozatai. Márk evangéliumában olvassuk, hogy  a
farizeusok egy kérdéssel mennek Jézushoz: “elbocsáthatja-e a férfi az  ő feleségét?” Mit mond Mózes?- kérdez
vissza Jézus. ‘Mózes azt mondja, hogy egy elbocsátó levelet kell adni és így elbocsátani’ - felelik a  farizeusok.
Jézust akarják csapdába csalni, mert ha azt mondja, hogy nem szabad elbocsátani, akkor Mózes ellen mond s ő
ellenük, mert ők a törvény emberei. Ezeknek az embereknek joguk volt sok dolgot tenni, mert Mózes törvényében
ez írva volt! Elbocsátó levelet lehetett adni a feleségnek, pl. ha nem jól főzött, túl sokat beszélt (pletykált) vagy ha a
haját kibontva hordta. Egy feleség teljesen ki volt szolgáltatva a férjének. Milyen szörnyű helyzet lehetett egyes
családokban! Jézus visszanyúl a kezdetekhez, amikor válaszol: “amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne
válassza szét” Márk 10:9
 
Nők
A beszélgetést gyermekek és nők szakítják félbe. Nők zavarják meg a beszélgetést, nők, akiknek a helyzete abban
az időben nagyon nehéz volt. Semmiféle védelem nem vette őket körül. Gondolom a tanítványokban is felmerült a
fentebb említett kérdés, és  ők is nagyok kíváncsiak voltak a Jézus válaszára. És épp ekkor zavarják meg a
beszélgetést az asszonyok. A tanítványok igazi “akkori” férfiként reagálnak. Olyan természetesnek veszik, hogy
nők és gyerekek nem zavarhatják meg  őket. Ezeknek a személyeknek nincs “joguk” Jézushoz  jönni. Menjetek
innen! - küldik el őket. Jézusból haragot vált ki a viselkedésük. A Máté 18-ban azt olvassuk, hogy Jézus gyerekeket
állít példaként, hogy milyeneknek kell hogy legyenek a felnőttek. Vajon még mindig nem értik ezt a tanítványok?
Még mindig nem értik azt, hogy ami törékeny és gyenge az szorul gondozásra, figyelemre?
 
Gyerekek
Jézus általunk is jól ismert szavakat mond: “ engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket, mert
ilyeneké a mennyeknek országa”. Ne tartsátok vissza! Ne csukjátok be előttük az ajtót! Ne használjatok nehéz
szavakat! Mindenkit szeretettel fogadjatok be! Hány alkalommal nem ez történik az egyházban! Talán érthetetlenül
beszéltünk, túl nehéz nyelvezetet használtunk. Engedtük-e a gyerekeket a kérdéseikkel hozzánk jönni?  “Mert
ilyeneké a mennyeknek országa”! Ezzel Jézus nem azt akarja kifejezni, hogy ismét kicsiknek kell legyünk, hogy
gyermekiesen viselkedjünk, hanem, hogy olyan bizodalmunk legyen, mint a gyermekeknek. Mert egy kicsi gyerek
teljesen megbízik egy felnőttben, minden bizalmát a felnőttekbe, szüleibe veti. Ilyeneknek kell lennünk nekünk
felnőtteknek is, ilyen gyermeki bizalmunk kell, hogy legyen az Istenben, hogy bemehessünk az Isten országába.
 
Jézus
Milyen csodálatos jelenet lehetett az, amikor a gyerekek körülvették az Úr Jézust, beszéltek hozzá, és Jézus
szeretettel megölelte őket. Ne legyen túl sematikus képünk erről a találkozásról!  Gondolom Jézus számára is új
helyzet volt az, hogy nem csak az írástudókkal, farizeusokkal tanácskozott, hanem egy kis nyugalmat találhatott a
gyermekek és édesanyák körében is. A gyerekek közelednek azokhoz, akiktől szeretetet kapnak, és Jézus minden
bizonnyal a mai időben is vonzza a gyerekeket magához!
 
 
 
4. nap
Bibliai történet:  Jézus meggyógyít egy gutaütöttet  Márk 2:1-12
Téma: Jézus magához vonzza a betegeket is
 
A barátok
Jézus visszatért Kapernaumba, oda, ahol tartózkodni szokott, amikor nem járja körbe a vidéket. Ez a hír, hogy
Jézus a városban van, örömmel tölti el a város lakóit. Valamennyien arra várnak, hogy bejuthassanak a házba, s
találkozhassanak Vele. A négy barát a gutaütött barátját akarja Jézushoz vinni, hogy meggyógyíthassa. Sajnos
semmi esélyük sincs arra, hogy a tömegen keresztül  jussanak be a házba, mert senki sem akar félre állni. Ezért
veszik használatba a lépcsőt, ami a ház oldalánál van, és a plafonon egy lyukat csinálnak, s ott eresztik le egy
kötélen keresztül a barátjukat. Jézus közelébe kell kerülniük ezzel a beteg emberrel. Motyogás és halk moraj vonul
végig a tömegen! Mit fog Jézus szólni?
 
Jézus  
Jézus nem azonnal gyógyítja meg, hanem azt mondja neki: “Fiam, bűneid meg vannak bocsátva”. Miért?       
 a.   Egy nagy bűnös volt ez az ember? Erről semmit sem olvasunk a történetben. Abban az időben az volt a
gondolkodásmód: ha beteg vagy, akkor a betegség mögött a bűn áll. János 9. fejezetében a tanítványuk maguk
kérdik Jézustól, hogy miért született egy ember vakon? A bűn következménye-e a betegség, a vak ember szülei
vétkeztek, vagy pedig ő maga? Jézus nem ad választ arra, hogy valami összefüggés van a bűn és a betegség
között…   12
  b.  A farizeusok nagyon megharagudtak Jézus kijelentésére. Úgy gondolták, hogy bűnt Isten ellen követ el az
ember, tehát csak egyedül Isten képes a bűnt megbocsátani. Néhányan azt hiszik, hogy Ő egy próféta, aki Isten
nevében beszél. Mikor Jézus azt mondja: “Bűneid meg vannak bocsátva” tulajdonképpen azt mondja, hogy “én egy
próféta vagyok, aki Isten szavait tolmácsolom” vagy “Én egyenlő vagyok az Istennel”. A farizeusok fülében ez
istenkáromlást jelent. De Jézus tovább megy. Előbb láthatatlan dolgot csinál: megbocsátja a bűnt.  De neki
hatalma van a látható dolog felett is, mégpedig, hogy a beteget, aki nem tud járni, járni tudóvá tegye. Ezért mondja
neki: “Kelj fel, vedd fel az ágyadat és eredj haza!” A farizeusokban nagy döbbenetet vált ki, hogy Jézusnak ilyen
nagy a hatalma. Lassan érzik, hogy a hatalmuk veszélyben forog, mert túl sok ember kerül Jézus vonzáskörébe. A
nép, aki a törvényt nem ismeri, teljesen ujjongani kezd a boldogságtól. Milyen csodálatos, hogy egy próféta van
közöttük! Ez a csoda még Jézus “színrelépésének” az elején történt. Még sok ilyen esettel fognak a farizeusok
találkozni. Lassan elvesztik az emberek feletti hatalmukat, és lassan nő bennük a gyűlölet Jézus iránt.
 
 
 
5. nap
Bibliai történet:  Jézus megkenetése a bűnös nő által   Lukács 7:36-50
Téma: Jézus egy bűnös nőt is magához vonz
 
Előzmények
A farizeusok nagyon sokszor kritikát mondtak Jézusra. Ezt a történetet megelőzi egy Keresztelő Jánosról szóló
beszélgetés. Az emberek azt mondták róla (Keresztelő Jánosról); hogy „ördög van benne”, „kenyeret sem eszik
bort sem iszik” (33 v.) Mikor Jézus eljött, azt mondták róla: falánk és borívó ember, a vámszedők és a bűnösök
barátja. (34 v.)  
 
Simon, a farizeus
Miért hívta meg Simon Jézust a házába? Talán hogy jót tegyen egy körbeutazó Rabbival? Mi ezt nem tudjuk. Csak
azt tudjuk, hogy Jézust nem úgy fogadja, amint abban az időben a vendégeket fogadták. Megvonta Jézustól azt,
ami akkor illette meg a vendégeket (44-46 v.): Jézus nem kapott vizet, hogy lábát megmoshassa, kendőt, hogy
lábát megtörölhesse, nem kapott csókot, nem kapott olajat (kenetet).  Röviden: Simon akar Jézussal beszélni vele
egy asztalnál lenni, de semmi többet, nem mutat felé semmiféle szeretetet.
 
A nő
Hogy ki volt ez a nő (asszony) azt nem tudjuk pontosan. Így van megnevezve: “a bűnös”. Mi azt mondanánk erre,
hogy egy nő, akinek nincs nagy tekintélye, aki elhagyta a férjét vagy tolvaj? Mindenki úgy ismerte a városban, mint
aki nem a törvény szerint él.
Ez az asszony csak úgy egyszerűen, meghívás nélkül bejön Simon házába. Látja Jézust, és oda kell mennie
Hozzá! Nem törődik azzal, hogy mit szólnak a többiek. Nem látja az emberek, farizeusok szemében az utálatot, a
megvetést, hanem csak az Urat látja!  
Akkor az volt a szokás, hogy evés ideje alatt az ajtók nyitva voltak s így mindenki mindenkit láthatott. S mivel akkor
félig-meddig fekvő helyzetben voltak az asztalnál, érthető, hogy az asszony megáll a Jézus lábánál. Mit csinál? Sír
és könnyei Jézus lábaira hullnak. Mikor ezt  ő maga észreveszi, gyorsan letörli a hajával. Valószínűleg a haja
kibontva lehetett - ami abban az időben nem volt megengedett idegen férfiak társaságában.  Egy asszony csak
férje jelenlétében lehetett kibontott hajjal. Tehát ez valóságos botrány volt, amit tett! Ezután megcsókolja a Jézus
lábát. A ‘lábcsók’ tiszteletet, hódolatot fejezi ki . Végül pedig egy drága, jó illatú olajjal keni be Jézus lábát.
Valószínű, hogy az asszony már találkozott Jézussal s megbocsátást kapott az Úrtól s most így (ezeket
cselekedve) fejezte ki köszönetét. Ez támasztja azt alá, amit Jézus a továbbiakban Simonnak mondott.  
 
Simon
Simon motyog magában: „ha ez az Ember ismerné, hogy ki az aki előtte áll, biztos nem engedné, hogy ez az
asszony megérintse!” Levonja a következtetést: Jézus nem igazi próféta. Simon elsősorban nem is az asszonyra
mérges, hanem magára Jézusra. Azt hiszi, hogy Jézus csak prófétának tetteti magát.
 
Jézus
Jézus veszi át a beszélgetés témáját az asztalnál. Megmutatja, hogy Ő nemcsak hogy tudja, ki az az asszony, aki
előtte áll, hanem azt is tudja, hogy mit gondol Simon! Innen viszi Jézus tovább a beszélgetést.
Jézus egy kis hasonlatot mond el: “két ember tartozik egy hitelezőnek, az egyik sokkal tartozik, a másik kevéssel.
Egyik sem tudja a tartozását megadni, s a hitelező elengedte mindkettőnek az adósságát. ...... e kettő közül melyik
szereti őt jobban? - kérdezi Jézus Simont? Simon válasza: ’azt gondolom, hogy akinek többet engedett el’. Simon
nagyon óvatos, vajon csak erről az asszonyról beszél most Jézus, vagy talán róla is? Vajon Jézus nem tapint-e rá
Simon gyenge pontjára, amikor az ítélethozatalról kérdi ?  
 
Ellentét  
Jézus elmond mindent, amit Simon elmulasztott megtenni az Ő fogadásakor, és amit ez az asszony megtett: „te
nem tetted meg....  ő megtett”’. Simon “szűkmarkú” vendégfogadása szemben áll az asszony mindent túláradó
szeretetével, amivel körülveszi Jézust. Simon kritikával van tele, nem adta meg magát Jézusnak. Az asszonynak   13
meg van bocsátva: „megbocsátattak néked a te bűneid”(48 v.) és ez ismét haragot, indulatot vált ki az asztalnál
ülőkből. A nagy kérdés: Ki ez az Ember? - nem olvassuk, hogy a kérdésükre választ kaptak volna, az viszont
biztos, hogy az asszony úgy ment ki az ajtón, mint egy új ember! Egy új ember, akinek meg van bocsátva a bűnei,
akit átölelt az Isten Fiának a szeretete!
 
 
 
Szülők estéje
Bibliai történet:  Jézus meggyógyítja a vak Bartimeust   Márk 10:46-52
Téma: Jézus a vak embereket is vonzza
 
A helyzet
Jézus tanítványaival Jeruzsálem fele tart, a Húsvét ünnepére. Jerikó kapujában ül egy vak ember, akit
Bartimeusnak hívnak. Ez egy jó hely azoknak, akik koldulnak. Az emberek boldogan mennek ünnepelni, és ezért
bőkezűen adakoznak.
 
Bartimeus
Neve jelzi, hogy a Timeus fia. Ez egy jól ismert görög név, de nem tudjuk pontosan a jelentését. Bartimeus vak,
hogy mióta? Ezt sem tudjuk. Betegsége (vaksága) arra kényszerítette, hogy koldulni járjon. Ez volt az egyetlen,
amit egy vak ember tehetett.
A tömegben hallja, hogy Jézus közeledik. Eldönti, hogy minden akadály ellenére Jézushoz megy. De vajon hogyan
mehet oda, ahhoz az emberhez, aki annyira vonzza őt, mint egy mágnes, (hiszen nem lát)?
Bartimeus ugyan vak, de nem néma, “torkaszakadtából” elkezd kiáltani: “Jézus, Dávidnak Fia!!!” Ezzel a kiáltással
egy hitvallást tesz Jézusról. “Dávidnak fia” más szavakkal “Messiás” . Hangosan és érthetően hallik a kiáltás: “Ez
Jézus a Messiás!”. Nyílván a farizeusok nem szívesen hallották ezt. Bartimeus szánalomért könyörög. Ha valaki
így kiáltja  Jézus nevét, az biztos, hogy meghallgattatásra talál!
 
Jézus
Ha Jézust hívod, Hozzá kiáltasz, Ő mindig hall téged! Jézus csak áll s a körülötte levőktől kéri, hogy hozzák oda
Hozzá a kiáltó embert. Azonnal vannak jelentkezők, akik bíztatóan mondják a vaknak: “Bízzál, kelj fel, mert hív
téged!”. Ezt nem kell kétszer mondani Bartimeusnak. Azonnal felkel, eldobja kabátját, hogy ne akadályozza őt a
menésben. Jézus ekkor megkérdezi: “Mit akarsz, hogy cselekedjem veled ?” Jézus engedi, hogy elmondhassa,
mire van szüksége. Jézus minket is megkérdez, hogy mire van szükségünk. Ő nem lép bele erőszakosan az
életünkbe, hanem várja a mi kérésünket, kérdésünket.
 
A gyógyítás
Bartimeus szíve hevesen dobog, és ezt mondja Jézusnak: “Rabbi (mester, tanító), hogy lássak!” És lát! Micsoda
egy világ tárul a szeme elé! Legelőször akit meglát, az Jézus, a Messiás, aztán látja  a rengeteg embert, a
környéket. Micsoda fontos és csodálatos pillanat lehetett ez Bartimeus életében!
Jézus engedi őt menni s bíztatja: “a te hited megtartott téged”. Ami azt jelenti:’ nem hiába vártál Rám, nem hiába
bíztál Bennem’. Bartimeus mehet haza, a családjához, a barátaihoz, de ő mégis Jézus közelében marad. Elmegy
Vele Jeruzsálembe, ahol Jézust a keresztre feszítik. Vajon megérti-e ezt Bartimeus?
 
 
   14
Közös program
 
1. nap  (közös program)
Bibliai történet:  A csodálatos halfogás, Péter elhívása  Lukács 5 :1-11
  Téma : Jézust Pétert magához vonzza
 
Ének, köszöntes és imadsag
 
A Téma bevezetése egy nagy mágnessel
 
Villámjelenet – A mágnes vonzása
Szükséges kellékek : erős mágnes, ha lehet egy klasszikus mágnes darab, egy szép doboz amiben tárolod, magas
asztal terítővel (kendővel), olló és kiskanál, doboz kisebb szegekkel.( győződj meg róla , hogy az olló, kanál a
mágneshez tapadjon! Ha túl nehezek, akkor válassz másvalamit, ami jól ragad a mágneshez, s eszerint változtasd
meg a villámjelenet szövegét) 4 játékos: 1,2,3,4
Előkészület:: a magas asztal a pódiumon áll. Rajta van a doboz a mágnessel és letakarva egy terítővel (kendővel)
 
1 Mondjátok gyerekek,  szerintetek mi lehet e terítő(kendő) alatt? Engemet mindig nagyon kíváncsivá tesz
már maga a gondolat is, hogy ezen az asztalon valami le van takarva. Megnézzük, mi van itt?  
 (lassan lehúzzuk a kendőt (terítőt), hogy a doboz láthatóvá váljon)
Ide nézzetek egy doboz! Vajon mi van benne? (lassan kinyitjuk a dobozt, és kivesszük belőle a mágnest,
hogy mindenki jól láthassa)
  Hát ez meg mi lehet? (a gyerekek valószínűleg már kiabálják, hogy mágnes)
(ekkor 2 és 3 együtt úgy szaladnak be a pódiumra, kanállal és ollóval  a kezükben , hogy azonnal a
mágneshez ragadnak)
  Hé, emberek, hát mi történik itt?!?!
2 ,3 Mi, mi nem tehetünk erről!!!
2 Én éppen finoman kanalazgattam a levesemet, amikor a kanalam ki akart ugrani a kezemből. Én bizony
nem engedtem el s hát íme most itt vagyok.
    3 Én meg éppen kézimunkáztam, amikor az ollóm ki akart mászni a kezemből. Halljam csak mit akarsz az
ollómmal? (kérdezni 1-től)
2 Mi a csoda az ott a kezedben? (rámutat a mágnesre)
1 Egy mágnes- mondják a gyerekek.
2,3 Egy mágnes?!?!?
1 Igen, egy mágnes. Valószínűleg az én mágnesem vonzotta ide a kanalat és az ollót.
2,3 De hogy lehetséges ez?
1 Én nem értem, de mégis ez történt !
4  (fütyörészve közeleg)
 Édesapám éppen asztalos munkát végez. Hozzá igyekszem ezekkel a szegekkel!
  (megbotlik, és a pódiumra kiborulnak a szegek a kezében levő dobozból)
Óh (szomorúan, letörten). Most én szedhetem össze ezt a sok kis apró szeget! Micsoda munka!!!
1  (leveszi az ollót és a kanalat a mágnesről, úgy tesz mintha ez nagy erőfeszítésébe kerülne)
  Segítsek neki a mágnesemmel? Ki tudja, talán a szegeket is vonzza!!! Lássuk csak! (a mágneshez sok
szeg tapad. Megmutatjuk a gyerekeknek, hogy ők is jól láthassák). Ez nagyon jól megy!
2,3,4   (nagy csodálkozással) Hűha, ez aztán egy nagy segítség!! Olyan, mint egy szegszívó (nem  porszívó,
hanem szegszívó)!! (meg mindig nagy a csodálkozás!)
1 Nevezzük el…
2,3,4   (hangosan kiáltja) …SZUPERMÁGNES!
 
Enek  
 
A 4-7 éves gyerekeket egy bábu hívja ki a teremből. Ez pl. lehet egy majom.
 
A majom (bábu) nyakában is egy olyan színű névkártya van mint a 4-7 évesek nyakában .
Majom: Mondjátok, nektek is van egy ilyen szép névkártyátok mint nekem? Nekem nincs mágnes a
hasamban, de azért ugye követtek engem, jöttök velem?!? Jaj, de szeretnék én is egy mágnes
lenni, mert akkor minden/ki hozzám jönne!
Mesélő:  Na mi az, csak nem vagy talán lusta ?!?
Majom Lusta?? Még hogy én lusta? Hogy gondolhatsz te ilyet rólam? Én csak azt akartam ezzel
 mondani, hogy én úgy szeretném, ha minden gyerek velem jönne!
Mesélő : Na gyertek gyerekek, fiúk és lányok, gyertek velem és ezzel a kis majommal!
 
~A csoportok szétosztása ~   15
2. nap (közös program)
Bibliai történet:  A kapernaumi százados   Máté 8:5-13
  Téma: Jézus a római századost is magához vonzza
 
Ének, köszöntés és imádság
 
Témalecke : Ki mer bízni?  
Ki mer abban bízni, hogy nem lesz semmi hulladék, szemét a szájába téve ?
 
Szükséges : 2 szék, 2 sötét kendő (amin nem lehet átlátni), egy üvegtál tele mindenféle
hulladékkal (pl., söröskupak, üdítős üveg dugója, krumplihéj, összegyűrt papír, egy kevés  
gyufa (a dobozával együtt), cigarettacsikk, stb.). Az üvegtálat le kell takarni egy kendővel, hogy a játékosok ne
láthassák a tál tartalmát. A tál eddig nevezett dolgai között található még egy kis zacskó finom cukorkával,
nyalókával, 2 játékos
 
Kérj meg 2 önként jelentkező gyereket, hogy jöjjön fel a pódiumra. Kérdezd meg, hogy bíznak-e benned. Ha a
válaszuk igen, akkor ültesd le őket a székekre és kösd be a szemüket, hogy ne lássanak.
Meséld el, hogy mi van a leterített kendő alatt: ‘Idenézzetek, itt van egy tál. Oh, de mennyi hulladék, szemét van
benne!’. A teremben ülő gyerekek jól láthatják, hogy nem ehető dolgok ezek. Kérdezd meg a 2. játékost, hogy
bíznak-e még mindig benned ! Bíznak-e benned, hogy semmi hulladékot nem teszel a szájukba ? Vedd, ki sorban
a hulladékokat a tálból s nevezd is meg hangosan őket. (Talán a teremben levő gyerekek közül bekiabálják: ‘jaj, de
büdös’, ‘jaj, de piszkos’, stb.) Vajon van-e a hulladék között valami ehető dolog is? Kérd meg a széken ülő 2
gyereket, hogy nyissák ki a szájukat, ha még mindig bíznak benned!  
Biztos, hogy bíztok bennem, hogy semmi hulladékot nem teszek a szátokba?- kérdezd meg egy néhányszor a
széken ülő két gyereket, miközben sorolod a hulladékokat. Ha kinyitják a szájukat, akkor a tálban levő zacskóból
tegyél a szájukba egy-egy cukorkát.  (Mi tapasztalatunk az, hogy a két gyerekben kérdezgetés közben meg-
meginog a bizalom)
 
Ének
 
A 4-7 éves gyerekeket kihívja a majom(bábú) a teremből.
 
Majom:  Van még több cukorkád is abban a zacskóban?
Mesélő: Na mi az, most már ugye te is ide merészkedsz, mert most már tudod, hogy nem csapok be
senkit? !
Majom:  Az biztos, hogy az a két gyerek(esetleg név szerint megemlíteni  őket) nagyon bátor volt, hogy
annyi minden hulladékot hallva, még mindig ki merte nyitni a száját!
Mesélő:  Na, gyere csak ide, csukd be a szemed és nyisd ki a szádat.
Majom:  …és, és akkor mit fogsz csinálni?
Mesélő:  Majd meglátod!
Majom:  Vajon merjem kinyitni a számat?!?!( a gyerekek kiáltják igen vagy nem)
Mesélő:  Gyere már, a majmok nem félnek talán?!
Majom:  OK. (A mesélő a majom szeme elé teszi a kezét, és a majom kitátja a száját
  Valaki segít a majom szájába tenni egy cukorkát)
Majom:  Hm, hm... ez aztán egy fincsi cukorka. Jöttök velem ti is gyerekek, ezekben , tényleg meg lehet
bízni! Na gyertek, hm.. de finom cukorka!!!!
 
~ Csoportok szétosztása ~
 
 
   16
3. nap (közös program)
Bibliatörténet:  Jézus megáldja a gyerekeket  Márk 10:13-16
  Téma: Jézus a gyerekeket is magához vonzza
 
Ének, köszöntés és imádság
 
Témalecke - A mágnes a gémkapcsokat is vonzza
 
Szükséges: mágnes, egy néhány gémkapocs, papír, tűzőkapocs
 
Mesélő
Ugye hogy még emlékeztek még a mágnesre ?!?! Hozzátapadt egy olló és egy kanál. Mondjuk, azt, hogy ezek a
felnőtt emberek. De vajon mit vonz még magához a mágnes?
Gémkapcsot. Nézzétek csak! Ezeket nevezzük el: nagy gyerekeknek.
De vajon még mit vonz magához a mágnes ?
Nézzétek, itt ebben a dobozban van mindenféle kicsi kapocs. Ha kicsi vagy, akkor talán olyan kicsinek  érzed
magad mint egy kapocs. De nézzétek csak, ezeket a kicsi kapcsokat is vonzza a mágnes! És ha ezekkel a kicsi
kapcsokkal papírokat tűzöl össze, akkor ez történik: (Tegyél egy kapcsot a tűzőgépbe, és tűzz vele össze egy
papírt! ) Nézzétek, az egész papír felemelődik a kapoccsal együtt. Milyen jó, hogy van egy ilyen kicsi dolog, a
tűzőgép, mert a mágnes a  papírt nem vonzaná  csak úgy magához.
 
Ének
 
Színdarab – Te értékes vagy!
Szükséges: egy kabát, egy kalap, egy sál, egy napszemüveg, 4 idősebb gyerek
Tedd a kellékeket egy kosárba vagy táskába. Kérj meg 4 idősebb gyereket, hogy lépjen a pódiumra s kérd meg,
hogy mindegyik válasszon egy ruhát a kosárból, egyik gyereknek a szemüveg jut.
 
Mesélő  
‘Milyen jól néztek ki ezekben a ruhákban. Most van  egy kérdésem felétek : van nektek egy ideálotok? Pl.: egy
futballista, egy sakkozó, egy énekes, egy filmcsillag, stb.?’ valószínűleg minden gyereknek van egy ideálja.
Engedd, hogy egy néhány szóban beszéljenek az ideáljukról. Először az 1. gyermek mesélje el, hogy ki az ideálja,
majd a 2 gyerek, stb.  
‘Az előbb arra kértelek meg titeket, hogy vegyetek ki egy ruhadarabot a kosárból és vegyétek fel. Képzeljétek most
azt el, hogy az a ruhadarab, amit most magatokra vettetek fel, az a ti ideálotoké volt. Szeretnéd, hogy az a darab a
tied legyen? (valószínűleg a válasz ‘igen’ .)
‘Mennyit ér neked ez a ruhadarab, mennyi pénzt adnál ki érte? Mert hát ugye ez most nem csak egyszerű sál, vagy
kabát, stb. !!! Most nagyobb az értéke, mert egy nagyon híres emberé volt. Pl. ez a szemüveg Zoráné vagy Lagzi
Lajcsié (vagy mondj más ismert személyt akit biztos ismernek a gyerekek) volt. Ez a szemüveg … ér! (mondj egy
nagy összeget!) Ugyanolyan szemüveg mint a többi, van egy fém kerete és sötét üvege, de mégis az emberek
sokat adnak érte, mert …..(egy híresség) hordta az orrán. Így megy ez manapság!
 
Ti egyszerű emberek vagytok, akárcsak én. Mégis nagyon értékesek vagytok. Te és én és ti mindannyian nagyon
egyediek vagytok. Nincs a világon senki más olyan személy, mint te vagy (ti vagytok)! Isten alkotott meg titeket
ilyen egyedinek és ezért mindenki egyen-egyenként nagyon-nagyon értékes. Isten nagyon szeret titeket. Ő ismert
valamennyiünket, már azelőtt mielőtt megszülettünk volna.
A történetben, amit ma fogtok hallani -hallhatjátok-, hogy milyen fontosak voltak a gyerekek az Úr Jézus számára.
 
Ének
 
A 4-7 éves gyerekeket a bábú (majom ) kihívja a teremből.
 
Majom:  Hé, te ott!- mit tettél annak a gyereknek az orrára?
Mesélő:  Ó, arra a napszemüvegre gondolsz?
Majom:  Igen, feltehetem én is azt a szemüveget, hogy átnézhessek a sötét üvegen?
Mesélő:  Természetesen, gyere csak ide.
Majom:  Hű-ha, most mindent feketében látok. Fekete gyerekeket látok! Talán csak nem vagyok ismét
Afrikában?
Mesélő:  Nem! Te itt vagy.... (helység neve) !
Majom:  Na, akkor minden fekete gyermek ....(helység neve) jöjjön most velem!
 
~ A csoportok szétosztása ~
 
   17
4. nap (közös program)
Bibliatörténet:  A gutaütött meggyógyítása   Márk 2: 1-12
  Téma: Jézus a beteg embereket is vonzza
 
Ének, köszöntés és imádság
 
Játék - Ketten enni
Szükséges: két szék, 2 vagy több játékos. Párosával kell a gyerekeket egymással szemben
ültetni.
 
Két gyerek leül egymással szembe a székekre. Úgy ültessük le a gyerekeket, hogy minden
teremben ülő gyerek jól láthassa  őket. Az egyik gyerek kezei hátra össze vannak kötve, hogy ezeket ne tudja
használni. A másik gyerek szemét bekötjük egy kendővel, (hogy ne láthasson át rajta) és szembeültetjük
egymással  őket. A bekötött szemű gyermek kap a kezébe egy tálat . A tálban lehet: szeletelt alma, egy vajas
kenyér (szeletekre vágva) vagy egy tál joghurt (puding). Ha pudingot ill. joghurtot használsz, gondoskodjunk egy
nagy szakállkáról, amit a bekötött kezű gyerek nyakába lehet tenni, hogy ne piszkolódjon össze a ruhája. A
bekötött szemű gyermek eteti a vele szembe ülőt!!
Komikus jelenet lehet, mert a bekötött szemű gyerek nem láthatja a másik száját. Ha több gyerek is játszik, akkor
versenyezhetnek is!!!
 
Ének  
 
Játék – Barátot hordozni
Szükséges: két erős pléd vagy pokróc, 8 kicsi gyerek és 8 nagy gyerek. 4 tányér benne betűkkel A, B, C, D. Egy
cukorka a nyertesnek.
 
A terem 4 sarkában (vagy a pódiumon) állnak a gyerekek a tányérokkal. A távolság A és B, C és D között
egyforma legyen.
Osszuk két csoportra a gyerekeket úgy, hogy mindkét csoportban legyen 4 kicsi és 4 nagy gyermek. A nagy
gyerekek  mind a négy kicsi gyereket külön-külön az A ponttól a B pontig kell vigye (illetve C ponttól D pontig). A
kicsi gyerekek egyenként a pokrócra fekszenek, és így viszik őket pokróccal  A-tól B-ig. Vigyázat, hogy a nagy
gyerekek figyelmesen cipeljék a kicsiket, nem a földön húzva őket. A kicsi gyerekek természetesen ne félelemmel
feküdjenek a plédre. Beszéljük meg ezeket a dolgokat előre!  Mindenki egy barátot vagy barátnőt visz!! Az a
csoport, aki először kész, az a győztes!
 
Ének
 
A 4-7 éves gyerekeket a majom (bábú) kihívja a teremből
Szükséges: egy kendő amibe a majom  belefér.
 
Majom: Milyen jópofa játék volt, nem?!? Én is bele akarok feküdni egy olyan pokrócba!
Mesélő:  Hát persze!!!! Ezt már előre gondoltam!
Majom:  Miért?  
Majom: Mert én külön a te számodra hoztam egy kendőt! Gondoltam, hogy te lusta leszel!
Mesélő:  (ásít) Na és ha lusta vagyok?!?!? Óh, milyen álmos vagyok (ásít)
Mesélő: Én úgy gondolom van itt egy néhány gyerek aki téged innen a teremből szívesen kivisz)
(A mesélő kiválaszt 4 gyereket, akik a majmot viszik a kendőben mint ahogy a játékban) és kimennek a teremből)
 
~ A csoportok szétosztása ~
   18
5. nap (közös program)
Bibliatörténet: Jézus megkenetése a bűnös nő által  Lukács 7: 36-50
  Téma: Jézus a bűnös nőt is magához vonzza
 
 Ének, köszöntés és imádság
 
Témalecke - Szív-bántalmak
Szükséges : egy nagy szív karton papírból, (de lehet egy szívet egy nagy táblára is rajzolni vagy
ragasztani), cellux, szemetesláda egy papírral ellátva s ráírva »szemetes », papírlapocskák a
következő szavakkal : gyűlölet, harag, irigység, kapzsiság, előítélet, verekedés, hazugság, lopás,
stb. (A listát még lehet folytatni. ) Hajtogasd össze a papírlapocskákat a szavakkal és oszd szét
egy néhány gyerek között.
 
Mesélő  
Van-e közöttetek valaki gyerekek, akinek már szívpanaszai voltak s orvoshoz kellett mennie?’( talán nem sok
gyermek van aki valóságos szív/testi fájdalomban szenved(ett), de talán lesz olyan aki a szív lelki fájdalmáról
beszél. Ha igen, akkor folytasd így : ‘Te nem az egyedüli vagy, akinek a szíve fáj ‘.)
Tudjátok, hogy mi mindannyian szívbetegek vagyunk ? Bizonnyal nagyon egészségesnek érzed most magad, s azt
gondolod ‘ez rám nem érvényes’ !!!! De mégis beteg a szívünk, mondja Isten.
A mi szívünk nem tiszta, sokszor tele van szeméttel, ami bemocskolja, megbetegíti a szívet. Egy néhány ilyen
betegséget írtam fel nektek papírlapocskákra. (Hívd fel azokat a gyerekeket a pódiumra, akiknél a papírlapocska
van. Kérd meg, hogy mutassák a lapocskákat a magasba.)
‘Nézzétek, ott jön a szív egyik betegsége: gyűlölet (ragaszd fel a gyűlölet szót a szívre). Ha valakit gyűlölünk,
akkor valami rosszat kívánunk az illetőnek. Magunkban morfondírozunk ezt mondogatva: “én ezt vagy azt tudnám
vele tenni, annyira gyűlölöm…”. stb. …folytatod, míg minden papírlapocska elfogy.
Tudjátok, hogy mit akar Isten tenni a mi szívünkkel? Nézzétek, Isten minden szennyet, piszkot el akar  tüntetni a
szívünkről.(Engedd, hogy minden gyerek levegyen egy papírocskát a szívről és a szemetesbe dobja.) Minden
panaszt el akar dobni a szemétbe. Az Úr Jézus meg akarja változtatni a szívünket, meg akarja tisztítani minden
szennytől!
 
* Más papírlapocskákra írhatsz jó dolgokat (pl. hűség, szeretet, engedelmesség, türelem, stb.) amivel Isten
megtöltheti a szívet s ezeket is felragaszthatod a “tiszta” szívre.
 
Ének
 
Villámjelenet – Én megbocsátok neked
Szükséges: két játékos ( fiú(F), lány(L)- találj ki két nevet-), papír, színes ceruza, ragasztó(cellux), ceruza és radír,
asztal és szék
 
(A lány bejön, leül az asztal mellé és rajzol. Egy vidám dallamot dúdolgat).
L:  Egy szép rajzot szeretnék készíteni, mert nagymamámnak ma van a szülinapja. Én nagyon szeretem a
nagymamát. Ha iskolából kijövök, akkor egyenest a nagyihoz jövök. Anyukám dolgozik és mire haza ér,
már este van.
F:  (berohan) Szia,... én megyek futballozni. Ittál már valamit?
L:  Én igen, van neked is valami innivaló a konyhában.
F:   (odasiet a pohárhoz, és szürcsölve iszik, majd k rohan)
L:  (a lány megmutatja a rajzot a gyerekeknek) Ugye milyen szép lett. Én annyira szeretek rajzolni. Ha nagy
leszek, akkor festő szeretnék lenni: szép képeket fogok festeni, kifestőkönyvekbe fogok rajzokat készíteni!
Igen, ez az, amit én nagyon szeretnék!
F:  (dühösen jön be) ...hm, ismét veszítetem! Ez nem igazság! Ezek olyan vadul játszanak! És te mit csinálsz
ott?
L:  Egy szép rajzot csinálok a nagyinak.
F:  (ki akarja venni  a rajzot a lány kezéből) Na, akkor hadd lássam!
L:  (a lány szorosan fogja a rajzot… elszakad!) Te undok! Vedd innen el a kezedet, de azonnal! Idenézz, mit
csináltál! Elszakítottad!(zokogásban tör ki)
F:  (egy kicsit megszeppenve áll) Bocs, de én nem akartam, ..én csak…
L:   (Piszegve) akkor miért nyúltál ide, miért kell neked mindig az én dolgaimhoz piszkálnod?
F:  Bocsánat, de én tényleg nem ezt akartam, nem akartam elszakítani. Hozzak egy ragasztót?
L:  (letörli a könnyeit) Jól van, hozzál, nem bánom! (együtt megragasztják a rajzot)
F:  Bocs, nem fogok többet ilyet tenni.
L:  Jól van, megbocsátok neked. De nézd, a ragasztás azért még mindig meglátszik!
F:  Igen látszik, de… de nem olyan nagyon. Talán a nagyi észre sem veszi.
L:  (huncut mosollyal) Főleg ha a szemüveg nem lesz a szemén!
F, L:  (együtt nevetnek s elmennek)
   19
Mesélő : Teljesen rendbe jött F és L között. Megbocsátottak egymásnak. Megbocsátani szép dolog. Ha valakinek
megbocsátasz, akkor örömet okozol vele. Akkor ismét megadod az esélyt az újrakezdésre. A mai történet  is erről
fog szólni.
 
Ének
 
A 4-7 éves gyerekeket a majom (bábu) kihívja a teremből
 
Majom:  Megtörtént már veled is, hogy valakinek valamit tönkre tettél?
Mesélő:  Igen, egyszer az édesanyám kedvenc csészéjét törtem el.
Majom:  ... és haragudott reád?
Mesélő:  Először igen, de amikor megbántam akkor már nem!
Majom:  Bocsánatot kértél?
Mesélő:  Természetesen!
Majom:  De azt a csészét nem tudtad többet összeragasztani ?!?
Mesélő:  Sajnos nem. Azzal már semmit sem lehetett tenni!
Majom:  Hm, milyen kár!
Mesélő:  Igen, kár érte!
Majom:  Tehát közted és édesanyád között is minden rendbe jött, mint F és L között.
Mesélő: Igen minden rendbe jött. De.. mondd csak, tudod,  hogy most melyik történetet fogjuk
 elmondani?
Majom:  Nem, még nem árultad nekem el!
Mesélő:  Akkor hívd gyorsan a kicsi gyerekeket, és akkor máris elmondom a történetet.
Majom: Fiúk és lányok, sorakozzatok utánam! Hadd halljuk a mai nap bibliai történetét!  
 
 ~ Csoportok szétosztása ~
   20
A 4-7 éves gyerekek programja
 
1. nap (4-7 éves)
Bibliai történet: A csodálatos halfogás, Péter elhívása   Lukács 5 : 1-11
   Téma: Jézus Pétert magához vonzza
 
A kicsi gyerekeket a majom (bábu) segítségével hívja ki egy másik terembe (lásd: Közös program)
A közös program és a csoportok elosztása után – ha  két csoporttal dolgozol - jó ha énekléssel kezdünk. A
különböző programok között is felüdíthet egy-egy ének. Az énekléssel ismét csendet lehet teremteni a villámjelenet
vagy színdarab után. Hogy mikor és hol énekeljünk, azt döntsük mindig külön el.
 
Díszlet a kicsik termében
Egy nagy háló felfüggesztése jól illik a napi történethez. A hálóba helyezzünk el papír halacskákat, kagylókat,
csigákat, stb. ami a tengerhez kötődik.
 
Ének
 
Biblia
Legyen egy-egy Biblia (esetleg képes Biblia) kéznél.  Mutassuk meg a Bibliát a gyerekeknek!)
„Ez egy Biblia itt a kezemben, ezt a könyvet az Istentől kaptuk és ebből a könyvből, fogok ma egy történetet nektek
elmondani. Ebben a könyvben benne van, hogy Isten nagyon szeret bennünket, és hogy mindannyian nagyon
fontosak vagyunk. Annyira szeret Isten bennünket, hogy azt mi emberi szavakban alig tudjuk megfogalmazni. De
erről a nagy Isteni szeretetről sok szép ének van! Énekeljünk egyet!”
 
Énekeljünk éneket a Bibliáról és Jézus szeretetéről.
 
Történet  
Amikor Jézus a földön járt, akkor is éltek gyerekek, olyan gyerekek, mint ti vagytok.
Az egyik gyereket Dávidnak hívták.
Dávid a Genezáret tó partján bandukol. Már betöltötte a hat évet. Bele-belerugdos a vízbe és gondolatai messze
járnak. Álmodozásából kizökkenti egy csoport ember közeledte. Simon Péter is ott volt e közelgő emberek között.  
- Simon segíthetek valamiben? - kérdezte Dávid. - András is veled megy halászni... és János és Jakab is?
Simon és barátai halász emberek, vannak hajóik és erős hálóik. Dávid a Simon hajóját tartja a legszebbnek az
egész parton. Dávid is halász akar lenni, ha nagy lesz. De most még csak egy kicsi fiú, még nem mehet velük
halászni. „Az túl veszélyes még neked” – ezt mondja mindig Simon.
- Gyere Dávid, most segíthetsz nekünk a hajót eloldani, és a vízre bocsátani. Ha holnap reggel visszajöttünk a
halászatból, akkor ismét segíthetsz a hajót kikötni.
Dávid meg kicsi fiú, de már nagyon e-r-ő-s!
- Ha ilyen gyorsan növekszel - mondja Simon - akkor ugyanolyan erős leszel, mint Jakab és János.  
- Igazán olyan erős leszek!!! Hü-ha akkor nekem is olyan izmom lesz, mint nekik, mert ők olyan erősek, mint egy
teve!!!
- Ha-ha-ha - nevet Simon - na most Dávid, mindent bele, mutasd meg milyen erős vagy, mert nekünk a hajót a
vízbe kell bocsátani, hiszen halásznunk kell.
- A holnapi viszontlátásra! -  És a Simon hajója már messze úszik a vízen, szinte már alig látni őket, de Dávid még
mindig integet. ... Aztán lassan hazaballag, de holnap reggel ismét itt lesz, hogy segíthessen!
 
A következő reggel Dávid már korán kimegy a partra. A parton kikötött hajók között játszik. Magával hozta az első
– saját maga által készített - hálóját. Nem kis munkát fektetett bele, hisz rengeteget kellett kötözgetni, míg aztán a
háló ilyen lett, amilyen. Simon, a halász néha besegített neki a háló készítésénél.  
Most Dávid azt játssza, hogy a tengernél van a saját hajójával. Hálóját a partra dobja,  és úgy tesz mintha nagy
hullám lenne. A kagylók lesznek a kifogott halak és ezzel tölti meg a hálót.
Játék közben látja, hogy nagy tömeg közeledik. Elől jön egy Ember és beszél nekik. Mindenki nagy figyelemmel
hallgatja.
Dávid nagyon kíváncsi lett, gyorsan összehajtja a hálóját és a hóna alá dugja. Amikor a nagy tömeg ember
közelébe kerül, megkérdezi:  
- Bácsi, miért van itt ilyen sok ember?
- Mi azért vagyunk itt, mert Jézust hallgatjuk - mondja a férfi - és nagyon kíváncsiak vagyunk a tetteire is.
- Ki ez a Jézus? - kérdi Dávid, de választ senkitől sem kap. A férfi a sok ember között előre tolakodott, hogy még
közelebbről láthassa és hallhassa Jézust.
- Néni, kérem, meg tetszik nekem mondani, hogy ki ez a Jézus? - kérdi most Dávid a mellette álló nénitől.
- Gyermekem, ezt itt mindenki tudja!! Ő az, aki segít nekünk.  - S ezután már senki sem figyel Dávidra.
Dávid nem elégszik meg a kapott válaszokkal.  Mivel ő még kicsi, sikerül a tömeg között könnyen előre bújnia.
Teljesen elől áll meg, egészen közel Jézushoz. Nagy szemekkel nézi az ismeretlen Embert. Milyen barátságos   21
arca van - gondolja – s ez az Ember még erősebbnek tűnik, mint Simon és András. Nem mintha ennek az
embernek is olyan nagy izmai lennének, mint Simonnak és Andrásnak,. ..mégis valami különös erő sugárzik belőle.
Dávid nem tudja, mi az pontosan, de az biztos, hogy kellemes érzés öleli át  és biztonság. Egyáltalán nem fél ettől
az idegentől.
Ó, ó Dávid teljesen megfeledkezett a Simon Péter hajójáról. Gyorsan feleszmél, és az emberek között átfurakszik
és elszalad a hajókhoz. .. igen (Simonék) már visszajöttek, látja Dávid.
Dávid azt is látja, hogy Simonnak nagyon gondterhelt az arca.
- Semmit sem fogtunk, Dávid, én ezt nem értem. Nagyon el vagyok keseredve. Órák hosszat halásztunk és még
csak egy sem akadt a hálóba. Sajnálom, ma nem fogunk hálót mosni. Nincs hal, nincs munka a számodra és nincs
nekem jövedelem. De mondd csak, miért van itt ennyi ember?
- Egy Jézus nevű embert jöttek hallgatni, aki Isten országáról beszél -  mondja Dávid. - Nézd csak épp erre felé
tart, ... az emberek majdnem a vízbe taszítják.
- Jézus?
- Te ismered őt?  
- Igen, vagy legalább is már egyszer találkoztam vele. Én…
 
Jézus Simon elé ér és ezt mondja:  
- Simon Péter, beülhetek a hajódba ? Vigyél engem kérlek egy kicsit messzebb a parttól, hogy mindenki  jól
hallhassa amit mondok.
- Természetesen Uram.  
Dávid is segít a hajót a vízre tolni, és milyen boldog, hogy segíthet! A hajó nem messze  áll meg a parttól. Simon
Jézus mellett ül, és ő is örömmel hallgatja Jézus tanítását. Simon is Jézus bűvöletébe kerül.  
Jézus végül ezt mondja:  
- Most menjen mindenki haza a családjához. Legközelebb majd újra tanítalak titeket. Simonnak pedig ezt mondja:  
- Simon Péter, evezz a mélyre és vesd ki hálóidat!
- De Uram, mi egész éjjel fáradoztunk és még csak egy halat sem fogtunk, de.. a te szavadra kivetem a hálót.
Dávid is hallja, amit Jézus mond. Ó de mennyire szeretne ő is most velük menni! A hajó lassan távolodik a parttól
és már alig látszik. De mit lát Dávid?!? A halászok húzzák a hálót és kiáltanak a mellettük levő halászoknak:  
- Gyertek gyorsan segíteni, mert majdnem szakadozik a háló, olyan sok a hal a hálónkban! Jakab, János, gyertek
gyorsan!
És mind a két hajó megtelik hallal, olyannyira hogy majdnem elsüllyednek. Simon alig hisz a szemének,  szinte
sírva fakad, hisz még ilyet sosem látott. Letérdel Jézus elé és mondja:  
- Uram, én ezt a nagy jóságot nem érdemlem meg. Menj el tőlem, mert a te erőd megrendít engem.
Jézus ezt feleli:  
- Ne félj Simon Péter, ezek után emberhalász leszel.  
 
Dávid látja jönni a hajókat, és alig akar hinni a szemének. Mennyi temérdek hal! Életében nem látott még ennyi
halat, mint most! Látja ugyanakkor Simont és Jakabot és Jánost, hogy mennyire boldogok.
Dávid is segít a halászokkal együtt a hajót a partra kihúzni.
Simon, András, János és Jakab követik Jézust... és „emberhalászok” lesznek, ami azt jelenti, hogy az embereknek
beszélnek az Úr Jézusról, hogy még több ember kövesse Őt.
 
Dávid hazáig rohan:  
- Anya, anya, ezt meg kell hallanod! Simon is elment Jézussal és nézd csak! -  Büszkén vesz ki néhány halat a
hálójából...
 
Imádság
 
Ének
 
Aranymondás:  
A gyerekeknek tanítsunk meg egy aranymondást. Vigyázzunk arra, hogy ne legyen hosszú.
Jézus mondja : Jer és kövess engem !
Az aranymondást játékosan (jelképesen ) is megtaníthatod !
  Pl.: Jézus   – Jézus nevét írd egy lapra
       mondja   –  rajzolj egy szájat
       jer    – rajzolj egy pár lábat
 
Játék az aranymondás megtanításához :
Magyarázd el mit jelent követni  valakit.
 1. Menj végig a termen és kérj meg egy néhány gyereket, hogy kövessen téged.
2. Végezz különböző mozgásokat : guggolj le, térdelj le, stb.., minden gyerek teheti ezt  
    veled.
 3. Mondj egy néhány kedves szót és kérd, hogy mondják  a gyerekek utánad.
  Jézust követni = Azt tenni, amit Ő tesz.    22
• Jézus szófogadó gyerek volt.  Te is szót fogadsz szüleidnek?  
• Jézus szereti az embereket, mi is szeressük az embereket.  
• Jézus segített az embereknek, mi is segítsünk!  
Ezeket mind meg lehet tanulni a Bibliából, az Isten szavából.
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre (lásd: beszélgetések a 4-7 éveseknek)
A gyerekek a kézimunka után visszajönnek a terembe és együtt zárják a napot.
 
Fejezzük be énekléssel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ Vége az első napnak ~
 
 
 
 
   23
2. nap  (4-7 éves)
Bibliai történet: A kapernaumi százados   Máté 8: 5-13
   Téma: Jézus a római századost is magához vonzza
 
A kicsi gyerekeket a majom (bábu) kihívja a teremből (Lásd közös programot!)
 
Ének
 
Köszöntsük a gyerekeket és kérdezzük vissza egy néhány szóban a tegnap tanultakat. Mit csinált Simon Péter
miután otthagyta a halászatot? Követte Jézust, hogy minél többet tanuljon tőle.
 
Szükséges a történet elmondásához
Kellékek: 4 sisak (pl. vágjunk kettőbe egy-egy régi labdát, vonjuk be alumíniumfóliával), egy matrac (vagy hordágy)
és takaró, egy tál víz, kendő
 
Bevezetés a történethez
Százados  
Én egy katonatiszt vagyok, a rangom: százados. Száz katona felett vagyok a parancsnok. A katonáim hallgatnak
rám. Én most kiválasztok közületek egy néhány katonát. Hadd lássuk, hogy hallgatnak-e ők is rám!  
(Válasszunk ki 4 gyereket, és tegyünk a fejükre egy-egy sisakot (fél labdát) )
Feladat, parancs:  Sorakozó utánam!   
     Menjetek el az ajtóig!      
     Balra át!   Jobbra át!
     Add oda ezt ..... (név)!      Stb.
Látjátok, hallgatnak rám. Így engedelmeskednek az én katonáim is nekem.  
Köszönöm, most mehettek vissza a helyetekre.
 
Én Kapernaumban lakom. Ez egy kis város Izraelben.  Itt nagyon mozgalmas az élet és nekem az a feladatom,
hogy minden rendben történjen. Ez sikerül is. Szeretek itt lakni. Az emberek nagyon kedvesek és nem félnek
tőlünk. Az emberek a barátaink lettek.
 
Képzeljétek el, hogy nemrég beszéltek nekem egy emberről, akit Jézusnak hívnak. Ő is itt lakik ebben a városban.
Ez egy nagyon különleges Ember. Istenről, az Atyjáról tanítja a népet, és azt is mondják,  hogy betegeket is
gyógyít. Legutóbb azt mesélte valaki, hogy egy béna embert is meggyógyított és az most tud járni. Egy másik
pedig azt mondta, hogy egy vakot tett látóvá.
Némely ember azt mondja róla, hogy Ő az Isten Fia, aki a földre jött, hogy velünk éljen s rajtunk segítsen. (a
százados elmegy)
 
Második Mesélő
Én azt hiszem, hogy ma ismét egy új történetet fogunk hallani az Isten könyvéből (Biblia). Jertek, énekeljünk előtte
egy éneket!
 
Énekeljünk egy éneket (pl. a Bibliáról)
 
(Mialatt a gyerekek énekelnek, előkészíthetjük a termet a történet elmondásához. Egy matrac van egy takaróval a
pódiumon. Ezen fekszik egy beteg (pl. egy segítő). A beteg a százados szolgája, látható, hogy nagyon beteg. Egy
tál víz van a matrac mellett s benne egy kendő, amit a beteg fejére lehet tenni borogatásként.)
 
Százados
(bejön a terembe) -Ez az én szolgám, aki nagyon beteg. Már sok orvost hívtam a házhoz, de azt mondták, hogy
ezen a szolgán már nem lehet segíteni. Nagyon szomorú vagyok ezért. Annyira szeretnék a szolgámon segíteni,
de nem tudom, mit tehetek még! Nem is akarok arra gondolni, hogy nemsokára meghal. Azt hiszem, még egyszer
ide hivatom az orvost! Ah, de hiába, már volt itt egy néhányszor... akkor teszek még egy hideg vizes borogatást a
fejére, hátha ez egy kicsit enyhít a fájdalmán.- (a vizes ruhát óvatosan a beteg fejére teszi)
(ekkor egy ötlete támad)... -Hogy ez előbb nem jutott az eszembe!! Szolga..... (név), gyere ide gyorsan hozzám.
Most itt hagyom a te gondjaidra őt. Nagyon jól vigyázz rá, én elmegyek és megkeresem Jézust. Ő bizonnyal tud
rajtunk segíteni. Igen, ezt én biztosan tudom. Ő meg tudja gyógyítani a szolgámat. (sietve elmegy).
Igaz én nem tartozom ehhez a nemzethez, én nem vagyok izraelita. Vajon segíteni fog nekem? (magában
gondolkodik) Igen, ezt meg kell tennem. Meg kell ezt tennem a  szolgámért. Ez az utolsó, amit még meg tudok
tenni.-
 
Második Mesélő
A százados gyorsan elment megkeresni Jézust. Vajon hol is találja meg? Az otthonában, Péternél, a tengerparton,
ahol olyan sokat beszél az emberekhez? A vele szembe jövő emberektől kérdezgeti:  
- Nem tudjátok, hogy merre van Jézus?   24
- Ott van a tengernél, biztos megtalálod, mert rengeteg ember van körülötte.
Ahogy éppen siet a tenger felé, szembe találja magát Jézussal.
- Uram, az én szolgám nagyon beteg. Az orvosok már nem tudnak segíteni rajta. Nagyon szeretném megmenteni,
mert nagyon szeretem. Olyan nagy a fájdalma.
- Menjek veled, hogy meggyógyítsam? - kérdezi Jézus a századost.
- Nem, az nem szükséges. Ha azt mondod, hogy gyógyuljon meg, biztosan meg fog gyógyulni. Mint ahogy én is
mondom szolgáimnak: “menj el” és elmegy “gyere ide” és ide jön, ugyanúgy a te szavadra az én szolgám
meggyógyul.
- Micsoda nagy hit - mondja Jézus - ilyen nagy hitet még eddig nem is láttam! Menj haza, mert a te szolgád
meggyógyul, mert te hiszed, hogy én ezt meg tudom tenni.
(Ezzel egy időben a szolga felül a matracon majd feláll.)
- Ó, köszönöm, Jézus - mondja a százados, és hazarohan. És mit lát, amikor hazaérkezik?
 
(A százados bejön. A meggyógyult szolga jön vele szemben.)
Százados:   - Ó , hát  micsoda nagy csoda! Meggyógyultál?!?! Mikor lettél jobban?
Szolga:  - Nem olyan rég éreztem, hogy a testembe tér vissza az élet, uram. Éreztem, hogy van erő a
lábamban, és hogy a lázam is lement. Teljesen jól érzem magam!
Százados:  - Ez abban a pillanatban történhetett amikor azt Jézus kimondta, hogy jöjjek haza, mert te
meggyógyulsz! Milyen nagy csoda! Én most már biztosan tudom, hogy ez az ember valóban az
Isten Fia.
Szolga:  - Uram, hozhatok valami innivalót önnek?
Százados:  - Nem, köszönöm, gyere csak ide, hogy hadd örvendezhessünk együtt a te gyógyulásodnak! Jézus
engem is szeret, még akkor is, ha nem izraelita vagyok. Jézus nem személyválogató! (százados
elmegy karöltve a szolgával)
 
Második Mesélő:
A százados teljesen bízott az Úr Jézusban. Így kell nekünk is Benne bízni! Ő lát titeket is minden nap, és naponta
akar veletek is jót tenni!
 
 Imádság   
 
 Ének  
 
Aranymondás:  
Jézus mondja: Gyere és kövess engem!         
Ismételjük el az aranymondást egy néhányszor, akárcsak az 1. nap
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre (lásd: beszélgetések a 4-7 éveseknek)
A gyerekek a kézimunka után visszajönnek a terembe, és együtt zárják a napot
 
Fejezzük be énekléssel!
 
 
~Vége a második napnak~
 
   25
3. nap (4-7 éves)
Bibliai történet: Jézus megáldja a gyermekeket    Márk 10: 13-16
   Téma: Jézus a gyerekeket is magához vonzza
 
A kicsi gyerekeket a majom (bábu) kihívja a teremből (lásd: Közös program)
 
Ének
 
Ötlet
Szükséges:  egy asztal, egy linóleum, takaró, papír vagy karton, ragasztó…. Jézus figura (kinagyítva) a
kézikönyvből.
Sokszorosítsunk olyan sok kislány és kisfiú képet amennyire szükségünk van. Azt is mondhatjuk, hogy a gyerekek
rajzolják le saját magukat.
A Jézus figurát ragasszuk a linóleumra cellux vagy papír ragasztóval. A történet után minden lány kap egy lány
figurát és minden fiú egy fiú figurát, hogy kifesthessék és kivághassák vagy egy papírt, hogy saját magukat
lerajzolhassák és kivághassák. Ha ezt megtették, akkor a papír hátára ráírhatják a nevüket (ha akarják) és ezt a
Jézus figurája mellé ragaszthatják. Segítsünk ebben a gyerekeknek, amennyiben szükséges. Figyeljük meg, hogy
a gyerekek milyen közel ragasztják “magukat” Jézushoz!  
 
Történet  
Te ki mellett lennél szívesebben? Aki téged nagyon  szeret, vagy aki veled egyáltalán nem törődik? Nem olyan
egyszerű a választás, igaz? Én szívesen vagyok azokkal az emberekkel, akik engem szeretnek. Mert akkor
biztonságban érzem magam. Akkor nyugodtan játszhatok, minden félelem nélkül.
 
A kicsi Áron a homokban ül és testvérével, Nórával játszik. Békésen játszadoznak, mert édesanyjuk mellettük van.
Édesanya és édesapa nagyon szereti őket és ezért gondtalan az életük. Ma finom tortát sütnek homokból. Áron
egy finom torta szeletet a kezére lapátol, és odaszalad édesanyjához.  
- Tessék édesanyám, ezt neked hoztam - nyújtja oda  neki ragyogó szemekkel. Édesanya megsimogatja a fia
göndör, szőke haját.  
- Hmm, ez aztán nagyon finom!! – mondja, és úgy tesz, mintha valóban megenné.
 
Odanézzetek, egy csomó ember közeleg. Áron állva marad, hogy messzebbre lásson. Vajon kicsodák azok? Egy
néhány embert ismer közülük, de van sok ismeretlen személy is köztük. Épp a házuk előtt mennek el. Óóó, még a
lábuk elé sem néznek! Az összes tortát felrúgják!  
- Nem szabad! - kiáltja Áron haragosan. Egy nagy szakállas bácsi teljesen elnyomja az útból. Könny szökik a kis fiú
szemébe. Minden sütemény odaveszett! Nóra oda jön,  hogy megvigasztalja kis öccsét. ‘Gyere, segítek neked
újakat készíteni’ mondja öccsének.
 
Most érkezik a szomszédasszony.  
- Anna, láttad te is? Jézus itt van a faluban! - mondja nagy boldogan.
Édesanya kijött a házból.  
- Nem - mondja - nem láttam. De nagyon szeretném én is Jézust látni.
- Gyere akkor velem, és menjünk el megnézni Őt! - mondja a szomszédasszony.
- De - tétovázik Anna - azt mondják, hogy Jézus mindig annyira foglalt.
- Mindig vannak emberek körülötte, de ez így lesz mindig - feleli a szomszédasszony. - Azt hallottam, hogy nagyon
szereti a gyerekeket, megyek is, hozom az enyéimet s elviszem Hozzá!
Áron édesanya kezét fogva halad. Nóra is jön és a szomszédasszony is a gyerekeivel.  
A hír, hogy Jézus a faluban van, hamar terjed. Egyre több ember igyekszik Jézust látni.
 
A piactér már tele van emberekkel. Messzire hallatszik, hogy nem valami kedvesek egymáshoz. Áron megretten,
mert a szakállas bácsi, aki szétrúgta a homok-tortáját, most felé közeledik.
- Mit kerestek ti itt? - kérdi hidegen.
A szomszédasszony nagy hangon felel:  
- Mi is jöttünk a gyermekeinkkel Jézushoz, mert azt hallottuk, hogy Jézus nagyon szereti a gyerekeket.
Ott jön egy másik ember is a tömegből és az is haragosan szól:  
- Nem mehettek most s Mesterhez, mert nagyon elfoglalt. Menjetek innen mind haza!
Áron ekkor egy embert lát felállni a tömegben, aki hangosan kiált:  
- Péter, Jakab mit csináltok ott? Ne küldjétek el őket!
Ezeket a szavakat már Jézus mondta.
A két ember hátralép, amikor Jézus a tömegből hozzájuk lép. Tekintete ekkor már nem volt haragos. Sőt
mosolygott.  
- Ó, milyen jó, hogy ti is itt vagytok! - mondja, és kiveszi a szomszédasszony kezéből a kis gyereket.
- Milyen egy szép kis gyermek! - és szeretettel magához öleli a gyermeket és az elkezd gőgicsélni. Majd a kicsit
visszaadja az anyjának, és másik gyereket vesz az ölébe. Áron is sorra kerül és egyáltalán nem fél ettől az
embertől, Jézustól, sőt feléje emeli a kezecskéit és... Jézus őt is felemeli, sőt éppúgy felrepíti a magasba, mint   26
ahogy azt az édesapja szokta tenni. Áron Jézus szemébe néz, s azt a szeretetteljes tekintetet soha többé nem
feledte el.
Jézus a fülébe súgta:  
- Én szeretlek téged - és letette a földre.  
 
Minden gyerek Jézus köré mehet. Az édesanyák is mind boldogan veszik körül a gyermekeikkel együtt Jézust.
Nagyon örülnek, hogy ilyen sok szeretetet és figyelmet kapnak Jézustól.
 
Jézus megfordul, és a körülötte levő emberekre tekint, akik csak suttognak egymás között. Áron jól látja, hogy ezek
az emberek bizony haragszanak.
Jézus ezt mondja:  
- Gyertek csak ide s nézzétek meg jól ezeket e kicsi gyerekeket. Jól figyeljetek arra, amit mondok nektek – ezt már
máskor is mondottam – de megismétlem, ha nem lesztek olyanok mint ezek a kicsinyek, nem mehettek be a
mennyeknek országába. Ezek a gyerekek bíznak bennem, ezek a gyerekek szeretnek engem! Ezt kell nektek  is
tennetek!
Az anyákhoz pedig így szól:  
- Édesanyák, itt az evés ideje! Menjetek most haza és gondoskodjatok jól a gyermekeitekről, hogy aztán szépen
felnőjenek. Én nagyon szeretem ezeket a gyermekeket!
 
Áron megfogja az édesanyja kezét, és együtt hazaindulnak. A nap már lehanyatlóban van.  
- Milyen jó volt itt Jézussal! - mondja Áron. - Én még szívesen maradtam volna egy kicsit Vele. Anya, ha majd nagy
leszek, követhetem én is Jézust? Én sem fogom soha elküldeni a gyerekeket, mint ahogy Jézus sem küldött el
minket!’
Édesanyja mosolyogva mondja:  
- Te biztosan jó tanítványa leszel Jézusnak!
Áron elengedi az édesanyja kezét, és gyorsan hazaszalad, mert apja már az ajtóban várja!!!!
 
Az Úr Jézus most nem lakik a földön, hanem a mennyekben van. Ezért Ő mindenhol lát, és hall téged. Mindenhol
nagyon közel van hozzád. Mindenhol beszélgethetsz Vele, ezt a beszélgetést nevezzük imádságnak. Mindent
elmondhatsz neki, igen MINDENT. Még azt is, ha valami rosszat tettél, mert Ő meg akar neked bocsátani. Ő
nagyon szeret téged!
 
Imádság
 
 Ének
 
Aranymondás:  
Jézus mondja: Gyere és kövess engem!
Ismételjük el az aranymondást.
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre (lásd: beszélgetések a 4-7 éveseknek)
A gyerekek a kézimunka után visszajönnek a terembe, és együtt zárják a napot.
 
Fejezzük be énekléssel!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ Vége a harmadik napnak ~
 
   27   28
   29
4. nap (4-7 éves)
Bibliai történet: Jézus meggyógyítja a gutaütöttet   Márk 2: 1-12
    Téma: Jézus a beteg embereket is magához vonzza
 
A kicsi gyerekeket a majom (bábu) kihívja a teremből (lásd közös program)
 
Ének
 
Ötlet
A történetet el lehet játszani is. 5 személyre (segítő) van szükségünk. Egyik személy játssza a guttaütöttet, a többi
négy pedig a barátok szerepét játssza. A történet elmondása közben megjelenítik a szereplők a történetet. A
szereplők nem beszélnek szerep közben. A gutaütött ne legyen túl súlyos, mert azt nehéz cipelni. Jézus szerepét
nem játssza senki!! Elegendő csak a hangját hallani.
 
Bevezetés
Ki volt köztetek már beteg?
Mit tettek ekkor szüleid /családod /gondozóid?
Tudott az orvos rajtad segíteni?  
Képzeljük most azt el, hogy nincsenek orvosok, jól lenne az?
Meg tudnak-e az orvosok mindenkit gyógyítani (mindenféle betegséget gyógyítani)?
 
Mikor Jézus a földön járt, nem voltak igazi orvosok, mint amilyeneket mi ma ismerünk és kórházak sem voltak.
Ezért akartak a betegek mind Jézushoz menni, mert remélték, hogy Ő majd tud rajtuk segíteni. De vajon meg tud
Jézus minden betegséget gyógyítani??? Hallgassátok meg most a következő történetet:
 
Történet
Egy sötét szoba egyik sarkában fekszik valaki egy matracon. Csak fekszik és semmit sem tud tenni.
De miért nem kel fel és megy ki az udvarra? Tudjátok miért?
Mert nem tud járni. A lábai olyan soványak, mint két karó. Még csak fel sem tud ülni. Az egész teste le van
bénulva!
A barátai minden reggel eljönnek hozzá, hogy kivigyék a friss levegőre. Ekkor legalább tud a járókelők között egy
kicsit nézelődni. Néha meg-megáll valaki, hogy beszélgessen vele. Este pedig a barátok ismét jönnek, hogy
bevigyék őt a szoba egyik sarkába. Így telik el minden nap. Még szerencse, hogy a barátai szeretettel gondozzák!
 
De hol maradnak a barátok? A nap már hétágról süt és  őt még mindig nem vitték ki. Az egész városban nagy
csend honol. Hol lehetnek az emberek és a gyerekek? Máskor már ilyenkor nagy lárma veri fel a csendes utcát.
Úgy tűnik, hogy teljesen magára maradt. Egy kicsit félelem fogja el, mert hát bármi is történjen, ő még meg sem
tud mozdulni! Micsoda egy tragédia, egy test, amivel semmit sem tud tenni! Kinek a vétke, bűne az, hogy ő nem
tud mozdulni? Néhányan azt mondják, hogy az a saját bűne, de…
 
Gyors léptek zaja veri fel a csendet. A négy barát áll meg előtte.  
- ....(a beteg neve), te most velünk jössz! Jézus itt van a városban!
- Igen - mondja a másik - és mi téged magunkkal viszünk!
- Hogyan?
- Az ágyaddal, a matracoddal együtt, mint ahogy mindennap kiviszünk téged!
- De...
- Semmi de, ... elviszünk téged Hozzá. Azt hallottuk, hogy Jézus meg tudja a beteg embereket gyógyítani. Most
tereád kerül a sor. Tehát oda viszünk!
 
Aztán már emelik is …. (név) a matracával. Mind a négy barát  egy-egy sarkát fogja a matracnak. De ha nem
tartják egyensúlyban, akkor bizony legurul! De annyira sietnek! ... ( a beteg neve) van mit néznie, már idejét sem
tudja, hogy mikor volt utoljára a városban.
 
- Ott abban a házban van Jézus - mondja Jakab.  
- Azt magad is láthatod - mondja egy másik.
- Uram, asszonyom, félre állnának egy kicsit... -  de senki sem figyel rájuk.
- Uram, beengedne minket? Itt hozzuk...
-  Maradj csendben!
Ezek után a másik ajtónál próbálkoznak. Emberek, beengednének bennünket, itt hozzuk a beteg…
- Maradj már csendben, nem halljuk, hogy mit mond Jézus!
…( a beteg neve) szomorúan mondja:
- Ide aztán lehetetlen bejutni.
Ekkor így szól az egyik barát: ‘ott a tető! Ott a létra, négyen csak fel tudjuk vinni ... –t (név).
- És most ... ? -  kérdi egyik közülük  - most mit csináljunk?
- Egy lyukat  a tetőn.   30
Kibontják a tetőt. Nem nehéz ezt tenni, mert ágakból és agyagból van össze tákolva. Először egy kicsi lyuk, aztán
egy nagyobb és még nagyobb keletkezik, míg aztán  a matrac is beletér. A házban levő emberek riadtan néznek
felfelé. Az egyik barát köteleket talál. Rárögzítik a kötelet a matrac négy sarkára és... boldogan eresztik le ... (név).
 
Teljes csend lett a házban. Minden szem a magasba néz. Jézus is. Most az emberek félrehúzódnak, a matrac
Jézus közelében a földre ereszkedik. Jézus feltekint a barátokra. Négy megizzadt arc tekint lefele.
Jézus mosolyogva mondja:  
- Milyen nagy a ti hitetek és szeretetetek!
Majd ...-ra (név) néz, és ezt mondja:  
- Megbocsátattak a te bűneid.
Az írástudók között morajlás, zúgolódás hallatszik. Haragszanak Jézusra, amiért ilyet mondott. Szívükben a
gondolat: “Bűnt megbocsátani csak Isten tud. Mit gondol ez a Jézus, hogy kicsoda Ő?”
Jézus tudja, ismeri a gondolatokat, anélkül, hogy az emberek megszólalnának.  
- Miért vagytok haragosak? Nekem van hatalmam azt mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid. Arra is van
hatalmam, hogy azt mondjam: Kelj fel és járj!
… ( név) csak fekszik a matracán, és Jézust nézi. Jézus ránéz, és ezt mondja neki:  
- Igen, neked mondom, kelj fel, vedd a te matracodat és menj haza.
 
(név)… visszatért az ereje és érzi, hogy képes azt tenni amit Jézus mond neki. Fel tud ülni! Fel tud állni! Lábait
tudja mozgatni! Síri csend honol! Tud járni!!! Arca ragyog a boldogságtól!
Szeretne szép szavakat mondani Jézusnak, de csak ennyi jön ki a száján:  
- Köszönöm Uram, köszönöm!
Ó… Jézus azt mondta neki, hogy vegye fel a matracát. Lehajol, kezei tele vannak erővel! Felveszi az ágyát!’
- Áldott legyen az Úr! - kezd el valaki énekelni, és az egész tömeg énekel
- Milyen nagy csoda,… (név) ismét jár!  
- Ilyet még sohasem láttam!
Mindenki egy lépést hátra lép, hogy utat engedjen...-nek(név). A négy barát örömmel öleli át... (név).
- Milyen óriási csoda, most már  te is tudsz járni!
- Látod... (név) ‘ mondja Jakab, Jézus meg tudott téged gyógyítani.
Nagy örömmel együtt mennek haza.
 
Imádság   
 
Ének  
 
Aranymondás:  
Jézus mondja: Gyere és kövess engem!         
Ismételjük el az aranymondást, akárcsak az
1.nap.
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre  
(lásd: beszélgetések a 4-7 éveseknek)
A gyerekek a kézimunka után visszajönnek a
terembe, és együtt zárják a napot.
 
Fejezzük be énekléssel!
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ Vége a negyedik napnak ~
   31
5. nap  (4-7 éves)
Bibliai történet: Jézus megkenetése a bűnös nő által   Lukács 7: 36-50
   Téma: Jézus a bűnös nőt is vonzza
 
A kicsi gyerekeket a majom(bábu) kihívja a teremből (lásd közös program)
 
Ének
 
Villámjelenet - Hogy éreznéd magad?
Szükséges: 4 asszony bevásárló szatyorral a kezében, az 1. asszony (A) játssza a „bűnös nőt” , a 3 másik  (B,C,D)
pedig pletykálkodik
 
(A szereplők egyszerre jönnek be. Elől jön A)
B:  - Menj el innen!
C:  - Nézd meg most is hogy néz ki!
D:  - Menj innen, te nem tartozol közénk!
A:  (szomorúan, lesütött fejjel elballag)
B,C,D  -pszt, pszt, pszt - ( suttognak az asszonyok, pletykálnak az elküldött asszonyról)
B:  - Hallottátok, hogy mit tett legutóbb?
D:  - Nem, hadd halljuk!(B,C,D ismét suttognak)
C:  - Jaj, micsoda szégyen! Hát hogy merészelt ilyet tenni?
    Suttogva elmegy a három (pletykás) asszony
 
Történet  
Igen, így tettek az emberek. Minden nap, ha ez az asszony az utcán megy, ujjal mutogatnak rá.  
- Nézzétek, újra itt van!
Erről az asszonyról van egy szép történet a Bibliában. Nevét nem nevezi meg a Biblia, de én Annának fogom hívni,
így könnyebb elmondani a történetet, és ti is jobban megértitek.
 
Anna nagyon szomorú, hogy az emberek ujjal mutogatnak rá.
Ha a kúthoz megy vízért, a többi ember gyorsan elmegy onnan.
Ha a piacra megy, akkor ott is mindenki elkerüli.  
Anna tudja, hogy helytelen, rossz dolgot tett. S ezt a rossz dolgot minden nap magával kell cipelje. Olyan ez,
mintha minden nap egy nehéz zsák lenne a hátára kötve.
 
De most valami csodálatos dolog történt.
Hallotta, hogy Jézus a városban van. Már sokat hallott felőle.
Hát igen, mindenki sokat hallott már róla. Anna el is ment hozzá (Jézushoz).
Egy napon szembe találkozott Jézussal.  Jézus ránézett és neki (Annának) nem is kellett semmit sem mondania.
Tudod – Jézus mindent tudott róla. Tudta mindazt a rossz, helytelen dolgot, amit Anna eddig tett, de azt is tudta,
hogy Anna ezt mind nagyon megbánta.  Jézus csak úgy egyszerűen azt mondta neki:  
- Anna, megbocsátom neked minden rossz tettedet!
S mintha a nehéz csomag a hátáról leesett volna... egyszerűen nem volt több teher !!!!
Anna meg akarta köszönni, de Jézus már el is tűnt a nagy sokaságban.
Milyen kár, még meg sem tudta Neki köszönni!
 
De ma, Jézus újra a városban van, mondják az emberek. Azt mondják, hogy Simon hívta meg a házába. Anna
szíve hevesebben kezd dobogni.
Jézus a városban van! Neki oda kell mennie Hozzá! Meg kell…      
Igen, azt fogja tenni...A szekrény sarkából kiveszi az illatos, drága olajat.
 
Kis idő múlva Anna már Simon, a farizeus háza felé közeledik. Éppen az evés ideje volt, mert az ajtót nyitva találta.
(Ez volt akkor a szokás.) Mindenki láthatta, hogy milyen gazdag is Simon, a farizeus.
Mindenki láthatta a szépen megterített asztalt.
Mindenki láthatta, hogy kik voltak a meghívott vendégek. Akkor az emberek nem ültek az asztal körül, hanem
feküdtek (a földön). Mivel az ajtó nyitva volt, mindenki hallhatta, hogy miről is beszélnek.
De Anna ezt nem is veszi észre. Ő csak egyetlen embert lát, mégpedig Jézust. Neki Jézushoz kell mennie. Jézus
is ott fekszik az asztal körül a többi előkelő emberrel.
 
Neki tulajdonképpen nem szabadna ide jönnie, mert egy női személy. De gondoljátok, hogy ez Annát zavarja?
Dehogyis!!
Ott van Jézus! Egyenesen Jézushoz megy. A lábainál megáll.
Végre itt van az az Ember, aki neki megbocsátott. Anna köszönetét akarja kifejezni, de nem tudja, mit és hogyan
mondjon.
Csak sír és sír!   32
Ó, odanézzetek, a könnyei a Jézus lábaira hullanák.
Le szeretné gyorsan a könnyeket törölni, de nincsen kendő nála.
Gyorsan kibontja hosszú haját, és azzal törli meg Jézus lábait. Nem sír már tovább. Előveszi a drága, illatos
kenőcsöt, és Jézus lábaira önti. Bekeni a Jézus lábait és megcsókolgatta.
Így köszönte meg Jézusnak, hogy a rossz cselekedeteit megbocsátotta. Majd csendben ülve marad Jézus lábainál.
 
Haragos suttogás tölti meg a házat. Mindenki Jézust és az asszonyt nézi.
Simon, nagyon mérges és Jézus tudja ezt.
- Simon, mondani szeretnék neked valamit - mondja Jézus.
- Hallgatlak Uram – válaszolja Simon tisztelettudóan.
 
Volt két ember, akik egy hitelezőnek nagyon sok pénzzel tartoztak. Az egyik ötszáz arany pénzzel tartozott, a
másik ötven aranypénzzel. Egyik sem tudta azt visszafizetni. Egy napon azt mondta a hitelező a két embernek:  
- Jól van, elengedem nektek a tartozásotokat!
- Mit gondolsz Simon, a két ember közül ki szereti a hitelezőt jobban?
Simon egy kis fintorral válaszol:  
- Azt gondolom, akinek a több pénzt engedte el.
- Jól mondtad, Simon – válaszolta neki Jézus.
 
Anna is hallotta a Jézus szavait. Teljesen megkönnyebbült. Neki volt egy nagy adóssága, de Jézus eltörölte azt!
De ekkor megriad. Jézus rá (Annára) mutat, és ezt mondja:  
- Simon, látod itt ezt az asszonyt ? Amikor házadba jöttem, nem mostad meg a lábaimat, de ez az asszony
könnyeivel mosta meg és hajával törölte meg azokat! Nem köszöntöttél engem csókkal,  ő pedig a lábaimat
csókolta meg! Te nem kented meg a fejemet olajjal, de ez az asszony drága kenettel kent meg engem. Simon, ez
az asszony sok rosszat tett, de mindet megbocsátottam neki. Nézd meg, mennyire szeret ő engem! És te Simon?
 
A légy zümmögése is hallatszik a nagy csendben. Jézus így szól Annához:
- Anna, megbocsátottam a te rossz dolgaidat. A te hited megtartott téged. Menj haza békességgel!
Anna boldogan áll fel. Jézus szavai a fülében csengnek: MEGBOCSÁTOTTAM!
Most már megnyugodva megy haza. Szívében teljes az öröm!
 
Imádság
 
Ének  
 
Aranymondás:  
Jézus mondja: Gyere és kövess engem!
Ismételjük el az aranymondást egy néhányszor, akárcsak az 1.nap.
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre (lásd: beszélgetések a 4-7 éveseknek)
A gyerekek a kézimunka után visszajönnek a terembe, és együtt zárják a napot.
 
Fejezzük be énekléssel!
 
~ Vége az ötödik napnak ~
 
 
   33
Beszélgetések a 4-7 éves gyerekekkel
 
Annak ellenére, hogy ez a korosztály még nem tud olvasni (vagy nem mindenki tud olvasni), mutassunk meg nekik
mégis egy Bibliát.
Ebből a könyvből (Bibliából) olvassunk nekik. A nagyobb gyermekek  maguk is elolvashatják, hogy mi áll e
könyvben. A hangsúly nem azon van, hogy a történetet szó szerint ismét elolvassuk, hanem azt szeretnénk, ha a
gyerekek megértenék, hogy az elmondott történet igazán a Bibliában van megírva.
 
1. nap
Bibliai történet: A csodálatos halfogás és Péter elhívása   (Lukács 5:1-11)
     Téma: Jézus Pétert is magához vonzza
Beszélgetés:
1. Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy a történet a Bibliából való.
2. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
3. Simon Péter és barátai szomorúak voltak. Miért ?
4. Hogy lehetséges az, hogy a halászok Jézussal együtt olyan sok halat fogtak ?
5. Követni szeretnéd te is Jézust, úgy ahogy a tanítványok tették?
 
2. nap
Bibliai történet: A  Kapernaumi százados     (Máté 8:5-13)
     Téma: Jézus a római századost is magához vonzza
 
Beszélgetés:
1. Mutassuk meg a gyerekeknek a történetet a Bibliában.
2. Voltál-e már beteg? Tudtak az orvosok rajtad segíteni?
3. Minden ember és gyermek meggyógyul, ha orvoshoz megy?
4. Miért tudta Jézus mind a felnőtteket, mind a gyerekeket meggyógyítani?
5. Gondolkodj el: te hogyan tudnál egy betegen, rászorulón segíteni?
 
3. nap
Bibliai történet: Jézus megáldja a gyermekeket    (Márk 10 :13-16)
      Téma: Jézus a gyermekeket is magához vonzza
Beszélgetés:
1. Mutassuk meg a gyerekeknek a történetet a Bibliában.
2. Lennél te is szívesen Jézus közelében, mint az akkori gyerekek?
3. Tudod-e hogy, hogyan lehetsz te ma Jézus közelében?
4. Tudod-e, hogy Jézus ma is mindenhol jelen van?
 
4. nap
Bibliai történet:  A gutaütött  (Márk 2:1-12)
Téma: Jézus a beteg embereket is magához vonzza
Beszélgetés:
1. Mutassuk meg a gyerekeknek a történetet a Bibliában.
2. Ismersz sérült, fogyatékos embert?
3. Tudnád-e őt valamiben segíteni? Miben?
4. Vannak neked is barátaid/barátnőid?
5. Szükséged van segítségre? Miben?
 
5. nap
Bibliai történet: Jézus  megkenetése a bűnös nő által   (Lukács  7 : 36-50)
    Téma : Jézus a bűnös asszonyt is magához vonzza
Beszélgetés:
1. Mutassuk meg a gyerekeknek a történetet a Bibliában.
2. Tettél te is valaha rossz dolgot (hibáztál)? Ki mesélne erről?
3. Kértél-e bocsánatot hibádra?
4. Megbocsátottak neked....(szüleid, testvéred, stb.)?
5. Milyen érzést vált ki a magbocsátás?
6. Szeretnek szüleid (testvéred, stb.) annak ellenére, hogy hibáztál?  
7. Ki fog téged mindig szeretni?   34
Program a 8-14 éves korosztálynak
 
1. nap (8-14 éves)
Biblia történet:  A csodálatos halfogás és Péter elhívása   Lukács 5: 1-11
    Téma: Jézus Pétert is magához vonzza
 
A közös program és a csoportok szétosztása után – ha két csoporttal dolgozunk – jó, ha
néhány ének eléneklésével kezdünk. A különböző programok között is énekeljünk. Ezzel
ismét csendet teremthetünk a játékok és a villámjelenetek / szerepek után.  
Nem fogjuk mindig jelezni, hogy mikor énekeljünk, minden csoport(vezető) maga döntse azt el.
 
Ének
 
Játék: - Hány gyereket tudsz a hálóba befogni 2 perc alatt?
Szükséges: 2 egyforma nagyságú háló, 2-2 gyermek hálónként, egy óra  
 
Legelőször is két gyerek kiteríti a hálót (amilyen nagyra csak lehet) a földre. Ezután megkérik a gyerekeket a
teremből, hogy egyenként álljanak rá a hálóra.  Ha egy kicsit „okosak”, akkor a nagyobb lányokat és fiúkat
megkérik, hogy a kicsiket vegyék ölbe. A játék lényege: kinek sikerül 2 perc alatt a legtöbb gyereket  a hálóba
„befogni” ?
 
Történet
Szükséges: egy háló
 
Fiúk, lányok mi ez itt ? (Egy háló). Mire használják a hálót? (pl. Halat fognak vele.) Úgy van! De úgy látszik, hogy
gyerekeket is lehet vele fogni, mint ahogy azt az előbb láthattuk a játékban.
Én halász szerettem volna lenni, ezért halász iskolába akartam menni. Elkezdtem a telefonkönyvet lapozgatni,
hogy keressek egy ilyen iskolát, de sajnos egyet sem találtam.  Így tehát nem tudtam telefonálni, hogy
megkérdezhessem: létezik-e ilyen iskola? De én ennek ellenére mégis csak halász akartam lenni. Valaki  ezt
mondta nekem :  
- Menj el egy halászhoz dolgozni, és akkor ott megtanulod a halászat mesterségét !
Így van, ezt valóban így lehet a legjobban megtanulni. Így tanulták régen is az emberek ezt a mesterséget.
 
Így tanulta ezt meg Simon is az édesapjától, mert az édesapja és a testvére is halászok voltak. Írni és olvasni a
zsinagóga iskolában tanultak meg. De az már olyan régen volt, hogy talán Simon már nem is nagyon tud azzal
dicsekedni, hogy írni tud. Tudjátok, Simon közel kétezer évvel ezelőtt élt. Izraelben lakott.
Tudod, hogy még kik laktak Izraelben? Tanult emberek is, akik jól tudtak olvasni és írni. Ezek a tanult emberek
olvasták az Isten könyvét (Biblia) és el is tudták magyarázni, ami abban volt megírva. Ebből a könyvből nem volt
sok, s az a kevés, ami volt, az is kézzel volt írva. Ezek a tanult emberek elmondták a többi embereknek, hogy
hogyan is éljenek. Az emberek elnevezték  őket: Rabbinak, tanítónak, mesternek vagy mai szóval mondva
tanárnak. S ha az emberek azt kérdezték:  
- Mit akar Isten, mit tegyünk?
Akkor azt mondta a Rabbi:  
- Lássuk csak, itt van megírva: „Egy napot szentelj a nyugalomnak, ez a Sabbat, ekkor ne dolgozzál!” De ez azt
jelenti, hogy te…
És akkor jött a magyarázat. Simon ezt már olyan sokat hallotta. Ezt nem szabad tenni, azt tilos tenni. Vajon Isten
tényleg ilyen? Olyan Valaki, aki annyi mindent megtilt? Azt is mondták, hogy nem lehet Istenhez menni, csak ha
mindent úgy cselekszel, ahogy azt ők (tanítók) mondják.
A Rabbiknak voltak tanítványaik is, akik a Rabbi nyomdokaiban jártak és a Rabbi szavára nagyon oda figyeltek. Ha
láttad őket az úton menni, akkor láttad elől a Rabbit és utána egy, kettő, vagy három tanítványt.
De Simon ezt gondolta: „Örülök, hogy halász vagyok. Így minden nap megcsodálhatom Isten körülöttem levő
dolgait, megcsodálhatom a teremtményeit és méghozzá ebből jó kis jövedelmem is van. A rabbi tanítványának
lenni úgy sem lennék elég jó.’
 
De… egy napon!
- Simon, Simon gyere velem! - mondja András, a testvére. - Gyere velem, láttuk a Messiást!
- A Messiást? - csodálkozik el Simon. - András, valóban, ez olyan hihetetlennek tűnik!
- Gyere, nézd meg és győződj meg te magad is róla!
András megragadja a Simon kezét, és magával húzza.  A Messiás szó, Szabadítót jelent. Szabadítót, aki pl.
megszabadítja a népet az ellenségtől. Izráel országában a rómaiak voltak az „ellenségek”.
Amikor megérkeznek a házba, Simon egy idegen embert lát. Így messziről nem igazán úgy néz ki, mint egy katonai
szóvivő, vagy olyasvalaki, aki szabadítónak lehetne látni!!
Az idegen Simonra néz, és azt mondja:    35
- Mától kezdve Péter legyen a te neved, ami kősziklát jelent.
Micsoda? Ő, Simon?  
András és ez az idegen, Jézus, sokat beszélgetnek egymással, egészen addig, amíg beesteledik. Simon nem
sokat beszél, pedig máskor alig áll be a szája! Most nagy hatás alatt van! Vajon tényleg ez itt Jézus, a Messiás?
Simon és András hazamennek. Vajon kiről beszélgetnek útközben? Hát persze, hogy Jézusról!!!
 
Néhány héttel később, kit látnak a parton? Jézust, a Rabbit! Mert így hívták Őt az emberek. De Ő olyan más, mint
a többi rabbi. Ennek a Rabbinak nem 1, 2, 3 ember (tanítvány) jár a nyomdokában, hanem 1000, 2000, 3000!
Minden ember közel akar lenni Hozzá. Még a gyerekek is ragaszkodnak Hozzá, mert Jézus velük is beszélget. Ha
a gyerekek a Jézus ruhájába fogóznak, nem szól rájuk. Meghallgatja a gyerekeket is, és mindenki mást. A betegek
sokaságát hozzák Hozzá, sőt aki olyan beteg, hogy járni sem tud, azt oda viszik Hozzá!  Aki nem tudott járni, azt
járóvá tette, csak úgy egyszerűen. Ilyet eddig nem lehetett hallani. Gyerekek és felnőttek tátott szájjal hallgatják Őt!
Mindezt Jézus teszi, a Rabbi!
 
Az emberek mindenhova követik  Őt. Istenről beszél, mégpedig úgy, mintha  Ő Istent személy szerint ismerné.
Atyjának nevezi. Ma ott jár a parton, ahol Simon testvérével a hálóit mossa. Az éjjel semmit sem fogtak. Nagyon
búsan tértek vissza a halászásból. Munka közben hallgatják Őt.
Egyre nagyobb sokaság veszi körül Jézust, mindenki akarja hallgatni Őt. Szinte beletaszítják a vízbe.
Jézus feláll, és Simonhoz megy :  
- Péter, beülhetek a hajódba ?
- Természetesen, Mester ! - mondja Simon csodálkozva.
- Evezz, kérlek egy kicsit messzebb a parttól - mondja neki Jézus - akkor egy kicsit nyugodtabban leülhetek.  
A hajóból beszél Jézus tovább a sokaságnak. Ha befejezte a tanítást, hazaküldi az embereket.
- Most fáradt vagyok, menjetek haza. Holnap ismét jöhettek hallgatni engem.
De az emberek nem akarnak elmenni.
- Simon Péter, menjünk el halászni - mondja Jézus - evezz ki a mélyre.  
- Igen, de… - ellenkezik Simon, - Mester most magasan van a nap. Halászni este és éjszaka szoktunk és nem a
mély vízben, mert ott nincs hal!
Simon ezt gondolja: Jézus jól tud tanítani, de a halászathoz nem ért, hiszen az ácsmesterséghez ért!
- Tedd meg, amit mondok, Péter - mondja Jézus.
És ha Jézus Péterre tekint, akkor Péter nem tud ellenállni.
- Itt állj meg és engedd a hálódat a vízbe.
Simon és testvére mindent úgy tesznek, ahogy Jézus mondja. Nem sokat kell hogy várjanak, és a háló nehezedni
kezd. Vajon beleakadhatott valamibe a tenger fenekén ? Nahát, a háló mozog! De hát, ez tele van hallal!
Simon húzza, András húzza, Jézus húzza! Micsoda fogás! A hajó megtelt már a halakkal, de még mindig tele a
háló.
- Gyertek segíteni! - kiáltják a másik hajónak. S a másik hajó is tele lett hallal.
 
Két tele hajó evez a part felé. Csend honol a hajóban, senki sem tud a csodálattól megszólalni. Az emberek a
partról is nagy csodálattal vannak tele. Ennyi hal??? A napnak a közepén??? Igen, most annyi hal van,  hogy
mindenki vihet egyet haza belőle.
 
És Péter? Letérdel Jézus elé mondván :  
- Csodálatos dolog, amit tettél Mester, de én alig merek előtted megállni.
- Miért ? - kérdezi Jézus - félsz talán tőlem ?
- Igen, mert ami itt történt az Isteni csoda… és te Istentől jöttél ! ... és én olyan sok bűnt követtem el. Én nem
tartozhatok Istenhez !
Jézus így felel :  
- Simon Péter, ne félj. Akarsz a tanítványom lenni ?
- De..., de... !’ - dadogja Simon  - én nem értek semmihez !
Jézus eloszlatja a Péter félelmét:  
- Gyere csak velem, és ezután embereket fogsz halászni. Mint ahogy a mágnes vonzza magához a dolgokat, úgy
vonzódnak Hozzám is az emberek. Ha a tanítványom leszel, te is úgy fogod vonzani  őket. Én vagyok a Világ
Világossága és ezt a világosságot te is átadhatod az embereknek !
 
Simon és testvére a parton hagyják a hajót és a sok halat. Akad más, aki azokról gondoskodik.
Ők Jézussal mennek, követik Őt. Mi is, ma is követhetjük Őt!
 
Imádság
 
Aranymondás:
“Kövess engem, és az felkelvén követé Őt”  Máté 9:9
 Tanítsuk meg az aranymondást és ismételjük el minden nap.  
Az aranymondás elkészítéséhez lásd: Hogyan használjuk ezt a csomagot?   36
Ez az aranymondás nem a történetből van, de mégis nagyon jól mutatja, hogy mit tett Péter és a tanítvány sereg.
Hívjuk, kérjük a gyerekeket is, hogy kövessék Jézust!
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre ( lásd: bibliatanulmány a 8-14 évesek részére)
Kézimunka és játék (lásd kézimunka és játék)
 
A kézimunka után a gyerekek ismét egy terembe összegyűlnek. Így vesznek együtt részt a nap befejező
programján.
 
Játék - Ki tud gémkapocsból 1 perc alatt a leghosszabb láncot fűzni?
Szükséges: egy magas asztal vagy 3 magas szék, 3 tányér (benne kicsi és nagy gémkapcsokkal), papír sisak
(szépen feldíszítve), stopper-óra, síp és egy kis ajándék a nyertesnek
Játékosok: 3 gyerek
 
Kérj fel 3 gyereket, hogy jöjjön melléd. Magyarázd el a játék lényegét: gémkapocsból 1 perc alatt, minél hosszabb
láncot kell fűzni
A start kimondása után lehet kezdeni.  1, 2, 3 … START
Stop! Hasonlítsuk össze a láncot. Aki a leghosszabbat fűzte, az a nyertes.
Mutassuk meg, hogy a mágnes elég erős ahhoz, hogy a gémkapcsokat ( a gémkapocsból fűzött láncot is)
magához vonzza.
 
Villámjelenet – Hívás
Jézus hív téged, hallod ŐT?
 
Szükséges: egy matrac párnával és hálózsákkal, ébresztőóra, pulcsi, cipő, iskola táska, 2 szék, asztal, néhány
szelet kenyér, alma, pohár innivalóval, minden, ami reggelihez szükséges: kenyér, szalámi, vaj, stb., asztalterítő, (
minden legyen egy tálcára előkészítve), szépen becsomagolt doboz, amiben ajándék van, egy papírra ráírva:
Reggel, egy másik papírra ráírva: Délután,  egy szék (kicsit távolabb téve a jelenettől  ) és a széken a szépen
becsomagolt doboz.
Játékosok: gyerek (Gy), Anya (A), Hívó (H) és egy mesélő (M)
Reggel (Mesélő felemeli a papírt, amire Reggel van írva)
Gy:  (fekszik a matracon és alszik. Az óra csörög. A gyerek felriad, de nem kel fel.)
A:  (kiált) Mária, kelj fel, iskolába kell menned!
Gy:  Igen, tudom! Jövök mindjárt! (azzal másik oldalára fordul, és tovább szundikál)
H:   (az ajándékkal a kezében ül a pódium sarkánál és halkan hívogat). Mária, gyere! Van számodra egy
 ajándékom. (Ez egész jelenet alatt ismétlődik)
Gy:  Mm, jövök.
Anya: (szigorúbban) Most azonnal kelj fel, mert elkésel!
Gy:  (megmozdul, nyújtózik egyet, lassan kezd öltözködni, stb.. Közben anya egyre csak szólítja, hívja). Mindig
ez a kiabálás, jól van, jövök már! Még egyszer sem késtem el! Anya, hol van a piros pulcsim (vagy  fehér
pulcsim...) és a kék cipőm? Ki vette el a fésűmet? Itt mindent keresni kell !
Az  asztalnál
A :  Megetted már a reggelidet ? A poharad még tele van! Eltetted a tízóraid? Vedd már fel a cipődet! Meglátod
elkésel!
Gy:  Hol van a bérletem? Ó, ma tornaórám lesz! Anya, kimostad a torna felszerelésemet ?   
  (mindent összeszed és a táskájába tesz)  
A:  (anya nyomja kifele az ajtón) Eredj már, mert lekésed a buszt! (csóválja a fejét, a gyerek elmegy)
Délután (mesélő felemeli a papírt)
Gy:  (bejön, ledobja a táskáját, lehuppan a székre). Ebből állt az egész napom! Egész nap: Mária tedd ezt!
Mária tedd azt! Mária gyere ide! Mária vigyázz! Először igyál teát, aztán egyed a süteményt! Teljesen
megőrjítenek!
H:  Mária, gyere ! Van....(ismétlés)
Gy:  (nem reagál, eltávozik)
H:  (elsompolyog) Sosem hallgat rám, mindig csak rohan és rohan!  
 
M:  Jézus hívja Pétert: Péter meghallotta Jézus hívását és követte Őt
Jézus minket is hív, még egy ajándéka is van a számunkra: saját magát ajándékozza nekünk!
  Hallod a hívását?
  Válaszolsz a hívására?
 
Fejezzük be énekléssel!
 
~Vége az első napnak ~   37
2. nap (8-14 éves)
Bibliai történet: A  Kapernaumi százados  Máté 8:5-13
    Téma: Jézus a római századost is magához vonzza
 
Ének
 
Témalecke – Mit vonz a mágnes?
Jézus vonzása olyan nagy, hogy emberek tanítványai lesznek.
Szükséges: a nagy mágnes és gémkapcsok.
 
Nézzétek, a gémkapocs érintkezésbe került a mágnessel, és az magához vonzotta. Olyan nagy a vonzó ereje a
mágnesnek, hogy nem csak egy gémkapcsot, hanem mindet vonzza.
Így volt ez az emberekkel is, akik Jézus Krisztust  ismerték. Mindannyian Jézus vonzás körébe kerültek és ott is
maradtak. Aztán a Jézushoz vonzott emberek ismét más emberekkel is kapcsolatba kerülnek és azok az emberek
is Jézus követői lesznek.
Vegyünk kézbe egy Bibliát. Én szeretem Jézus Krisztust, én olvasom az ő tanításait. Ki szereti közületek Jézust?
Add ide a kezedet (megfogja egy segítő kezét). Mi most együtt olvasunk a Bibliából. Szeretik-e  itt még többen
Jézust? Gyere ide és fogd meg .... (segítő neve) kezét. stb. Így alkothatunk mi is egy láncot azokkal együtt, akik
Jézus Krisztushoz akarnak tartozni.
 
Témalecke - Bizalom
Ki meri elengedni magát és mer hátraesni ?
Játékosok: 2 felnőtt, 2 gyerek (a teremből), 2 cukorka
 
Győződj meg róla, hogy a felnőttek elég erősek ahhoz, hogy a gyerekeket meg tartsák.
A felnőttek először megkérdezik a gyerekeket: Bízol bennem? Ha a válasz igen akkor folytatjuk tovább. Ha a
válasz nem, akkor választunk egy másik gyereket!
Álljunk úgy a teremben, hogy a gyerekek oldalról jól láthassák a jelenetet.
Magyarázzuk el a játékosnak a szabályt. Mersz-e hátra dőlni anélkül, hogy egy lépést is tennél hátra? A lábaid
tehát egy helyben maradnak és hátraengeded magad.  
Ha igent mondok, akkor kezdjük!
Először csak kicsi távolság (pl. fél méter) legyen köztünk. Ha minden rendben megy, akkor növel(het)jük a
távolságot.
Jutalmazzuk meg a játékosokat cukorkával.
 
Történet
Játékosok: a történetet mesélő Justa (J), aki szolga a századosnál, római százados (Sz) és 4 katona
Szükséges :Justa ruházata : egy  hosszú köpeny, deréknál egy vastag madzaggal megkötve, fejkendő, katonák
ruházata pl.: sisak, lándzsa/kard/tőr, kulacs vízzel, fonott kosarak, tálak, korsó.. és mindenféle (más) eszközt is
használhatunk a díszlethez és a jelenethez
 
J : Micsoda különös dolog történt ma ! Még mindig a hatása alatt vagyok ! De a felettesem nem! A felettesem
úgy tesz, mintha mi sem történt volna! Ő is kimondottan boldog... nézd csak ott jön éppen egy néhány
katonával!
(a római százados a katonákkal együtt a pódiumhoz menetel. Érthető parancsokat ad, mint pl. : Utánam
sorakozó! Előre indulj! Balra át! Jobbra át! Csapat tisztelegj! Csapat állj! (A százados  a katonákkal megáll
Justa  előtt)
Sz: Justa adj nekem egy kis vízet, hadd oltsam a szomjam!
J: Parancsolj, uram! (odaad a századosnak egy kulacsot vízzel)
Sz: Hm, ez jólesett! Köszönöm Justa! Adj a katonáknak is egy-egy kortyot, rettentő a hőség ezekben a
sisakokban.
J: Hát persze, hogy adok, uram! Ide fiúk, osszátok ezt el magatok között! (a kulacs kézről kézre jár. A katonák
isznak, karjukkal törlik meg a szájukat)
J: Köszönjük neked! Figyelem fiúk! Sorakozó! Előre indulj!.... (ki menetelnek a teremből)
 
J meséli tovább a történetet
Ez volt az én parancsnokom! Láthatjátok ti is, hogy milyen ember ! Hangosan kiáltja a parancsokat, de azt is tudja
mondani, hogy : „köszönöm Justa” ti is hallhattátok ! Ezt nem nagyon szokta itt egy parancsnok sem mondani a
szolgáinak, csak a miénk! És hogy gondoskodik a katonáiról is !!! Hallottátok, a katonáknak is kellett vizet adjak !
Mi százan vagyunk a keze alatt (parancsnoksága alatt), mind szolgák vagyunk, de mind egytől egyig nagyon
fontosak ! Ezt az elmúlt napokban is megtapasztaltuk. Erről szeretnék most nektek beszélni. Egy igazi csoda
történt !
 
Mi  sokan tartozunk e százados keze alá - mint ahogy azt az előbb is mondtam. A múlt héten egyik közülünk beteg
lett. Alexandernek hívják. Alexander nagyon beteg volt. Először csak láza volt, de még így lázasan is dolgozott   38
velünk együtt. De a betegség nagyon legyengítette,  olyannyira, hogy már fel sem tudott állni. A századosunk
mindent megtett, hogy Alexander jobban legyen. Naponta jött meglátogatni őt. Orvosok jöttek ide gyógyítani, de
sajnos sikertelenül. A parancsnokunk nagyon elkeseredett.
 
De egyszer csak (a százados) felugrott a helyéről nagy örömmel. „Jézus!” -  mondta  - hogy én erre előbb nem
gondoltam! Jézus a városban van, megyek, megkeresem Őt. Fiúk, jól gondoskodjatok Alexanderről, ha én nem is
vagyok itt.” ….és ezzel elment.
Semmit sem értettem szavaiból. Jézust hívni? Az csak egy egyszerű zsidó ember? Mi pedig rómaiak vagyunk!!
Vagy legalább is én ezt tudom magamról, mert hát már olyan régen dolgozom itt! Egy római nem megy talán el egy
zsidó segítségét kérni?!?!?! A rómaiak kezében van itt a hatalom!
Jézus, hát persze hogy róla már hallottam. Jézus Istenről beszél, és embereket gyógyít. De nem beteg rómait!
Neki vannak barátai is, de nem rómaiak, hanem halászemberek. Én személy szerint ismerem Pétert és Andrást,
mert ők is ebből a városból valók. Ezek egyszerű emberek. És Isten, akiről beszél Jézus, az nem a mi istenünk.
Nekünk más a hitünk! Habár… a parancsnokunk már egy kicsit másképp gondolkodik erről. Még egy zsinagógát is
építetett a városban, hogy legyen a zsidóknak imádkozásra helyük.
 
Ezenkívül nem sok időm van nekem arra, hogy ezekről a dolgokról elmélkedjem. A szolgatársam, Alexander beteg
és én is nagyon sajnálom őt. Amit én tudok tenni, megteszem: hideg vizes borogatást teszek a fejére, hogy a láza
lemenjen. Elmentem egyszer a beteg mellől, hogy hideg, friss vízet hozzak, és mikor visszatértem nem akartam
hinni a szememnek: Alex az ágya mellett állt!
- Alex, feküdj azonnal vissza! - kiáltottam rá - te nagyon beteg vagy!
Alex csak kacagott rám:  
- Szervusz Justa! Én már sokkal jobban érzem magam. Éhes vagyok. Tudnál nekem egy kis kenyeret adni? -
szóhoz sem jutottam.
- Justa, mi van veled?
- Ez nem lehet, te halálos beteg vagy. Az előbb még tehetetlenül feküdtél itt az ágyadban!
Alex ismét nevetett.  
- Az valóban úgy volt, de most…
- Alex te jobban vagy?!? Az nem lehet, szerintem lázadban beszélsz!
- Gyere,  tapintsd meg a homlokomat - és  amikor megtapintottam, a láznak sehol semmi nyoma nem volt.
 
Egy csapat ember közeledett. Nagy örömujjongásban álltak meg mellettünk. A parancsnokunk is jött.
- Alex, de örülök, hogy jobban vagy! - mondta. - Látjátok, ha Jézus mond valamit, akkor azt meg is cselekszi.
Én még mindig érthetetlenül bámultam. Mindenki boldogan ölelte át Alexet.
- Justa, hát te nem örülsz, hogy Alex jobban van? - kérdezte a százados tőlem.
- De igen uram, csak nem értem ezt, az előbb még tehetetlenül feküdt itt és most…. Most beszél és járkál. Mi
történt? Én nem értem!
- Jézus gyógyította meg őt .
- De az lehetetlen, Jézus itt sem volt!!!... mert akkor biztosan láttam volna!
- Igazad van, Jézus nem volt itt, de arra nem is volt szükség. Jézus kérdezte tőlem, hogy jöjjön-e velem, de én
mondtam, hogy nem szükséges. Te mit teszel, ha én vízet kérek tőled?’
- Vizet adok, uram.  
- És ha én egy katonámnak mondom: gyere ide!
- Akkor idejön.
- Pontosan. És ha Jézus azt mondja: Alex, gyógyulj meg, akkor az meg is történik, akár Alex mellett van, akár nem.
Mert Jézus Istenhez tartozik és neki nagy hatalma van.
 
Igen, ez nagyon logikusan hangzott. De vajon Jézushoz mi is tartozhatunk? Akkor is, ha nem az  ő népéhez
tartozunk? Mindenki Jézushoz tartozhat?- legyen az  római, cigány, magyar, román, ukrán, szerb… vagy más
nemzetiségű? Tartozhatok én is Jézushoz?
És te?
Te mit gondolsz erről?
Én még elgondolkodom erről, de most megyek, mert ünnepelni fogunk, hisz Alex meggyógyult. Most már kezdem
érteni egy kicsit…  Ja és a parancsnokom? Ő már rég munkába állt.
(a háttérben egy hang hallatszik: Sorakozó, osztag indulj . Bal, jobb, bal, jobb….!)
 
Imádság
 
Aranymondás:
“Kövess engem! És az felkelvén követé Őt.”  Máté 9,9
 
Az aranymondást ismételjük el minden nap.  
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre ( lásd: bibliatanulmány a 8-14 évesek részére)
Kézimunka és játék (lásd  kézimunka és játék)   39
 
A kézimunka után a gyerekek ismét egy terembe gyűlnek össze. Így vesznek együtt részt a nap befejező
programján.
 
Témalecke – Vakon bízni!
Szükséges:   1 nem átlátszó kendő
Játékos :  1 gyerek
 
Kössük be a gyerek szemét s mondjuk meg neki, hogy  jól figyeljen arra, hogy mit mondunk. A teremben
körbeküldjük, úgy, hogy közben parancsokat mondunk, amit neki kell teljesíteni. A teremben csendnek kell lennie.
Ezt mondjuk pl.: lépj 1 lépést balra, lépj 2 lépést előre, 1 lépés jobbra,....... stb.  Ha minden rendben megy, ha
jól követi a játékos(gyerek) a parancsot (és ha jól adjuk a parancsot) akkor a gyerek nem ütközik semminek a
teremben.
 
Így bízott a százados az Úr Jézusban. Vakon bízott abban, hogy Jézus a szolgát meg tudja gyógyítani.
Jézushoz minden ember tartozhat.  
Jézus minden embert magához vonz, bármilyen nemzetségből is legyenek.
 
Fejezzük be énekléssel!
 
 
~ Vége a második napnak ~   40
3. nap (8-14 éves)
Bibliai történet:  Jézus megáldja a gyerekeket   Márk 10 :13-16
       Téma: Jézus a gyermekeket is magához vonzza
 
Ének  
 
Bevezetés a történethez
Tisztázzuk, hogy mit jelent valakit idealizálni (egy idősebb gyermek is elmagyarázhatja ezt a
többieknek).  
Van neked ideálod?  
Hívjunk előre egy gyereket (akinek ideálja van) s kérdezzük meg tőle:  Ki a te ideálod? Nevezz meg egy néhány
hírességet, aki pl. másnak ideálja lehet (popsztár, énekes, futballista, filmcsillag, stb.) Miért idealizálod az illető
személyt? Ha az a személy ma ide ....(falu, város neve) jönne, elmennél megnézni őt? Mit tennél, ha most a te
ideálod itt lenne? Mit kérdeznél tőle?
 
Történet
Tóbiás már nagyon sokat hallott arról az EMBERRŐL. Nagyon csodálatos dolgokat hallott Róla. Nem, nem
rádióban hallotta, akkor még nem volt rádió, sőt még TV sem. De mindenki erről az Emberről beszélt.
 
- Láttad már azt az asztalost, aki Názáretből jött?  - kérdezte Elemér.
- Nem,  - felelte Tóbiás - még itt a mi falunkban nem járt.
- Beszélt már a te bácsikáddal, az az Írástudó? - kérdez közbe Dániel.
- Én már láttam - mondja nagy büszkén Attila  - s még azt is láttam, Elemér, hogy te bácsikáddal is beszélt. De a
bácsikád akkor nem volt a Rabbival egy véleményen. A te bácsikád mindig azt akarja, hogy minden tökéletesen
úgy legyen csinálva, ahogy az a törvénybe van megírva. Tudod, micsodán vitatkoztak? A nyugalom napjáról a
“sabbatról”! Jézus éppen egy beteget gyógyított meg, aki örömében ugrándozott a hordágyával(matracával) a
kezében. De a te bácsikád a tanítványaival azt mondta ennek a meggyógyult embernek, hogy nem szabad a
nyugalom napján a hordágyat hordani. A te bácsikád nagyon szigorú ember ám!!
 
Elemér belepirul a hallottakba. Igen,  ő is tudja, hogy a bácsikája elég szigorú mindenben. Végül is ezeknek a
fiúknak semmi joguk sincs hozzá, hogy ezt az ő szemére vessék.  
Szomorúan megy egy kicsit arrább. Ő is (Elemér) nagyon szeretne ezzel a Rabbival találkozni, lenne hozzá egy
néhány kérdése. Tóbiás oda jön mellé s megveregeti a vállát.  
- Rá se ránts, barátom! Te nem tehetsz arról, hogy neked ilyen a bácsikád!
 
Együtt ballagnak tovább.
Nézzetek csak oda! Egy nagy sereg ember közeledik az utca sarkánál. Biztosan ismét egy rabbi a tanítványaival -
gondolják. A két fiú megáll. Nahát, mennyi ember! Nem szokott ilyen sok ember menni egy rabbi után!
- Ez Ő! - kiált fel Tóbiás.
Elemér szíve hevesebben kezd dobogni. Jézus az ő kis falujukban! Micsoda nap!
 
Az utca szélén várakoznak, míg a tömeg közelebb ér. Tóbiás beugrik a sodródó tömegbe, és magával rántja
Elemért is. Néhány ember haragos szemmel néz rájuk, de ők nem adják fel. Ilyen esély, nem adódik minden nap!
Ők is akarják látni és hallani Jézust. Kicsi termetük miatt egészen Jézus közelébe tudnak férkőzni. Az írástudók
sok kérdéssel bombázzák Jézust. Tóbiás és Elemér nagy figyelemmel hallgatják őket.
 
Jézus a piac közepénél ráül a kút kávájára. Az írástudók még több kérdést tesznek fel Neki. Jézus minden
kérdésükre válaszol. Néha egész emelkedett a hangnem, ez azt mutatja, hogy nem egyezik a véleményük a
Jézuséval. Aztán ez így megy tovább. Egyre több és  több kérdés s az írástudók arcáról lerí a gúny minden újabb
kérdésnél: ‘Na, Rabbi, erre válaszolj, ha tudsz!’
- Mózes azt mondta, hogy egy ember elbocsáthatja a feleségét. Te mit mondasz erre, Rabbi?
Elemér nem hallja Jézus válaszát, mert a tömeg között meglátja édesanyját kistestvérével, Rúbennel az ölében
közeledni. Sietve rohan oda az édesanyjához.
- Anya, anya, Jézus van itt! - Odanézzetek, ott jön a szomszédasszony is a gyerekeivel és még egy néhány
asszony. Úgy tűnik, mintha összebeszéltek volna!
Elemér anyja mellett büszkén halad elől, mutatva az utat. De ahogy közelednek a gyerekekkel, a tanítványok
haragosan szólnak:
- Miért jöttök ide? - kérdezi az egyik.
- Ne zavarjátok most a Mestert, mert fontos megbeszélése van az írástudókkal - mondja egy másik  szakállas
tanítvány.
Aztán jön egy másik ember:  
- Csak talán nem gondoljátok, hogy a Mesternek rátok és a gyerekeitekre időt szakít. Menjetek mind haza innen!
De egyre több ember közeledik. Nagymamák és unokák  is jönnek. Elemér elől áll s jól hallja amit a tanítványok
mondanak. Nagyon elszomorodik. De hát valóban így van, a Rabbi nagyon foglalt, … de azért nagyon örült volna,
ha édesanyja testvéreivel Jézust láthatná!   41
Még gondolataival van elfoglalva, amikor Jézus haragos hangját hallja.
- Péter, Jakab, mit  csináltok?!?! Fejezzétek be!’
Jézus feláll, félretolja a tömeget, s Elemér és édesanyja mellett áll meg. Jézus kiveszi anyja öléből Rúbent, és
felemeli a magasba. Rúben gőgicsél a boldogságtól! Más gyerekek is hamar körülveszik Jézust s így ül Jézus
vissza a kút gárdájára. Az írástudók és a tanítványok csak hátrálnak az ámulattól.
Minden anya gyerekével Jézus közelébe siet és Jézus nem küld el senkit, sőt mosolyogva veszi körül őket. Elemér
álma teljesül. Micsoda öröm tölti el, bár csak örökké tartana ez a nap! Ez a Rabbi olyan más, mint a többi tanult
ember! Elemér közelebb húzódik Jézushoz.
Jézus megsimogatja Elemér fejét és a fülébe súgja:  
- Szeretlek téged!
Elemér teljesen megfeledkezik a tömegről, Jézus  nyakát átölelve egy puszit nyom az arcára, mint ahogy azt az
édesanyjának is szokta. Jézus nevet. Minden anya és gyerek boldog körülötte. Micsoda egy csodálatos pillanat!
 
Az írástudók egy hajításnyira állnak Jézustól s csak haragosan zsörtölődnek egymás között.
- Gyertek csak ti is közelebb, - mondja Jézus - akarok nektek mondani valamit. Ha nem lesztek olyanok, mint ezek
a gyerekek, csak a tudásotokkal soha nem mehettek be a mennyeknek az országába. Nézzétek, ezek a gyerekek
szeretnek engem. Ezt kell nektek is tennetek.
Jézus a többi anyát is közel hívja, minden anyának megszorítja a kezét és minden fejecskét megsimogat.
 
Hát én is szívesen lettem volna ott!!! Micsoda nagy ünnep lehetett Jézus közvetlen közelében lenni.!
Mi is lehetünk ma is, egészen közel Jézushoz. Jézus a mennyben van, s onnan lát mindannyiunkat. És ha este
lefekszünk, bebújunk a meleg takaró alá, Ő akkor is lát bennünket. Mindenhol beszélhetünk Vele.  
Ezt a Vele való beszélgetést nevezzük imádságnak.
Ő mindig és mindenhol hall minket.
És … Ő szeret téged, és téged… minket.
 
Imádság
 
Aranymondás:
“Kövess engem! És az felkelvén követé Őt”  Máté 9:9
 
Az aranymondást ismételjük el minden nap.  
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre ( lásd: bibliatanulmány a 8-14 évesek részére)
Kézimunka és játék (lásd  kézimunka és játék)
A kézimunka után a gyerekek ismét egy terembe gyűlnek össze. Így vesznek együtt részt a nap befejező
programján.
 
Kézimunka után a gyerekek vissza jönnek a közös terembe és együtt vesznek részt a nap utolsó programján
 
Témalecke  – Egy ilyen kicsi darab is számít ??
Szükséges: két levél, egy boríték, egy bélyeg.
 
Ha a témaleckét egy nagy teremben tartjuk, akkor a  levél helyett használjunk egy dobozt, csomagoló papírt  és
bélyeget, mert ezt jobban tudjuk a nagy teremben szemléltetni. (Az alábbiakban viszont egy levélrõl lesz szó.)
Mesélõ: - Egy hosszú levelet írtam ……-nak. Nagyon sok mesélnivalóm volt. Ide nézzetek, két lapnak mind  
a két oldalát tele írtam. Na így, szépen összehajtom a lapokat. Ahhoz, hogy elküldhessem, bele  
teszem egy borítékba… aztán beragasztom, ráírom a címet és bedobom a postaládába. Milyen
boldogok is lesznek az én hosszú levelemmel! Már látom is ahogy olvassák a beszámolómat!!
A háttérbõl egy hang: -  Nem feledtél el valamit?
Mesélõ: - Tessék? Ki kérdezi ezt? Hozzám beszélsz?
Hang:  - Igen hozzád szóltam. Azt kérdeztem, hogy nem feledtél-e el valamit?
Mesélõ: - Felejteni? Miért, talán elfeledtem valamit?
Hang:  - Igen, te most írtál egy levelet s azt a postaládába akarod tenni, vagy nem?
Mesélõ: - Igen, a postaládához igyekszem!  ….bárki is légy, jól hallottad!
Hang:  - De szerintem a leveled sohasem fog megérkezni a címzetthez!
Mesélõ:  - Hogyhogy nem érkezik meg? Hisz én beteszem a postaládába s a  
  postás elszállítja a címzetthez!
Hang:   - Gondold csak át jól mégegyszer!  Nem feledtél el mégis csak valamit?
Mesélõ:  - Nem hiszem. De lássuk csak: a levelet bele tettem a borítékba, leragasztottam,  ráírtam a címzett  
  és a feladó nevét…. Nem, szerintem mindent megtettem.
Hang: - A legfontosabbat mégis elfeledted!
Mesélõ: - Micsodát?
Hang: - Talán tudják a teremben levõ gyerekek?!?! (A gyerekek is talán mondjak már!) A bélyeget!
Mesélõ: - Hogy mondod? A bélyeget? Dehát egy olyan kis papír mit számít?   42
Hang: Bizony többet számít, mint ahogy azt te gondolod! E nélkül nem érkezik meg a leveled!
Mesélõ: - Na jól van, ha ennyire aggályoskodsz, akkor ráragasztom (fogja a bélyeget és ráragasztja a
borítékra). Hűha!! Azt a mindenit! Hát ilyen drága ez a kis papírdarab? …./forint/ lej/ euróba kerül!
Dehát ez drágább, mint a levélpapír és a boríték együtt! Szóhoz sem tudok jutni!
Hang: - Kicsi, de nagyon értékes! E bélyeg nélkül bizony nem megy a levél el a címzetthez !
Mésélõ:  - Köszönöm a figyelmeztetést, na de mostmár megyek gyorsan , hogy mihamarabb megkaphassák  
a levelet!!  (elmegy)
 
A hang a háttérbõl elõlép és elmagyarázza a témalecke lényegét: A bélyeg valóban a levél legkisebb papír
darabja, de… mégis a legfontosabb! Nem szabad elfeledni, mert nélküle nem ér a levél célba!
A felnõttek fontos szerepet töltenek be, de a kicsi gyermekek is! A kicsi gyermekekre is nagy szükség van,
mindenkinek meg van a maga helye és feladata.
A felnõtt emberek, az írástudók, a tanítványok azt gondolták, hogy õk sokkal fontosabbak, mint a kicsi gyermekek.
De Jézus példájából látjuk, hogy mindenki nagyon fontos! Te is, én is!!! Jézusnak mindenki nagyon fontos, akár
nagy, akár kicsi – mint pl. ez a bélyeg!
 
Villámjelenet - Isten mindig és mindenhol figyel rád és hall téged  
Szükséges: egy labda, egy mobiltelefon (ha nincs csináljunk egyet kartonból )
Játékos: 2 tinédzser (1 és 2 )
 
(1 és 2  bejönnek a labdával és a mobil telefonnal. Játszanak egy kicsit a labdával és közben beszélgetnek)
 
1: Az én papám egy nagyon vagány ember ! Tudod, a legújabb számítógépes programmal dolgozik  
2: Nahát!
1: És  a te papád mit csinál?
2:  Az én apám sokat utazik. Nagyon keveset van otthon.
1: Az én apám sokat dolgozik otthon, de ilyenkor nem szabad zavarnom.
2:  Nahát!! Nem mehetsz be hozzá, ha dolgozik? Nem beszélhetsz vele?
1: Nem! Azt mondja, nem tud akkor odafigyelni. És neki nagyon oda kell figyelni, mert a  
legnehezebb programmal dolgozik. Nagyon okos és ügyes ember!
2:  Milyen furcsa! A te papád a házatokban az emeleten dogozik, és te nem mehetsz be hozzá, nem szólhatsz
hozzá. Az én apám ....(ország) van, máskor pedig Kínában és Amerikában, de én mindig felhívhatom
telefonon.
1:  Micsoda??? Amerikában is felhívod?
2:  Igen. Apának van egy telefonja aminek a számát csak mi tudjuk, a család. Ezen a számon mindig elérhető.
De van neki egy másik mobilja is, amivel a munkáját intézi.
1:  Ezek a beszélgetések nagyon sok pénzbe kerülnek!
2:  Igen, de ezt ő fizeti. Azt mondja, ez neki minden pénzt megér, mert nagyon szeret bennünket! Apa sokszor
messze van, de én mindig felhívhatom és mindent meg tudok vele beszélni!
1:  Még éjszaka is rácsöröghetsz?
2:  Mindig, mindig!
1:  …és beszéltél már vele éjnek idején?
2: Persze. Kicsit álmos volt a hangja, de azért örült, hogy beszéltem vele!
1:  Tyű...  milyen vagány a te papád! (Ebben a pillanatban megcsörren a mobil)
2: (kifele menve) János vagyok! Szervusz Apa, hol vagy most?.........
 
Mesélő
Így van ez az Úr Jézussal is. Ő is messze van, - vagy legalább is úgy tűnik. A mennyben van. De neked és nekem
mindig és mindenhol szabad Vele beszélnünk. Még éjszaka is, mert Ő nem alszik. Ő mindig hall téged (minket) és
nagyon, de nagyon szeret téged (minket).
 
Imádság  
 
 
~ Vége a harmadik napnak  ~
   43
4. nap (8-14 éves)
Bibliai történet: A gutaütött   Márk 2:1-12
Téma: Jézus a beteg embereket is magához vonzza
 
Ének  
 
A történet elmondásához
Szükséges: egy hosszú ruha és egy nagy sál vagy kendő (a fejre), mint Jézus idejében
 
A mesélő, mint a gutaütött édesanyja meséli a történetet
 
(berohan)
- Szomszédasszony, szomszédasszony! Hol vagy?
- Nem tudjátok, hogy hol van a szomszédasszonyom? Hát vajon hova a csodába tudott elmenni? De milyen jó,
hogy ti itt vagytok. Én el akarok valamit mesélni, nem hallgathatok vele. De hol lehet a szomszédasszonyom?? Ó,
hát persze, már tudom. El kellett a városba mennie! Milyen kár! Na, de majd megtudja, ha haza jön!!!
 
Akarjátok, hogy nektek elmondjam a nagy örömömet? Ó, én olyan boldog vagyok, hogy nem bírom magamban
tartani a szót. Lányok, fiúk…. Jézus meggyógyította a fiamat! Amit én soha nem hittem volna, az most megtörtént.
Azt sem tudom, hogy nagy örömömben mit tegyek!!!
 
Na, de hadd kezdjem az elején! Jézus egy csodálatos… csodálatos személy. Egy darabig csak mindig mástól
hallottam, hogy milyen nagy dolgokat tesz, de most saját magam is meggyőződtem róla. Olyan más, mint a többi
ember, pedig Ő is itt lakik a mi városunkban. Nagyon sokat utazik, s mindenhol tanítja az embereket. Hallottam,
hogy betegeket is gyógyít. Ekkor remény töltötte el a szívemet, vajon Jézus...
 
De az én fiam gutaütött, béna, fogyatékos - vagyis csak volt! Ó milyen szörnyű is gyermekedet fogyatékosnak látni!
Elsősorban a gyereknek magának nehéz, aztán az apjának  s nekem, az anyjának. Az emberek mindig rossz
szemmel néztek ránk. Azt kérdezték tőlem:  
„asszony milyen bűnöd van neked vagy férjednek, hogy ilyen gyermeketek született?” Mennyit is sírtam én ezért!!!
Sajnos itt az emberek így gondolkodnak! Ha egy gyermek nem egészséges, akkor az Isten büntetése.  
Amúgy is sok a gond, de ha az emberek ezt még tetőzik is... Természetesen én sem vagyok egy tökéletes ember,
nekem is vannak hibáim, de hát kinek nincsenek???
 
A fiam megnőtt. Kinn játszani sohasem tudott a többi gyerekkel, csak akkor volt kint, ha kivittük. Szerencsére
vidám természetű, és annak ellenére, hogy tehetetlen, sok barátja van. Barátai vitték ki minden reggel az udvarra.
Én már rég nem bírom cipelni, olyan nehéz!
 
Ma reggel történt az eset. A szomszédasszonytól hallottam, hogy Jézus ismét hazajött a városunkba. Egy kis idő
múlva a fiam négy barátja rohant be a házunkba.
- Néném, visszük a fiadat Jézushoz - mondták.
Még mielőtt feleszméltem volna, már fogták is a fiamat az ágyával, matracával együtt s vitték. Én persze utánuk
loholtam. Boldog voltam, hogy a fiamat Jézushoz akarják vinni.
 
De amikor a ház felé közeledtünk, rengeteg ember volt már ott, mintha mindenki Jézushoz akart volna menni. Az
ajtó s az ablak szinte megközelíthetetlen volt. Amikor a fiam barátai nagy nehezen az ajtó közelébe férkőztek,
szépen megkérdezték:  
- Megengeditek, hogy beteg barátunkat Jézushoz vigyük? - de senki sem állt félre, sőt ezt mondták:  
-Maradjatok csendben, nem halljuk mit mond Jézus!’
A hátsó bejáratnál is próbálkoztak, de mind hiába. Onnan is haragosan küldték el őket.   
- Mi nem állunk félre, mi voltunk itt előbb! - mondták.
A fiam nagyon szomorúan nézett.  
- Nem sikerül ez, barátaim, hiába is próbálkoztok. Vigyetek engem vissza!
- Szó sem lehet róla, nem adjuk fel a próbálkozást!
- Ott a tető’ kiált fel Rúben, egyik a négy közül.
- A tető? Mit akarsz azzal mondani???
- Igen, gyertek csak velem. Vigyük fel a tetőre! S annak ellenére, hogy nem értették tisztán, hogy mit akar Rúben,
mégiscsak megtették.
 
A fiam bizony elég nehéz, de mégis matracostól (ágyastól) felemelték. Még most is szemem előtt van fiam arca, s
a kint álló embereké!  Mindenki csak nézett és nézett!!! De Rúben tudta, hogy mit akar!
A tetőn talált egy lapátot s azzal elkezdett egy lyukat vájni. A másik fiú elszaladt egy kötélért.
A plafonból törmelékek hulltak le, és hiába volt lárma e miatt, a fiúk nem törődtek vele. Addig vájták a lyukat, míg
elég nagy nem lett ahhoz, hogy fiamat a matraccal együtt leengedhessék.
Én is lekukucskáltam. Ott volt a házban Jézus s mellette az én fiam.   44
A szívem hevesen vert. Mi fog most történni? Mit fog Jézus tenni?
Jézus felnézett. Láttam a szemeiben a szeretetet. Mintha azt mondta volna: jól tettétek!!!
 
Lenn mindenki nagy csendben volt, mert mindenki nagyon kíváncsian leste a következő pillanatot. Hallottam,
amikor Jézus azt mondta: „Fiam, a bűneid meg vannak bocsátva!”
Olyan megható volt. A bűnök meg vannak bocsátva. Senki sem kérdezheti most már: „kinek a bűne az?” Sírva
fakadtam.
Mikor még egyszer lenéztem, az írástudók haragos arcát láttam. Jézus is észrevette a haragot, mert ezt kérdezte
tőlük: „Miért gondoltok rosszat Rólam? Mi egyszerűbb mondani: Megbocsátattak a bűneid, vagy Kelj fel és járj!”
Borzongás futott át rajtam. Vajon Jézus...  „Megmutatom nektek, hogy az Emberfiának van hatalma a bűnt
megbocsátani.” Jézus a fiamra nézett. Jézus akkor kimondott szavait sohasem fogom elfeledni. Ezt mondta a
fiamnak: „Kelj fel, vedd a te matracodat és menj haza!”
 
A barátok és én nem akartunk hinni a szemünknek.
Megtörtént.
Amit Jézus mondott, az megtörtént!
Az én béna fiam felült.
Felállt.
Felvette a matracát.
Ó azok a hálás szemek, amelyek Jézusra néztek! Láttam, hogy mondani akart- a fiam - Neki valamit, de egy szó
sem jött ki a száján. Jézus barátságosan bólogatott. Kezeit fiam vállára tette s intett, hogy kimehet az ajtón. És......
az én fiam elindult! Most az emberek félreálltak. A fiam egyedül ment ki a házból.
 
Én csak ott álltam a tetőn s összerogytam. Olyan boldog voltam!  Most én lettem olyan, mint egy béna, mozdulni
sem tudtam. Az eddigi évek szomorúsága, a jövő félelme mind eltűnt a Jézus szavára.
A fiam egyik barátja átölelt; „Jól van néném?” A másik három fiú, már lent volt a fiam mellett. Átölelték egymást, s a
boldogságtól táncraperdültek. Engem is lesegítettek a lépcsőn s én fiam karjaiba kötöttem ki. Mindketten sírtunk.
 
Én nem tudom ki volt az, aki elkezdte, de valaki egy Zsoltárt kezdett el énekelni. Aztán minden ember a fiamat
akarta látni. „Ilyet még eddig nem láttunk”,  mondták.
 
Én tudom, nekünk kihez kell menni. Jézushoz. Jézus mindannyiunkat magához vonz. Igen engem is és téged is,
titeket is. Mennyire szereti Ő az embereket!!!
 
Most megyek, megkeresem a szomszédasszonyomat, mert hát neki is el kell mondanom…
 
Imádság
 
Ének  
 
Aranymondás:
“Kövess engem, és az felkelvén követé Őt” Máté 9.9
Az aranymondást ismételjük el minden nap.  
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre (lásd: bibliatanulmány a 8-14 évesek részére)
Kézimunka és játék (lásd:  kézimunka és játék)
 
A kézimunka után a gyerekek ismét egy terembe gyűlnek össze. Így vesznek együtt részt a nap befejező
programján.
 
Témalecke : A gutaütött  
A történet átismétlése
1. Nézzétek, így nézett ki a béna ember, amint a matracán feküdt. De a négy barát Jézushoz viszi. Felveszik
a matracot és elviszik a házhoz, ahol Jézus tartózkodik.
2. Megpróbálnak a házba jutni, de rengeteg az ember a ház körül s ez sajnos nem sikerül.
3. Az ablaknál is próbálkoznak, de ott sem sikerült.
4. Várjatok csak!  A matraccal felviszik a háztetőre!
5. Milyen szerencse, hogy a ház mellett van egy lépcső! Hú, ennek aztán van súlya! de nem adják fel, mert
Jézushoz akarnak menni!
6. A tetőn egy lyukat fúrnak.
7. Ezen a lyukon keresztül engedik le barátjukat Jézus lábaihoz.
8. A négy barát csendben vár. Mit fog Jézus tenni??
9. Meggyógyítja beteg barátjukat!!!! Már tud is járni!!!
10.  Összehajtja tehát a matracát s haza megy!
   45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkalmazás
A béna ember nem tudott magán segíteni. Nem tudta magát meggyógyítani. Barátai sem tudták meggyógyítani. De
barátai megtették, amit megtehettek: Jézushoz vitték őt. Jézus azokon tud segíteni, akik Benne bíznak.
Talán van a te környezetedben is olyan ember, aki segítségre szorul. De te csak még egy gyerek vagy, s azt
kérdezed, mit tehetnél vajon? Azt, amit más is meg  tud tenni, legyen az akár kicsi vagy akár nagy: el  tudod
mondani az embereknek, a gyerekeknek, hogy Jézus szeret téged!
 
Te is Jézushoz hozhatod az embereket. Hogyan? Nem egy matracon, mint ahogy itt a történetben a barátok tették.
Imádságban te is Jézus elé hozhatsz mindenkit! Imádságban te is elmondhatod Jézusnak, amit ez a négy barát
mondott: „Uram Jézus, én nem tudok ennek a néninek, bácsinak, gyereknek (folytathatjuk a felsorolást) …
segíteni, kérlek, segíts Te!’”
Imádkozzunk sok emberért!
 
Fejezzük be énekléssel!
 ~  Vége a negyedik napnak  ~   46
5. nap (8-14 éves)
Bibliai történet: Jézus  megkenetése a bűnös nő által   Lukács  7 : 36-50
    Téma: Jézus a bűnös asszonyt is magához vonzza
 
Ének  
 
A történet elmondása
Ha az emberek a háza előtt mennek el, mindig csúnya dolgokat kiabálnak neki.
A házban levő asszony jól hallja a kiabálást és pontosan tudja, hogy az neki szól. Tudja,
hogy a város lakói nem kedvelik őt, csak egy szálka az emberek szemében.
Ha a kúthoz megy vizet meríteni szúrós tekintettel követik.
Ha a piacra megy, az emberek nagy ívben kikerülik.
Úgy tesz, mintha ezzel  ő mit sem törődne, mintha ez neki nem fájna. De belül, ott belül  a szíve tele van
szomorúsággal és fájdalommal. Az emberek elítélik, és szidják is. De hát mit tudnak az emberek ? Mit tudnak az
emberek arról, hogy mi játszódik le a szíve mélyén?
 
Az utóbbi napokban a városban levő Rabbit hallgatta sok más emberrel együtt. Ott olyan dolgokat hallott, amik
nagy hatással voltak rá. Annyira más ez a Rabbi!!! Olyan szép dolgokat mond. Az ember minden gondját elfeledi,
ha Őt hallgatja.
A többi rabbi mindig kikerüli őt nagy ívben, mintha ragályos beteg lenne! De ez a Rabbi……...!  
Jézusnak hívják!
Amikor az emberek többsége elment,  ő egy fa mögé bújt. Jézus megállt a fánál, mintha látta volna  őt. És
megtörtént, amit annyira szeretett volna! Jézus ránézett, tekintetéből áradt a szeretet. Az a nagy szeretet, ami őt
megnémította. Pedig annyi mindent el szeretett volna mesélni Jézusnak. El szerette volna mondani, hogy mi
történt az életében s  
• hogy olyan nagy  emiatt a szomorúság a szívében,
• hogy ő a rossz dolgokat nagyon megbánta és  
• hogy oly messze került Istentől.
De úgy tűnt, mintha ezt nem is kellett elmesélje. Mert Jézus szemében látta, hogy ez a Rabbi róla mindent tud.
Csak hebegni tudott szégyenkezve. Ekkor a vállain érezte Jézus kezét s hallotta csodálatos szavait: „Asszony,
mindent megbocsátok neked!”. A lábai remegtek az izgalomtól és az örömtől, mondani akart valamit, mondani
szeretett volna valamit….
De tanítványai már hívták is Őt s Ő már el is ment. Pedig annyira meg szerette volna neki köszöni mindezt!!!
Annyira megkönnyebbült. Mintha egy nagy súly esett  volna le a válláról! Milyen kár, hogy nem tudta
megköszönni…!
 
Álmodozva megy a kútra vizet hozni. A korsója üres. Amikor a kút felé közelít, nagy sokaságot lát a Simon farizeus
házánál. Biztosan ismét egy nagy ebédet ad.  
Hirtelen megáll. Ott van Jézus. Odanézzetek, Jézus bemegy a Simon házába a többi emberrel együtt. Meghívhatta
Simon Jézust? Gyorsan hazarohan, még vizet is elfelejt meríteni. Otthon a szekrényéből drága olajat vesz ki, már
régóta őrizgeti. Ezt Neki szánta.
 
Simonnál az ajtó tárva nyitva. Így mindenki láthatja ,  
• hogy milyen szép háza van,  
• hogy milyen gazdagon van az asztal megterítve és
• azt is hallhatják, hogy miről beszélgetnek.
A nők ilyen helyen nem szívesen látott vendégek. De gondolod, hogy ezt az asszonyt ez érdekli? Érzi a
rászegezett szemeket, hallja a suttogást: „Hogy merészkedik ez a nő ide jönni?”
De  ő csak egy emberre figyel és ez Jézus. Jézus is ott  fekszik az asztalnál, mint ahogy az akkor szokás volt.
Odaszalad hozzá és letérdel a lábaihoz.
Mindent el szeretne Jézusnak mondani, nem érdekli, hogy kik fogják ezt még hallani, vagy hogy ki mit fog róla
gondolni.
Csak vele akar beszélni... de egy szó sem jön ki a szájából, sőt még a sírás is fojtogatja.  
Zokogás fogja el. Odanézzetek, a  könnyei a Jézus lábaira hullnak és még csak egy kendő sincs, hogy megtörölje
azt. Gyorsan kibontja a hosszú haját, és azzal törli meg Jézus lábait. Meg is csókolja azt.
Ezzel akarja háláját kifejezni a megbocsátásért.
A szekrényéből kivett drága olajat a Jézus lábára önti. A kellemes illat átjárja a házat. Most már végre kifejezhette
háláját! Csenden ülve marad a földön.
Most veszi csak észre, hogy mily nagy a zúgolódás. De ez őt nem zavarja. Ő most Jézus közelében ül, és az nagy
biztonságot ad neki.
Jézus kezd el beszélni, de nem hozzá, hanem Simonhoz szól. Jézus látta a haragot, ami Simonban és a
többiekben gyúlt ki. Ez nem is csoda, hisz ez a nő csak úgy berontott a házba. Simon sohasem engedte volna be,
az biztos. Jézus pedig kapcsolatba került ezzel az asszonnyal, nem húzta vissza a lábát, hanem elfogadta, amit
tett.   47
 
- Simon - mondja Jézus - mondani szeretnék neked valamit.  
Simon illedelmes marad.
- Mondjad, Mester.
- Az egyik hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz ezüsttel tartozott neki, a másik pedig ötvennel. Egyikük sem
tudta kifizetni az adósságát, így az adóságuk mindkettőjüknek elengedtetett.
Ki szerette a kettő közül jobban a hitelezőt?
Simon egy kicsit csendben marad, és csak azután válaszol.  
- Azt gondolom, az, akinek több adósságot engedett el.
- Igen ezt jól mondtad – hangzanak Jézus szavai.
 
Most Jézus rá – az asszonyra- tekint. Ő még egy kicsit meg is ijed, csak talán nem fog Jézus is rá haragudni?
Nem, csak mosolyog rá, s aztán újra  Simonra néz.
- Simon, látod itt ezt az asszonyt?
Hát persze hogy látja, sőt  ő tudja is, hogy ki ez a személy! Az a rossz hírnevű nőszemély. Nem érti, hogyan
engedte Jézus, hogy ez a bűnös nő megérintse. Látni lehet, hogy nem igazi próféta, mert ha az lenne, akkor ezt
nyílván nem engedte volna meg.  Vagy ki tudja....
Jézus kérdése elgondolkoztatta Simont.
- Simon, mikor a házadba jöttem, nem adtál vizet, hogy megmossam a lábaimat. Ez az asszony a könnyeivel
mosta meg azt, és a hajával törölte szárazra.
Csókkal sem üdvözöltél, ez az asszony pedig a lábaimat csókolta.
Olajjal nem kented meg a fejemet, ez az asszony pedig drága kenetet kent rám.
Ezért mondom neked Simon, neki sok bűne megbocsáttatott, mert olyan nagyon szeret. Akinek kevés bocsáttatik,
meg az kevésbé szeret.
Jézus az asszonyra néz és hangosan, szeretetteljesen mondja:  
- Bűneid meg vannak bocsátva. A te hited megtartott téged. Menj most már békességgel.’
 
Ismét azok a csodálatos szavak: MEGBOCSÁTTATOTT. A nagy teher nem nyomja többet. Feláll, hogy elmenjen
és Jézus szemével követi, mintha azt mondaná neki: köszönöm a szereteted!
 
A házban maradottak pedig dühösek: „Ki ez az ember, hogy megbocsátja a bűnöket.??? Ezt csak egyedül Isten
tudja megtenni.” Ebben igazuk van, csak sajnos ők még nem ismerik fel, hogy Jézus egy az Istennel. Az az Isten,
Aki közénk jött, hogy megtanítson minket a szeretetre és a megbocsátásra.
Mi is Vele kell  hogy találkozzunk, mert ő új életet ad nekünk is!!
 
Imádság
 
Ének  
 
Aranymondás:
“Kövess engem, és az felkelvén, követé Őt”  Máté 9:9
Az aranymondást ismételjük el minden nap.  
 
Kézimunka és idő a beszélgetésekre (lásd: bibliatanulmány a 8-14 évesek részére)
Kézimunka és játék (lásd: kézimunka és játék)
 
A kézimunka után a gyerekek ismét egy terembe összegyűlnek. Így vesznek együtt részt a nap befejező
programján.
 
Témalecke - Új élet
 
Ehhez a témaleckéhez már 1-2 héttel a Vakációs Bibliahét előtt neki kell kezdened !!!
Szükséges: 3 üvegcserép vagy üveg, 3 bab
Ültesd el a babokat 3 különböző napon. A lényeg az, hogy a gyerekek láthassák a babok (különböző) növekedést
(fázisait). Ha üvegbe (vízbe) ülteted, akkor a VBH előtt egy néhány nappal is elegendő. Ha földbe (cserépbe) akkor
egy néhány héttel előbb!!
   
 
 
 
 
 
 
 
   48
- Egy babból akkor tud egy növény nőni, ha a mag először elhal. Amikor a babot elvetjük, egy
néhány napig a mag elrohad, majd gyökeret ereszt. Aztán kibújik egy kis csira, és az elkezd
növekedni.
A gyökerek lefele nőnek és a vízből (földből) táplálkoznak. Így növekszik az új növény. A régi bab
elhalt, de új növekszik belőle.
Így van ez a mi életünkkel is. A régi, a rossz az életünkből az eltűnik, „elhal”. Jézus megbocsátja a
rossz dolgokat nekünk, és így belőlünk is új élet fakad.
 
*    Ha a babbal nem sikerül a téma lecke elmélyítése, akkor vegyünk egy új és égy régi  
(rossz) kabátot.    
         Először le kell hogy vessük a régi kabátot, hogy az újat felvehessük.
         Így kell a mi életünk Jézus által is új életet nyerjen.
 
 
Fejezzük be énekléssel!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~Vége az ötödik napnak ~
 
   49
Bibliatanulmány a 8-14 éves gyerekeknek
 
 
 
 
Ez a korosztály már tud olvasni. Ezért adjunk kezükbe Bibliát. Fontos, hogy láthassák,
hogy az elmondott (ill. felolvasott ) történet  nem kitalált, hanem az Isten könyvében
benne van.
Próbáljuk a bibliatanulmányt megtartani, mielőtt a gyerekek nekifognak a
kézimunkának. Ha egész napos  programokat tartunk,  akkor zárjuk a napot a
bibliatanulmánnyal. Próbáljunk kicsi csoporttal dolgozni, hogy minden gyerek kézbe
vehesse a Bibliát, és hogy mindenkivel tudjunk a felmerülő kérdésekről beszélgetni.
 
 
1. nap
A csodálatos halfogás és Péter elhívása   (Lukács 5:1-11; János 1:35-45)
  Téma: Jézus Pétert is magához vonzza
 
1. Keressük meg együtt a történetet Lukács evangéliumában.
2. Hol olvashatunk arról, hogy Péter először találkozik Jézussal. (Jn.1:41-43)
3. Mit jelent a Péter név? (kőszikla)
4. Miért ült be Jézus a hajóba, miért tanította a hajóból a sokaságot? (a víz jobban vezeti a hangot, így tehát
az emberek jobban hallhatták Jézust)
5. Miért nem tanácsos nappal halászni? (nappal a halak a mélyben vannak, éjjel jönnek a víz felszínére)
6. El tudod képzelni, hogy a halászok nagyon megijedtek egy ilyen nagy csodától?
7. Hogyan követheted te ma Jézust?
 
 
2.nap
A  Kapernaumi százados (Máté 8:5-13)
  Téma: Jézus a római századost is magához vonzza
 
1. Keressük meg együtt a történetet a Máté evangéliumában.
2. Melyik nép uralkodott Jézus idejében az izraeliták felett? (rómaiak)
3. Hány ember felett volt parancsnok a római százados?
4.  A százados ezt mondta Jézusnak: „Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.”(8 v.) Miért mondta ezt?  (A
százados egy római ember, az írástudók pedig soha sem engedtek volna egy római embert a házukba,
mert az tisztátalanná tette volna őket).
5.  Számít az Jézusnál, hogy ki milyen nemzetséghez tartozik? (Nem, mert Ő minden embert szeret.)
6.  Megtörtént-e az, hogy te magad méltatlannak tartottad? (Ne feledd, hogy Isten teremtett téged és hogy Ő
nagyon szeret téged).
 
 
3.nap
Jézus megáldja a gyermekeket  (Márk 10 :13-16)
 Téma: Jézus a gyermekeket is magához vonzza
 
1. Keressük meg együtt a történetet a Márk evangéliumában.
2. A tanítványok nem tartották fontosnak a gyerekeket. Te hogy vélekedsz erről?
3. Fontosak a gyerekek Jézus számára? Te ezt hogyan tapasztalod?
4. Mit akart Jézus e szavakkal mondani: „ha nem lesztek olyanok, mint a
gyerekek, nem mehettek be a mennyeknek országába” (Egy gyerek feltétel
nélkül bízik a szüleiben. Ilyen gyermeki bizalomra van szükség, hogy Hozzá
kerüljünk.)
5. Te is szeretnél Jézushoz tartozni? Akkor mond el ezt Neki!
 
 
 
 
 
 
 
   50
4.nap:
A gutaütött  (Márk 2:1-12)
Téma : Jézus a beteg embereket is magához vonzza
 
1. Keressük meg együtt a történetet a Márk evangéliumában. (Márk. 2)
2. A gutaütöttnek voltak igaz barátai. Vannak neked is barátaid? Honnan tudod azt, hogy ki az igaz barát?
3. Amikor Jézus ezt mondta: „fiam, megbocsátattak a te bűneid” az  írástudók haragra terjedtek. Mit
mondtak? (7.v.)
4. Miért gondolják azt, hogy Jézus Istent káromolja?
5.  Mit tanít e történet ma nekünk? (Jézusnak van hatalma a megbocsátásra és a gyógyításra is)
 
5.nap
Jézus  megkenetése egy bűnös nő által  (Lukács  7 : 36-50)
 Téma : Jézus a bűnös asszonyt is magához vonzza
 
1. Keressük meg együtt a történetet a Bibliában. (Luk. 7)
2. Ismersz te ma olyan személyt, akire ujjal mutogatnak az emberek? Talán te is azt teszed?
3. Tudod azt, hogy Jézus ezeket az embereket is szereti?
4. Teszünk mi valamennyien hibás dolgokat? Sorolj fel egy néhány dolgot!
5. Szükséged van neked is megbocsátásra?
6. Kértél-e már bocsánatot Jézustól? Itt az alkalom, hogy megtedd !!!
 
 
   51
Szülők Estéje  
Bibliai történet: A vak Bartimeus   Lukács 18: 35-43
  Téma: Jézus a vak embereket is vonzza
 
Minden gyerek kap egy könyvecskét Bartimeus történetéről (a könyvet máskor is
átadhatjuk a gyerekeknek), ezért mondjuk el Bartimeus történetét ez estén.
Ha nem tudjuk megszervezni a szülők estéjét, akkor talán a vasárnapi istentisztelet
keretén belül vagy istentisztelet után zárhatjuk a VBH –et e történettel.
Ez a program mint gyerekeknek, mint felnőtteknek lett megírva. A helyzetnek megfelelően alakítsunk a programon.
 
Hogy egy kis ízelítőt adhassunk arról, hogy mivel is foglalkoztak a gyerekek egész héten, rendezhetünk egy kis
kiállítást, pl. a kézimunkájukból. A témaleckéket vagy villámjeleneteket is újra felhasználhatjuk, sőt a szülőket is
bevonhatjuk ezekbe a jelenetekbe, játékokba, stb.
 
Kezdjük a szülők estéjét/záró estét ugyanúgy, mint a többi napokat.
 
Ének, köszöntés és imádság
 
Villámjelenet - Szupermágnes  
Ismételjük el az 1. nap villámjelenetét.
Most a gyerekek közül választhatjuk ki, hogy ki játsszon a jelenetben. Előre gyakoroljuk el velük a jelenetet.
Magyarázzuk el a szülőknek/nagyszülőknek, hogy miért  Szupermágnes  a VBH anyagának a címe. Jézus úgy
vonzotta az embereket maga köré, mint ahogy a mágnes vonz!
Mikor Jézus a földön járt sok embert magához vonzott, különösen a kisemmizett, lenézett embereket és
gyerekeket ölelte át nagy szeretetével. De sok emberből Jézus nagy szeretete, vonzása, haragot, gyűlöletet váltott
ki. Erről a későbbiek folyamán fogunk még hallani.
 
Ének
 
A történet bevezetése
 
Játék – Kinek a legjobb a tapintása?
Szükséges: 2 kendő (a szem bekötésére), két asztal rajta:1 csésze, 1 pohár, 1 kanál, 1villa, 1 burgonya.
Ezeket takarjuk le, hogy a játékosok ne láthassák. Szükséges két papír és két írószer. (Használhatunk egy
iskolatáblát is, amire krétával írhatnak.) A lényeg, hogy a ‘vakok’ könnyen megközelíthessék ezt.
 
Kérjünk meg egy gyereket, és egy felnőttet hogy jöjjön előre. Kössük be a szemüket a kendővel. A feladat, hogy a
„vakok” érintsék meg az asztalon levő tárgyakat és írják fel a papírra vagy táblára azt a (szót) amit felismertek.
Az asztalon levő dolgokról csak akkor vegyük le a terítőt, amikor a játékosoknak már be van kötve a szemük. A
győztes az, aki a legtöbb dolgot felismeri és (helyesen) felírja a táblára ill. papírra.
 
Ének
 
Bevezetés
Mesélő: Itt két ‘vak’ embert láttunk, akik éppen munkálkodtak. Jó a tapintásuk, elég könnyen felismerték a
tárgyakat, de az már gondot okozott, amikor a papírra/ táblára kellett írjanak.
 
Történet
Ma egy olyan valakiről fogunk hallani a történetben, aki ugyanúgy érezhette magát, mint pl. te aki a játékot
játszottad.
 
Jézus úton van a tanítványaival. Mint mindig, most is nagy tömeg követi őket. Közeledik a zsidók húsvéti ünnepe,
és ilyenkor sok ember indul útnak. Mindenki Jeruzsálembe igyekszik, mert ott van a templom. Ebben az évben
Jézus is felmegy Jeruzsálembe. Ő már tudja, hogy mi fog ott rá várni, de a tanítványok még nem.
 
A Jeruzsálembe vezető út átvezet Jerikó városán. E város kapujában ül Bartimeus. Vajon miért ül ott? Miért nem
megy el  ő is dolgozni, mint a többi ember? Bartimeus nem tud dolgozni. Bartimeus nem tudott semmiféle
mesterséget megtanulni, mert ő vak és semmit sem lát. Nem lehet asztalos, mert a  szeg helyett csak az ujjára
ütne. Még csak pásztor sem lehetne, mert nem tudná a nyájat egybe terelni a nagy réten.
De akkor mit tud tenni Bartimeus? Ahhoz, hogy megélhetéséről gondoskodjon, csak kéregetni tud.
 
Bartimeusnak ez nem tetszik, de nincs mit tennie. Minden nap ide leül a kapuba, ahol sok ember elhalad. Abban
reménykedik, hogy valaki megszánja egy kis alamizsnával. „Kérlek, segítsetek nekem, vak embernek!” kiáltja
minden nap. Szégyen koldulni, de nincs más választása. Annak is örül, ha valaki segít neki, hogy a kapuba kiüljön,   52
ha valaki az összekoldult pénzből kenyeret vesz neki. Mindig mástól függ, hogy hol van, mit eszik, hol alszik.
Micsoda egy szörnyű élet lehet az! És ez még semmi! Néha egy egy ember, gyerek bele is rúg, s az összekoldult
pénze szerteszéjjel gurul. S ilyenkor csak nevetnek rajta, ahogy próbálja a szétgurult pénzt összegyűjteni.
 
De tudjátok Bartimeus is hallott egy Emberről, aki nagy csodákat tesz. Hallotta, hogy ez az Ember egy bénát járóvá
tett. Egy bénát, aki úgyszintén nem tudott dolgozni, mint ő, aki csak kéregetett, mint ő, és most egészséges.
 
Nagy a tömeg most is az utcán. Ez természetes, hiszen közeledik a húsvét ünnepe. A mai nap talán sokat ígér,
mert az emberek örömmel mennek fel Jeruzsálembe s ilyenkor jobban is adakoznak.
 
Mintha egy nagy tömeg közeledtét hallaná.  
- Mi történik itt? -  kérdezi Bartimeus egy adakozó járókelőtől.
- A Názáreti Jézus jár itt.
Bartimeus nem akar hinni a fülének, az nem lehet igaz, hogy Jézus itt jár!!!!
 
- Jézus, Dávidnak Fia! -  kiáltja Bartimeus torkaszakadtából. - Segíts nekem! Jézus , Dávidnak Fia, könyörülj
rajtam! Jézus....
- Mit kiabálsz már olyan hangosan?  
- Mit ordítasz itt, te koldus? Azt hiszed, hogy Jézusnak épp te rád van most ideje?
- Jézus, Dávidnak Fia… Segíts!
- Hallgass már!  
- Jézus, Dávidnak fia … Kérlek, segíts rajtam!  
 
Bartimeus nem hall több lépést maga körül. Úgy tűnik, mintha minden ember megállt volna körülötte. Valaki mond
valamit, de nem hallja tisztán. Aztán valaki megérinti a vállát, s azt mondja neki:  
- Menj oda, Jézus szólít téged!
Micsoda?? Ez igaz lehet??? Jézus szólítja őt? Bartimeus felugrik a földről, ledobja felső kabátját, hogy semmi se
akadályozza . Neki Jézushoz kell mennie, de nem látja az utat. Valaki kézen fogja és vezeti. A vezető egyszer csak
meg áll. Bartimeus is megáll. Mintha mindenki visszatartaná a lélegzetét, oly nagy a csend.
Vajon most Jézus előtt állhat? Egy szeretetteljes hang ezt mondja neki:  
- Mit tehetek érted? Mit szeretnél, hogy veled cselekedjek?  
- Hogy lássak uram!
- Jól van, a te hited megtartott téged!
 
Ami e szavak után történt, azt soha, de soha nem fogja elfeledni. Kinyitja a szemét és lát! Látja a világosságot, látja
a sok embert körülötte. Látja maga előtt azokat a szeretetteljes szemeket... azt sem tudja, hogy most mit mondjon.
 
Bartimeus a boldogságtól örömkönnyeket hullat. Látja Jézust, látja az embereket, a fákat, a napot, a felhőket...!
A körülötte levő emberek énekelnek. Dicsérik Istent ezekért a  nagy csodatettéért. Bartimeus is mondja, ujjongja:  
- Áldott legyen az Úr neve, elküldte a Szabadítót! Látok!
Most már egyedül mehet haza. Most már dolgozhat, és nem kell többé kéregetnie a mindennapi betevő falatokért.
De most nem ezek a dolgok kötik le figyelmét, ő is Jézus közelében akar lenni. Ő is Jézussal megy tovább a
jeruzsálemi úton.
 
De az Úrnak ez egy nagyon nehéz útja ez. A szenvedése közeleg. A halálra vezető úton halad. Bartimeus erről mit
sem tud és a körülötte levő emberek sem. Jézus ezt az utat Bartimeusért, a többi emberért, értem és érted tette
meg. Annyira szeretett minket, hogy saját életét adta oda
értünk.
Köszönjük ezt meg együtt Istennek!
 
Imádság
 
Ének
 
Aranymondás  
Ismételjük el az aranymondást. Mutassuk meg a
felfüggesztett halacskákat.
 
Ének
   53
Villámjelenet - Amiről itt szó van!! (összefoglalás)
 
Előkészület
Vágjuk ki és fessük a könyvben levő jelképeket, szimbólumokat.
 
Osszuk szét a lapokat (a 6 szimbólumot) a segítőnek. Amikor meséljük a történetet bejön az első segítő az első
lappal a kezében és felmutatja a lapot. Majd így bejön a elbeszélés során mind a 6 személy.
A segítők saját maguk is mesélhetnek a szimbólumról.
 
Történet
Jézus magához vonzotta az embereket, mint egy nagy  mágnes. Ezért neveztük el ezt a programot
Szupermágnesnek. A hét minden napján egy-egy bibliai történetet hallhattunk, és minden történetben hallhattunk
emberekről, akik Jézus vonzásába kerültek és ez által teljesen megváltozott az életük.
 
1. Péter, János, Jakab és a többi tanítvány, régi mesterségüket, mindenüket hátra hagyva követték Jézust.
Jézus emberhalásszá tette őket.
2. A római százados is megtalálta Jézust. Egy pillanatig sem kételkedett Jézus hatalmában. Jézus maga
elcsodálkozott ennek az embernek a hitén.
3. Jézus körül a gyerekeknek különös helyük volt. Jézus minden gyereket külön-külön nagy szeretettel vett
körül. Ezért volt a gyerekek számára is igazi nagy  ünnep, ha Jézus közelében lehettek. Ha Jézus
közelében vagyunk, akkor közel vagyunk Istenhez is és ez egy valóban biztos hely. Anyák és apák, a ti
gyerekeitek mind fontosak az Úrnak! Szeressétek őket nagyon, mert ez az Isten akarata!
4. Jó hogy vannak igaz barátok, mert barátok nélkül a béna ember soha sem juthatott volna Jézushoz. A
leleményes barátok megtalálták a módját, hogy hogyan vigyék barátjukat Jézushoz. És nem csalódással
tértek haza, mert a barátjuk meggyógyult!
5. Mersz te Isten elé járulni, ha sok rossz dolgot tettél? Vagy még mindig cipeled te is a nehéz teher súlyát a
válladon? A nagy hír, hogy mi mindig Istenhez mehetünk! Minden gondunkat, bajunkat letehetjük lábai elé
és  ő senkit sem küld el! Még a bűnös nő is megszabadult a nehéz terhétől és Isten átölelő szeretete,
bocsánata tette könnyűvé az életét.
6. Bartimeus szemei kinyíltak. Ismét láthatott. Először Jézus szeretet teljes tekintete tükröződött vele
szemben. Micsoda egy boldog pillanat lehetett!!!
 
A segítők felragasszák a szimbólumokat a keresztre miközben az elbeszélő
elmondja a történetek jelentőségét.
 
Te, ön, és én?? Bekerültünk-e mi is Jézus vonzásába?
1. akarjuk-e mi is követni Jézust, mint a tanítványok?
2. bízni Benne, feltétel nélkül, mint a százados?
3. gondtalanul, szeretet teljesen átölelni Őt, mint egy gyerek?
4. teljes szívből bízni Benne, mint a barátok?
5. mindent Jézus elé letenni, mint a bűnös nő?
6. általa látni a fényt, mint Bartimeus, hogy felismerhessük, hogy kicsoda Ő
és hogy kik vagyunk mi?
 
Ezek a dolgok megtörténhetnek a mi életünkben is azáltal, hogy Jézus végig
ment értünk a keresztútján. Haláláig szeretett minket.
 
Mit teszünk mi ezzel a szeretettel? Egyszer mindannyian erre választ kell
adnunk.
 
Ének
 
Énekeljünk a gyerekekkel és a segítőkkel együtt egy éneket. Így mindenki láthatja azt,  akik besegítettek e hét
megszervezésében. Ez egy jó alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk a segítőknek és rendezőknek.
 
Köszöntsük a szülőket/nagyszülőket és köszönjük meg nekik, hogy ránk merték bízni a gyereküket.
Ha perselyezni akarunk, most megtehetjük.
Ha van könyves asztalunk, hívjuk fel rá a szülők figyelmét és mutassunk be egy néhány könyvet.
 
VÉGÜL  Osszuk szét a Bartimeusról szóló könyvecskét!  
 
 
 
 
~Vége a szülők estéjének~   54
Végezetül a rendrakás
 
Bízzunk meg termenként egy-két embert, akik a rendrakásért felelnek. Azok a munkatársak, akiknek kicsi
gyermekeik vannak, hazamehetnek. A gyerekek elfáradtak, ágyban a helyük. A többiek mindaddig segítsenek, míg
mindennel el nem készülünk. Ha az épületben nagytakarítást is kell végezni, kérjük mások segítségét. Egy ilyen
hét után mindenki fáradt. Talán akad olyan valaki,  aki nem tudott segíteni, de hajlandó az utolsó napon tenni
valamit.
 
És aztán ...
 
mehetünk haza és kipihenhetjük magunkat.  
 
 
 
Kiértékelés
Fontos, hogy kiértékeljük a héten történteket. A szülők estéje után erre nincs alkalom. Jobb, ha egy másik estét
választunk ki erre. Ne várjunk soká, mert az első benyomások elhalványulnak. Hívjuk meg az összes munkatársat.
Gondoskodjunk kávéról/teáról, édességről. Ha lehet, ajándékozzuk meg őket egy-egy aprósággal. Senki nem vár
nagy ajándékot, de egy kis figyelmesség mindenkinek jól esik. Például egy bibliai idézetes képeslap, melyre ráírjuk,
hogy „Köszönöm”. Támogassuk, bátorítsuk egymást ebben a munkában!
Megkérhetjük a többieket, hogy mindenki írja le, mit tartott jónak és kevésbé jónak. Talán az alábbi kérdések
segítenek. Ne féljünk a bírálattól. Hallgassuk meg mások véleményét. A következő alkalom sem fog tökéletesre
sikeredni, de sokat tanulhatunk egymástól.
A Bibliahét alkalmával vetettünk. A Vakációs Bibliahét rendkívüli alkalom arra, hogy Isten Igéjét környezetünk
széltében-hosszában elvessük.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi feladatunk a vetés. A magvetőnek is meg kell várnia, míg a mag kicsirázik és kikel. A közbeeső időszakban
csupán annyit tehet, hogy locsolja a földet, ha nem esik az eső. Mi is csak imádkozni tudunk, hogy Isten Szent
Lelke elvégezze azt a munkát, melyet senki más meg nem tehet, vagyis hogy meggyőzze a gyermekeket arról,
hogy szükségük van Istenre, és teljes mértékben Isten gyermekei lehetnek. Természetesen nagyszerű lenne, ha
az összes gyereket bevonhatnánk a vasárnapi bibliaórákon folyó tevékenységekbe, hogy az év további részében is
tanítgassuk őket Isten Igéjére, de a gyakorlat sajnos nem ez. Mégis, tapasztalni fogjuk, hogy sok gyerek évről-évre
vissza fog térni. Ha más okunk nincs is, ez is elegendő a folytatáshoz.
 
Kérdések
1. Mi a véleményed a témáról?
2. Mi a véleményed a teremről?
3. Elegendő információhoz jutottál-e a kezdet kezdetén?
4. Mi a véleményed az irányításról?
5. Mi a véleményed az énekekről, a zenéről?
6. Mi a véleményed a légkörről?
7. Mi a véleményed a kézimunkákról, a játékokról? (Írjuk fel, melyik csoportban segítettünk.)
8. Mi a véleményed a jelenetekről?
9. Mi a véleményed a Bibliai történetek elmeséléséről?
10.Van-e ötleted a jövő évvel kapcsolatban és részt akarsz-e venni jövőre is a  
      szervezésben és lebonyolításban?
 
Engedjétek hozzám jönni a  
kisgyermekeket és ne  
akadályozzátok őket,  
mert ilyeneké az Isten  
országa.
 
Lukács 18:16
 
   55
 
 
                               
 
 Kedves Szülõk!
 
 
Nagy öröm számunkra, hogy gyermekük ezen a  
héten az Egyházközségünk által szervezett
Vakációs Bibliahét  
vendége lehet.
Ez egy igazi ünnep!
Szeretnénk meghívni Önöket gyermekükkel együtt,  
hogy közösen ünnepelhessünk
 
a
Szülõk Estéjén
Az egész családot szeretettel várjuk
 
 
 
  2005...........................-án/ -én...........................órakor.
 
Helyszín:........................................................
 
Viszontlátásra!
 
                                    
 
 
Meghívó
 
 
Ugye te is eljössz a
 
Nyári Vakációs Bibliahétre!
 
Együtt fogunk sok érdekes dolgot csinálni:
énekelni,
Bibliai történetet hallgatni,
kézimunkálni és játszani.
 
Hívd el a barátaidat, a barátnõidet  és is!
 
Szeretettel várunk…………tól…………….ig
 
……………….órától………..……... óráig
 
 
Helység…………………………………………………   56   57
Kézimunkák és játékok leírása  
 
1. nap
Kézimunka: Halas inga
Szükségesek: kézimunka (papír halacskák), olló, színes ceruzák
Készítsünk elõ gyermekenként: két 30 cm-es fa darabot, ez lehet pl. kicsi ág is.egy 80 cm-es és négy 30 cm-es
fonalat ( ne legyen nagyon vékony)
 
Útmutatás :  
1. Kösd össze az ágakat a fonallal (lásd példa).
2. Színezd ki és vágd ki a halakat.
3. A kijelölt helyen lyukaszd át a halakat.
4. Köss minden halra egy fonalat és a fonal másik végét rögzítsd az ágakhoz.
5. Igy készült el a te halas ingád.
 
Játék: Rajzolj a hátamra!
Játékszabály: két gyerek játszik egyszerre (1, 2). Az 1. gyerek a 2. gyereknek hátat fordít és ez az újjával a hátára rajzol
(ír) valamit az 1 gyermeknek. Az 1. gyerek ki kell találja a hátára rajzolt betűt, számot, formát, stb. Ha  kitalálta, akkor az
1. gyerek rajzol (ír) a 2. gyerek hátára.
 
2. nap
Kézimunka: Bábúkészítés a történet eljátszásához
Szükségesek: ovális körök a fej elkészítéséhez, színes ceruzák, olló, ragasztó, ragasztó szalag (cellux), bábunkként egy
bot vagy ág kb. 25 cm (pl. egy fa vagy bokor ága is lehet), 20x25 cm ruhadarab (anyag), ezüst papír a  sisak
elkészítéséhez, fonal (a haj elkészítéséhez), gumigyűrű, cérna és tű.
Papír darabkákból is vághatunk hajat, a ruhadarabból pedig pl. fejkendõt  is készíthetünk. Az elkészített figurákkal
eljátszhatjuk a százados történetét). Más személyeket is elkészítehetünk akik szerintünk  ott lehettek!
(A kisebb gyerekek lerajzolhatják  a bábuhoz a figurákat és kivágva ráragaszthatják a botra.)  
 
Útmutatás :  
1. Vágd ki a két ovális kört és az egyik körre rajzold le pl. a százados, a beteg szolga arcá,tanítványok,
szolgák, stb. A másik kör a fej hátsó részéhez szükséges.
2. A ruha darabból vágj egy 20x20 cm darabot. Tekerd az ágra és rögzítsd a gumigyűrűvel. A ruha darabot egy
cérnával/ fonallal is a bothoz rögzíthetjük. A bot felsõ részét (kb. 4 cm) hagyd szabadon, mert oda ragasztjuk
az ovális köröket a fej elkészítéséhez. (ha a gumigyűrűt ‘el akarjuk tüntetni’ szem elõl, akkor készítsünk egy
sálat is s így eltakarjuk azzal!)
3. A botodra ragaszd rá cellux segítségével az egyik ovális papírt, majd  a ragasztó segítségével ragaszd a
másik ovális papírt is a hátuljára  (így lesz ez a feje!)
4. Készíts hajat a fonalból vagy sisakot az ezüst papírból. Ha nõi szolgát készítünk akkor a fejére lehet egy
kendõt tenni!    
5. Játszodjátok el egy néhány gyermekkel a történetet.  
 
Az arc elkészítéséhez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Játék: Három lábas!
Szükséges: két fonal vagy sál a lábak összekötéséhez, székek  a pálya kijelöléséhez  
Játékszabály:  
1. Osszuk a gyerekeket két egyforma csapatra.
2. Jelöljük ki a pályát. Tehetünk egy néhány akadályt is !
3. Két gyereknek összekötjük a lábait: az egyik gyermek bal lábát hozzákötjük a másik gyermek jobb lábához.
Igy lesz kettõjüknek ‘három‘ lábuk!
4. A sípszóra elindulnak s járva/szaladva/ugrálva megteszik a kijelölt pályát.amikor visszaérkeznek az indulás
helyszínére, eloldják a lábukon levõ fonalat/ sálat és a következõ két gyermek lábait kötik össze vele. Õk is
végie mennek a pályán!
5. Minden játékos sorra kerül, az a csapat a gyõztes aki leghamarabb visszaér!   58
3. nap   
Kézimunka: Kitűző
Szükségesek: színes ceruzák, olló, biztostű, ragasztó, ragasztó szalag (cellux), dísz a kitűzõ díszítéséhez, karton
papír (a kitűzõ esetleges megerõsítésére)
 
Útmutatás :  
1. Vágd ki a kört és színezd ki a képet : Jézus a gyerekekkel.
2. A kört ragaszd egy darab kartonra és vágd ki. (A segítõk segítsenek a
kisebb gyermekeknek, amennyiben ez szükséges).
3. Amilyen szépen csak tudod díszítsd fel a kitűzõd!
4. A ragasztószalag (cellux) segítségével rögzítsd  a bíztostűt a kitűzõ
hátára.
 
Játék : Bab szívás !
Szükséges gyermekenként : kb. 5 szem bab, egy fél szívószál, asztalonként egy tányér
 
Játékszabály:  
Helyezd a megfelelõ babszemeket az asztalon levõ tányérba és adjál a gyerekeknek egy fél szívószálat.  A
STRART  szó kimondása után a gyerekek minél több babot a szívószál segítségével a tányérból a saját helyükre
kell vigyenek. Aki a legtöbb babot vitte el, az a nyertes !
De... a játék folytatódik ! A játék csalafintasága az, hogy : Minden babot vissza is kell vinni a tányérba (de ezt nem
áruljuk el a játék elején a gyermekeknek!). Aki a leghamarabb leürítette a helyét, az a második nyertes ! A babokat
nem szabad kézzel megérinteni, még akkor sem ha a földre esnek !
 
4. nap
Kézimunka : A béna ember Jézusnál
Szükséges : kézimunka, színes ceruzák, olló, ragasztó szalag, kicsi ruhaanyagok, 30 cm-es fonal (kötél) és esetleg  
asztalonként egy kötõtű  
 
Útmutatás :
1. Színezd ki a lapot.
2. Hajtogasd össze a kézimunkát a vonalak mentén. (Segítségül használhatsz egy vonalzót). Helyezd a
vonalzót a vonalra, ahol a papírt meg akarod hajtani, majd az olló tompa felét húzd végig rajta. Ez a
művelet segít a papír könnyebb összehajtásában s így végül nyersz egy nyílást a kézimunkán.
3. Vágd ki a kézimunkát a vastag vonal mentén.
4. A  kézimunka állórészét vágd ki a vastag vonal mentén és hajtsd be, úgy hogy a kézimunka magától tudjon
állni.
5. A vastag vonal mentén vágd ki a béna embert. A béna embert kivágva ráragaszthatod egy anyagra, ami az
ágya ill. matraca! A matracot a ragasztó szalag segítségével ragaszd (rögzítsd) a két  fonalhoz (kötélhez) –
lásd példa!
6. Lyukassz két lyukat a barátok kezére (lásd a kijelölt helyet) és húzd át rajta a fonalat. Mostmár a béna
embert leeresztheted a Jézus lábaihoz.
 
Játék: Joker
Szükséges: cukorkák, mazsolák, popkorn és egy tányér
Játékszabály:  
Tegyünk 8-10 cukorkát (mazsolát vagy popkornt) egyszerre a tányérra. Egy gyerek (játékos) bebújik az asztal alá
vagy elfordul. A többi gyerek kiválasztja a ‘Jokert’ vagyis hogy melyik cukorka (popkorn, mazsola, stb) a Joker. A
játékos arra törekszik, hogy a Jokert legutoljára vegye ki a tányérból. Ha a Jokert fogta meg akkor mindenki kiáltja :
‘Joker’ és másik gyerek folytathatja a játékot. A kiválasztott cukorkákat megõrizzük míg minden gyerek nem
játszott. A játék végén szétoszthatjuk õket.
   59
1.nap  Halas inga, igevers: Máté 9:9  Jézus mondja: “Gyere és kövess engem!”   60
2.nap  Bábu készítése: a százados, a szolga, stb  a történet eljátszásához    61
3.nap  Kitűzõ, igevers: ‘Jézus szeret engem!’
   62
4.nap  A négy barát és a béna ember, igevers:’ Kelj fel, vedd fel a te ágyadat és járj!’   63
5. nap Csoportjátékok a 4-7 éves gyermekeknek  
(lehet kinnt és bennt is játszani)
 
Játékszabály:
1. 6-8 fõs csoportokat alkotunk. Amennyiben kivitelezhetõ, minden csoportnál legyen egy vezetõ (ezt
betöltheti egy idõsebb gyerek is). 5 feladatot kell elvégezni a játék folyamán. Ezt a játékot  30-40 gyerek
játszhatja. Ha több  gyerek van, alkossunk több csoportot.
2. Minden játék 10 percet tart. Sípszó jelzi a játék végét. Ez a foglalkozás tehát minimum 50 percet vesz
igénybe.
3. Minden csapat végigjátssza a játékokat.  
4. Ha versenyt akarunk szervezni, akkor gondoskodjunk zsûrirõl is. Melyik csapat csinálta a legszebb
dolgokat, melyik csapat játszott a legjobban, stb.?
5. Gondoskodjunk  csekély nyereményrõl!
 
Játéksarkok
 
1.
A csodálatos halfogás történetéhez
Hány hal volt a hálóban?
 
Szükséges: újságok, ollók, ragasztó esetleg színes ceruzák
Az újságból vágjunk ki halakat (ha idõnk engedi szépen fessük ki õket), ragasszuk
egymáshoz õket s így készítsünk egy hosszú ‘hal-láncot’. Függesszük ki valahova!
Melyik csapat készítette a legszebb ’hal-láncot’?
A zsűri pontokkal bírálja el.
 
2.  
A százados történetéhez
Hogy nézett ki a százados? Készíts egy szép sisakot.
 
Szükséges: újságok illetve ragasztó
Az újságból hajtogassunk sisakokat és tegyük a fejünkre. (Ha a szabadban vagyunk, keressünk a természetben
szép díszítõ elemeket mint pl. madártoll, levelek, virágok, stb.)
A zsűri pontokkal bírálja el a sisakokat.
 
3.
Jézus a gyermekekkel
Kit szeret Jézus?
 
Szükséges: egy ¼ A4 papír, ceruzák és színes ceruzák
Rajzolja le minden gyermek saját magát egy papírra  és írja rá a nevét. Minden
rajzot függesszünk ki.  
A zsűri pontokkal bírálja el a rajzokat.
 
4.
A béna ember meggyógyítása
Ez az ember nagyon boldog lehetett, hogy meggyógyult!
 
Szükséges: semmi
Játékszabály:
1. A csoportból kiválsztunk 2 játékost, az egyik a vevő, a másik az eladó. A vevõ jön szobrot venni.
2. A többi játékos a szobor, de egyelõre még mindenki tetszése szerint mozoghat, ugrálhat, játszodhat.
3. Amikor az eladó elkiáltja magát: ÁLLJ!, minden játékos illetve ‘szobor’, abban a helyzetben marad amiben
van. Nem szabad nevetni sem!
4. A vevõ és az eladó mennek és kiválasztanak együtt egy nekik tetszõ szobrot
s próbálják a szobrokat (beszéddel, mozdulatokkal) megnevettetni.
5. Ha a vevõ a szobrot jónak tartja akkor megveszi  és a szobrok
elmozdulhatnak a helyükrõl. Ezután lehet az ‘eladott szobor’ az eladó és
mehetnek újabb szobrot választani.
6. A szobrok ismét mozoghatnak, amíg az eladó nem kiáltja: ÁLLJ!
7. Az a szobor amelyik játék közben mozog, szobor marad.
 
   64
5.
A bűnös nõ Jézus lábánál
A bűnös nõ Jézus lábára önti a drága kenetet
 
Szükséges: 3 műanyag palack (tele vízzel) dugó nélkül (ezt a játékot csak a szabadban játszhatjuk), egy labda ,
víz
 
Játékszabály:
1. Osszuk a gyerekeket két csapatra.(A és B csapat). Húzzunk két vonalat egymástól kb. 8 méterre és a
középre tegyük le a palackokat.
2. Az A csapat az egyik vonal mögé áll, a B csapat a másik vonal mögé.
3. Az A csapat kezd s próbálja a vizes palackokat a labdával elborítani. Minden gyerek sorra kerül.
4. A B csapatból 1 gyermek a középre szalad és felállítja az elborult palackot. A lényeg az, hogy minél
kevesebb víz follyon ki!
5. 5 perc után cserélnek a csapatok és B csapat hajítja a labdát. Csapatcsere után a vezetõ(k) megjegyzik a
palackon, hogy mennyi víz folyt ki és ismét teli tölti(k) azokat. Az a csapat nyer, akinek a játék végén több
víz marad a palackjában.
 
* Ha ezt a játékot benn játsszuk, a palackokat töltsük meg vízzel és csavarjuk rá a dugókat. A játék lényege, a
labdával dobjuk meg a palackokat, hogy elboruljanak. Minden másodperc számít! Melyik csapat állítja vissza a
leghamarabb az elborított palackokat.
 
 
   65
5.nap  Csoportjátékok a 8-14 éves gyermekeknek
 
Ezt a játékot játszhatjuk 32 - 48 gyermekkel. Alkossunk 4 - 6 fõs csoportokat.
Összesen 8 játék van.
Készítsünk 8 helyet,  ahova a játékokat  lerakjuk. Ez lehet egy-egy asztalon is vagy pl. egy erdõben, réten.
Minden játéknál (asztalnál) van egy segítõ(játékvezetõ).
(Ha nem akarunk minden játékot eljátszani, akkor válasszunk ki egy pár játékot ).
 
 Bevezetés:
1. Feladat  -  Fedezd fel a csapatod számát
 
Minden csapat kap:
• egy papírlapot (kartonra ragasztva), amelyre ráírhatja a játék pontszámait. A kartonra ragasszuk rá a
táblázatot, hogy a játék pontszámait ráírhassuk.
A játékvezetõ felírja  minden csapatnak a gyűjtött pontszámokat.
• ceruzát vagy golyóstollat,
• Minden csapat az elsõ feladatot titkosírásban kapja meg. Ha  a csapat megfejti a feladatot, megtudja, hogy
melyik  számnál kell kezdjen.
• Vágjuk ki a titkosírást a könyvbõl és osszuk széjjel a csapatoknak.
 
Ha sok gyerek van s nincs elég papír, akkor fénymásoljunk még hozzá s nevezzük a csapatokat: PÉTER 1.,
JÁNOS 1., stb.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 ⊳       
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
⊳        
 
_______________________________________________________________________________________
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                         
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                           66
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (        
⊳       
 
_______________________________________________________________________________________
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     )      
⊳      
 
________________________________________________________________________________________
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⊳
                       
⊳       
 
_______________________________________________________________________________________
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 +         
⊳      
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                         
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                         
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                         
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                           67
 
 
 
 
 
 
 
 
"
                 ,         
⊳        
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                -      
⊳       
 
 
__________________________________________________________________________________________
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ha a csapat megfejtette a titkosírást, akkor elmennek ahoz az asztalhoz ahol az általuk megfejtett szám van.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                         
a á b c cs  d e é f g gy  h i í j k l ly m n ny
                                      ⊳ 
o ó ö  ő  p r s t ty  u ú ü  ű   v z zs            
            
      "     $  %  &    '          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
        (   )    +  ,  -  .                           68
3.Feladat : Név-tábla elkészítése
 
 
 
 
 
 
Szükséges kellékek: egy darab karton (pl. egy dobozból 30x3 cm), egy  bot, ragasztószalag
(cellux), 4-6 darabka papír, ceruzák, színes ceruzák, vastagabb filctoll a csapat nevének
felírására.
 
 
 
 
 
Mit és hogyan csinálj?
Készíts egy táblát a csapatodnak és írd rá a csapatod nevét. A csapatod nevét most fejtetted meg a titkos írással.
Ragaszd ezt a kartont a botra.
 Rajzold le magadat egy papírra és ragaszd rá az elkészített táblára, úgy hogy a csapat neve jól látható
legyen(maradjon). A botot ragaszd a tábla hátoldalára celluxal. Ezt a táblát viszed magaddal minden játékhoz, ill.
feladathoz.
 
A sípszó után, azaz minden feladat elvégzése után a csapatok mennek a következõ játékhoz: az 1.csapat megy a 2-
hoz, a 2. csapat a 3-hoz,..stb.., a 8. csapat megy az 1-hez  
 
 
A pontozás  
A táblázat segít a pontozásban. A táblázatot ragasszuk a névjegy hátára. A vezetõ minden játék után feljegyzi a
pontokat.
 
A csoport neve     
Játék Pontozás Szerzett pontok
1. játék  Újságíró Minden jó = 10 pont  
2. játék  1 és 2 feladat 0-10 pont  
3. játék Minden kitalált rajz 1 pont  
4. játék Maximum 10 pont gyermekenként
 (össz. elosztva = közép arány)
 
5. játék   Tanítvány-sereg A legmesszebb álló játékosnak max. 43
pont
 
6. játék   Vers 1-10 pont,  jury osztályoz  
7. játék   Állj! – labda játék  __  pontok . Hány?   
8. játék   Titkosírás Maximum 10 pont gyermekenként
 (össz. elosztva = közép arány)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   69
1. Játék - Újságíró - Újságcikk
Szükséges: fénymásolat minden csapatnak, egy írószer. Pontozás:  ha mind a 10 hiba meg van akkor 10 pont
Az újságíró összekeverte egy kicsit a történéseket a különös rabbiról. Keressétek ki és húzzátok át a hibás szavakat, az újságíró
hibáit.
 
 
Nagyon sok és különös dolog történik a mi idõnkben. Különös hír jár egy emberrõl akit (Márk/ Titusz/
Jézus) nak hívnak. Ez az ember (Jeruzsálem/ Názáret/ Betánia) városából érkezett, ahol az apja
(hentes/ asztalos/ katona) volt. Ez a különös ember (20/ 35/ 30) éves koráig az apja mellett  
dolgozott, de most körbejárja a vidéket mint (énekes/ rabbi/ eladó). Mindenki csak róla beszél. Sok
ember a nyomdokaiba jár, rengetegen követik õt. Olyan nagy vonzóereje van, mint egy  
mágnesnek.
 
Úgy néz ki, hogy néhány tanívtánya is van, névszerint ( Jakab/ Péter/ Dániel/ András/ Jóel/ János).  
Ezek az emberek (asztalosok/ halászok) voltak. Ezek közül kettõ (Izsák/ Zebedeus) fiai, aki nagyra
tisztelt ember a városban. Vajon mit érezhet ez az apa, hogy fiai egy ilyen ismert rabbi követõi  
lettek?  
A híresztelések szerint ezt a rabbit mindenki ismeri már. Az is tudott, hogy (egészséges embereket/
beteg embereket) teljesen meggyógyított. Vajon hogyan csinálta?
 
A mi városunkban ( Betlehemben/ Kapernaumban/ Cézáriában) sok római lakik. Ezek közül egy
katonai parancsnok is elment Hozzá.  Ez a katonai képviselõ igen nagy rangban volt.  
(100 / 300 / 1000) katonának volt a parancsnoka. Ennek a parancsnoknak volt egy beteg (fia /
szolgája). Már minden orvos megvizsgálta-mesélte a parancsnok felesége-, de semmi eredménye nem
volt. Igy történt meg, hogy a férje elment megkeresni a gyógyító rabbit. Azt beszélik, hogy a beteg
még akkor meggyógyult, amikor a parancsnok a (tanítványaival/ rabbival/ századossal) beszélt.  
Ez azt jelenti, hogy Õ távolságról is tud gyógyítani, csodát tenni. Hihetetlen!
 
Ezt az Embert jó ha szem elõtt tartjuk. Az Õt követõ sereg napról napra gyarapszik és ez bizony  
nem tetszik a (rómaiaknak/ farizeusoknak). Rettentõ ( harag/ vidámság/ irigység) van a szívükben,
hogy e Rabbinak több a követõje mint nekik. Azt szeretnék, ha utánuk is özönlene a nép.  
A tömegben vannak sánták, koldusok és nagyon sok gyerek is. Az igazat megvallva ezek a  
farizeusok, nem szeretik az ilyen embereket, mert õk csak (énekelni/ vitatkozni/ beszélgetni)  
szeretnek a ‘tanúlt’ emberekkel.
A nép Õt ( tévtanítónak/ Isten küldjöttjének ) nevezi. Ez a Rabbi mindenkit egyformán kezel és ha  
látnátok hogy mennyi gyerek van körülötte!!! Az ember szíve- ezt látva- megtelik melegséggel.
 
Az utolsó hír ez Emberrõl az, hogy a mi városunkban nemrég egy nagy csodát tett. Egy (gyereket/
embert/ nõt) gyógyított meg, aki (vak/ bélpoklos/ béna) volt. Épp egy háznál volt az írástudókkal,  
ahol a csoda megtörtént. Mivel mindenhova nagy embertömeg követte Õt, a (testvéreknek/  
barátoknak/ nõvéreknek) nem volt  a legkisebb esélyük sem, hogy valaha is az Õ közelébe  
kerüljenek. De ezek az emberek nem adták fel.  
Senki sem tudta õket eltéríteni a tervüktõl, mert barátjukat (az ablakon keresztül/ az ajtón
keresztül/ a  
/ plafonon keresztül) vitték a Rabbi elébe. Ez az Ember úgy látszik mindent tud! A béna a lábain  
jött ki a házból.
 
Igen, ilyen nagy csodákban nem naponként részesül az ember, de milyen jó, hogy ennek a mi
idõnkben is részesei lehetünk!  
Én nem csodálkozom azon, hogy ilyen Ember magához vonzza az embereket, mint egy mágnes!
Hisz az Õ szemében mindenki egyforma, legyen az fiatal vagy öreg, beteg vagy egészséges,  
gyerek vagy felnõtt!  
   70
2. Játék  - Légy figyelmes!!
 
Szükséges: A 2. játékhoz szükséges a kép a könyvbõl .
 
1. Feladat
Figyeld meg jól a képet. Melyik halász egyezik a másikkal? Ird fel a számukat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. feladat
A tanítványok neve összekeveredett. Fejtsd meg a nevüket és írd le helyesen a papírodra.
 
KAJAB                     
 
ÁMÉT                 
 
RANSDÁ      
 
REÉPT
 
LERATABN     
 
DUDETAS      
 
IPLEF   
 
NOJSÁ   
 
 
 
Pontozás: Mind a két feladat jó?  10 pont, ha 1 hibás, akkor 9 pont   71
3A. Játék - Útkeresõ:  Legrövidebb út Jézushoz?
 
Szükséges: dobókocka,  
Játék a könyvbõl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden játékos a STARTnál kezd. Mindenki sorjába dob a dobókockával. Csak akkor kezdheted el a játékot, ha a
megfelelõ számot dobod. Pl. ha a kezdésnél 6-ost vagy 1-est dobsz, nem kezdhetsz. Az induláshoz 2, 3, 4 vagy 5-öst
kell dobnod. Ha  tovább is a megfelelõ számot dobod, akkor tovább léphetsz. Keresd a legrövidebb útat, hogy Jézushoz
eljuthass! Ha valaki elért a VÉGE-hez, akkor kezdheti a következõt!    72
Spel 3B: Játék - Rajzjáték
Szükséges: egy darab papír, egy ceruza
Papírokra szavak írva.
Ötlet a szavakhoz illetve kifejezésekhez: százados, kard, asztal, ének, zibzár, szaladás, edény, ló, ikrek, alma, stb.
 
Játék:
A csapatvezetõ félre hív egy gyereket és megmutat neki egy papírt. A játékos le kell rajzolja a szót (fogalmat, kifejezést,
stb) ami a papírra van írva, de nem szólhat egy szót sem! A többi gyerek ki kell találja a rajzból a papíron levõ szót! Ha
kitalálták a szót, akkor jöhet a következõ gyerek és folytathatjuk a játékot egy másik papírlapocskára írt szóval.  
 
Pontozás: a szerzett pontokat írjuk fel a táblázatba.  
Minden kitalált rajz egy pont. A nem kitalált rajzokat nem pontozzuk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Játék - Régi római játék
Szükséges: 5 kõ
Minden játékos végig kell csinálja a ‘dobásokat’. Ha a játékos téved, a köveket tovább kell adja a jobb oldali
játékostársának. Ha ismét sorra kerül a ‘hibázott’ játékos, akkor az elrontott ‘dobástól’ kezdi, illetve folytathatja a játékot.
 
1. dobás
A játékos leteszi maga elé az öt követ a földre. Kiválaszt  egyet belõle s az lesz a  joker.  A játékos felhajítja a  jokert a
magasba és közben  a földrõl felvesz gyorsan egy másik követ úgy, hogy végül elkapja a felhajított  jokert  is.  A
következõ négy kõvel is el kell ezt  a műveletet sikeresen játszani, csak ezután jön a 2. dobás.
 
2. dobás
A játékos felhajítja a jokert a levegõbe és most nem 1 hanem 2 követ kell felvegyen a földrõl. Ha a földön maradt másik
2 követ is fel tudja venni a másik dobásnál akkor jöhet a 3. dobás.
 
3. dobás
A játékos felhajítja a jokert a levegõbe és most 3 követ kell felvegyen a földrõl.
 
4. dobás
A játékos felhajítja a jokert a levegõbe és most 4 követ kell felvegyen a földrõl.
 
5.dobás
A játékos most mind az 5 követ  egyszerre feldobja  és kétkézzel próbálja mindet elkapni.
 
Pontozás: ha mind az 5 dobás jó volt akkor 10 pont. Minden dobásnál annyi jó pont ahány követ elkap.
 
Ha nagy a csapat, akkor osszuk kettõbe, mert másképp túl sok a várakozási idõ a sorra kerüléshez!
 
 
   73
5. Játék -Tanítványsereg
 
Társasjáték Szükséges: egy dobókocka, sakkfigura, pl. paraszt vagy gyalogos (lehet egy kis kõ is)
Játékszabály: ha a tanítványon állsz, 2-t kell visszalépj. Ha a 41-re lépsz akkor szabad 2x2-t lépned.
A sípszó jelzi a játék végét.
Pontozás: annyi pontot kap a játékos, amelyik számon a játékos áll. Maximum tehát 43 pont.
   74
 


  0
 
6. Játék - Versírás : A béna ember és a négy barát történetérõl
Szükséges : piszkozatpapír és  még néhány papírlap
Közösen írjatok egy  4 ( vagy több) soros verset a történetrõl.  
Ha az idõbõl kifutja, a csapatok felolvashatják egymásnak a verseket.
 
Pontozás : a csoportvezetõ 1-10 ig pontozza a verset.
 
 
 
 
7. Játék - Ne mozdulj! - labdajáték
Szükséges: egy labda , szabad tér. Ezt a játékot csak a szabadban játszhatjuk
vagy esetleg egy nagy teremben.
Játékszabályok:  figyelj arra hogy ki jön sorban a dobással!
1. Egy játékosnál van a labda. Minden játékos e körül a személy körül áll s
vagy a labdát vagy a játékost érintik meg, akinek a kezében van a
labda. (A lényeg az hogy  közel legyenek a labdához.)
2. A játékos, aki kezében tartja a labdát, feldobja a labdát a magasba és
egy gyerek nevét kiáltja, aki a labdát el kell kapja. Pl. János
3. Minden játékos elszalad, csak János marad, hogy elkapja a labdát. Ha
ez neki sikerül, akkor gyorsan János is feldobja a  labdát és pl. Máriát
kiáltja. Mária talán messzirõl kell szaladjon, hogy elkapja a labdát!
4. Ha a labda a földre esett, akkor János gyorsan felveszi a labdát és
kiáltja: Ne mozdulj! Minden játékos a helyén kell maradjon.
5. János 3 lépést tehet a hozzá legközelebb esõ játékoshoz s a labdával próbálja ezt a játékost megérinteni
esetleg megdobni. A játékos nem léphet el a helyérõl, de a labda elkerüléséhez a magasba ugorhat!  
6. Ha a labda elérte, akkor ez a játékos dobja a labdát a magasba és egy másik játékos nevét kiáltja. Ha a labda
nem ért célba, akkor János játszik még egyszer.
Pontozás: minden gyerek eltalálása a labdával egy – egy pont. A csalafintaság az, hogy az igy összegyűjtött pontokat
kivonjuk a csapat pontjaiból! Ezt ne áruljuk el  a gyerekenek! Ez egy fordított meglepetés!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Játék - Titkosírás: írás és megfejtés
A játék elején kapott titkosírás kódját használjuk.
Szükséges: néhány papírlap, piszkozatpapír, ceruza vagy golyóstoll
 
Kérdés a mai napi történetrõl: Mit akart Jézus Simonnak tanítani, amikor elmondta, hogy az
asszony az Õ lábait megkente?
            
Ird rá a nevedet és a csoportod számát a papírodra.
Minden játékos kap egy papírlapot és a választ a titkosírás jeleivel leírja.
Használj elõször piszkozatlapot és adj rövid választ. A válaszodat írd a titkosírás jeleivel a papírlapodra.
 
Ha mindenki kész van, akkor a válaszokat átadjuk egymásnak.
Az 1. csoport a 2. csoportnak, a 3. csoport a 4. csoportnak, az  5. csoport a 6. csoportnak,  
a 7. csoport a 8. csoportnak.
 
Fejtsd meg a választ és írd le. A hibás jeleket húzd át !
 
Pontozás: összpont: ha minden válasz jó, akkor 10 pont gyermekenként. Adjuk össze csoportonként a pontokat és
osszuk el a gyerekek számával, így megkapjuk a középarányost s ez lesz a csapat pontszáma!   75
Extra játék
1. Indián futbal
 
Szükséges: egy labda
Játékosok száma: 6 vagy több
 
Játékszabály:
1. A játékosok terpesz állásban egy kört alkotnak. A játékosok lábai kell érintsék egymást jobb és bal felõl.
2. Egy játékos kezében van a labda s a labdát próbálja a másik játékos lába között kigurítani. Minden játékos
kézzel védekezik, hogy a labda ne gurulhasson át a lába közt.
3. Ha valaki elkapja a labdát, akkor a másik játékos lába közt próbálja elgurítani a labdát.
4. Ha a labda kigurul a körbõl, az a játékos akinek a lába közt kigurult, meg kell forduljon (háttal álljon).
5.  Ha másodjára is átgurul a labda a lába közt, akkor a kezét karba kell tegye. Ha a labda mégegyszer átgurul
a lábai közt, akkor az a ‘Dobó’ hibája, de a játékot végig így megfordulva kell játszania!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Történetlánc
Szükséges: asztalonként egy dobókocka, egy tárgy (bármi lehet: kocka, mogyoró egy dugóban, stb)
Játékszabály: egy gyerek kezébe kapja a ‘tárgyat’ és egy történetet kezd róla kitalálni s mesélni. Közben a többi
gyermek dob a dobókockával. Ha 6-ost dobott valaki, akkor az veszi kezébe a tárgyat és meséli  tovább a történetet.
 
3. Pantomim
Elõkészíteni: két különbözõ színű papírra írj foglalkozásokat, pl. halász, szakács,  orvos, asztalos, tanár, kasszás,
doktorasszisztens, stb
 
Szükséges: egy stopper óra, egy tábla, ahova a pontokat felírhatjuk, papírhalacskák
Játékszabály: osszuk a gyermekeket két csoportba: A és B
Az A csoport egyik játékosának mutassunk meg egy lapot. A játékosnak el kell mutogatnia a lapra írt foglalkozást. Ha a
csapata 1 perc alatt kitalálja, akkor kapnak 2 pontot. Ha 1 perc alatt nem találták ki, akkor a másik csapat fejtheti meg, s
ha megfejtette akkor kap 1 pontot.
Most a B csapaton van a sor!   76
Énekek
 
 
1.nap          1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. nap        2
   77
3. nap        3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
       4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   78
 
4 nap       6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. nap       7
 
   79
 
Távol a magány
 
Lee Ann Vermeulen-Roberts, ford. Gilicze András
   80   81
Mágnes elkészítéséhez
 
Szükséges : erõs karton papír , ragasztószalag (cellux), 3 darab bot (18 mm vastag és 10 cm hosszú) piros
anyag vagy piros kreppapír
 
Útmutató :
 
1. Két darabot rajzoljunk le a mágnes (model) formából a kartonra és vágjuk ki.
2. A mágnes kerek végeit – ragasztószalag segítségével – ragasszuk a bot végéihez. Ragasszunk két botot a
mágnes  egy egy  ’lábára’, a harmadik botot pedig ragasszuk felül.
3. Ragasszuk a második (karton)mágnest a fennebb  elkészített mágneshez.
4. Vonjuk be az egészet piros kreppapírral vagy piros anyaggal. A végéit tekerjük be szürke
ragasztószalaggal vagy szürke anyaggal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
darab bot
 
 
   82
Hogyan készüljek fel?
 
“Igyekezzél, hogy Isten ellőt becsületesen meghállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen
hasogatja az igazság beszédeit…”
II Tim. 2,15
 
Vedd komolyan
Feladatunk abban áll, hogy úgy vigyük a Bibliát a gyermekek elé, ahogyan az megíratott. Nem egyéni
elképzeléseket, benyomásokat kell továbbadni - az erő az igében van, csak az ébreszt életet!!!  
Ahogyan bennünket is az indított el! Bár a gyermekekben nem tudatosodik, de megérzik, hogy valaki az életét
tényleg alárendeli-e Isten Igéjének,vagy csak kapkodva keresi a saját útját is. Az “hasogatja” helyesen az ”igazság
beszédét”, aki élete igazságát találta meg benne, s úgy is akarja továbbadni!
 
Idő
A leggyakoribb probléma, hogy a kellő felkészülésre nincs elég “Szabadidő”. Aki csak átfutja a gyermekbiblia
legyszerüsített elbeszélését, az még egyáltalán nem készült fel. A legjobb módszer naponta 5 – 10 percet az
előkészületre szánni. Ez minimális idő, s a tőrténet így bennünk is “nővekedhet”. Ha vasárnap van a következő
alkalom, akkor a hétfő már az előkészület napja.
 
Első Nap
imádságban való elcsendesedéssel olvassuk el a történetet. Pl.: Márk 10, 46-52, s ugyanezt a Lukács 18,35-43
ban is. Próbáljuk meg leírni, hogy NEKÜNK mit jelent! Ez mindenkinél különböző eredménnyel járhat, hiszen mi
magunk is ha többször olvasunk egy történetet, valószínűleg minden alkalommal más versre fogunk felfigyelni.
 
Miről szól tehát a tőrténet?   Bartimeus kitartó volt.
Jézus  kérdése: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?
A te hited megtartott téged.
Jésus meghallja a kiáltást és válaszol
Neki kell elindulni
Bartimeus nem látott, de kiáltani tudott!
voltak közvetítő emberek (elutasítók és bátorítók)
 
A sorozat folytatható, de mindenképpen egy történetnél csak egy alapgondolat szerepelhet!
Masodik Nap
átgondolt elolvasás után: a nevek, hely, személyek rögzítése:
Kikről szól?  Hol történt?
Jézus Jerikó  kapujában
Tanítványok   útszélen
tömeg
Bartimeus
sokan
Segédkönyvek:
Bibliai Atlasz, Ásóval a Biblia nyomában, Lexikon gyermekeknek, Bliblia nevek é fogalmak mayarázata.
Jerikó nagy, gazdag város, sok-sok pálmával. A Jerikó Jeruzsálem közötti út a legforgalmasabb kereskedelmi
út. (Bartimeus jó helyen kéregetett) Az út Jeruzsálem felé 26 km és folyamatosan emelkedő. (kis kitérő: mi történt
még ezen az úton??)
Imádkozz a gyermekekért!!
Harmadik Nap
olvasd el a történetet, s írd le az események menetét:
-Jézus a tanítványokkal keresztül megy Jerikón
-Bartimeus (ki tudja mióta) ül az út mentén
-amikor hallja a tömeg jöttét, kiáltani kezd
-sokan csitítják
-ő mégis hívja
-Jézus megáll, s kéri, hogy hívják elő
-“ők” hívják és biztatják”
-ledobja felsőruháját, és megy  
-beszélgetésük Jézussal
-lát és követi Jézust.
 
Negyedik Nap
olvasd el a történetet, s írd ki a nehezebbnek tűnő szavakat, pontosítás kedvéért nem árt, ha magad is
untánanézel néhány dolognak, Az ehhez segítségül ajánlott könyveket lelkészeknél lehet elsősorban keresni.   83
-Bartimeus = Timeus fia (arámul bar = fia valakinek!)
-koldus, valami miatt a kunyerálásra rászoruló ember
-Dávidnak Fia (Bartimeus megszólítása jelzi, hogy  tanították, mert ezt a nevet a messiási váradalomban elő
emberek használták).  
A magyarázat fontos, mert  valamelyik figyelmesebb gyermek  belekérdezhet: “Hát nem Jószef fia?”
-Mester = a rabbi (tanító) fordítása
-felsőruha = hosszú, kabátszerű ruhadarab stb.
Érdemes gondolkodni már a segédeszközökön. Ha van flanelanyag, akkor össze kell szedni, ha diasorozat van,
kipróbálni, ha valaki rajzolni akar, kiválasztani, mely eseményeket, stb.
 
Ötödik Nap
elolvasva a történetet tisztázzuk, mi is áll a történet elmondásának középpontjában. Figyelemreméltó, hogy aki az
első napon kiválasztotta a célzott fogalmat, az újra csak arra figyel fel. Hiszen mindenki csak azt elmondai, ami
neki szólt. Nem egyszerre kell mindent a gyermekek fejébe “beönteni”, esetleg a következő évben másra téve a
hangsúlyt újra elmesélhető ugyanaz a történet is. Az általunk kiemelt csúcspont, téma, célgondolat elvihető a
gyermekeknek is!
S most próbáljuk meg hangosan is elmonani a történetet! Az után ellenőrizzük mi maradt ki! S vajon miért?
 
Hatodik Nap
olvassuk el újra, s figyeljünk az előadásmód, a hangsúlyok kérdésére. Milyen lehet vaknak lenni? Ha becsukjuk a
szemünket, mennyire tudunk tájékozódni, mit hallunk meg? (pl.:  a közeledő, távolodó lépteket…)
Fontos: fogalmazzuk meg, és írjuk le az első, és az utolsó mondatunkat! A gyerekeknek ez a kapu, amelyen
belépnek a tőrténetbe!!
pl.: “A poros, meleg útszélen, egy pálmafa alatt üldögél egy ember.“Nap mint nap. Vajon miért ül ott?”
“Nézzétek csak, mennyi ember, mi lehet ott, ki lehet az?”
Ahogy a kezdő lökést megadhatja egy jól fogalmazott mondat, ugyanúgy le is kell zárni a történetet. Vannak,
akiknek a befejezés nehezebb, mint a kezdés. A legjobb egy frappáns összefoglalással befejezni: “Jézus Krisztus
ismer és hív téged is, meg akar áldani.” “Jézust ma is lehet követni, azoknak, akik hisznek Benne”.
“Várod-e, hogy melletted is megálljon, s megkérdezze tőled is: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?”
 
Hetedik Nap
ezen a napon kicsit hosszabb lesz a foglalatosság, de ezen a napon úgyis kézültünk volna. (kb. ½ óra).
A történet ismert, kidolgozott az elmondás, a képi megjelenítés. Mondjuk el még egyszer, a Bibliával a kezünkben.
A Biblia azért fontos, hogy a gyermekek tudják, nem akármit mesélünk nekik, hanem egy bibliai történetet
mondunk el. Ne is térjünk mellékvágányokra!
Feladat
Ezzel a kidolgozással állítsd össze a napok sémáját a János 2,1 – 12 alapján!
 
Képi segédeszközök
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az emberek
  5%-a tud jó történetet mondani
  5%-a egyáltalán nem tud
90%-a meg tudja tanulni gyakorlással és lelkesedéssel
1) Az elsö kategóriába tartozók, született mesélők, akiket szívesen hallgat nagy és kicsi, fiataal és idős
egyaránt. Ha őket hallgatjuk, szinte a szemünk előtt játszódik le a történet. Ők talentumot kaptak, tartoznak
vele, hogy használják is.
2) A második csoport tagjai képtelenek erre, s legtöbbször nem is igen akarják megtanulni. Tegyük fel a
kérdést: Nem lenne jobb, ha nem is gondolnának a gyermekmunkára? Ez nagyon elhamarkodott ítélet! A
történetmondás csak egy része a gyermekek közötti szolgálatnak! Legalább olyan fontos, hogy valaki
énekelni tudjon, vagy az aranymondást gyakoroltassa!
3) Az emberek legnagyobb százaléka azonban igaznak tarthatja a mondást:“Gyakorlat teszi a mestert”. Ezt  
megalapozza az imádságos készülés. Ennek a csoportnak van a legnagyobb szüksége a “Képi segédesz-
közök”használatára.
A képek láttatják a történetet, közelebb hozzák a kör ruházatát, a helyszín lehetőségeit, jó mozatással
élővé teszik a történeteket.
A képek változatai:
 flanel
diasorozatok
képeskönyvek
rajzolás
 
Rajzolás
Csak azoknak, akik szívesen teszik, mert nem nehéz ugyan, de találékonyságot igényel. Rendkívül egyzerű
vonalfigurákkal, szívekkel, csak a száj berajzolásával sokat lehet mondani a történet elmondása közben. Esetleg   84
ketten is összedolgozhatnak. Egyik ember mondja, a másik rajzolja.  Természetesen nagyon fontos, hogy be
várják egymást, ne töredezzen szét a történet darabokra.
 
 
Képeskönyvek
Csakis kisebb csoportok számára, mert a képek általában nem elég nagyok, s a kézbeadással, körülhordozással
megszakad a történet folyamata. Ide kell számítanunk a térképhasználatot is, ami nagyobb gyermekeknél fontos
kapcsolódás a valódi földrajzhoz, történelemhez.
 
 
Diasorozatok
A diavetítés nagyon szemléletes, de a gyermekek sötétben vannak, megszűnt a szemkontaktus. Azonban, ha a
történet érdekes, s a képek is jók, nagyon színes benyomást hagy maga unán. Ritkábban, változatosságnak, vagy
összefoglalásnak használható inkább.
 
 
Flanel
Aki be tudja szerezni őket, legalább egy-egy sorozatot, más lehetősége van arra is, hogy más történeteket hozzon
ku belőle. A háttér általában egy tábla, amelyre flanelanyagot tűzünk fel, erre tapadnak a figurák. A kintről kapott
képeken rajta van, mi helyettesíthetjük kis anyagdarabkákkal, vagy smirglipapírral, amelyek ugyanúgy tapadnak a
táblára. Aki teheti festhet hátteret is, zöld alapanyagra néhány hegyvonulatot, kékre fehér hullámokat, bordóra
oszlopokat stb. Ne legyen túl színes, hadd érvényesüljenek a figurák. A gyermekek maguk is szeretik felrakni a
képeket, így ismétlésnél átadhatjuk nekik a terepet. Érdemes figyelni arra, hogy a figuráknak ne a fejét fogjuk meg,
hiszen a gyermekek számára ezek élő személyek.  
 
 
Lehetőségek
A flaneltábla azonban nem csak a történeteknél használható. Sokan készítik az aranymondásokat is valamilyen
alakzatra felírva így a nehezebb mondatok is könnyebbé válnak.
Nehezebb fogalmak szimbólumokkal is magyarázhatók, s viszont, száraz magyarázattal sokkal nehezebb előre
jutni ilyen esetekben.  
 
Néhány fontos szempont
1) Ha feltettük a figurákat a táblára, elöször ki kell próbálnunk merre, hogyan mozognak majd. Jó ha
messzebbről is ellenőrizzük a térhatást.
2)  Az órák előtt mindig rakjuk helyes sorrendbe a képeket, mert egészen el lehet rontani ey történetet a
keresgéléssel.
3)  Ne álljunk soha a tábla elé, oldalról kezeljük a képeket. Ezért jó  a gyakorlás – vilanásnyi idő alatt ki lehet
cserélni a mozgó  alakokat, perspektivikusan.
Így rakjuk a nagyobbakat lejjebb, vagy előbbre, s a kisebbeket hátrébb. oldalra. Ne tegyük nevetségessé egy rossz
felrakással a  bibliai szereplőket.  
 
Feladat
Próbálj a következő igékről ötletes képek, szimbólumok alakjával aranymondáshoz felrakható, jól olvasható
szavakat készíteni.
Jel. 3,11  
Jel. 3,20  
Zsolt. 119,105
 Zsolt. 119,11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   85
Egy újabb kidolgozott történet
“napjainak” vázlata:
1. Nap
Személyes gondolatok
A víz borrá válik. Ha Jézus szavára valaki csak valami “szokásosat” csinál is, csoda történik. Ha ő munkálkodik
felfénuylenek a leghétköznapibb dolgok is.
 
2. Nap
Helyek-személyek Jézus vőlegény
Kána tanítványok menyasszony
Kapernaum szolgák vendégek
Jézus anyja a násznagy testvérek
3. Nap
A történet menete
mennyegzői lakoma
Jézus anyja is ott van
Jézus maga is elmegy a tanítványokkal
elfogy a bor
Mária figyelmezteti Jézust
Ő elutasítja kérését
Mária szól a szolgáknak
Jézus megtölteti a vizeskorsókat
a szolgák merítenek s viszik a násznagy elé
ő megkóstolva megy a vőlegényhez
a tanítványok hisznek Jézusban
a család hazatér
 
4. Nap
Nehéz szavak
Mi közöm hozzad?
harmadnapon
mennyegző
még nem jött el az én órám
kőveder a tisztálkodáshoz
métréta
jel
megmutatta dicsőségét
lementek
 
5. Nap
A “téma”
Jézus megjelenik, s valami csoda történik  
víz – bor
ijedtség – öröm
hitetlenség – hit stb.
 
6. Nap  
Átélés-elmondás
Nagy sereg ember
felszabadult öröm
közeli-távoli rokonok találkozása,
sok ismeretlen,
kit hívtak meg,
milyen kellemetlen
ha nincs mivel valakit megkínálni…
 
7. Nap
A történet gyakórlása
Helyes sorrendben vannak a figurák?
Nincs kerülgetni való szó?
Fel van írva az első és utolsó mondat?   86
 Keresztyén pedagógia
 
Az emberi lélek a “legnagyobb Művész” formálásának tárgya. Tudjuk-e mit is jelent ez a “BELSŐ SZOBRÁSZAT”?
Ez az egyik legnehezebb, de az egyik legszebb emberi feladat is. De csak akkor sikerülhet, ha a “vésőt”maga Isten
vezérli!
Nagy felelősségünk, hogy Isten ránkbízta ezt. Hiszen Ő jól ismeri a gyermekek lelkét, s érti is őket.
Tudja hogyan fejlődnek, milyen nehézségeik vannak, milyen leki szükségben szenvednek. Ő indította Pál apostolt
is ennek leírására: Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy
értettem, mint gyermek.  ( I Kor 13,11)
Az elsö évek az alapozás évei. Egyetlen korban sem lehet oly sokat rontani, zavarni, de építeni sem, mint épp
ilyenkor. Ilyenkor fejlődnek ki a szociális készség mellet a természetes reakciók, a lehetőségekből a hangsúlyos
jellemvonások és a jó adottságok. Ha az anya-gyermek kapcsolat ebben az időben nem elég “meleg”, akkor a
jövőben egészen kérdéses lesz, tud-e majd bárkivel is mélyebb kapcsolatot létrehozni. Itt alakul az “ősbizalom”és
”ősbizalmatlanság” emberi jellemvonássá.
Alapvető  érzelmeket kell megkapnia: védettség, szeretet, gondoskodás. PL.: saját tapasztalat, hogy a védett
családban felnövekvő gyermekek egyik legkedvesebb játéka (10-12 hónapos korban), hogy a járókából kidobnak
egy játékot abban a természetes elvárásban, hogy visszakapják azt. A nevelőotthonokban felnövekvők hasonló
korban sosem játszanak ilyet! A kapott játékot magukhoz szorítják, a ha véletlenül eldobják is, azonnal félelem
költözik tekintetükbe, hogy vajon visszakapják-e? Hiányzik a “védettség”, a “bizalom”alapérzése.
 
Fejlődés
Nem csak egyszerűen növekedés, annál is több. A fejlődés az egész személyiség folyamatos változása. Ami
sosem egyszerű, nem fájdolommentes, hanem összetett, hullámzó: előretörésekkel, viszzaesésekkel tarkított.
Minden emberek szüksége van:
szeretet adására és elfogadására
figyelembevételre és elismerésre
valaki(k)re, aki bízik bennünk
legalább egy biztonságos, védett helyre
reménységre a jövőben
E két utóbbi társadalmilag egyáltalán nem biztosított, de ma már családilag sem, s ez csak fokozza
felelősségünket!  
 
Gyararpodáss
“Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtti kedvességben…”
(Lukács 2,52)
Ez magában foglalja az
értelmi fejlődést
testi fejlődést
lelki fejlődést
szociális fejlődést is.
Ezt a négy szempontot tekintsük át most közelebbről is a különböző életkorokban. Hiszen egy jó “nevelőnek”
ismernie kell a meg-határozott életkor előnyeit, problémáit, hogy használni tudja, s valóban segíteni tudjon.  
 
3-5 éves kor = “jatszva-tanulás”
A felnőttek azért játszanak, hogy elfelejtsék munkájukat, hogy kikapcsolódhassanak. A gyermekek játszanak, s
ezalatt rengeteg dolgot megtanulnak. Versenyt, félelmet, sikert, tapasztalatokat. Játékosan tanul beszélni,  
gondolkodni,  
emlékezni,  
másokkal kijönni,  
testileg erősödik
lelkileg fejlődik általa.
A kisgyermekek nagy része önálló, tele aktivitással, állandóan felfedezve a világot.  
Nagy jelentősége van ebben az életkorban a jutalmazásnak.  
 
Testi fejlődés
1) Játékok szükségesek ehhez is, segíts a gyermekeknek abban, hogy hasznosítsák ilyen szempontból is a
játék idejét!
2) a szemeket és füleket “le kell foglalni”!
- de ne legyen a program túlzsúfolt
- türelmesnek kell lenni, és sokat ismételni
- körjátékok, bábjátékok különösen fontosak nekik
- minden alkalommal alkossunk velük valamit: hajtogatás, befüzés, gyurmázás, stb.
- valami hazavihetőt, emlékeztetőt mindig a kezükbe kell nyomni a végén   87
Értelmi fejlődés
Nagyon tud figyelni, de viszonylag rövid ideig. Az élményekre állandóan újabb élmény kell, hogy folyamatosan
leköthessük érdeklődésüket. Nekik még szükségük van a délutáni pihenésre!
A figyelem tartóssága: általában igaz, hogy annyi ideig tudnak ebben a korban figyelni ahány évesek. Azaz
rendkívül rövid időnk van, el ne szaladjon a lényeg. Figyelemfelhívó, megőrző képek, kérdések, történések,
mozgások kellenek a repertoárba. A “jól” többet ér, mint a “sok”!  
 
Mi?
Számtalan kérdése van ezeknek a gyermekeknek: Mi az? És az mi? Ez a világ felfedezésének ideje. A tudni-
vágyás nem mélyül még el, ne adjunk feleslegesen hosszú válaszokat. Egyszerű kérdésre egyszerű felelet járjon.
Lehetőség szerint azonban minden kérdésre felelni kell.  
 
Ismétlések
Nagyon fontos, s ezzel tanulnak a legtöbbet, az idő jó beosztásában szerepelnie kell külön gondossággal.  
 
Kornak és alkalomnak megfelelően
A gyermek éléggé meghatározott tér- es időfogalomban él. Felesleges földrajzi, vagy történeti háttérrel untatni. Az
ő idejében “most” van, s ha távolabbi időröl van szó, akkor “szemléletesen” kell segítenünk a megértésében: Ha a
nagymamához megy vakációra, hiába mondjuk neki, hogy majd csak a jövő héten. Sokkal többet ért meg belőle,
ha így mondjuk: “Még kilencet kell aludnod”, s megmutatjuk az ujjacskáin. Az idő így “láthatóvá” lesz, és semmi
elvonatkoztatásra sincs szükzég.  
 
Egyszerű képekkel
Egy kép, s nem több. Egyszerű történet, s nem összekuszált cselekmény. Nem túl gyors, s nem egyszerre tóbbféle
szempontot feldolgozó mesélés
 
Szociális fejlődés
Az otthon erősen “Én-orientált” kisgyermek az óvodában szociálisabb kis lénnyé fejlődik. Természetesen magából
indul ki, s önmaga marad a legfontosabb, de lassan-lassan figyelembe veszi a másikat is. Mivel nagyon sok
gyermek születik, s nő fel testvér nélkül, ezért külön kell megtanulnia az “együtt-játszás”előnyeit, örömeit. Nagy
jelentősége van a közös játékoknak, amelyben a gyermekek közösen mozognak, ahol szükség van a “másik”-ra a
játékhoz: körjáték, labdajátek. Érezze kicsi résznek magát a nagyobb egészben.  
 
Közlésvágy
A gyermeknek mindent ki kell mondania, nem bír hallgatni. Igényli a figyelmet, s nem elsősorban választ vár,
hanem, hogy meghallgassák. Szánjunk rájuk külön-külön idöt!  
 
Utánzás
Aki épp a legfontosabb, azt utánozza. Ez is egyfajta felfedezés. Néha szükséges ebben segítenünk, hadd
használhasson hozzá ruhákat, tárgyakat is!  
 
Antipátia és félelem
Ösztönösen húzódnak el valakitől, s ez legtöbbször nem is befolyásolható. Emlékezteti valakire, testileg
idegenkedik tőle, ki tudja, mindenesetre egész napra, néha több napra is megbéníthatja egy ilyen élmény a
gyermekeket. A félelem okozza az ágybapisiléseket, s hogy a gyermek nem akar enni, vagy székelni. Sokféle
félelmük van, nagyobbrészt megmayarázhatatlan, ezért különösen fontos, hogy megtanulják ezeket legyőzni! !  
 
Lelki fejlődés
A kisgyermekek világképe “mágikus”. Számára egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a világot Isten teremtette, s
mivel a szülei természetesen kiszolgálják – étellel, gondoskodással, ezeket nem nehéz Istenre vonatkoztatva is
elhinni. Ha tehát előttük egy történetet mondunk, figyelembe kell vennünk ezeket a szempontokat. Ha pl.
valamelyik csodáról beszélgetünk, akkor ezt nem kell külön elhitetni, megmagyarázni, az a fontos, s ezt kell
tudniuk, hogy Isten ”még ezen a módon is” képes beleszólni az emberek életébe  
 
Jó ez rossz
Különbséget tud már tenni, de számára ez sosem lelkiismereti kérdés. A dolgok kiszínezése, a fantázia használata
természetes dolog, ezért a hazugság még nem feltétlen hazugság az ő értelmezésük szerint.  
 
Az elmondhatók összefoglalása
Isten szeret téged
Mindent Ő teremtett
Jézus Krisztus a barátod akar lenni
Egyszerű imádságokat lehet tanulni, kívülről is.
Mondanivalónk nem tarthat tovább 5 percnél! !  
   88
6 – 8 éves kor = a tervek, álmok, vállalkozások ideje
 
Testi fejlődés
Most már nem nő olyan a gyermek, de megváltozik a kiállása. Egy óvodásnak rövidek a lábai, nagyobbacska a
hasa, és aránytalanul nagy a feje. Mostanra már inkább felnőtesseb az összhang a testrészek között. Még nem
kitartó, de lehet tréningezni, s minél többre vállalkoztatjuk, annál többet segítünk neki. Emellett állandó biztatásra
van szüksége.  
 
Értelmi fejlődés
Az olvasás-tanulással egy új világ nyílik meg előttük. Lassan megértheti a földrajzi és történelmi hátteret is.  
 
Hogyan?
Most már ez a gyermekek kérdése. Hogyan történt? Hogy lehetséges ez? Hogyan függ össze? Hogy kell ezt
csinálni?  
 
Absztrakció
Az óvodáskorban csak konkrét eseményekben és emberekben tudnak gondolkodni. Ez marad ugyan továbbra is,
de elkezdődik az absztrakt gondolkodás is. Pl. ha három poharat teszünk az asztalra, egy szélesebb és két
keskenyebb formájut, s kettőbe (egy széles és egy keskenyebb formába) ugyanannyi limonádét töltünk, a
kisgyermek a “látszólag többet”fogja választani. A nagyobb korosztálytól már megértik többen, hogy ugyanannyi is
lehet a kettő. A gyermek lassan az összefüggéseket is megérti. Pl. hogy szabad virágot szakítani a mezőn, s miért
nem az utcai virágágyásokban, vagy mások kertjében.  
 
Televízió
Fontos szerep jut ebben a korban a televíziónak is. Sajnos többnyire abban az értelemben, hogy kreativitásukat
lefékezi, s érdektelenné teszi öket. Egyre többet képes kívülről megtanulni, de gyakran használ olyan
kifejezéseket, amelyeknek jelentéséről fogalma sincs.  
 
 
Szociális fejlődés
1) A gyermek egyre önálóbb, nincs annyira függésben ez otthon zajló dolgoktól
2) Segítsége továbbra is szüksége van, hogy másokkal együtt tudjon dolgozni, ezért csoportos
foglalkozásokban megosztott feladatokkal kell ellátni őket.
3) A gyermekek szeretik már a csoportjátékokat, de félnek még a versenyektől. Természetesen meg kell
tanulnia veszíteni is, de ez még felnőtt korban sem könnyű. Pl. a kvízjátékokban, csoportversenyek
formájában szívesebben mérik össze erejüket.
4) A gyermek barátokat keres s talál is, de még gyakran változik az épp kedvelt társ személye.
5) Utánzáson keresztül próbál “felnőni”a nagyobbakhoz.
6) A gyermek fogékony a felnőtt-dicséretre, de nem szabad végtelen mértékben terhelni feladatokkal, mert úgy
fogja érezni, hogy képtelen a teljesítésükre.
7) A gyermek nagyon sokszor egészen más, mint amilyennek mutatja magát. Sokféle titka van, legfőképpen
olyanok, amelyeket szégyell bevallani. Épp ezért jó, ha tudatosítjuk benne hogy Isten látja ezeket a titkokat is,
s ezek ellenére is szereti őt!
 
Lelki fejlődés
1) Ebben a korszakban a legérzékenyebb a lelki megnyilvánulá sok iránt. Minden felnőtt bálvány még, példa,
irányító erő. Így más keresztyének élettörténete, missziós események fontosak lehetnek, s ilyen korban
kezdenek folyamattá nőni a bibliai történetek alakjai.
2)  Működésbe lép a lelkiismeret. Isten mindenütt jelen van, s segíteni akar. Megérti már Isten szeretetét, az ő
tervét és megszabadító kegyelmét  -  a történéseken keresztül. Ebben a korszakban már születtek életreszóló
döntések is! Így mindig meg kell adni a lehetőséget a döntésre, de sosem kényszerítve!
3) Egyre jobban érdekli a születés, halál, menny és pokol, örökkévalóság éz Jézus visszajövetele. Ezekről a
témákról sosem mondjunk fantasztikusnak tűnő, vagy szenzációs magyarázatokat.
4) A gyermekek egy része már utánakeres, utánakérdes a dolgoknak, nem mindent fogad el egy az egyben, így
a történet közben szabad utalni a már általa tudott, tudható eseményekre is. Hogy kérdéseiktől ne jöjjünk
zavarba, állandó, komoly felkészülésre van szükségünk.
 
 
 
 
 
 
   89
9  -  12 éves kor
 
Testi fejlődés
A gyermekek nagy része megerősödik, tele van energiával, mozgásigénnyel, valamivel
midig foglalkoznia kell. Ebben a korban folyton versenyeznének, indánosdit játszanak,
csapatok, csoportok, klikkek alakulnak.
 
Értelmi fejlődés
Állandó “valódiság-próbákat” tart, csak az az igaz, ami megmagyarázható. Az értelmileg felfogható események,
történések érdeklik. Gyűjtögetnek, általában komoly érdeklődéssel  -  lepkék, bélyegek, naptárok, képek, stb.
Mindent megvizsgálnak, megnéznek közelebbről, ami csak eléjük kerül. Vannak már ilyenkor lírikus hajlamúak,
akik verseket kezdenek írogatni  -  lehet ezt segíteni a történet feldolgozásával verses formában, feladatként.
A gyermekek az iskólaban már “komoly”dolgokat tanulnak, így történeteinknek ilyen szempontból kell
megalapozottnak lenni. Időben, térben behatárolható személyekről szólva.
 
1)  MIËRT?  -  elsősorban ez a kérdés kerül a figyelmük   középpontjába. Miért úgy történt? Miért úgy
csinálod? Miért pont akkor? Miért nem?
2)  Kiváló emlekezőtehetségük van  -  ezért most kell az alapvető ismereteket “beletömni” a fejükbe. Jó,
taralmas énekekkel, sokatmondó bibliai idézetekkel.
3)  Hös-tisztelet. Példaképek, poszterek, az erő, s erőszak egyaránt vonzó! Vegyük figyelembe!
4)  A gyermek többször elálmodozik, megakad egy szónal, névnél, látszólag figyel, de valójában ott sincs! Jó
kérdéseket kell feltenni, hogy felkeltse érdeklődésüket, így a választás során lekötődik a kalandozó
figyelem.  
 
Szociális fejlődés
1) Nagy jelentőségű a “CSOPORT” fogalma. Mindent csak együtt lehet csinálni. Játszani, énekelni, tanulni,
versenyezni. Érdekeltségben, a csoportban való pozíció iránt.
2) Szinte “feltűnési viszketegsége” van, szerepeltessük egészségesen! Általában is túlzásba visz mindent,
így elég gyakran vetemedik színezésre, hazugságra. Ha a szemére hánysz valamit, sose tedd a közösség
ellőt!  Mindig külön beszélj vele, szemtől-szemben, így hatásosabb.
3) Megkezdődik az érdeklődés a másik nem tagjai iránt, de nagyon szégyellősen. A lányok “örök
barátságokat” keresnek, a fiúk inkább csoportosan randalíroznak. Az öltözködésben alapkívánalom, hogy
a többiek mit viselnek, mi a divat. Ha valami miatt mások, kegyetlen megbélyegzések, kiközösítések
áldozataivá válnak! Ezért olyan fontos, hogy a gyermek-istentiszteleten egymást vállaló közösség
alakuljon ki!
4) Lassan kiütköznek a személyiséëgvonások, úgy neveljük őket, hogy a jót erősítjük.
 
Lelki fejlődés
1) Nincs többé ëgyszerű hit”, a gyermekek mindent érteni akarnak, kételkednek és kritizálnak  -  azonban sosem
személyes hangsúlyokkal! Dolgoztatják a fe”jüket, s miénket is. Erre külön kell figyelnünk a válaszadás során,
most már azt is meg lehet mondani, ha nem tudunk pontosan valamit. Többé már nem lehetünk, s nem is kell
tökéletesnek látszani előttük!
2) A hitigazságok nem egészen tisztázottak, s nem is mélyrehatóak!
3) Állandó biztatás kell ezért a hit megélésére a hétköznapokban! Szavakkal, viselkedésükkel, otthon és az
iskolában.
4) Át-“tudják”-adni magukat Istennek. Ebben vezetni kell őket, érdeklődésüket kézben tartva, biztatni, biztatni,
biztatni…..
5)  Nagyon szeretik a szabad beszélgetéseket, főleg kisebb csoportokban!  
 
Védettség, bizalom
Minden gyermek  -  és melyik felnőtt nem?-  igényli a védettséget. Ott tudatosul ez, ahol valamilyen módon “otthon”
érezzük magungat. Két különböző megfogalmazás van erre:
1)  a védettség igénye, szüksége
2)  a bizalom kifejezése
A kettő természetesen alapjaiban összetartozik. Ha mi  -  mármint a gyermekek  -  egy csoportban
bizontságban érezzük magunkat, ott tudunk egymásban is megbízni, s ez minden további körülményben is
hatni fog.
VÉDETTSÉG  -  olyan helyzet, amelyben valaki természetesen viselkedhet.
BIZALOM  -  ahol  nem kell szégyellnem magam, azaz a helyzet aktivizál, tudatossá téve a helyzetet.
Ez a kettő szükséges a lelki, testi, szellemi fejlődés kiegyensú-lyozottságához, egészségéhez. !  
 
Gondolkozz!
Mennyire határozza meg a “programokat”a gyermekek kora?
Mely pontokon kell külön hangsúlyoznunk? Melyik csoporthoz vonzódsz leginkább, s miért?  
   90
Tanításunk
Ebben a kiegészítő fejezetben három fontos dologról esik szó:
1) a kor összevisszasága, amelyben élünk.
2) a tanítvánnyá-lételben való felelősségünk.
3) gyakorlati tanácsok, meggondolások.  
 
1) a kor, az életmód problémái
Nem századonként változik nemzedékek arculata, hanem tízévenként ölt más éz más formát. Két nemzedékkel
ezelőtt még védte gyermekeinket hovatartozásuk, erösen meghatározta őket a társasalmi, közösségi előitélet,
szokásjog, vallási kultúra.
Miután ez megszűnt, kérdéseik, bizonytalanságuk korábban jelentkezik. A folyamatos információáradatban,
összevissza befolyásolás alatt sodródnak, s zavarosak a fogalmaik a régi dolgokról, semmiért nem éreznek
felelősséget. (saját életükért sem!) Sok a korán csalódott, sérült lelkű közöttük, céltalan, reménytelen, cinikus már a
korai 10 – 11 éves korosztályban! ?  
 
Az érdeklődési körök:
a) szexualitás
b) “kábító”szerek (alkohol, cigaretta korai kipróbálása)
c) misztikus fantáziavilág (asztrológia, spiritizmus)
d) zene, ritmus, villódzó fények kábulatában
e) az erről, ezekről szóló irodalom.képregények
f) türelmetlenség, agresszivitás, szembenállás
g) A modern pedagógia tétovázik, mert saját maga ellen nevelte
“Szabadságra”gyermekeit. Félő azonban, hogy ahol a gyermeket annyira tiszteletben tartják, ott nem jut elég
figyelem a felnőttekre! Önuralom, önfeláldozás, becsületesség, a hagyományos értékrendek lekerültek a
napirendről, csak önmegvalósítás van, mindegy milyen áron!! Akik gyermek-istentiszteletre járnak, sem kivételek.
Állásfoglalásunk legyen átgondolt, segítő szándékú, és nagyon határozott!   
 
2) a tanítvánnyá lenni
Isten a békességnek Istene ( I. Kor 14,33). S nem a rendetlensége. Látszólag a kettő nem szembeállítható, hiszen
a rendetlenség ellentéte a rend.Aki azonban önmagában rendezett, az békességet sugároz kifelé. Ebben az
ösztönfelszabadító “vezetők” lehetnek mások tanítóivá.
A “tanítványok”egy-egy karakterisztikus vonása:
- kiegyensúlyozott (nem maradi, s nem szélsőséges!)
- meghallgatni tudó, azaz gyermekszerető
- mértéktartó a beszédben, meggondolt
- ura a saját testének, mozdulatainak, indulatainak
- az igazsághoz ragaszkodó, nyitott, alázatos emberként!
Hiszen hogyan figyelmeztetheti valaki a gyermekeket közbeszólás-
viccelés vádjával, ha saját maga is ezt teszi a történet elmondása közben? Hogyan taníthat valaki egészséges
szexualitásról, ha elfojtásai, kimondatlan kérdései saját magában is feszültségben vannak? Fontos komolyan
veni, hogy a gyermekek sokszor mi magunkat azonosítanak Jézus Krisztussal! Amilyen nagy lehetőség, annyira
nagy felelősség is! Mit és hogyan közvetítesz “Jézus nevében”? !   
 
3) gyakorlati tanácsok
1) imádság minden gyermekkért külön-külön
2) személyes “békességem fejedelme”is Jézus Krisztus!
3) igéret: János 14,14  -  ebben állok egész valómmal
4) anyag  -  rajtam keresztül kapják, vagy csak úgy??
5) berendezés  -  milyen képek vannak a falon? Rend fogadja őket? Van mindig valami friss újdonság?
6) székek  -  lehetőség szerint gyermekméretűek. Közöttük ülök, vagy felettük állok?
7) minden készen várja őket? S legfőképpen én várom-e őket?
8) idő  -  mennyire vagy pontos? Be tudom jól osztani?
9) belépés, köszönés  -  van-e kezdő imádság?
10) korán jövök  -  mit teszek velük, hagyom szabadjára?
11) szellőztetés  -  sok mozgás mellett szükség van rá
12) hőmérséklet  -  hideg, amiben fáznak, vagy meleg, ahol alszanak?
13) ülésrend  -  egymás mellett, mögött, lát-e mindenki?
14) s én látok-e mindenkit?
15) figyelem  -  összhangban van a hangsúlyom és az arcom?
16) feladat  -  kapcsolódik az anyaghoz?
17) mit visznek magukkal? Igét, lapocskát, semmit?
18) spontán alalkul minden, vagy kézben tartom?
19) ki hiányzik és miért? Számontartás!
20) van minden órán valami közös élmény? Szülinaposok!
21) hálaadás  -  minden óra után teszed-e?